Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Yetimlere, mallarını verin; onların iyi mallarını kötü mallarınızla değiştirmeyin. Onların mallarını, kendi mallarınıza karıştırarak yemeyin. Kuşkusuz, bu büyük bir vebaldir!

وَاٰتُوا الْيَتَامٰٓى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَب۪يثَ بِالطَّيِّبِۖ وَلَا تَأْكُلُٓوا اَمْوَالَهُمْ اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْۜ اِنَّهُ كَانَ حُوباً كَب۪يراً
Ve atul yetama emvalehum ve la tetebeddelul habise bit tayyib, ve la te'kulu emvalehum ila emvalikum. İnnehu kane huben kebira.
#kelimeanlamkök
1ve atuve verinاتي
2l-yetamaöksüzlereيتم
3emvalehummallarınıمول
4ve la
5tetebeddeludeğiştirmeyinبدل
6l-habisepis olanıخبث
7bit-tayyibitemiz olanlaطيب
8ve la
9te'kuluyemeyinاكل
10emvalehumonların mallarınıمول
11ilakatarak
12emvalikumsizin mallarınızaمول
13innehuçünkü bu
14kaneكون
15hubenbir günahtırحوب
16kebiranbüyükكبر

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Yetimlere mallarını veriniz; temizi pis olanla değiştirmeyiniz, onların mallarını sizin mallarınıza katarak kendi helal ve temiz malınızı kirletip yemeyiniz; çünkü bu, büyük bir günahtır.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Yetimlere (yetişkin olduklarında) mallarını verin! Temizi pis olanla değişmeyin! Onların mallarını kendi mallarınıza (katarak kendi malınızmış gibi) yemeyin! Şüphesiz ki o, büyük bir günahtır.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Yetimlere mallarını verin. Temiz olanı pis olanla değişmeyin. Mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin. Bu büyük bir adaletsizlik olur.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Yetimlere, mallarını verin; onların iyi mallarını kötü mallarınızla değiştirmeyin. Onların mallarını, kendi mallarınıza karıştırarak yemeyin. Kuşkusuz, bu büyük bir vebaldir!

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
(Rüşt yaşına gelen
*
) Yetimlere mallarını verin. Temizi, pis olanla değişmeyin; onların mallarıyla kendi mallarınızı karıştırarak yemeyin çünkü bu, büyük bir suçtur.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Yetimlere mallarını verin. Pis olanı temiz olanla değiştirmeyin; onların mallarını, mallarınıza katarak yemeyin. Kuşkusuz, bu, büyük bir suçtur.
*

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
O halde yetimlere mallarını verin; değersizi değerliyle değiştirmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katıp da boğazınıza geçirmeyin. Çünkü bu büyük bir vebaldir.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Yetimlere mallarını verin. Temizi pise değişmeyin. Yetimlerin mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Bunu yapmak gerçekten büyük bir vebaldir.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Yetimlere mallarını verin ve murdar olanla temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu, büyük bir suçtur.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Allah'tan korkun da yetimlere mallarını verin, murdarı temiz ile, haramı helal ile değişmeyin; onların mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin, çünkü o, büyük bir günahtır.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
O halde yetimlere mallarını verin, (kendi) değersiz malları(nızı) (onlara ait) güzel şeyler ile değiştirmeyin ve onların mallarını kendi mallarınız ile birleştirerek tüketmeyin. Bu, doğrusu büyük bir suçtur.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla (helali haramla) değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin. Çünkü bu, büyük bir günahtır.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Allahdan korkun da yetimlere mallarını verin ve temizi murdara (halali harama) değişmeyin, onların mallarını kendi mallarınıza katıb yemeyin çünkü o büyük bir vebal bulunuyor

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Öksüzlere mallarını verin, temizi pis olanla değiştirmeyin, onların mallarını sizin mallarınıza katarak (helal, temiz malınızı kirletip) yemeyin; çünkü bu, büyük bir günahtır.

Gültekin Onan
Yetimlere mallarını verin ve murdar olanla temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu, büyük bir suçtur.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Yetimlere (rüşdüne gelince) mallarını verin. Temizi murdara değişmeyin, Onların mallarını kendi mallarınıza (katarak) yemeyin. Çünkü bu, muhakkak büyük bir günahdır.

İbni Kesir
Yetimlere mallarını verin. Temizi murdara değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu, büyük bir günahtır.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Yetimlere mallarını verin ve kötüyü iyi ile değiştirmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza karıştırarak yemeyin. Çünkü bu, büyük bir günahtır.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Yetimlere mallarını verin, temizi verip murdarı almayın, onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü böyle yapmanız gerçekten büyük bir günahtır.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Yetimlere mallarını verin; (hakikatinizin) temizliğini (nefsaniyetin) pisliğine değiştirmeyin. Onların mallarını, mallarınıza karıştırarak yemeyin. Muhakkak ki o çok büyük suçtur.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Yetimlere mallarını verin. Temiz olanı pis olanla değişmeyin. Mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin. Bu büyük bir adaletsizlik olur.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Yetimlere, mallarını verin; onların iyi mallarını kötü mallarınızla değiştirmeyin. Onların mallarını, kendi mallarınıza karıştırarak yemeyin. Kuşkusuz, bu büyük bir vebaldir!

Rashad Khalifa The Final Testament
You shall hand over to the orphans their rightful properties. Do not substitute the bad for the good, and do not consume their properties by combining them with yours. This would be a gross injustice.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And give the orphans their money, and do not replace the good with the bad, and do not consume their money with your money; for truly this is a great sin!

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Give the orphans their money; do not replace the good with the bad, and do not consume their money to your money, for truly it is a great sin!