4. Nisa suresi 123. ayet

/ 176
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Ne sizin kuruntularınız ne de Ehli Kitap'ın kuruntularına göre değil; kim bir kötülük yaparsa, onun karşılığını bulur. O, kendisine Allah'tan başka ne bir veli ne de bir yardımcı bulamaz.

لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلاَ يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا
Leyse bi emaniyyikum ve la emaniyyi ehlil kitab. Men ya'mel suen yucze bihi, ve la yecid lehu min dunillahi veliyyen ve la nasira.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
İş, ne sizin kuruntularınızla, ne de kitap ehlinin kuruntularıyla olur. Kötülük yapan, onunla cezalandırılır ve kendisine Allah'tan başka ne dost ne de yardımcı bulur.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Bu, ne sizin kuruntularınız ne de kitap halkının kuruntularıra göredir: Kim bir kötülük işlerse karşılığını bulur ve ALLAH'tan başka bir Sahip ve Yardımcı bulamaz
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Ne sizin kuruntularınız ne de Ehli Kitap'ın kuruntularına göre değil; kim bir kötülük yaparsa, onun karşılığını bulur. O, kendisine Allah'tan başka ne bir veli ne de bir yardımcı bulamaz.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Ne sizin kuruntularınız ne de Ehl-i Kitab'ın kuruntuları geçerlidir*. Kötülüğü kim yaparsa cezasını görür. Böylesi, kendine, ne Allah ile arasına girecek bir dost, ne de bir yardımcı bulacaktır.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Sizin kuruntularınıza ve kitap halkının kuruntularına göre değildir; kim kötülük yaparsa, onunla cezalandırılır. Allah'tan başka ayrıca, ne bir dost ne de bir yardımcı bulamaz.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Değil, sizin kuruntularınız da, geçmiş vahiy mensuplarının kuruntuları da belirleyici değil: Kötülük işleyen herkes cezalandırılacaktır. Allah'tan başka dost ve yardımcı da bulamayacaktır.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
İş ne sizin kuruntularınızla/hurafelerinizle/anlamını bilmeden okuyuşlarınızla ne de Ehlikitap'ın kuruntuları/hurafeleri/anlamını bilmeden okuyuşlarıyla çözülür. Kötülük yapan onunla cezalandırılır. Ve böyle biri, kendisi için Allah dışında ne bir dost bulur ne de bir yardımcı.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Ne sizin kuruntularınızla, ne de Kitap Ehlinin kuruntularıyla değil. Kim kötülük yaparsa, onunla ceza görür; o, Allah'tan başka bir veli (dost) ve bir yardımcı bulamaz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
O, ne sizin kuruntularınıza, ne de kitap ehlinin kuruntularına göredir. Kim bir kötülük yaparsa onunla cezalanır ve Allah'tan başka da ne bir koruyucu, ne de bir yardımcı bulabilir.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Kötülük işleyen(in) cezalandırılacak (olması) ve kendisini Allaha karşı savunacak ve yardım edecek bir kimse bulamaması, ne sizin kuruntularınıza uygun düşer, ne de geçmiş vahiy mensuplarının kuruntularına.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
İş, ne sizin kuruntunuza, ne de kitap ehlinin kuruntusuna göredir. Kim kötü bir iş yaparsa, onunla cezalandırılır. O, kendisine Allah'tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı bulabilir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
O, sizin kuruntularınızla da değil, ehli kitabın kuruntulariyle de değil, kim bir kötülük yaparsa onunla cezalanır ve Allahdan beride ne bir veliy bulabilir ne de bir nasir
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
(İş) Ne sizin kuruntularınızla, ne Kitap ehlinin kuruntularıyla olmaz. Kötülük yapan, onunla cezalandırılır ve kendisine Allah'tan başka ne dost, ne de yardımcı bulamaz (Allah'ın vereceği cezayı hiç kimse ondan savamaz).
Gültekin Onan
Ne sizin kuruntularınızla, ne de Kitap ehlinin kuruntularıyla değil. Kim kötülük yaparsa, onunla ceza görür; o, Tanrı'dan başka bir veli (dost) ve bir yardımcı bulamaz.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
(İş) ne sizin kuruntularınızla, ne de kitablıların kuruntularıyle (olub bitmiş) değildir. Kim bir kötülük yaparsa onunla cezalanır ve o, kendisine Allahdan başka ne bir yar, ne bir mededkar da bulamaz.
İbni Kesir
Ne sizin kuruntunuzla, ne de kitab ehli olanların kuruntularıyladır. Kim, kötü iş yaparsa; cezasını görür. Ve kendisine Allah'tan başka ne bir dost bulabilir, ne de bir yardımcı.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
(Ey müşrikler!) Sizin boş ümit ve kuruntularınız da, ehli kitabın kuruntu ve hayalleri de hiç bir şey değildir. Kim bir kötülük işlerse onun cezasını görür. O, kendisi için Allah'tan başka bir veli ve yardımcı bulamaz.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Allah'ın vad ettiği bu mükafat, ne sizin temennileriniz, ne de Ehl-i kitabın temennileri ile elde edilmez. Kim kötü iş yaparsa onun cezasını bulur ve Allah'tan başka, kendisini o azaptan kurtaracak ne bir hami, ne de bir yardımcı bulamaz.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
(Sünnetullah - Allah sistem ve düzeni) ne sizin kuruntularınıza ne de kendilerine daha önce hakikat bilgisi verilmiş (de onu değerlendirememiş) olanların kuruntularına göre değildir! Kim bir kötülük yaparsa onun sonuçlarını yaşar! (Artık bundan sonra da) Allah dununda olan ne bir hami ne de bir yardımcı bulabilir!
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
It is not in accordance with your wishes, or the wishes of the people of the scripture: anyone who commits evil pays for it, and will have no helper or supporter against GOD.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
It will not be by what you desire, nor by what the people of the Book desire. Whoever works evil, he will be paid for it; and he will not find for himself besides God any supporter or victor.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
It will be neither by what you desire, nor by what the people of the book desire. Whoever works evil, he will be paid by it; and he will not find for himself besides God any supporter or victor.
# Kelime Anlam Kök
1 leyse: (İş) olmaz ليس
2 biemaniyyikum: sizin kuruntularınızla مني
3 ve la: ve olmaz
4 emaniyyi: kuruntularıyla مني
5 ehli: ehlinin اهل
6 l-kitabi: Kitap كتب
7 men: kimse
8 yea'mel: yapan عمل
9 su'en: kötülük سوا
10 yucze: cezalandırılır جزي
11 bihi: onunla
12 ve la:
13 yecid: ve bulamaz وجد
14 lehu: kendisine
15 min:
16 duni: başka دون
17 llahi: Allah'tan
18 veliyyen: (ne) bir dost ولي
19 ve la: ne de
20 nesiran: bir yardımcı نصر