Erhan Aktaş - Kerim Kur'an
Ey iman edenler! Allah'a, Rasul'üne ve Rasul'üne indirdiği Kitap'a ve daha önce indirilmiş kitaplara inanın. Kim, Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, rasullerini ve Ahiret Günü'nü inkar ederse; o, çok derin bir sapkınlığa düşmüştür.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيَ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا
Ya eyyuhallezine amenu, aminu billahi ve resulihi vel kitabillezi nezzele ala resulihi vel kitabillezi enzele min kabl. Ve men yekfur billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahıri fe kad dalle dalalen baida.
#kelimeanlamkök
1ya eyyuhaey
2ellezinekimseler
3amenuinanan(lar)امن
4aminuinanınامن
5billahiAllah'a
6ve rasulihive Elçisineرسل
7velkitabive Kitabaكتب
8llezio ki
9nezzeleindirdiنزل
10ala
11rasulihiElçisineرسل
12velkitabive Kitaba (inanın)كتب
13llezio ki
14enzeleindirdiنزل
15min
16kabludaha öncekilereقبل
17ve menve kim
18yekfurinkar ederseكفر
19billahiAllah'ı
20ve melaiketihive melekleriniملك
21ve kutubihive Kitaplarınıكتب
22ve rusulihive elçileriniرسل
23velyevmive gününüيوم
24l-ahiriahiretاخر
25fekadmuhakkak
26dellesapıtmıştırضلل
27delalensapıklıklaضلل
28beiydenuzak birبعد
Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Ey iman edenler! Allah'a, Peygamberi'ne, ona indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman ediniz. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkar ederse tam anlamıyla sapıtmıştır.
Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
İnananlar! ALLAH'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve daha önceden indirdiği kitaplara inanın. Kim ALLAH'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse büsbütün sapıtmış olur.
Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Ey iman edenler! Allah'a, Rasul'üne ve Rasul'üne indirdiği Kitap'a ve daha önce indirilmiş kitaplara inanın. Kim, Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, rasullerini ve Ahiret Günü'nü inkar ederse; o, çok derin bir sapkınlığa düşmüştür.
Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Ey inanıp güvenenler! Allah'a, Elçisine, o Elçi'ye indirdiği Kitaba ve daha önce indirdiği Kitaplara
*
inanıp güvenin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü görmezlik eder de kafir olursa işte o, gerçekten iyice sapıtmış demektir.
Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Ey inanca çağırılanlar! Allah'a, O'nun elçisine, elçisine indirdiği Kitap'a ve daha önce indirdiği Kitap'a inanın. Allah'ı, O'nun meleklerini, O'nun kitaplarını, O'nun elçilerini ve Sonsuz Yaşam Günü'nü kim inkar ederse, olmadık bir sapkınlıkla sapmıştır.
*
Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Siz ey iman edenler! İman edin Allah'a, O'nun Elçisi'ne, O'nun Peygamberi'ne peyderpey indirdiği ilahi kelama ve daha önce indirdiği mesaja! Zira kim Allah'ı, meleklerini, vahiylerini, peygamberlerini ve Ahiret Günü'nü inkar ederse, işte o derin bir sapıklığı boylamış olur.
Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Ey iman edenler! Allah'a, onun resulüne, resulüne indirmiş olduğu Kitap'a, daha önce indirmiş olduğu Kitap'a inanın. Kim Allah'ı, O'nun meleklerini, kitaplarını, resullerini ve ahiret gününü inkar ederse geri dönüşü olmayan bir sapıklığa gömülmüş olur.
Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, şüphesiz uzak bir sapıklıkla sapıtmıştır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Ey iman edenler, Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba, daha önce indirdiği kitaba da iman edin! Kim Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe inanmazsa, pek derin bir sapıklığa saplanıp gitmiştir.
Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Siz ey imana ermiş olanlar! Sımsıkı sarılın Allaha ve Peygambere olan inancınıza ve Onun Peygamberine safha safha indirdiği vahye: Zira Allahı, meleklerini, vahiyleri, peygamberleri ve Ahiret Gününü inkar eden, gerçekten şiddetli bir sapıklığa düşmüştür.
Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Ey iman edenler! Allah'a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse, derin bir sapıklığa düşmüş olur.
Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Ey o bütün iyman edenler! Allaha ve Resulüne de, Resulüne tenzil buyurduğu kitaba da, daha evvel inzal buyurduğu kitaba da iyman getirin, her kim Allaha ve meleklerine ve kitablarına ve resullerine ve ahiret gününe kafirlik ederse uzak pek uzak bir dalal ile sapmış, sapmış gitmiştir.
Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Ey inananlar, Allah'a, Elçisine, Elçisine indirdiği kitaba ve daha önce indirmiş bulunduğu kitaba inanın. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse o, uzak bir sapıklığa düşmüştür.
Gültekin Onan
Ey inananlar, Tanrı'ya, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba inanın. Kim Tanrı'ya, meleklerine, kitaplarına, elçilerine ve ahiret gününe küfrederse, şüphesiz uzak bir sapıklıkla sapıtmıştır.
Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Ey iman edenler, Allaha, Onun peygamberine ve gerek o peygamberine ayet ayet indirdiği kitaba, gerek daha evvel indirdiği kitaba iman (da sebat) edin. Kim Allahı, meleklerini, kitablarını, peygamberlerini, ahiret gününü inkarederek kafir olursa o, muhakkak ki (doğru yoldan) uzak bir sapıklıkla sapıb gitmişdir.
İbni Kesir
Ey iman edenler; Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba inanın. Kim, Allah'ı, meleklerini, kitablarını, peygamberlerini, ve ahiret gününü inkar ederse; şüphesiz derin bir sapıklığa düşmüştür.
Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
-Ey iman edenler, Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman ediniz. Kim, Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü tanımaz/inkar ederse, muhakkak derin bir sapıklığa düşmüştür.
Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne, gerek Resulüne indirdiği, gerek daha önce indirdiği kitaplara imanınızda sebat edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, resullerini ve ahiret gününü inkar ederse hakikatten iyice uzaklaşmış, sapıklığın en koyusuna dalmış olur.
Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Ey iman edenler, "B" harfinin işaret ettiği anlam ile iman edin Allah'a, O'nun Rasulüne, Rasulüne inzal ettiği (El Esma mertebesinden bilincine) gibi daha öncekilere de inzal etmiş olduğu hakikat bilgisine... Kim Esma'sıyla her şeyi yaratmış olan Allah'a, O'nun melaikesine (Esma'nın işaret ettiği manaların açığa çıkan kuvvelerine), O'nun Kitaplarına (inzal etmiş olduğu hakikat bilgisine), O'nun Rasullerine ve gelecekteki sonsuz yaşam sürecine kafirlik ederse (inkar ederse), gerçekten çok uzak bir inanç bozukluğuna sapmıştır.
Rashad Khalifa The Final Testament
O you who believe, you shall believe in GOD and His messenger, and the scripture He has revealed through His messenger, and the scripture He has revealed before that. Anyone who refuses to believe in GOD, and His angels, and His scriptures, and His messengers, and the Last Day, has indeed strayed far astray.
The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
O you who believe; believe in God and His messenger, and the Book which was sent down to His messenger, and the Book which was sent before. And whoever rejects God, and His angels, and His Books, and His messengers, and the Last Day; then he has strayed a far straying.
Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
O you who acknowledge; acknowledge God and His messenger, and the book which was sent down to His messenger, and the books that were sent before. Whoever rejects God, and His controllers, and His book, and His messengers, and the Last day; then he has strayed a far straying.