Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İnsanlardan gizliyorlar da Allah'tan gizleyemezler. Oysa Allah, razı olmayacağı sözü geceleyin düzüp kurarlarken onlarla beraberdi. Kuşkusuz, Allah, onların yaptığı her şeyi kuşatandır.

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا
Yestahfune minen nasi ve la yestahfune minallahi ve huve meahum iz yubeyyitune ma la yarda minel kavl. Ve kanallahu bi ma ya'melune muhita.
#kelimeanlamkök
1yestehfunegizleniyorlarخفي
2mine
3n-nasiinsanlardanنوس
4vela
5yestehfunegizlenmiyorlarخفي
6mine
7llahiAllah'tan
8ve huveoysa O
9meahumonlarla beraberdir
10izzaman
11yubeyyitunegeceleyin söyledikleriبيت
12maşeyleri
13la
14yerda(O'nun) istemediğiرضو
15mine
16l-kavlisözüقول
17ve kaneكون
18llahuAllah
19bimaherşeyi
20yea'meluneonların yaptıklarıعمل
21muhitenkuşatmıştırحوط

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
İnsanlardan gizlerler de Allah'tan gizlemezler/İnsanlardan gizleyebilir ama Allah'tan gizleyemezler. Halbuki geceleyin, O'nun razı olmadığı sözü düzüp dururken, Allah onlarla beraber idi. Allah, yaptıklarını kuşatıcıdır.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
İnsanlardan gizlerler de Allah'tan gizleyemezler. (Oysa) geceleyin, O'nun razı olmadığı sözü düzüp kurarken, O onlarla beraberdir. Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatandır.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Halktan gizlerler ama ALLAH'tan gizleyemezler. Oysa O'nun hoşlanmadığı düşünceleri kurarlarken O onlarla beraberdir. ALLAH onların tüm yaptıklarını Kuşatır.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
İnsanlardan gizliyorlar da Allah'tan gizleyemezler. Oysa Allah, razı olmayacağı sözü geceleyin
*
düzüp kurarlarken
*
onlarla beraberdi. Kuşkusuz, Allah, onların yaptığı her şeyi kuşatandır.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Onlar (içlerinde olanı) insanlardan saklamaya çalışırlar ama Allah'tan saklamayı düşünmezler. Gece, Allah'ın razı olmadığı sözü kurarlarken O, onlarla beraberdi. Yaptıkları her şeyi çepeçevre kuşatan Allah'tır
*
.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
İnsanlardan gizliyorlar, ama Allah'tan gizleyemezler. Çünkü O, onlar, gecenin karanlığında hoşnut olmayacağı sözleri tasarlarken, onlarla birliktedir. Çünkü Allah, onların yaptıklarını Kuşatandır.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Onlar yaptıklarını insanlardan gizleyebildiler (belki), fakat Allah'tan gizleyemezler. Çünkü zifiri gecede Allah'ın razı olmadığı bir söylemi tasarladıkları her an bile Allah onların yanı başındadır. Zira Allah onların yaptığı her şeyi çepeçevre kuşatandır.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
İnsanlardan gizleniyorlar/gizliyorlar da Allah'tan gizlenmiyorlar/gizlemiyorlar. Oysaki O, O'nun hoşlanmadığı sözü gece boyu sarfederlerken onlarla beraberdir. Allah, onların yapmakta olduklarını çepeçevre kuşatmıştır.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Onlar, insanlardan gizlerler de Allah'tan gizlemezler. Oysa O, kendileri, sözden (plan olarak) hoşnut olmayacağı şeyi 'geceleri düzenleyip kurarlarken,' onlarla beraberdir. Allah, yaptıklarını kuşatandır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
İnsanlardan hainliklerini gizlemeye çalışırlar da Allah'tan gizlemeyi düşünmezler. Halbuki, O'nun razı olmayacağı tezviratı tertip ederlerken, o yanıbaşlarında. Allah onların ne yaptıklarını çok iyi bilir.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Onlar yaptıklarını insanlardan gizleyebildiler ama Allahtan gizleyemezler; çünkü gecenin karanlığında, Allahın tasvip etmediği düşünce ve inançları her ne zaman tasarlasalar, Allah onların yanı başındadır. Ve Allah onların bütün yaptıklarını (ilmiyle) kuşatır.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Bunlar, insanlardan gizlenmeye çalışırlar da Allah'tan gizlenmezler. Halbuki Allah, geceleyin, razı olmayacağı sözleri kurarlarken onlarla beraberdir. Allah, onların yaptıklarını (ilmiyle) kuşatmıştır.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
İnsanlardan gizlemeğe çalışırlar da Allahdan gizlemeği düşünmezler, halbuki onun razı olmıyacağı tezviratı tertib ederlerken o yanı başlarında, hem Allah her ne yaparlarsa muhit bulunuyor

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
(Günah işlerken) İnsanlardan gizleniyorlar da Allah'tan gizlenmiyorlar. Oysa geceleyin O'nun istemediği sözü söyle(yip plan kura)rlarken O, onlarla beraberdir. Allah, onların yaptıkları herşeyi kuşatmıştır (hiçbir şeyi O'ndan gizleyemezler).

Gültekin Onan
Onlar, insanlardan gizlerler de Tanrı'dan gizlemezler. Oysa O, kendileri, sizden (plan olarak) hoşnut olmayacağı şeyi 'geceleri düzenleyip kurarlarken', onlarla beraberdir. Tanrı, yapıklarını kuşatandır.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
İnsanlardan gizlerler de Allahdan gizlemezler. Halbuki onlar onun (Allahın) raazi olmayacağı sözü geceleyin konuşub düzdükleri zaman da O, beraberlerinde idi. Allah (ın ilmi) yapacakları her şey'i kuşatıcıdır.

İbni Kesir
İnsanlardan gizlerler de Allah'tan gizlemezler. Halbuki Allah'ın razı olmayacağı sözü, geceleyin uydurup düzdükleri zaman da Allah onlarla beraberdir. Allah; yapacakları herşeyi kuşatıcıdır.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
İnsanlardan gizlerler de Allah'tan gizlemezler/utanmazlar oysa, Allah'ın razı olmadığı sözü gece planlarken Allah onlarla beraberdi. Allah, bütün yaptıklarını kuşatmıştır.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
İnsanlardan gizlemeye çalışırlar da, Allah'tan gizlemeyi düşünmezler. Halbuki onlar Allah'ın razı olmayacağı tezviratı planlarken O hep onların yanında idi. Zaten Allah, onların yaptıkları ve yapacakları her şeyi ilim ve kudretiyle ihata etmiştir.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
(Münafıklar - ikiyüzlüler) insanlardan gizleyebilirler ama Allah'tan asla! Oysa O beraberdi (tasavvufi anlayışla maiyet sırrı - Allah'ın, kulun her zerresini Esma'sıyla varetmesi hakikati) onlarla gece boyu, Allah'ın hoşlanmadığı şeyleri kurgularlarken. Allah yapmakta olduklarına Muhiyt'tir!

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Halktan gizlerler de ALLAH'ı umursamazlar. Oysa O'nun hoşlanmadığı düşünceleri kurarlarken O onlarla beraberdir. ALLAH onların tüm yaptıklarını Kuşatır.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
İnsanlardan gizlerler de Allah'tan gizleyemezler. Oysa Allah, razı olmayacağı sözü geceleyin
*
düzüp kurarlarken
*
onlarla beraberdi. Kuşkusuz, Allah, onların yaptığı her şeyi kuşatandır.

Rashad Khalifa The Final Testament
They hide from the people, and do not care to hide from GOD, though He is with them as they harbor ideas He dislikes. GOD is fully aware of everything they do.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
They may conceal this from the people, but they do not conceal it from God, and He was with them when they schemed what He does not approve of to be said. God is Encompassing what they do.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
They may conceal this from the people, but they do not conceal it from God, and He was with them when they schemed what He does not approve of to be said. God is Encompassing over what they do.