4. Nisa suresi 108. ayet

/ 176
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

İnsanlardan gizlerler de Allah'tan gizleyemezler. Oysa Allah, razı olmayacağı sözü geceleyin* düzüp kurarlarken* onlarla beraberdi. Kuşkusuz, Allah, onların yaptığı her şeyi kuşatandır.

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا
Yestahfune minen nasi ve la yestahfune minallahi ve huve meahum iz yubeyyitune ma la yarda minel kavl. Ve kanallahu bi ma ya'melune muhita.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
İnsanlardan gizlerler de Allah'tan gizlemezler/İnsanlardan gizleyebilir ama Allah'tan gizleyemezler. Halbuki geceleyin, O'nun razı olmadığı sözü düzüp dururken, Allah onlarla beraber idi. Allah, yaptıklarını kuşatıcıdır.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Halktan gizlerler de ALLAH'ı umursamazlar. Oysa O'nun hoşlanmadığı düşünceleri kurarlarken O onlarla beraberdir. ALLAH onların tüm yaptıklarını Kuşatır.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
İnsanlardan gizlerler de Allah'tan gizleyemezler. Oysa Allah, razı olmayacağı sözü geceleyin* düzüp kurarlarken* onlarla beraberdi. Kuşkusuz, Allah, onların yaptığı her şeyi kuşatandır.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Onlar (içlerinde olanı) insanlardan saklamaya çalışırlar ama Allah'tan saklamayı düşünmezler. Gece, Allah'ın razı olmadığı sözü kurarlarken O, onlarla beraberdi. Yaptıkları her şeyi çepeçevre kuşatan Allah'tır*.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
İnsanlardan gizliyorlar, ama Allah'tan gizleyemezler. Çünkü O, onlar, gecenin karanlığında hoşnut olmayacağı sözleri tasarlarken, onlarla birliktedir. Çünkü Allah, onların yaptıklarını Kuşatandır.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Onlar yaptıklarını insanlardan gizleyebildiler (belki), fakat Allah'tan gizleyemezler. Çünkü zifiri gecede Allah'ın razı olmadığı bir söylemi tasarladıkları her an bile Allah onların yanı başındadır. Zira Allah onların yaptığı her şeyi çepeçevre kuşatandır.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
İnsanlardan gizleniyorlar/gizliyorlar da Allah'tan gizlenmiyorlar/gizlemiyorlar. Oysaki O, O'nun hoşlanmadığı sözü gece boyu sarfederlerken onlarla beraberdir. Allah, onların yapmakta olduklarını çepeçevre kuşatmıştır.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Onlar, insanlardan gizlerler de Allah'tan gizlemezler. Oysa O, kendileri, sözden (plan olarak) hoşnut olmayacağı şeyi 'geceleri düzenleyip kurarlarken,' onlarla beraberdir. Allah, yaptıklarını kuşatandır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
İnsanlardan hainliklerini gizlemeye çalışırlar da Allah'tan gizlemeyi düşünmezler. Halbuki, O'nun razı olmayacağı tezviratı tertip ederlerken, o yanıbaşlarında. Allah onların ne yaptıklarını çok iyi bilir.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Onlar yaptıklarını insanlardan gizleyebildiler ama Allahtan gizleyemezler; çünkü gecenin karanlığında, Allahın tasvip etmediği düşünce ve inançları her ne zaman tasarlasalar, Allah onların yanı başındadır. Ve Allah onların bütün yaptıklarını (ilmiyle) kuşatır.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Bunlar, insanlardan gizlenmeye çalışırlar da Allah'tan gizlenmezler. Halbuki Allah, geceleyin, razı olmayacağı sözleri kurarlarken onlarla beraberdir. Allah, onların yaptıklarını (ilmiyle) kuşatmıştır.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
İnsanlardan gizlemeğe çalışırlar da Allahdan gizlemeği düşünmezler, halbuki onun razı olmıyacağı tezviratı tertib ederlerken o yanı başlarında, hem Allah her ne yaparlarsa muhit bulunuyor
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
(Günah işlerken) İnsanlardan gizleniyorlar da Allah'tan gizlenmiyorlar. Oysa geceleyin O'nun istemediği sözü söyle(yip plan kura)rlarken O, onlarla beraberdir. Allah, onların yaptıkları herşeyi kuşatmıştır (hiçbir şeyi O'ndan gizleyemezler).
Gültekin Onan
Onlar, insanlardan gizlerler de Tanrı'dan gizlemezler. Oysa O, kendileri, sizden (plan olarak) hoşnut olmayacağı şeyi 'geceleri düzenleyip kurarlarken', onlarla beraberdir. Tanrı, yapıklarını kuşatandır.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
İnsanlardan gizlerler de Allahdan gizlemezler. Halbuki onlar onun (Allahın) raazi olmayacağı sözü geceleyin konuşub düzdükleri zaman da O, beraberlerinde idi. Allah (ın ilmi) yapacakları her şey'i kuşatıcıdır.
İbni Kesir
İnsanlardan gizlerler de Allah'tan gizlemezler. Halbuki Allah'ın razı olmayacağı sözü, geceleyin uydurup düzdükleri zaman da Allah onlarla beraberdir. Allah; yapacakları herşeyi kuşatıcıdır.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
İnsanlardan gizlerler de Allah'tan gizlemezler/utanmazlar oysa, Allah'ın razı olmadığı sözü gece planlarken Allah onlarla beraberdi. Allah, bütün yaptıklarını kuşatmıştır.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
İnsanlardan gizlemeye çalışırlar da, Allah'tan gizlemeyi düşünmezler. Halbuki onlar Allah'ın razı olmayacağı tezviratı planlarken O hep onların yanında idi. Zaten Allah, onların yaptıkları ve yapacakları her şeyi ilim ve kudretiyle ihata etmiştir.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
(Münafıklar - ikiyüzlüler) insanlardan gizleyebilirler ama Allah'tan asla! Oysa O beraberdi (tasavvufi anlayışla maiyet sırrı - Allah'ın, kulun her zerresini Esma'sıyla varetmesi hakikati) onlarla gece boyu, Allah'ın hoşlanmadığı şeyleri kurgularlarken. Allah yapmakta olduklarına Muhiyt'tir!
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
They hide from the people, and do not care to hide from GOD, though He is with them as they harbor ideas He dislikes. GOD is fully aware of everything they do.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
They may conceal this from the people, but they do not conceal it from God, and He was with them when they schemed what He does not approve of to be said. God is Encompassing what they do.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
They may conceal this from the people, but they do not conceal it from God, and He was with them when they schemed what He does not approve of to be said. God is Encompassing over what they do.
# Kelime Anlam Kök
1 yestehfune: gizleniyorlar خفي
2 mine:
3 n-nasi: insanlardan نوس
4 vela:
5 yestehfune: gizlenmiyorlar خفي
6 mine:
7 llahi: Allah'tan
8 ve huve: oysa O
9 meahum: onlarla beraberdir
10 iz: zaman
11 yubeyyitune: geceleyin söyledikleri بيت
12 ma: şeyleri
13 la:
14 yerda: (O'nun) istemediği رضو
15 mine:
16 l-kavli: sözü قول
17 ve kane: كون
18 llahu: Allah
19 bima: herşeyi
20 yea'melune: onların yaptıkları عمل
21 muhiten: kuşatmıştır حوط