4. Nisa suresi 119. ayet

/ 176
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Mutlaka onları saptırıp, asılsız kuruntulara daldıracağım; onlara buyuracağım, davarların kulaklarını yaracaklar;* onlara buyuracağım, Allah'ın yarattığını bozacaklar*. Kim, Allah'ı bırakır da şeytanı veli edinirse, apaçık bir zarara uğramış olur.

وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا
Ve le udillennehum ve le umenniyennehum ve le amurannehum fe le yubettikunne azanel en'ami, ve le amurannehum fe le yugayyirunne halkallah.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
"Onları mutlaka saptıracağım, mutlaka onları boş kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar; onlara emredeceğim de Allah'ın yaratışını değiştirecekler!" Kim Allah'ın yerine şeytanı dost tutarsa, elbette açık bir ziyana uğramıştır.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
'Onları saptıracağım, onları kuruntularla oyalayacağım, hayvanların kulaklarını yarmalarını (böylece etlerini haram etmelerini) emeredeceğim, ALLAH'ın yaratıklarını değiştirmelerini emredeceğim.' Kim ALLAH yerine şeytanı dost ve egemen edinirse apaçık bir kayba uğramıştır.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Mutlaka onları saptırıp, asılsız kuruntulara daldıracağım; onlara buyuracağım, davarların kulaklarını yaracaklar;* onlara buyuracağım, Allah'ın yarattığını bozacaklar*. Kim, Allah'ı bırakır da şeytanı veli edinirse, apaçık bir zarara uğramış olur.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Onları yoldan çıkaracağım. Onları beklentiler içine sokacağım. Onlara emredeceğim, en'am'ın kulaklarını yaracaklar*. Onlara emredeceğim, Allah'ın yarattığını (dinini) kesinlikle değiştirecekler*." Bakın! Sizden kim o şeytanı, Allah ile arasına giren bir dost (veli) sayarsa apaçık bir hüsrana uğramış olur.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
"Onları kesinlikle saptıracağım ve kesinlikle kuruntulara sürükleyeceğim ve kesinlikle hayvanların kulaklarını yarmaları için zorlayacağım ve kesinlikle Allah'ın yarattıklarını değiştirmeleri için baskı yapacağım!" Oysa Allah'ın yerine, kim şeytanı dost edinirse, apaçık bir yitime uğramıştır.*
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Onları saptıracağım ve kuruntularla oyalayacağım: zira ben onlara emredeceğim, onlar da develerin kulaklarını kesecekler; yine onlara emredeceğim, onlar Allah'ın yaratışını değiştirecekler!" Fakat Allah'ı bırakıp Şeytan'ı kendilerine rehber edinenler, apaçık bir ziyana uğramış olurlar.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
"Yemin olsun, onları saptıracağım, onları kuruntulara/hurafelere/anlamını bilmeden okumaya mutlaka iteceğim. Onlara mutlaka emir vereceğim de davarların kulaklarını yaracaklar; onlara muhakkak emredeceğim de Allah'ın yaratışını/yarattıklarını değiştirecekler." Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı yandaş edinirse açık bir hüsrana kesinlikle yuvarlanmış olacaktır.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Onları -ne olursa olsun- şaşırtıp saptıracağım, en olmadık kuruntulara düşüreceğim ve onlara kesin olarak davarların kulaklarını kesmelerini emredeceğim ve Allah'ın yarattıklarını değiştirmelerini emredeceğim." Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost (veli) edinirse, kuşkusuz o, apaçık bir hüsrana uğramıştır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Ve mutlaka onları saptıracağım ve her durumda onları kuruntulara düşürüp, olmayacak kuruntularla aldatacağım. Mutlaka onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar ve yine mutlaka onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler." Ve her kim Allah'ı bırakıp şeytanı dost edinirse, şüphesiz açıktan açığa bir zarara düşmüştür!
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
onları saptıracağım ve boş hevesler, özlemler ile dolduracağım; ben onlara emredeceğim, onlar da (putperestçe bir kurban adeti olarak) deve(lerin) kulaklarını kesecekler; ve ben onlara emredeceğim, onlar Allahın mahlukatını ifsad edecekler!" Ama Allahı bırakıp Şeytanı kendilerine rehber edinenler, kesinlikle ziyana uğrarlar.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
"Onları mutlaka saptıracağım, mutlaka onları kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de (putlara adak için) hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler." Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse, şüphesiz o apaçık bir hüsrana düşmüştür.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Ve labüd onları sapıtacağım, ve her halde onları ümniyyelere düşürüb olmayacak kuruntularla aldatacağım, ve labüd onlara emr edeceğim de hayvanların kulaklarını dilecekler ve labüd onlara emredeceğim de Allahın halkını tağyir edecekler, ve her kim Allahı bırakıb Şeytanı veliyy ittihaz ederse şüphesiz açıktan açığa husrana düşmüştür
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
"Onları mutlaka saptıracağım, mutlaka onları boş kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim: hayvanların kulaklarını yaracaklar; onlara emredeceğim: Allah'ın yaratışını değiştirecekler!" kim Allah'ın yerine şeytanı dost tutarsa, muhakkak ki açık bir ziyana uğramıştır.
Gültekin Onan
"Onları -ne olursa olsun- şaşırtıp saptıracağım, en olmadık kuruntulara düşüreceğim ve onlara kesin olarak davarların kulaklarını kesmelerini buyuracağım ve Tanrı'nın yarattıklarını değiştirmelerini buyuracağım" Kim Tanrı'yı bırakıp da şeytanı dost (veli) edinirse, kuşkusuz o, apaçık bir hüsrana uğramıştır.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
(118-119) Allah onu rahmetinden koğdu. O da (şöyle) dedi: "Celalin hakkı için, kullarından muayyen bir nasıyb edineceğim, onları behemehal sapdıracağım, onları mutlakaa olmayacak kuruntulara boğacağım, onlara kat'iyyen emredeceğim de davarların kulaklarını yaracaklar, onlara muhakkak emredeceğim de Allahm yaratdığını değiştirecekler". Kim Allahı bırakarak şeytanı bir yar edinirse şübhesiz açıkdan açığa büyük bir ziyana düşmüşdür o.
İbni Kesir
Onları mutlaka saptıracağım, olmayacak kuruntulara boğacağım. Onlara emredeceğim; davarların kulaklarını yaracaklar, emredeceğim; Allah'ın yaratışını değiştirecekler. Allah'ı bırakıp şeytanı dost edinen kimse; şüphesiz açıktan açığa kayba uğramıştır.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Ve onları saptıracağım onları boş kuruntularla aldatacağım, onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar, onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler." Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı veli edinirse, apaçık bir hüsrana uğramıştır.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
(118-119) O şeytana ki: "Ya Rabbi, Senin kullarından mutlaka bir pay edineceğim. Mutlaka onları saptıracağım, onları birtakım temennilerle oyalayacağım. Onlara davarlarının kulaklarını yarmalarını emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler." dedi. Her kim Allah'ın yerine şeytanı dost edinirse, şüphesiz besbelli bir ziyana girmiştir.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
"Elbette onları saptıracağım, onları boş heveslerde (bedensellikte) boğacağım; onlara emredeceğim de en'amın (kendilerinden kurban olan davarların) kulaklarını kesecekler ve dahi onlara emredeceğim, Allah'ın yarattığını değiştirecekler. " Kim Allah'ı bırakır da şeytanı (bedensel dürtülerini) yönetici edinirse, gerçekten o apaçık bir hüsrana uğramıştır.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
"I will mislead them, I will entice them, I will command them to (forbid the eating of certain meats by) marking the ears of livestock, and I will command them to distort the creation of GOD." Anyone who accepts the devil as a lord, instead of GOD, has incurred a profound loss.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
"And I will misguide them and make them desire, and I will command them, so that they will mark the ears of the livestock, and I will command them so they will make changes to the creation of God." Whoever takes the devil as a supporter other than God, then he has indeed lost a great loss.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
"I will misguide them and make them desire, and I will command them, so that they will mark the ears of the livestock, and I will command them so they will make change to God's creation." Whoever takes the devil as a supporter other than God, then he has indeed lost a great loss.
# Kelime Anlam Kök
1 veleudillennehum: ve onları mutlaka saptıracağım ضلل
2 veleumenniyennehum: ve mutlaka onları boş kuruntulara sokacağım مني
3 velamurannehum: ve onlara emredeceğim امر
4 feleyubettikunne: yaracaklar بتك
5 azane: kulaklarını اذن
6 l-en'aami: hayvanların نعم
7 velamurannehum: ve onlara emredeceğim امر
8 feleyugayyirunne: değiştirecekler غير
9 halka: yaratışını خلق
10 llahi: Allah'ın
11 ve men: ve kim
12 yettehizi: tutarsa اخذ
13 ş-şeytane: şeytanı شطن
14 veliyyen: dost ولي
15 min:
16 duni: yerine دون
17 llahi: Allah'ın
18 fekad: muhakkak ki
19 hasira: ziyana uğramıştır خسر
20 husranen: bir ziyanla خسر
21 mubinen: açık بين