Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Sur'a üflenmiş, Allah'ın dilediği hariç göklerde ve yerde olanlar çarpılıp yıkılıvermiştir. Sonra ona bir kez daha üfürüldüğü zaman onlar kalkarak bakınırlar.

وَنُفِـخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَٓاءَ اللّٰهُۚ ثُمَّ نُفِـخَ ف۪يهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ
Ve nufiha fis suri fe saıka men fis semavati ve men fil ardı illa men şaallah, summe nufiha fihi uhra fe izahum kıyamun yanzurun.
#kelimeanlamkök
1ve nufihave üflenirنفخ
2fi
3s-suriSur'aصور
4fesaikasonra ölür (bayılır)صعق
5menolanlar
6fi
7s-semavatigöklerdeسمو
8ve menve olanlar
9fi
10l-erdiyerdeارض
11illadışında
12menkimseler
13şa'edilediğiشيا
14llahuAllah'ın
15summesonra
16nufihaüflenirنفخ
17fihiona
18uhrabir dahaاخر
19fe izabirden
20humonlar
21kiyamunkalkmışقوم
22yenzurunebakıyorlardırنظر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Sur'a üflenince, Allah'ın diledikleri hariç olmak üzere, göklerde ve yerde ne/kim varsa hepsi bayılacaktır. Sonra Sur'a bir daha üflenince, bir de ne göresin, onlar ayağa kalkmış bakıyorlar.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Sûr'a üflenmiş* (olacak)* ve -Allah'ın diledikleri hariç- göklerde ve yerde bulunanlar bayılacaktır.* Sonra ona bir daha üflenince, bir de bakarsın ki onlar ayağa kalkmış bakıyorlar!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Boruya üflenir üflenmez göklerde ve yerde kim varsa, ALLAH'ın diledikleri hariç kendinden geçip bayılırlar. Sonra ona tekrar üflenir de onlar ayağa kalkıp bakışırlar.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Sur'a üflenmiş, Allah'ın dilediği hariç göklerde ve yerde olanlar çarpılıp yıkılıvermiştir. Sonra ona bir kez daha üfürüldüğü zaman onlar kalkarak bakınırlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Sura üfürülünce Allah'ın tercih ettikleri dışında göklerde ve yerde kim varsa ölecektir. Sonra ona bir daha üfürülünce hemen ayağa kalkıp anlamaya başlayacaklardır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Çünkü boruya üflenmiştir. Allah'ın dilediği kimseler dışında, göklerde ve yeryüzünde bulunan herkes bayılmıştır. Sonra, ona bir kez daha üflendiğinde, artık, ayağa kalkarak bakınırlar.*

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve sura üflenecek: derken Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunan herkes dehşetten çarpılmışçasına düşüp bayılacaktır. Sonra sura bir daha üflenecek: işte o zaman onlar yerlerinden doğrulup (gerçeği) görecekler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Sura üflenmiştir; Allah'ın dilediği kimseler dışında göklerde kim var, yerde kim varsa çarpılıp yere yıkılmıştır. Sonra sura bir daha üflenmiştir. İşte hepsi ayağa kalkmış bakıyorlar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Sur'a üfürüldü; böylece Allah'ın diledikleri dışında, göklerde ve yerde olanlar çarpılıp yıkılıverdi. Sonra bir daha ona üfürüldü, artık onlar ayağa kalkmış durumda gözetliyorlar.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ve Sur üflenmiştir. Göklerde kim var ve yerde kim varsa, Allah'ın dilediği kimselerden başka hepsi çarpılıp yıkılmıştır. Sonra ona bir daha üflenmiştir. Bu defa da onların hepsi kalkmış bakıyorlardır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (O Gün hesap) suru üflenecek; ve yerde, gökte ne varsa hepsi, Allah'ın (hariç tutmak) istedikleri dışında, düşüp bayılacaklar. Sonra sur yeniden üflenecek; işte o zaman (yargı kürsüsü önünde) duranlar (hakikati) görmeye başlayacaklar!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Sur'a üflenir ve Allah'ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir daha üflenir, bir de bakarsın onlar kalkmış bekliyorlar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve sur üflenmiştir de Göklerde kim var, Yerde kim varsa çarpılıp yıkılmıştır, ancak Allahın dilediği müstesna, sonra ona bir daha üflenmiştir, bu kerre de hep onlar kalmışlar bakıyorlardır

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Sur'a üflenmiş, göklerde ve yerde olanlar (korkudan) bayılmışlar, ancak Allah'ın dilediği sarsılmamıştır. Sonra ona bir daha üflenmiştir, birden onlar kalkmış, bakıyorlardır.

 • Gültekin Onan

  Sur'a üfürüldü; böylece Tanrı'nın diledikleri dışında, göklerde ve yerde olanlar çarpılıp yıkılıverdi. Sonra bir daha ona üfürüldü, artık onlar ayağa kalkmış durumda gözetliyorlar.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Birinci) "Suur" a üfürülmüş (üfürülecek), artık Allahın diledikleri müstesna olmak üzere, göklerde kim varsa, yerde kim varsa düşüb olmuşdur (ölecekdir). Sonra ona bir daha üfürülmüşdür (üfürülecekdir). O anda görürsün ki (ölüler dirilib) ayakda bakınız duruyorlar!

 • İbni Kesir

  Ve Sur'a üflenmiştir. Artık Allah'ın dilediği bir yana, göklerde olanlar ve yerde olanlar baygın düşmüştür. Sonra ona bir daha üflenmiş ve bir de bakacaksın ki ayakta bakınıp duruyorlar.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Sur'a üflenmiş, Allah'ın diledikleri dışında yerde ve göklerde kim varsa baygın düşmüştür/ölmüştür. Sonra ona tekrar üflendiği zaman onlar ayağa kalkar ve bakıp dururlar.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Sura üflenir; Allah'ın diledikleri dışında, göklerde ve yerde kim varsa çarpılıp cansız yere düşer. Sonra ona bir daha üflenir: Bir de bakarsın bütün insanlar, kabirlerinden ayağa kalkmış, etrafa bakınıp duruyorlar!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Sur'a üflenmiştir! Bu yüzden, Allah'ın dilediği müstesna, semalarda ve arzda kim varsa çarpılıp baygınlık geçirmektedir.. . Sonra ona ikinci (defa) nefholundu; işte onlar ayaklanmışlar bakıyorlar.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Boruya üflenir üflenmez göklerde ve yerde kim varsa, ALLAH'ın diledikleri hariç kendinden geçip bayılırlar. Sonra ona tekrar üflenir de onlar ayağa kalkıp bakışırlar

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Sura üflenmiş, Allah'ın dilediği hariç göklerde ve yerde olanlar çarpılıp yıkılıvermiştir. Sonra ona bir kez daha üfürüldüğü zaman onlar kalkarak bakınırlar.

 • Progressive Muslims

  And the horn will be blown, whereupon everyone in the heavens and the Earth will be struck unconscious, except those spared by God. Then it will be blown another time, whereupon they will all rise up, looking.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And the Trumpet will be blown, and whoso is in the heavens and whoso is in the earth will fall down thunderstruck save whom God wills. Then will it be blown again; and then will they be standing, looking on.

 • Aisha Bewley

  The Trumpet will be blown and those in the heavens and those in the earth will all lose consciousness, except those Allah wills. Then it will be blown a second time and at once they will be standing upright, looking on.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The horn will be blown, whereupon everyone in the heavens and the earth will be struck unconscious, except those who will be spared by GOD. Then it will be blown another time, whereupon they will all rise up, looking.,

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And the horn will be blown, whereupon everyone in the heavens and the earth will be struck unconscious, except those spared by God. Then it will be blown another time, whereupon they will all rise up, looking.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The horn will be blown, whereupon everyone in the heavens and the earth will be struck unconscious, except those spared by God. Then it will be blown another time, whereupon they will all rise up, looking.