4. Nisa suresi 122. ayet

/ 176
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

İman edip, salihatı yapanları*, içinde süresiz kalacakları, içinden ırmaklar akan Cennetlere koyacağız. Allah'ın verdiği söz gerçektir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلاً
Vellezine amenu ve amilus salihati se nudhiluhum cennatin tecri min tahtihal enharu halidine fiha ebeda. Va'dallahi hakka. Ve men asdaku minallahi kila.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
İman eden ve yararlı işler yapanları da içinden ırmaklar akan cennetlere sokacağız; orada süreli kalacaklardır. Bu, Allah'ın gerçek vaadidir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
İnanıp erdemli işler yapanları, içlerinde ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğiz; orada ebedi kalacaklar. ALLAH'ın sözü gerçektir. ALLAH'tan daha doğru sözlü kim olabilir?
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
İman edip, salihatı yapanları*, içinde süresiz kalacakları, içinden ırmaklar akan Cennetlere koyacağız. Allah'ın verdiği söz gerçektir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanları, bozulmadan sürekli kalmak üzere içinden ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Bu, Allah'ın sözüdür; gerçekleşecektir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
İnanmış olarak erdemli edimler yapanları ise altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğiz. Sonsuza dek orada kalacaklardır. Allah'ın sözünü verdiği gerçektir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
İman eden ve o imanla uyumlu ıslah edici iyi işler yapanlara gelince: onları zemininden ırmaklar çağlayan cennetlere koyacağız, orada ebediyyen kalacaklar. Bu Allah'ın gerçekleşecek bir vaadidir; hem, kim Allah'tan daha doğru sözlü olabilir ki?
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
İnanıp hayra ve barışa yönelik işler yapanları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Sonsuza değin kalacaklardır orada. Allah'ın şaşmaz vaadidir bu. Söz söyleme bakımından Allah'tan daha doğru ve tutarlı kim olabilir?
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
İman edip salih amellerde bulunanlar, biz onları altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokacağız. Bu, Allah'ın gerçek olan va'didir. Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır?
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
İman edip de iyi işler yapan kimselere gelince, yarın onları altından ırmaklar akan cennetlere koyacağız, ebedi olarak oralarda kalacaklar. Bu Allah'ın gerçek va'didir. Allah'tan başka doğru sözlü kim olabilir?
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Ama imana erip yararlı ve doğru işler yapanları içlerinden ırmaklar akan hasbahçelere koyacağız, orada sonsuza kadar kalacaklar. Bu, Allahın gerçek vaadidir. Kimin sözü Allahın sözünden daha doğru olabilir?
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
İman edip salih ameller işleyenleri de ebedi olarak kalacakları, içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Allah, gerçek bir vaadde bulunmuştur. Kimdir sözü Allah'ınkinden daha doğru olan?
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
İyman edib de iyi iyi işler yapan kimselere gelince yarın onları altından ırmaklar akar Cennetlere koyacağız, ebediyyen onlar da kalacaklar. Hakka Allah va'di, Allahdan daha doğru sözlü kim olabilir?
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
İnanıp iyi işler yapanları da altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacağız, orada ebedi kalacaklardır. Bu, Allah'ın gerçek va'didir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?
Gültekin Onan
İnanıp salih amellerde bulunanlar, biz onları altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokacağız. Bu, Tanrı'nın gerçek olan vaadidir. Tanrı'dan daha doğru sözlü kim vardır?
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
İman edib de iyi iyi işler yapanlar (a gelince:) Biz onları altlarından ırmaklar akan cennetlere — içlerinde temelli temelli kalıcı oldukları halde — sokacağız, İşte Allahın dosdoğru bir va'di! Allahdan daha doğru sözlü kim olabilir?
İbni Kesir
İman edip salih ameller işleyenlere gelince; Biz, onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. İşte Allah'ın gerçek vaadi. Allah'dan daha doğru sözlü kim olabilir?
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
İman edip doğru hareket edenlere gelince onları altından ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennetlere girdireceğiz. Bu, gerçekten Allah'ın vaadidir. Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır?
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
İman edip makbul ve güzel işler yapanları, ebedi kalmak üzere içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğiz. Bu, Allah'ın gerçek vadidir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
İman edip imanının gereği davranışlarla (salih amel) yaşayanlara gelince, onları altlarından nehirler akan cennetlere dahil edeceğiz. . . Orada sonsuza dek kalırlar (kendilerinde açığa çıkan Allah Esma'sı sonucu). . . Allah'ın Hak olan vaadidir! Allah'tan daha doğru sözlü var mıdır?
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
As for those who believe and lead a righteous life, we will admit them into gardens with flowing streams, wherein they live forever. Such is the truthful promise of GOD. Whose utterances are more truthful than GOD's?
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
As for those who believe and do good works, We will admit them to estates with rivers flowing beneath them, abiding therein eternally. The promise of God is truth; and who is more truthful in saying than God?
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
As for those who acknowledge and promote reforms, We will admit them into gardens with rivers flowing beneath, eternally they will abide therein. God's promise is truth; and who is more truthful in saying than God?
# Kelime Anlam Kök
1 vellezine: kimseleri
2 amenu: inanan(ları) امن
3 ve amilu: ve yapanları عمل
4 s-salihati: iyi işler صلح
5 senudhiluhum: sokacağız دخل
6 cennatin: cennetlere جنن
7 tecri: akan جري
8 min:
9 tehtiha: altlarından تحت
10 l-enharu: ırmaklar نهر
11 halidine: kalacaklardır خلد
12 fiha: orada
13 ebeden: ebedi ابد
14 vea'de: bu va'didir وعد
15 llahi: Allah'ın
16 hakkan: gerçek حقق
17 ve men: kim olabilir?
18 esdeku: daha doğru صدق
19 mine: -tan
20 llahi: Allah-
21 kilen: sözlü قول