Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kimin dini, kendisini muhsin olarak Allah'a teslim etmiş; hanif olan İbrahim'in milletine tabi olandan daha iyi olabilir? Allah, İbrahim'i "halil" edinmişti.

وَمَنْ اَحْسَنُ د۪يناً مِمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰه۪يمَ حَن۪يفاًۜ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰه۪يمَ خَل۪يلاً
Ve men ahsenu dinen mimmen esleme vechehu lillahi ve huve muhsinun vettebea millete ibrahime hanifa. Vettehazallahu ibrahime halila.
#kelimeanlamkök
1ve menve kim
2ehsenudaha güzeldir?حسن
3dinendin yönündenدين
4mimmenkimseden
5eslemeteslim edenسلم
6vechehuyüzünüوجه
7lillahiAllah'a
8ve huveo
9muhsinuniyilik edici olarakحسن
10vettebeave tabi olanتبع
11milletedinineملل
12ibrahimeİbrahim
13hanifendosdoğruحنف
14vettehazeedinmiştiاخذ
15llahuAllah
16ibrahimeİbrahim'i
17halilendostخلل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Bütün benliğini Allah'a teslim eden, daima iyilik yapan ve her türlü batıldan yüz çeviren İbrahim'in inanç sistemine, Allah'ın onu sevgisiyle yücelteceğini görerek uyan kişinin dininden daha güzel bir din var mıdır?

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Güzel davranarak yüzünü (benliğini) Allah'a teslim eden ve din bakımından hanîf (Allah'ı birleyen) İbrahim'in* milletine (dinine) uyandan daha güzel kim olabilir ki!* (Nitekim) Allah, İbrahim'i dost edinmişti.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'a teslim olarak iyilik yapan ve İbrahim'in tektanrıcı dinine uyandan daha güzel bir dine kim sahip olabilir? ALLAH İbrahim'i arkadaş edindi.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kimin dini, kendisini muhsin* olarak Allah'a teslim etmiş; hanif* olan İbrahim'in milletine* tabi olandan daha iyi olabilir? Allah, İbrahim'i "halil"* edinmişti.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kimin dini, samimi olarak kendini Allah'a vermiş olanın dininden güzel olabilir? O (kişi), İbrahim'in dosdoğru dinine uymuştur. Allah, İbrahim'i dost edinmiştir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Güzel davranarak, benliğini Allah'a teslim eden ve gerçeğe aykırı şeylerden uzak olan İbrahim'in dinine bağlı kalan kimseden, daha güzel dini olan kimdir? Çünkü Allah, İbrahim'i dost edinmiştir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bütün varlığıyla Allah'a adanan, sürekli iyilik yapan ve bir muvahhid olarak İbrahim'in iman ailesine -ki Allah İbrahim'ten hoşnut ve razı olmuştu- tabi olan kimseden daha güzel dinli biri olabilir mi?

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Güzellikler sergileyerek ve özü-sözü doğru bir halde İbrahim'in milletine uyarak yüzünü Allah'a teslim edenden daha güzel dinli kim olabilir! Allah İbrahim'i dost edinmişti.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  İyilik yaparak kendini Allah'a teslim eden ve hanif (tevhidi) olan İbrahim'in dinine uyandan daha güzel din'li kimdir? Allah, İbrahim'i dost edinmiştir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Din bakımından o kimseden daha iyi kimdir ki, özü iyi olarak yüzünü İslam ve Allah'a tutmuş ve muvahhid olarak İbrahim'in dinine uymuştur. Allah ki, İbrahim'i dost edinmişti.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bütün benliğini Allaha teslim eden, daima iyilik yapan ve her türlü batıldan yüz çeviren İbrahimin inanç sistemine Allahın onu sevgisiyle yücelttiğini görerek uyan kişiden daha iyi iman sahibi kim vardır?

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Kimin dini, iyilik yaparak kendini Allah'a teslim eden ve hakka yönelen İbrahim'in dinine tabi olan kimsenin dininden daha güzeldir? Allah, İbrahim'i dost edindi.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hem kimdir o kimseden daha güzel dinli ki özü muhsin olarak yüzünü tertemiz islam ile Allaha tutmuş ve hanif (sade hakka boyun eğer muvahhid müslim) olarak İbrahim milletine uymuştur, Allah ki İbrahimi halil edindi

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hangi insan, din yönünden, iyilik edici olarak yüzünü Allah'a teslim edip dosdoğru İbrahim dinine tabi olandan daha güzel olabilir? Allah, İbrahim'i dost edinmişti.

 • Gültekin Onan

  İyilik yaparak kendini Tanrı'ya teslim eden ve hanif olan İbrahim'in dinine uyandan daha güzel dinli kimdir? Tanrı, İbrahim'i dost edinmiştir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  İyilik yapan (bir insan) olarak, (tam bir hulus ile) kendisini Allaha teslim eden, İbrahim'in Allahı bir tanıyıcı dinine tabi' olan kimseden daha güzel dinli kimdir? Allah İbrahim'i bir dost edinmişdir.

 • İbni Kesir

  İhsan ederek kendini Allah'a teslim eden ve İbrahim'in dinine uymuş olandan daha güzel din sahibi kim olabilir? Allah İbrahim'i dost edinmiştir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İyilik eden bir kimse olup, kendisini tam bir yönelişle Allah'a teslim eden ve İbrahim'in hanif olan yoluna uyan kimseden daha güzel din sahibi kimdir? ki Allah, İbrahim'i dost edinmiştir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Hep iyiliği şiar edinmiş olarak, yüzünü ve özünü Allah'a teslim edip bir de İbrahim'in tevhid dinine tabi olan kimsenin dininden daha güzel din olabilir mi? Bundandır ki Allah İbrahim'i dost edinmiştir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Muhsin olarak (varlığının Allah Esma'sının açığa çıkışıyla yaratıldığının idrakı içinde), vechinin Allah için olduğunun teslimiyetinde olan ve hanif olarak (tanrı kavramı olmayan - yalnızca Allah'a kulluk edilmekte olduğunun bilincinde) İbrahim milletine tabi olanın din anlayışından daha güzeli ne olabilir ki! Allah, İbrahim'i Haliyl edindi. (Ona "Hullet makamı" yaşamı ihsan etti. Bu konuda ek bilgi: El İnsan-ı Kamil, Abdülkerim el Ciyli, Abdülaziz Mecdi Tolun çevirisi. A. H. )

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'a teslim olarak iyilik yapan ve İbrahim'in tektanrıcı dinine uyandan daha güzel bir dine kim sahip olabilir? ALLAH İbrahimi arkadaş edindi.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Kimin dini, kendisini muhsin* olarak Allah'a teslim etmiş; hanif* olan İbrahim'in milletine* tabi olandan daha iyi olabilir? Allah, İbrahim'i "halil"* edinmişti.

 • Progressive Muslims

  And who is better in the system than one who surrenders himself to God, and is a good doer, and he followed the creed of Abraham in monotheism And God has taken Abraham as a friend.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And who is better in doctrine than he who submits his face to God, and is a doer of good, and follows the creed of Abraham, inclining to truth? And God took Abraham as a friend.

 • Aisha Bewley

  Who could have a better deen than someone who submits himself completely to Allah and is a good-doer, and follows the religion of Ibrahim, a man of pure natural belief? Allah took Ibrahim as an intimate friend.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Who is better guided in his religion than one who submits totally to GOD, leads a righteous life, according to the creed of Abraham: monotheism? GOD has chosen Abraham as a beloved friend.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And who is better in the system than the one who submits himself to God, and he is a good doer, and he follows the creed of Abraham in monotheism? And God took Abraham as a friend.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Who is better in the system than one who peacefully surrenders himself to God, and is a good doer, and he followed the creed of Abraham in monotheism? God took Abraham as a friend.