Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah'ı hakkıyla takdir etmediler. Yeryüzü, Kıyamet Günü tamamıyla O'nun avucundadır. Gökler de O'nun sağ eliyle dürülmüş olacaktır. O, onların ortak koştuklarından münezzehtir ve çok yücedir.

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِه۪ۗ وَالْاَرْضُ جَم۪يعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَم۪ينِه۪ۜ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ
Ve ma kaderullahe hakka kadrihi vel ardu cemian kabdatuhu yevmel kıyameti ves semavatu matviyyatun bi yeminih, subhanehu ve te'ala amma yuşrikun.
#kelimeanlamkök
1ve mave
2kaderutakdir edemedilerقدر
3llaheAllah'ı
4hakkagereği gibiحقق
5kadrihiO'nun kadriniقدر
6vel'erduve yerارض
7cemiantamamenجمع
8kabdetuhuO'nun avucu içindedirقبض
9yevmegünüيوم
10l-kiyametikıyametقوم
11ve ssemavatuve göklerسمو
12metviyyatundürülmüştürطوي
13biyeminihisağ elindeيمن
14subhanehuO münezzehtirسبح
15ve teaalave yücedirعلو
16amma-ndan
17yuşrikuneonların ortak koştukları-شرك
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Onlar Allah'ı gerektiği şekilde takdir edemediler. Kıyamet günü bütün yeryüzü O'nun tasarrufundadır. Gökler O'nun kudret eliyle dürülmüş olacaktır. Allah, onların ortak koşmalarından uzak ve yücedir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (İnkârcılar) Allah'ı gerektiği gibi tanımadılar.* Kıyamet günü bütün yer, O'nun yetkisindedir. Gökler de O'nun sağ eliyle (kudretiyle) dürülmüş (olacaktır).* O, onların ortak koştuklarından yüce ve uzaktır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'ı gereği gibi değerlendiremediler. Halbuki, diriliş günü, tüm yer O'nun avucu içindedir, gökler de O'nun sağ elinde dürülmüştür. O Yücedir ve onların ortak koştuklarından çok üstündür.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah'ı hakkıyla takdir etmediler. Yeryüzü, Kıyamet Günü tamamıyla O'nun avucundadır. Gökler de O'nun sağ eliyle* dürülmüş olacaktır. O, onların ortak koştuklarından münezzehtir ve çok yücedir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah'ı gereği gibi değerlendirmediler. Oysaki (mezardan) kalkış günü yeryüzü, O'nun avucunun içinde olacak, gökler ise O'nun gücüyle dürülmüş olacaktır. O, onların ortak saydıklarından uzak ve yücedir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Oysa Allah'ın değerini gereği gibi ölçümleyemediler. Yeniden Yaratılış Günü'nde, tüm yeryüzü O'nun avucundadır. Gökler de O'nun sağ elinde dürülmüştür. O, onların ortaklar koştuklarından ayrıktır ve Yüceler Yücesidir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Nitekim onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler; oysa ki bütün yeryüzü Kıyamet Günü O'nun tasarrufundadır; gökler ise O'nun kudret eliyle dürülmüştür: Yüceler yücesi olan O, onların şirk koştukları her şeyin ötesinde aşkın bir varlıktır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah'ı, kadrine/şanına yaraşır şekilde tanıyamadılar. Oysaki kıyamet günü, yeryüzü tamamen O'nun avucudur/avucundadır; gökler de O'nun sağ elinde/kudretinde dürülmüş haldedir. Şanı yücedir O'nun; arınmıştır onların ortak koştuklarından.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onlar, Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Oysa kıyamet günü yer, bütünüyle O'nun avucu (kabzası)ndadır; gökler de sağ eliyle dürülüp bükülmüştür. O, şirk koştuklarından münezzeh ve yücedir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Onlar, Allah'ı gerektiği gibi takdir edemediler. Oysa bütün yeryüzü kıyamet gününde O'nun tasarrufunda olacak, gökler de O'nun kudretiyle katlanmış olacaktır. O, onların ortak koştuklarından münezzeh ve çok yücedir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Onlar, (O'ndan başkasına kulluk edenler,) Allah hakkında doğru bir anlayışa sahip değiller; çünkü bütün yeryüzü, Kıyamet Günü O'nun için avuç içi kadar bir şey olacaktır, gökler de O'nun sağ elinde dürülmüş hale gelecek. O kudret ve egemenliğinde sınırsızdır ve onların ortak koştukları her şeyin kat kat üstündedir!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah'ın kadrini gereği gibi bilemediler. Yeryüzü kıyamet gününde bütünüyle O'nun elindedir. Gökler de O'nun kudretiyle dürülmüştür. O, onların ortak koştuklarından uzaktır, yücedir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allahı hakkıyle takdir edemediler, halbuki bütün Arz Kıyamet günü onun bir kabzası gökler de yeminine dürülmüşlerdir, çok münezzeh ve çok yüksektir o sübhan onların şirkinden

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah'ı gereği gibi bilemediler. Halbuki kıyamet günü yer, tamamen O'nun avucu içindedir, gökler de sağ elinde dürülmüştür. O, onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir.

 • Gültekin Onan

  Onlar Tanrı'nın gerçek gücünü ölçemediler / değerlendiremediler veya Tanrı'nın gücünü gerçekten / gerektiği gibi değerlendiremediler (bence ilki). Oysa kıyamet günü yer, bütünüyle O'nun avucu (kabzası)ndadır; gökler de sağ eliyle dürülüp bükülmüştür. O, şirk koştuklarından münezzeh ve yücedir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Müşrikler) Allahı hak (ve layık) olduğu vech ile takdir etmediler. Halbuki kıyamet günü (küre-i) arz topdan (ancak) Onun kabzasıdır. Gökler de Onun sağ eliyle (toplanıp) dürülmüşlerdir (dürüleceklerdir). O, müşriklerin (kendisine) katmakda oldukları ortaklardan münezzehdir, çok yücedir.

 • İbni Kesir

  Onlar Allah'ı şanına yaraşır şekilde takdir edemediler. Halbuki kıyamet günü bütün yeryüzü O'nun avucundadır. Gökler de O'nun sağ eliyle dürülmüştür. O; koştukları ortaklardan münezzehtir, yücedir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Yer tamamen onun avucundadır, kıyamet günü gökler de sağ eliyle dürülmüş olacaktır. O, koştukları şirklerden uzak ve çok yücedir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Ama onlar, Allah'ın kudret ve azametini hakkıyla takdir edemediler, O'na layık tazimi göstermediler. Halbuki bütün bir dünya kıyamet günü O'nun avucunda, gökler alemi de bükülmüş olarak elinin içindedir. Böyle bir azamet ve hakimiyet sahibi olan Allah, onların uydurdukları ortaklardan yücedir, münezzehtir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Allah'ı hakkıyla değerlendiremediler! Kıyamet sürecinde arz bütünüyle O'nun kabzasındadır (avucunun içindedir); semalar O'nun sağ eliyle dürülmüşlerdir.. . O, onların şirk koştuklarından münezzehtir, Ali'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'ı gereği gibi değerlendiremediler. Halbuki, diriliş günü, tüm yer O'nun avucu içindedir, gökler de O'nun sağ elinde dürülmüştür. O Yücedir ve onların ortak koştuklarından çok üstündür.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah'ı hakkıyla takdir etmediler. Yeryüzü, Kıyamet Günü tamamıyla O'nun avucundadır. Gökler de O'nun sağ eliyle* dürülmüş olacaktır. O, onların ortak koştuklarından münezzehtir ve çok yücedir.

 • Progressive Muslims

  And they have not given God His true worth; and the whole Earth is within His fist on the Day of Resurrection, and the heavens will be folded in His right hand. Be He glorified; He is much too high above what they set up.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And they measured God not with the measure due Him. And the earth altogether will be His handful on the Day of Resurrection, and the heavens will be folded up in His right hand. Glory be to Him! And exalted is He above that to which they ascribe a partnership!

 • Aisha Bewley

  They do not measure Allah with His true measure. The whole earth will be a mere handful for Him on the Day of Rising, the heavens folded up in His right hand. Glory be to Him! He is exalted above the partners they ascribe!

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They can never fathom the greatness of GOD. The whole earth is within His fist on the Day of Resurrection. In fact, the universes are folded within His right hand. Be He glorified; He is much too high above needing any partners.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And they have not given God His true worth; and the whole earth is within His fist on the Day of Resurrection, and the heavens will be folded in His right hand. Be He glorified and exalted above what they set up.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  They have not given God His true worth; and the whole earth is within His fist on the day of resurrection, and the heavens will be folded in His right hand. Be He glorified; He is much too high above what they set up.