4. Nisa suresi 129. ayet

/ 176
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Ne kadar isteseniz de kadınlarınız arasında* tam anlamı ile adaletli olmaya kesinlikle güç yetiremezsiniz. O halde, anlaşmazlığı çözümsüz hale getirip, onları yüzüstü bırakmayın. Eğer, arayı düzelterek, takvalı davranırsanız kuşkusuz ki Allah, Çok Bağışlayıcı'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.

وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا
Ve len testatiu en ta'dilu beynen nisai ve lev harastum fe la temilu kullel meyli fe tezeruha kel muallakah. Ve in tuslihu ve tetteku fe innallahe kane gafuran rahima.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Ne kadar isteseniz de kadınlar arasında tam adalet yapamazsınız. Öyleyse, birine tamamen meyledip ötekini askıda kocasızmış gibi bırakmayınız. Eğer arayı düzeltir, sakınırsanız, Allah bağışlayandır; merhamet edendir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Ne kadar isteseniz de kadınlara eşit davranamazsınız. Öyleyse tamamen birine yönelip de diğerini askıdaymış gibi bırakmayın. Bu durumu düzeltip erdemli olursanız ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Ne kadar isteseniz de kadınlarınız arasında* tam anlamı ile adaletli olmaya kesinlikle güç yetiremezsiniz. O halde, anlaşmazlığı çözümsüz hale getirip, onları yüzüstü bırakmayın. Eğer, arayı düzelterek, takvalı davranırsanız kuşkusuz ki Allah, Çok Bağışlayıcı'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Çok kararlı olsanız bile kadınlar arasında adil davranmaya güç yetiremezsiniz. Öyleyse bir tarafa büsbütün meyledip diğerini ortada bırakmayın. Eğer uzlaşır ve Allah'tan çekinerek kendinizi korursanız bilin ki Allah, bağışlar ve ikramda bulunur.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Ne denli uğraşsanız da kadınlar arasında adaleti sağlamayı asla başaramazsınız. Öyleyse tümüyle birine ilgi gösterip, diğerini boşlukta gibi bırakmayın. Arayı düzeltir ve sorumluluk bilinci taşırsanız, kuşkusuz, Allah, Sınırsız Bağışlayandır; Merhametlidir.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Ne kadar arzu etseniz de, eşleriniz arasında adaleti tam gerçekleştiremeyeceksiniz. Hiç değilse, sadece birine yönelerek diğerini boşluktaymış gibi bırakıp dışlamayın. Eğer arayı bulur ve sorumlu davranırsanız, iyi bilin ki Allah tarifsiz bir bağışlayıcı, eşsiz bir rahmet kaynağıdır.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Tutkunluk derecesinde isteseniz de kadınlar arasında adaleti sağlamaya asla güç yetiremezsiniz. O halde tam bir eğilimle bir yana yönelip de öbürünü askıdaymış gibi bırakmayın. Barışı esas alıp sakınırsanız, Allah çok affedici, çok merhametli olacaktır.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Kadınlar arasında adaleti sağlamaya -ne kadar özen gösterseniz de- güç yetiremezsiniz. Öyleyse, büsbütün (birine) eğilim (sevgi ve ilgi) gösterip de öbürünü askıdaymış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve sakınırsanız, şüphesiz, Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Kadınlarınız arasında her yönden adaletli davranmaya ne kadar uğraşsanız yine güç yetiremezsiniz. Bari birisine büsbütün meyledip de ötekini askıdaymış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve haksızlıktan sakınırsanız şüphesiz Allah bağışlar ve merhamet eder.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Ne kadar isteseniz de eşlerinize adaletle davranmak elinizde değildir. Dolayısıyla diğerlerini dışlayarak ve onları kocası hem var hem de yokmuş gibi bir durumda bırakarak (içlerinden sadece) birine yönelmeyin. Ancak her şeyi yoluna koyar ve Ona karşı sorumluluğunuzun bilincinde olursanız, bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, rahmet kaynağıdır.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, kadınlar arasında adaleti yerine getiremezsiniz. Öyle ise (birine) büsbütün gönül verip ötekini (kocası hem var, hem yok) askıda kalmış kadın gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Kadınlarınız arasında her veçhile adil davranmıya ne kadar hırs besleseniz yine muktedir olamazsınız, bari büsbütün meyledib de ötekini askıda kalmış gibi bırakmayın, ve eğer arayı düzeltir ve haksızlıktan korunursanız şüphe yokki Allah gafur, rahim bulunuyor
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Ne kadar isteseniz de kadınlar arasında (tam) adalet yapamazsınız. Öyle ise (birine) tamamen yönelip ötekini askıda (kocasızmış) gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir, sakınırsanız, Allah bağışlayandır, esirgeyendir.
Gültekin Onan
Kadınlar arasında adaleti sağlamaya -ne kadar özen gösterseniz de- güç yetiremezsiniz. Öyleyse, büsbütün (birine) eğilim (sevi ve ilgi) gösterip de öbürünü askıdaymış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve sakınırsanız, şüphesiz, Tanrı, bağışlayandır, esirgeyendir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Kadınlar arasında adalet (ve müsavatı tatbik) etmenize ne kadar hırs gösterseniz, asla güc yetiremezsiniz. Bari (birine) büsbütün meyledib de ötekini (ne dul, ne kocalı bir durumda) askılı gibi bırakmayın. Eğer (nefsinizi) İslah eder, (haksızlıkdan) sakınırsanız şübhe yok ki Allah çok yarlığayıcı, çok esirgeyicidir.
İbni Kesir
Ne kadar isteseniz; yine de kadınlar arasında adalet yapamazsınız. Bari bir tarafa tamamen meyletmeyin ki; öbürünü askıdaymış gibi bırakmayasınız. Eğer arayı düzeltir ve haksızlıktan sakınırsanız; şüphesiz ki Allah; Gafur, Rahim olandır.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Kadınlarınız arasında sevgide eşitlik yapmaya hırs gösterseniz bile, asla buna gücünüz yetmez. O halde büsbütün birine meyledip diğerlerini askıda kalmış gibi bırakmayın eğer nefsinizi düzeltip ve haksızlıktan sakınırsanız gerçekten Allah, affedici ve merhametlidir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Ey kocalar! bütün benliğinizle isteseniz dahi eşleriniz arasında tam adaleti sağlayamazsınız. Öyleyse bir tarafa büsbütün gönlünüzü kaptırıp da öbürünü kocasızmış gibi bir vaziyette bırakmayın. Eğer arayı düzeltir, işlerinizi iyileştirir ve haksızlıktan sakınırsanız, unutmayın ki Allah gafurdur, rahimdir (affı ve merhameti boldur).
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Ne kadar isterseniz isteyin eşleriniz arasında adaletli davranamazsınız! (Hiç olmazsa) birine aşırı ilgi gösterirken diğerlerini boşlukta bırakmayın! Eğer aralarında adaletle davranır ve de korunursanız, muhakkak ki Allah Ğafur'dur, Rahıym'dir.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
You can never be equitable in dealing with more than one wife, no matter how hard you try. Therefore, do not be so biased as to leave one of them hanging (neither enjoying marriage, nor left to marry someone else). If you correct this situation and maintain righteousness, GOD is Forgiver, Most Merciful.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And you will not be able to be fair regarding the women even if you make every effort; so do not sway too greatly and leave her as one hanging in a void. And if you reconcile and do right, then God is Forgiver, Merciful.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
You will not be able to be fair regarding the women even if you make every effort; so do not sway too greatly and leave her as one hanging in a void. If you reconcile and be aware, then God is Forgiving, Compassionate.
# Kelime Anlam Kök
1 velen:
2 testetiu: ve yapamazsınız طوع
3 en:
4 tea'dilu: (tam) adalet عدل
5 beyne: arasında بين
6 n-nisa'i: kadınlar نسو
7 velev: ne kadar
8 harastum: isteseniz de حرص
9 fela:
10 temilu: öyle ise meylemeyin ميل
11 kulle: (birine) tamamen كلل
12 l-meyli: yönelişle ميل
13 fe tezeruha: ötekini bırakmayın وذر
14 kalmuallekati: askıda (kocasızmış) gibi علق
15 ve in: eğer
16 tuslihu: arayı düzeltir صلح
17 ve tetteku: sakınırsanız وقي
18 feinne: şüphesiz
19 llahe: Allah
20 kane: كون
21 gafuran: bağışlayandır غفر
22 rahimen: esirgeyendir رحم