Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kendilerine ihanet eden kimselerden yana savunma yapma. Kuşkusuz Allah, ihanette ısrar eden günahkarları sevmez.

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذ۪ينَ يَخْتَانُونَ اَنْفُسَهُمْۜ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّاناً اَث۪يماًۚ
Ve la tucadil anillezine yahtanune enfusehum innallahe la yuhıbbu men kane havvanen esima.
#kelimeanlamkök
1ve la
2tucadilsavunmaجدل
3ani
4ellezinekimseleri
5yehtanunehainlik eden(leri)خون
6enfusehumkendilerineنفس
7innezira
8llaheAllah
9la
10yuhibbusevmezحبب
11menkimseyi
12kaneكون
13havvanenhainlik yapanخون
14esimengünah işleyenاثم

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Kendilerine ihanet edenleri savunma! Çünkü Allah ihanet edenleri ve günahkarları sevmez.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Kendilerine ihanet edenleri savunma!
*
Şüphesiz ki Allah günaha dalmış hainleri sevmez.
*

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Kendi özlerine hainlik edenleri savunma; ALLAH ihanet edenleri ve günah işleyenleri sevmez.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Kendilerine ihanet eden
*
kimselerden yana savunma yapma. Kuşkusuz Allah, ihanette ısrar eden günahkarları sevmez.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Kendilerinden beklenmeyen davranış gösteren hainlerden yana mücadeleye girme. Allah, hainlikte direnen günahkarı sevmez.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Duygularına tutsak olanlara arka çıkma. Kuşkusuz, Allah, alçaklık yapmakta ileri giden suçluları sevmez.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Öz benliklerine ihanet edenleri de savunma! Hiç şüphesiz Allah, kendisine ihaneti meslek edinip boğazına kadar günaha batanları sevmez.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Öz benliklerine hainlik edenler için didinip durma. Çünkü Allah, sürekli hainlik eden günahkarı sevmez.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Kendi nefislerine ihanet edenlerden yana mücadeleye girişme. Hiç şüphesiz Allah, ihanette ilerlemiş günahkarı sevmez.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Kendilerine hiyanet edip duranlar adına mücadeleye kalkışma. Çünkü Allah, günahkar, hain olan kimseleri sevmez.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Kendi kişiliklerine ihanet edenleri savunma! Şüphe yok ki Allah, kendilerine ihanet edenleri ve günahkarlıkta inat edenleri sevmez.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Kendilerine hainlik edenleri savunma. Zira Allah, hiçbir haini, hiçbir günahkarı sevmez.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Nefislerine hıyanet edib duranlar tarafından mücadeleye kalkışma, çünkü Allah vebal yüklenen, hıyanetkar olan kimseleri sevmez

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Kendilerine hainlik edenleri savunma; zira Allah, hainlik yapıp günah işleyen insanı sevmez!

Gültekin Onan
Kendi nefislerine ihanet edenlerden yana mücadeleye girişme. Hiç şüphesiz Tanrı, ihanette ilerlemiş günahkarı sevmez.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Nefislerine haainlik etmiş kimselerden yana mücadele etme. Çünkü Allah haainlikde ileri gitmiş günahkarları sevmez.

İbni Kesir
Nefislerine hainlik etmiş kimseleri savunma. Allah; hainlikte direnen günahkarları sevmez.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Nefislerine hainlik edenlerden yana mücadele etme, çünkü Allah, hainliği adet edinen günahkarı sevmez.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Ve kendi öz canlarına hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah, hainlikte ve günahkarlıkta çok aşırı olanları asla sevmez.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Nefslerine ihanet edenleri savunma! Muhakkak ki Allah nefsine ihanet suçuna ısrarla devam edeni sevmez.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Kendi özlerine hainlik edenleri savunma; ALLAH ihanet edenleri ve günah işleyenleri sevmez.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Kendilerine ihanet eden
*
kimselerden yana savunma yapma. Kuşkusuz Allah, ihanette ısrar eden günahkarları sevmez.

Rashad Khalifa The Final Testament
Do not argue on behalf of those who have wronged their own souls; GOD does not love any betrayer, guilty.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And do not argue on behalf of those who betray themselves. God does not love those who are betrayers, sinners.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Do not argue on behalf of those who betray themselves. God does not like those who are betrayers, sinners.