4. Nisa suresi 137. ayet

/ 176
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

İman edip sonra inkar eden, sonra iman edip, tekrar inkar eden; sonra inkarında ileri gidenleri, Allah ne affedecek ne de doğru yola iletecektir.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً
İnnellezine amenu, summe keferu, summe amenu, summe keferu, summezdadu kufran lem yekunillahu li yagfira lehum ve la li yehdiyehum sebila.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
İman edip sonra inkar edenleri, sonra yine iman edip tekrar inkar edenleri, sonra da inkarlarını arttıranları Allah ne bağışlayacak, ne de onları doğru yola iletecektir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
İnanıp sonra inkar eden, tekrar inanıp tekrar inkar eden ve daha sonra inkarlarında ileri giden kimseleri ALLAH affetmeyecek ve onlara yol göstermeyecek
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
İman edip sonra inkar eden, sonra iman edip, tekrar inkar eden; sonra inkarında ileri gidenleri, Allah ne affedecek ne de doğru yola iletecektir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
O kimseler ki önce inanıp güvendiler, sonra ayetleri görmezden gelip kafir oldular, sonra tekrar inandılar, sonra yine kafir oldular, sonra da kafirlikte ileri gittiler; Allah böylelerini ne bağışlayacak ne de yola getirecektir.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Aslında, inandılar; sonra nankörlük ettiler. Sonra inandılar; sonra nankörlük ettiler. Ardından, nankörlüklerini artırdılar. Allah, onları bağışlamayacak; doğru yola da eriştirmeyecektir.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
İman edip sonra inkara yönelen ve tekrar iman eden ve ardından inkara saplanan ve en sonunda saplandığı inkara boğazına kadar gömülenlere gelince: Allah onları affetmeyecek ve doğru yola ulaştırmayacaktır.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Onlar ki inandılar, sonra küfre saptılar; yine inandılar, tekrar küfre saptılar, sonra da küfrü artırdılar; işte Allah onları affetmeyecek, onları hiçbir yola kılavuzlamayacaktır.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Gerçek şu, iman edip sonra inkara sapanlar, sonra yine iman edip sonra inkara sapanlar sonra da inkarları artanlar... Allah onları bağışlayacak değildir, onları doğru yola da iletecek değildir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
İman ettikten sonra küfre gidenleri, sonra yine iman edip tekrar küfre gidenleri, sonra da küfürde ileri gidenleri Allah ne affedecek, ne de doğru bir yola çıkaracaktır.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
İman edip sonra hakikati inkar eden ve tekrar iman edip yeniden hakikati inkar eden ve sonra hakikati inkar etmedeki inatlarına boyun eğenlere gelince, Allah onları bağışlamayacak ve hiçbir şekilde doğru yola eriştirmeyecektir.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
İman edip sonra inkar eden, sonra inanıp tekrar inkar eden, sonra da inkarlarında ileri gidenler var ya; Allah, onları bağışlayacak da değildir, doğru yola iletecek de değildir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
şunlarki iyman ettiler, sonra tuttular küfre gittiler, sonra yine iyman ettiler, sonra yine küfre gittiler, sonra da küfürde ileri gittiler Allah onları mağfiret edecek de değil, doğru bir yola çıkaracak da değildir
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Onlar ki inandılar, sonra inkar ettiler; daha sonra yine inandılar, yine inkar ettiler, sonra inkarları arttı; işte Allah onları ne bağışlayacak, ne de doğru yola iletecektir.
Gültekin Onan
Gerçek şu, inanıp / inandıktan sonra küfredenler, sonra yine inanıp / inandıktan sonra küfredenler, sonra da küfürleri artanlar... Tanrı onları bağışlayacak değildir, onları doğru yola da iletecek değildir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Hakıykat, iman edib de sonra küfre sapanlar, sonra yine iman ederek küfre dönenler, sonra da küfürlerinden ileri gidenler (yok mu?) Allah onları yarlığayacak değildir. Onları (doğru) bir yola iletecek de değildir.
İbni Kesir
Doğrusu inanıp sonra küfür edenleri, sonra inanıp tekrar küfür edenleri, sonra da küfürleri artmış olanları Allah bağışlamayacaktır. Onları doğru yola da eriştirmeyecektir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
İman edip ardından kafir olanlar sonra tekrar iman edip, daha sonra da kafir olup, küfürlerini artıranları Allah bağışlamayacaktır ve onlara bir yol da göstermeyecektir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Onlar ki iman ettikten sonra inkar ettiler. Sonra tekrar iman edip sonra inkar ettiler. Sonra da inkarlarını artırdılar... İşte onları Allah ne affeder, ne de doğru yola çıkarır.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Muhakkak ki, (önce) iman edip de sonra inkar eden, sonra tekrar (geçici olarak) iman edip, sonra (yine) inkarcı olan, (nihayet) küfrü arttıranlara gelince; Allah onları ne mağfiret eder ve ne de onları bir yola hidayet eder.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Surely, those who believe, then disbelieve, then believe, then disbelieve, then plunge deeper into disbelief, GOD will not forgive them, nor will He guide them in any way.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Those who believed, then rejected, then believed, then rejected, then they increased in rejection; God was not to forgive them nor to guide them to the path.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Those who acknowledge, then reject, then acknowledge, then reject, then they increase in rejection; God was neither to forgive them nor to guide them to the path.
# Kelime Anlam Kök
1 inne: şüphesiz
2 ellezine: o kimseler
3 amenu: inandılar امن
4 summe: sonra
5 keferu: inkar ettiler كفر
6 summe: sonra
7 amenu: inandılar امن
8 summe: yine
9 keferu: inkar ettiler كفر
10 summe: sonra
11 zdadu: arttı زيد
12 kufran: inkarları كفر
13 lem:
14 yekuni: değildir كون
15 llahu: Allah
16 liyegfira: bağışlayacak غفر
17 lehum: onları
18 ve la:
19 liyehdiyehum: iletmeyecektir هدي
20 sebilen: (doğru) yola سبل