Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Eğer karı-koca ayrılırlarsa, Allah, kudretiyle her birini kendi kendilerine yeterli kılar. Kuşkusuz Allah, Yardımı Çok Kapsamlı Olan'dır, Egemenlik Sahibi'dir.

وَاِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِه۪ۜ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعاً حَك۪يماً
Ve in yeteferreka yugnillahu kullen min seatihi. Ve kanallahu vasian hakima.
#kelimeanlamkök
1ve ineğer
2yeteferraka(eşler) ayrılırlarsaفرق
3yugnizengin ederغني
4llahuAllah
5kullenonların her biriniكلل
6min
7seatihibol ni'metiyleوسع
8ve kaneكون
9llahuAllah(ın)
10vasian(ni'meti) geniştirوسع
11hakimenhüküm ve hikmet sahibidirحكم

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Eğer eşler ayrılırlarsa, Allah her birini lütfuyla besleyip geçindirir. Çünkü Allah lütfunda sınırsızdır; hikmet sahibidir.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
(Eşler birbirlerinden) ayrılırlarsa, Allah bol nimetinden her birini zenginleştirir.
*
Allah imkânı geniş olandır, doğru hüküm verendir.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Çiftler birbirlerinden ayrılırlarsa, her birisini bol nimetiyle yoksulluktan kurtarır. ALLAH Cömerttir, Bilgedir.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Eğer karı-koca ayrılırlarsa, Allah, kudretiyle her birini kendi kendilerine yeterli kılar. Kuşkusuz Allah, Yardımı Çok Kapsamlı Olan'dır, Egemenlik Sahibi'dir.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Eşler boşanacak olurlarsa Allah, her birine bir imkan vererek onu diğerine muhtaç olmaktan kurtarır. Allah'ın imkanları geniştir ve doğru kararlar verir.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Eğer ayrılırlarsa, Allah, geniş nimetiyle her birini varlıklı yapar. Çünkü Allah, Lütfu Geniştir; Bilgelik ve Adaletle Yönetendir.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Ve eğer (her şeye rağmen) eşler ayrılırlarsa, Allah lutfuyla her birinin geçimini sağlar: Zira Allah (lütfunda) sınırsızdır, her hükmünde tam isabet sahibidir.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Eğer ayrılırlarsa Allah, geniş nimetinden her birini zenginleştirir. Allah Vasi'dir, genişler ve genişletir; Hakim'dir, hikmeti sınırsızdır.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Eğer ikisi ayrılacak olurlarsa, Allah her birine 'genişlik (rızık ve ihsan) kaynaklarından' kazandırır (ihtiyaçlardan korur.) Allah, (rahmetiyle) geniş olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Eğer ayrılırlarsa Allah kudretiyle her birini diğerine muhtaç etmez. Allah kudreti geniş bir hikmet sahibidir.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Eğer eşler ayrılırlarsa, Allah her birini lütfu ile besleyip geçindirir. Çünkü Allah (lütfunda) sınırsızdır, hikmet sahibidir,

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Eğer ayrılırlarsa, Allah bol lütuf ve nimetiyle onların her birini zengin kılar (başkalarına muhtaç bırakmaz). Allah, lütfu geniş olandır. O, hüküm ve hikmet sahibidir.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Yok eğer ayrılırlarsa Allah kudretiyle her birini diğerinden müstağni kılar, Allah kudreti geniş bir hakim bulunuyor

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Eğer (eşler) ayrılırlarsa, Allah bol ni'metiyle onların her birini zengin eder (diğerine muhtaceylemez). Allah(ın ni'meti) geniştir, (O) hüküm ve hikmet sahibidir.

Gültekin Onan
Eğer ikisi ayrılacak olurlarsa, Tanrı her birine 'genişlik (rızık ve ihsan) kaynaklarından' kazandırır (ihtiyaçlardan korur.) Tanrı, (rahmetiyle) geniş olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Eğer (karı koca) birbirinden (boşanıb) ayrılacak olurlarsa Allah her birini fazl-ü keremiyle ihtiyacdan vareste kılar. Allah (ın) lutf-ü inayeti genişdir, (O) tam bir hüküm ve hikmet saahibidir.

İbni Kesir
Eğer ayrılırlarsa; Allah, her birinin nimetinin genişliği ile zengin kılar. Allah; Vasi', Hakim olandır.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Eğer karı koca boşanarak birbirinden ayrılırlarsa Allah, her birini kendi kudreti ile ihtiyaçtan kurtarır Allah'ın ihsanı geniştir, hakimdir.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Şayet gösterilen gayretlere rağmen eşler boşanıp birbirinden ayrılacak olurlarsa, Allah her birini lütfu ile müstağni kılar, birini öbürüne muhtaç eylemez. Allah'ın lütfu geniştir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Eğer (karı-koca) ayrılırlarsa, Allah kendi zenginliğinden onların her birini geçindirir, birbirine muhtaç bırakmaz. Allah Vasi'dir, Hakiym'dir.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Çiftler birbirlerinden ayrılırlarsa, ALLAH her birisini bol nimetiyle yoksulluktan kurtarır. ALLAH Cömerttir, Bilgedir.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Eğer karı-koca ayrılırlarsa, Allah, kudretiyle her ikisini de kendi kendilerine yeterli kılar. Kuşkusuz Allah, Yardımı Çok Kapsamlı Olan'dır, Egemenlik Sahibi'dir.

Rashad Khalifa The Final Testament
If the couple must decide to part, GOD will provide for each of them from His bounties. GOD is Bounteous, Most Wise.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And if they separate, then God will provide for each of them from His bounty. God is Vast, Wise.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
If they separate, then God will provide for each of them from His bounty. God is Vast, Wise.