4. Nisa suresi 2. ayet

/ 176
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Yetimlere, mallarını verin; onların iyi mallarını kötü mallarınızla değiştirmeyin. Onların mallarını, kendi mallarınıza karıştırarak yemeyin. Kuşkusuz, bu büyük bir vebaldir!

وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا
Ve atul yetama emvalehum ve la tetebeddelul habise bit tayyib, ve la te'kulu emvalehum ila emvalikum. İnnehu kane huben kebira.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Yetimlere mallarını veriniz; temizi pis olanla değiştirmeyiniz, onların mallarını sizin mallarınıza katarak kendi helal ve temiz malınızı kirletip yemeyiniz; çünkü bu, büyük bir günahtır.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Yetimlere mallarını verin. Temiz olanı pis olanla değişmeyin. Mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin. Bu büyük bir adaletsizlik olur.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Yetimlere, mallarını verin; onların iyi mallarını kötü mallarınızla değiştirmeyin. Onların mallarını, kendi mallarınıza karıştırarak yemeyin. Kuşkusuz, bu büyük bir vebaldir!
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
(Rüşt yaşına gelen*) Yetimlere mallarını verin. Temizi, pis olanla değişmeyin; onların mallarıyla kendi mallarınızı karıştırarak yemeyin çünkü bu, büyük bir suçtur.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Yetimlere mallarını verin. Pis olanı temiz olanla değiştirmeyin; onların mallarını, mallarınıza katarak yemeyin. Kuşkusuz, bu, büyük bir suçtur.*
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
O halde yetimlere mallarını verin; değersizi değerliyle değiştirmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katıp da boğazınıza geçirmeyin. Çünkü bu büyük bir vebaldir.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Yetimlere mallarını verin. Temizi pise değişmeyin. Yetimlerin mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Bunu yapmak gerçekten büyük bir vebaldir.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Yetimlere mallarını verin ve murdar olanla temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu, büyük bir suçtur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Allah'tan korkun da yetimlere mallarını verin, murdarı temiz ile, haramı helal ile değişmeyin; onların mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin, çünkü o, büyük bir günahtır.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
O halde yetimlere mallarını verin, (kendi) değersiz malları(nızı) (onlara ait) güzel şeyler ile değiştirmeyin ve onların mallarını kendi mallarınız ile birleştirerek tüketmeyin. Bu, doğrusu büyük bir suçtur.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla (helali haramla) değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin. Çünkü bu, büyük bir günahtır.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Allahdan korkun da yetimlere mallarını verin ve temizi murdara (halali harama) değişmeyin, onların mallarını kendi mallarınıza katıb yemeyin çünkü o büyük bir vebal bulunuyor
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Öksüzlere mallarını verin, temizi pis olanla değiştirmeyin, onların mallarını sizin mallarınıza katarak (helal, temiz malınızı kirletip) yemeyin; çünkü bu, büyük bir günahtır.
Gültekin Onan
Yetimlere mallarını verin ve murdar olanla temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu, büyük bir suçtur.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Yetimlere (rüşdüne gelince) mallarını verin. Temizi murdara değişmeyin, Onların mallarını kendi mallarınıza (katarak) yemeyin. Çünkü bu, muhakkak büyük bir günahdır.
İbni Kesir
Yetimlere mallarını verin. Temizi murdara değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu, büyük bir günahtır.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Yetimlere mallarını verin ve kötüyü iyi ile değiştirmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza karıştırarak yemeyin. Çünkü bu, büyük bir günahtır.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Yetimlere mallarını verin, temizi verip murdarı almayın, onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü böyle yapmanız gerçekten büyük bir günahtır.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Yetimlere mallarını verin; (hakikatinizin) temizliğini (nefsaniyetin) pisliğine değiştirmeyin. Onların mallarını, mallarınıza karıştırarak yemeyin. Muhakkak ki o çok büyük suçtur.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
You shall hand over to the orphans their rightful properties. Do not substitute the bad for the good, and do not consume their properties by combining them with yours. This would be a gross injustice.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And give the orphans their money, and do not replace the good with the bad, and do not consume their money with your money; for truly this is a great sin!
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Give the orphans their money; do not replace the good with the bad, and do not consume their money to your money, for truly it is a great sin!
# Kelime Anlam Kök
1 ve atu: ve verin اتي
2 l-yetama: öksüzlere يتم
3 emvalehum: mallarını مول
4 ve la:
5 tetebeddelu: değiştirmeyin بدل
6 l-habise: pis olanı خبث
7 bit-tayyibi: temiz olanla طيب
8 ve la:
9 te'kulu: yemeyin اكل
10 emvalehum: onların mallarını مول
11 ila: katarak
12 emvalikum: sizin mallarınıza مول
13 innehu: çünkü bu
14 kane: كون
15 huben: bir günahtır حوب
16 kebiran: büyük كبر