4. Nisa suresi 107. ayet

/ 176
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Kendilerine ihanet eden* kimselerden yana savunma yapma. Kuşkusuz Allah, ihanette ısrar eden günahkarları sevmez.

وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا
Ve la tucadil anillezine yahtanune enfusehum innallahe la yuhıbbu men kane havvanen esima.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Kendilerine ihanet edenleri savunma! Çünkü Allah ihanet edenleri ve günahkarları sevmez.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Kendi özlerine hainlik edenleri savunma; ALLAH ihanet edenleri ve günah işleyenleri sevmez.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Kendilerine ihanet eden* kimselerden yana savunma yapma. Kuşkusuz Allah, ihanette ısrar eden günahkarları sevmez.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Kendilerinden beklenmeyen davranış gösteren hainlerden yana mücadeleye girme. Allah, hainlikte direnen günahkarı sevmez.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Duygularına tutsak olanlara arka çıkma. Kuşkusuz, Allah, alçaklık yapmakta ileri giden suçluları sevmez.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Öz benliklerine ihanet edenleri de savunma! Hiç şüphesiz Allah, kendisine ihaneti meslek edinip boğazına kadar günaha batanları sevmez.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Öz benliklerine hainlik edenler için didinip durma. Çünkü Allah, sürekli hainlik eden günahkarı sevmez.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Kendi nefislerine ihanet edenlerden yana mücadeleye girişme. Hiç şüphesiz Allah, ihanette ilerlemiş günahkarı sevmez.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Kendilerine hiyanet edip duranlar adına mücadeleye kalkışma. Çünkü Allah, günahkar, hain olan kimseleri sevmez.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Kendi kişiliklerine ihanet edenleri savunma! Şüphe yok ki Allah, kendilerine ihanet edenleri ve günahkarlıkta inat edenleri sevmez.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Kendilerine hainlik edenleri savunma. Zira Allah, hiçbir haini, hiçbir günahkarı sevmez.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Nefislerine hıyanet edib duranlar tarafından mücadeleye kalkışma, çünkü Allah vebal yüklenen, hıyanetkar olan kimseleri sevmez
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Kendilerine hainlik edenleri savunma; zira Allah, hainlik yapıp günah işleyen insanı sevmez!
Gültekin Onan
Kendi nefislerine ihanet edenlerden yana mücadeleye girişme. Hiç şüphesiz Tanrı, ihanette ilerlemiş günahkarı sevmez.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Nefislerine haainlik etmiş kimselerden yana mücadele etme. Çünkü Allah haainlikde ileri gitmiş günahkarları sevmez.
İbni Kesir
Nefislerine hainlik etmiş kimseleri savunma. Allah; hainlikte direnen günahkarları sevmez.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Nefislerine hainlik edenlerden yana mücadele etme, çünkü Allah, hainliği adet edinen günahkarı sevmez.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Ve kendi öz canlarına hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah, hainlikte ve günahkarlıkta çok aşırı olanları asla sevmez.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Nefslerine ihanet edenleri savunma! Muhakkak ki Allah nefsine ihanet suçuna ısrarla devam edeni sevmez.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Do not argue on behalf of those who have wronged their own souls; GOD does not love any betrayer, guilty.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And do not argue on behalf of those who betray themselves. God does not love those who are betrayers, sinners.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Do not argue on behalf of those who betray themselves. God does not like those who are betrayers, sinners.
# Kelime Anlam Kök
1 ve la:
2 tucadil: savunma جدل
3 ani:
4 ellezine: kimseleri
5 yehtanune: hainlik eden(leri) خون
6 enfusehum: kendilerine نفس
7 inne: zira
8 llahe: Allah
9 la:
10 yuhibbu: sevmez حبب
11 men: kimseyi
12 kane: كون
13 havvanen: hainlik yapan خون
14 esimen: günah işleyen اثم