Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Yer Rabb'inin aydınlığı ile aydınlanır, kitap ortaya konur, Nebiler ve tanıklar getirilir; aralarında hakk ile karar verilir. Ve onlar asla haksızlığa uğramazlar.

وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَج۪ٓيءَ بِالنَّبِيّ۪نَ وَالشُّهَدَٓاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
Ve eşrekatil ardu bi nuri rabbiha ve vudıal kitabu ve cie bin nebiyyine veş şuhedai ve kudıye beynehum bil hakkı ve hum la yuzlemun.
#kelimeanlamkök
1ve eşrakative parlarشرق
2l-erduyerارض
3binurinuru ileنور
4rabbihaRabbininربب
5ve vudiave (ortaya) konurوضع
6l-kitabuKitapكتب
7ve ci'eve getirilirجيا
8bin-nebiyyinenebilerنبا
9ve şşuheda'ive şahidlerشهد
10ve kudiyeve hükmedilirقضي
11beynehumaralarındaبين
12bil-hakkiadaletleحقق
13ve humve onlara
14laasla
15yuzlemunehaksızlık edilmezظلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanacak. Amel defterleri ortaya konulacak. Peygamberler ve tanıklar getirilecek. Aralarında adaletle hüküm verilecek ve onlar hiçbir haksızlığa uğratılmayacaktır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Yeryüzü, Rabbinin nuru ile aydınlanacaktır. Kitap (ortaya) konulacak,* peygamberler ve şahitler getirilecek, aralarında adaletle hüküm verilecek, kendilerine haksızlık edilmeyecektir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Yer, Efendisinin ışığıyla parlar. Kitap konur. Peygamberler ve tanıklar getirilir. Aralarında gerçeğe göre hüküm verilir ve onlara zulmedilmez.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Yer* Rabb'inin aydınlığı ile aydınlanır, kitap* ortaya konur, Nebiler ve tanıklar getirilir; aralarında hakk ile karar verilir. Ve onlar asla haksızlığa uğramazlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Yer, Rabbinin ışığıyla aydınlanacak, Kitap ortaya konacak, nebiler ve tanıklar getirilecektir. Aralarında doğru bir yargılama olacak, kimseye haksızlık yapılmayacaktır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ve Efendinin aydınlığı ile yeryüzü aydınlanmış, Kitap konulmuş, peygamberler ve tanıklar getirilmiş, aralarında adaletle yargı verilmiş ve onlara haksızlık yapılmamıştır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve yer Rabbinin nuruyla aydınlanacak, tutulan kayıtlar ortaya konulacak, peygamberle ve (diğer) tüm şahitler huzura getirelecek; onlar arasında adaletle hükmedilecek ve kendileri asla zulme uğramayacaklar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Yeryüzü, Rabbinin nuruyla parıldamış, Kitap ortaya konmuş, peygamberler, tanıklar getirilip aralarında hakla hüküm verilmiştir. Onlar asla haksızlığa uğratılmazlar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Yer, Rabbi'nin nuruyla parıldadı; (orta yere) kitap kondu; peygamberler ve şahidler getirildi ve aralarında hak ile hüküm verildi, onlar haksızlığa uğratılmazlar.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ve yeryüzü, Rabbinin nuru ile parlamıştır. Kitap konmuş, peygamberler ve şahitler getirilmiş, onlara hiçbir haksızlık yapılmadan, aralarında hak ile hüküm verilmektedir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve yeryüzü Rabbinin nuru ile aydınlanacak. (Herkesin işlediğinin) hesabı ortaya dökülecek; bütün peygamberler ile (öteki) bütün şahitler huzura çağrılacak ve kendilerine adaletle hükmedilecektir. Ve onlara asla haksızlık yapılmayacak,

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Yeryüzü, Rabbinin nuruyla aydınlanır. Kitap (amel defterleri) ortaya konur. Peygamberler ve şahitler getirilir ve haksızlığa uğratılmaksızın aralarında adaletle hüküm verilir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve Arz rabbının nuriyle parlamıştır, kitab konmuş, Peygamberler ve şahidler getirilmiş ve beynlerinde hak ile huküm verilmektedir hem hiç zulmolunmazlar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yer, Rabbinin nuru ile parlamış, Kitap (ortaya) konmuş, peygamberler ve şahidler getirilmiş ve aralarında adaletle hükmedilmiştir. Onlara asla haksızlık edilmez

 • Gültekin Onan

  Yer, rabbinin nuruyla parıldadı; (orta yere) kitap kondu; peygamberler ve şahidler getirildi ve aralarında hak ile hüküm verildi, onlar haksızlığa uğratılmazlar.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Haşir) yer (i) Rabbinin nuriyle ziyalandı. Kitab konuldu. Peygamberler ve şahidler getirildi. (Allahın kulları) arasında onlar asla haksızlığa uğratılmayarak, hak (ve adalet) le hükmolundu.

 • İbni Kesir

  Yer; Rabbının nuru ile aydınlandı, kitab konuldu, peygamberler ve şahidler getirildi. Onlara haksızlık yapılmadan aralarında hak ile hükmolundu.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Yeryüzü Rabb'inin aydınlatması ile aydınlanmış, kitap ortaya konmuş, peygamberler ve şahitler getirilmiştir. Kimseye haksızlık edilmeden aralarında hak ile hüküm verilmiştir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Mahşer yeri Rabbinin nuru ile ışıl ışıl aydınlanır. Amel defterleri, ortaya konur, derken... peygamberler ve şahitler getirilir. Haklarında tam adaletle hükmedilir ve onlara asla haksızlık yapılmaz.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Arz, Rabbinin nuru ile parıldamış, Bilgi (hakikat) açığa çıkmış, Nebiler ve şüheda getirilmiş, onlar haksızlığa uğratılmaksızın aralarında Hak olarak hükmedilmiştir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Yer, Rabbinin ışığıyla parlar. Kitap konur. Peygamberler ve tanıklar getirilir. Aralarında gerçeğe göre hüküm verilir ve onlara zulmedilmez

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Yer* Rabb'inin aydınlığı ile aydınlanır, kitap* ortaya konur, Nebiler ve tanıklar getirilir; aralarında hakk ile karar verilir. Ve onlar asla haksızlığa uğramazlar.

 • Progressive Muslims

  And the Earth will shine with the light of its Lord, and the record will be placed, and the prophets and the witnesses will be brought forth; and it will then be judged between them with truth, and they will not be wronged.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And the earth will shine with the light of its Lord; and the Writ will be set up, and the prophets and the witnesses will be brought, and it will be concluded between them with justice, and they will not be wronged.

 • Aisha Bewley

  And the earth will shine with the Pure Light of its Lord; the Book will be put in place; the Prophets and witnesses will be brought; it will be decided between them with the truth; and they will not be wronged.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Then the earth will shine with the light of its Lord. The record will be proclaimed, and the prophets and the witnesses will be brought forth. Everyone will then be judged equitably, without the least injustice.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And the earth will shine with the light of its Lord, and the record will be placed, and the prophets and the witnesses will be brought forth; and it will then be judged between them with the truth, and they will not be wronged.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The earth will shine with the light of its Lord, the record will be placed, and the prophets and the witnesses will be brought forth; it will then be judged between them with truth, and they will not be wronged.