4. Nisa suresi 130. ayet

/ 176
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Eğer karı-koca ayrılırlarsa, Allah, kudretiyle her ikisini de kendi kendilerine yeterli kılar. Kuşkusuz Allah, Yardımı Çok Kapsamlı Olan'dır, Egemenlik Sahibi'dir.

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا
Ve in yeteferreka yugnillahu kullen min seatihi. Ve kanallahu vasian hakima.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Eğer eşler ayrılırlarsa, Allah her birini lütfuyla besleyip geçindirir. Çünkü Allah lütfunda sınırsızdır; hikmet sahibidir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Çiftler birbirlerinden ayrılırlarsa, ALLAH her birisini bol nimetiyle yoksulluktan kurtarır. ALLAH Cömerttir, Bilgedir.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Eğer karı-koca ayrılırlarsa, Allah, kudretiyle her ikisini de kendi kendilerine yeterli kılar. Kuşkusuz Allah, Yardımı Çok Kapsamlı Olan'dır, Egemenlik Sahibi'dir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Eşler boşanacak olurlarsa Allah, her birine bir imkan vererek onu diğerine muhtaç olmaktan kurtarır. Allah'ın imkanları geniştir ve doğru kararlar verir.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Eğer ayrılırlarsa, Allah, geniş nimetiyle her birini varlıklı yapar. Çünkü Allah, Lütfu Geniştir; Bilgelik ve Adaletle Yönetendir.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Ve eğer (her şeye rağmen) eşler ayrılırlarsa, Allah lutfuyla her birinin geçimini sağlar: Zira Allah (lütfunda) sınırsızdır, her hükmünde tam isabet sahibidir.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Eğer ayrılırlarsa Allah, geniş nimetinden her birini zenginleştirir. Allah Vasi'dir, genişler ve genişletir; Hakim'dir, hikmeti sınırsızdır.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Eğer ikisi ayrılacak olurlarsa, Allah her birine 'genişlik (rızık ve ihsan) kaynaklarından' kazandırır (ihtiyaçlardan korur.) Allah, (rahmetiyle) geniş olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Eğer ayrılırlarsa Allah kudretiyle her birini diğerine muhtaç etmez. Allah kudreti geniş bir hikmet sahibidir.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Eğer eşler ayrılırlarsa, Allah her birini lütfu ile besleyip geçindirir. Çünkü Allah (lütfunda) sınırsızdır, hikmet sahibidir,
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Eğer ayrılırlarsa, Allah bol lütuf ve nimetiyle onların her birini zengin kılar (başkalarına muhtaç bırakmaz). Allah, lütfu geniş olandır. O, hüküm ve hikmet sahibidir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Yok eğer ayrılırlarsa Allah kudretiyle her birini diğerinden müstağni kılar, Allah kudreti geniş bir hakim bulunuyor
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Eğer (eşler) ayrılırlarsa, Allah bol ni'metiyle onların her birini zengin eder (diğerine muhtaceylemez). Allah(ın ni'meti) geniştir, (O) hüküm ve hikmet sahibidir.
Gültekin Onan
Eğer ikisi ayrılacak olurlarsa, Tanrı her birine 'genişlik (rızık ve ihsan) kaynaklarından' kazandırır (ihtiyaçlardan korur.) Tanrı, (rahmetiyle) geniş olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Eğer (karı koca) birbirinden (boşanıb) ayrılacak olurlarsa Allah her birini fazl-ü keremiyle ihtiyacdan vareste kılar. Allah (ın) lutf-ü inayeti genişdir, (O) tam bir hüküm ve hikmet saahibidir.
İbni Kesir
Eğer ayrılırlarsa; Allah, her birinin nimetinin genişliği ile zengin kılar. Allah; Vasi', Hakim olandır.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Eğer karı koca boşanarak birbirinden ayrılırlarsa Allah, her birini kendi kudreti ile ihtiyaçtan kurtarır Allah'ın ihsanı geniştir, hakimdir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Şayet gösterilen gayretlere rağmen eşler boşanıp birbirinden ayrılacak olurlarsa, Allah her birini lütfu ile müstağni kılar, birini öbürüne muhtaç eylemez. Allah'ın lütfu geniştir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Eğer (karı-koca) ayrılırlarsa, Allah kendi zenginliğinden onların her birini geçindirir, birbirine muhtaç bırakmaz. Allah Vasi'dir, Hakiym'dir.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
If the couple must decide to part, GOD will provide for each of them from His bounties. GOD is Bounteous, Most Wise.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And if they separate, then God will provide for each of them from His bounty. God is Vast, Wise.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
If they separate, then God will provide for each of them from His bounty. God is Vast, Wise.
# Kelime Anlam Kök
1 ve in: eğer
2 yeteferraka: (eşler) ayrılırlarsa فرق
3 yugni: zengin eder غني
4 llahu: Allah
5 kullen: onların her birini كلل
6 min:
7 seatihi: bol ni'metiyle وسع
8 ve kane: كون
9 llahu: Allah(ın)
10 vasian: (ni'meti) geniştir وسع
11 hakimen: hüküm ve hikmet sahibidir حكم