4. Nisa suresi 125. ayet

/ 176
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Kimin dini, kendisini muhsin* olarak Allah'a teslim etmiş; hanif* olan İbrahim'in milletine* tabi olandan daha iyi olabilir? Allah, İbrahim'i "halil"* edinmişti.

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ واتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً
Ve men ahsenu dinen mimmen esleme vechehu lillahi ve huve muhsinun vettebea millete ibrahime hanifa. Vettehazallahu ibrahime halila.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Bütün benliğini Allah'a teslim eden, daima iyilik yapan ve her türlü batıldan yüz çeviren İbrahim'in inanç sistemine, Allah'ın onu sevgisiyle yücelteceğini görerek uyan kişinin dininden daha güzel bir din var mıdır?
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
ALLAH'a teslim olarak iyilik yapan ve İbrahim'in tektanrıcı dinine uyandan daha güzel bir dine kim sahip olabilir? ALLAH İbrahimi arkadaş edindi.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Kimin dini, kendisini muhsin* olarak Allah'a teslim etmiş; hanif* olan İbrahim'in milletine* tabi olandan daha iyi olabilir? Allah, İbrahim'i "halil"* edinmişti.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Kimin dini, samimi olarak kendini Allah'a vermiş olanın dininden güzel olabilir? O (kişi), İbrahim'in dosdoğru dinine uymuştur. Allah, İbrahim'i dost edinmiştir.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Güzel davranarak, benliğini Allah'a teslim eden ve gerçeğe aykırı şeylerden uzak olan İbrahim'in dinine bağlı kalan kimseden, daha güzel dini olan kimdir? Çünkü Allah, İbrahim'i dost edinmiştir.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Bütün varlığıyla Allah'a adanan, sürekli iyilik yapan ve bir muvahhid olarak İbrahim'in iman ailesine -ki Allah İbrahim'ten hoşnut ve razı olmuştu- tabi olan kimseden daha güzel dinli biri olabilir mi?
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Güzellikler sergileyerek ve özü-sözü doğru bir halde İbrahim'in milletine uyarak yüzünü Allah'a teslim edenden daha güzel dinli kim olabilir! Allah İbrahim'i dost edinmişti.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
İyilik yaparak kendini Allah'a teslim eden ve hanif (tevhidi) olan İbrahim'in dinine uyandan daha güzel din'li kimdir? Allah, İbrahim'i dost edinmiştir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Din bakımından o kimseden daha iyi kimdir ki, özü iyi olarak yüzünü İslam ve Allah'a tutmuş ve muvahhid olarak İbrahim'in dinine uymuştur. Allah ki, İbrahim'i dost edinmişti.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Bütün benliğini Allaha teslim eden, daima iyilik yapan ve her türlü batıldan yüz çeviren İbrahimin inanç sistemine Allahın onu sevgisiyle yücelttiğini görerek uyan kişiden daha iyi iman sahibi kim vardır?
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Kimin dini, iyilik yaparak kendini Allah'a teslim eden ve hakka yönelen İbrahim'in dinine tabi olan kimsenin dininden daha güzeldir? Allah, İbrahim'i dost edindi.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Hem kimdir o kimseden daha güzel dinli ki özü muhsin olarak yüzünü tertemiz islam ile Allaha tutmuş ve hanif (sade hakka boyun eğer muvahhid müslim) olarak İbrahim milletine uymuştur, Allah ki İbrahimi halil edindi
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Hangi insan, din yönünden, iyilik edici olarak yüzünü Allah'a teslim edip dosdoğru İbrahim dinine tabi olandan daha güzel olabilir? Allah, İbrahim'i dost edinmişti.
Gültekin Onan
İyilik yaparak kendini Tanrı'ya teslim eden ve hanif olan İbrahim'in dinine uyandan daha güzel dinli kimdir? Tanrı, İbrahim'i dost edinmiştir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
İyilik yapan (bir insan) olarak, (tam bir hulus ile) kendisini Allaha teslim eden, İbrahim'in Allahı bir tanıyıcı dinine tabi' olan kimseden daha güzel dinli kimdir? Allah İbrahim'i bir dost edinmişdir.
İbni Kesir
İhsan ederek kendini Allah'a teslim eden ve İbrahim'in dinine uymuş olandan daha güzel din sahibi kim olabilir? Allah İbrahim'i dost edinmiştir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
İyilik eden bir kimse olup, kendisini tam bir yönelişle Allah'a teslim eden ve İbrahim'in hanif olan yoluna uyan kimseden daha güzel din sahibi kimdir? ki Allah, İbrahim'i dost edinmiştir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Hep iyiliği şiar edinmiş olarak, yüzünü ve özünü Allah'a teslim edip bir de İbrahim'in tevhid dinine tabi olan kimsenin dininden daha güzel din olabilir mi? Bundandır ki Allah İbrahim'i dost edinmiştir.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Muhsin olarak (varlığının Allah Esma'sının açığa çıkışıyla yaratıldığının idrakı içinde), vechinin Allah için olduğunun teslimiyetinde olan ve hanif olarak (tanrı kavramı olmayan - yalnızca Allah'a kulluk edilmekte olduğunun bilincinde) İbrahim milletine tabi olanın din anlayışından daha güzeli ne olabilir ki! Allah, İbrahim'i Haliyl edindi. (Ona "Hullet makamı" yaşamı ihsan etti. Bu konuda ek bilgi: El İnsan-ı Kamil, Abdülkerim el Ciyli, Abdülaziz Mecdi Tolun çevirisi. A. H. )
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Who is better guided in his religion than one who submits totally to GOD, leads a righteous life, according to the creed of Abraham: monotheism? GOD has chosen Abraham as a beloved friend.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And who is better in the system than the one who submits himself to God, and he is a good doer, and he follows the creed of Abraham in monotheism? And God took Abraham as a friend.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Who is better in the system than one who peacefully surrenders himself to God, and is a good doer, and he followed the creed of Abraham in monotheism? God took Abraham as a friend.
# Kelime Anlam Kök
1 ve men: ve kim
2 ehsenu: daha güzeldir? حسن
3 dinen: din yönünden دين
4 mimmen: kimseden
5 esleme: teslim eden سلم
6 vechehu: yüzünü وجه
7 lillahi: Allah'a
8 ve huve: o
9 muhsinun: iyilik edici olarak حسن
10 vettebea: ve tabi olan تبع
11 millete: dinine ملل
12 ibrahime: İbrahim
13 hanifen: dosdoğru حنف
14 vettehaze: edinmişti اخذ
15 llahu: Allah
16 ibrahime: İbrahim'i
17 halilen: dost خلل