4. Nisa suresi 1. ayet

/ 176
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Ey insanlar! Sizi, tek bir nefisten* yaratan, ondan eşini yaratan ve o ikisinden birçok erkek ve kadını üreten Rabb'inize karşı takvalı* olun. Birbirinizden yararlanasınız diye akrabalık bağını kuran Allah'a karşı takvalı* olun. Kuşkusuz, Allah, sizi gözetmektedir.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا
Ya eyyuhan nasutteku rabbekumullezi halakakum min nefsin vahidetin ve halaka minha zevceha ve besse minhuma ricalen kesiran ve nisaa, vettekullahellezi tesaelune bihi vel erham. İnnallahe kane aleykum rakiba.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Ey insanlar! Sizi tek bir cevherden/nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yayan Rabbinizden sakınınız. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakınınız. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
İnsanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan, ikisinden pek çok erkek ve kadın üreten Rabbinizi dinleyin. Adına birbirinizden isteklerde bulunduğunuz ALLAH'a saygı gösterin; akrabalara da... ALLAH elbette sizi Gözetlemektedir.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Ey insanlar! Sizi, tek bir nefisten* yaratan, ondan eşini yaratan ve o ikisinden birçok erkek ve kadını üreten Rabb'inize karşı takvalı* olun. Birbirinizden yararlanasınız diye akrabalık bağını kuran Allah'a karşı takvalı* olun. Kuşkusuz, Allah, sizi gözetmektedir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Ey İnsanlar! Atanızı* bir tek nefisten* yaratan, eşini de o nefisten yaratan, o ikisinden pek çok erkeği ve kadını üreten* Sahibinizden çekinerek kendinizi koruyun*. Birinden bir şey isterken adını andığınız Allah'a, bir de akrabalık bağlarına saygılı olun. Allah sizi gözetlemektedir.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Ey insanlar! Sizi, bir tek benlikten yaratan, onun eşini ondan yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Efendinize karşı sorumluluk bilincine erişin. Ve birbirinize O'nunla dileklerde bulunduğunuz Allah'a yönelik sorumluluk bilinci taşıyın. Yakın akrabalık ilişkilerini de gözetin. Kuşkusuz, Allah, üzerinizde Gözetleyendir.*
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Ey insanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden de birçok erkek ve kadın var eden Rabbinize karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun! Kendisi adına birbirinizden (hak) talebinde bulunduğunuz Zat'a ve bu insanlık bağına karşı sorumluluk duyun. Kuşkusuz Allah, üzerinizde daimi bir gözetleyicidir.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Ey insanlar! Sizi bir tek canlıdan yaratan, ondan eşini vücuda getiren ve o ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinize karşı gelmekten sakının. Adını anarak birbirinizden dilekler dilediğiniz Allah'tan korkun. Rahimlerin haklarına saygısızlıktan da sakının. Şu bir gerçek ki Allah, Rakib'dir, sizin üzerinizde sürekli ve titiz bir gözetleyicidir.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Ey insanlar sizi tek bir nefisten yaratan, ondan eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve (yine) kendisiyle, birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık (bağlarını koparmak)tan sakının. Şüphesiz Allah, sizin üzerinizde gözeticidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Ey bütün insan kümeleri, sizleri birtek kişiden yaratan sonra ondan eşini yaratıp ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinize karşı gelmekten sakının! O Allah'a karşı gelmekten korkun ki, siz O'nun ve o rahimlerin (akrabalık) hürmetine birbirinizden isteklerde bulunursunuz. Şüphesiz ki Allah, üzerinizde gözcü bulunuyor.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Ey insanlar! Sizi bir tek can(lı)dan yaratan, ondan eşini var eden ve her ikisinden pek çok kadın ve erkek meydana getiren Rabbinize karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Kendisi adına birbirinizden (haklarınızı) talep ettiğiniz Allah'a karşı sorumluluk bilinci duyun ve bu akrabalık bağlarını gözetin. Şüphesiz Allah, üzerinizde daimi bir gözetleyicidir.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan; ikisinden birçok erkek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah, üzerinizde bir gözetleyicidir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Ey o bütün insan kömeleri! Sakının o Rabbınıza karşı gelmekten ki sizleri bir tek nefisten yarattı, ondan eşini yarattı da ikisinden bir çok erkekler ve dişiler üretti, sakının o Allaha karşı gelmekten ki siz onun ve o rahimlerin hurmetine biribirinizden dilek dilersiniz, çünkü o Allah üzerinizde gözcü bulunuyor
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Ey insanlar, sizi bir tek nefisten (nefes alan candan) yaratan ve ondan eşini yaratıp ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinizden korkun; adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık(bağlarını kırmak)tan sakının. Şüphesiz Allah, sizin üzerinizde gözetleyicidir.
Gültekin Onan
Ey insanlar, sizi tek bir nefisten yaratan, ondan eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan rabbinizden korkup sakının. Ve (yine) kendisiyle, birbirinizle dilekleştiğiniz Tanrı'dan ve akrabalık (bağlarını koparmak)tan sakının. Şüphesiz Tanrı, sizin üzerinizde gözeticidir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Ey insanlar, sizi bir tek candan yaratan, ondan da yine onun zevcesini vücude getiren ve ikisinden bir çok erkekler ve kadınlar türeten Rabbiniz (e karşı gelmek) den çekinin. Kendisi (nin adını öne sürmek suretiy) le birbirinize dileklerde bulunduğunuz Allahdan ve akrabalık (bağlarını kırmak) dan sakının. Çünkü Allah sizin üzerinizde tam bir gözeticidir.
İbni Kesir
Ey insanlar; sizi bir tek nefisten yaratan, ondan eşini var eden ve ikisinden bir çok erkek ve kadın üreten Rabbınızdan korkun. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'dan korkun da, akrabalık bağını kesmekten sakının. Muhakkak ki Allah; sizin üzerinizde tam bir gözeticidir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Ey insanlar! Sizi tek bir candan yaratan, ondan da eşini yaratan, bu ikisinden de bir çok erkek ve kadın meydana getiren Rabbinizden korkun. O Allah'tan korkun ki Onun adına birbirinizden talepte bulunur ve akrabalık tesis edersiniz. Allah, sizi gözetlemektedir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Ey insanlar! Sizi bir tek kişiden yaratan ve ondan da eşini yaratıp o ikisinden birçok erkekler ve kadınlar türeten Rabbinize karşı gelmekten sakının. Adını anıp Kendisini vesile ederek birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a saygısızlık etmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakınınız. Allah sizin üzerinizde tam bir gözeticidir.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Ey insanlar, sizi tek bir nefsten (benlikten) yaratan (bütün beyinlerde tek bir "BEN" kavramı vardır. Bu "BEN" daha sonra beynin açılımlarına göre çeşitlenen özelliklerle farklı "benlik"ler halini alır. Ki bu oluşmuş "benlik"tir. Ana "ben" ise tektir orijin "ben"dir. A. H. ) ve ondan da kendi eşini (bedensel benlik) halk eden ve ikisinden pek çok erkek ve kadın üretip (Dünya'ya) yayan Rabbinizden korunun! Korunun O Allah'tan ki, siz O'nun hürmetine (kişinin hakikatinin Esma olması sebebiyle hakikatte Allah'tan) ve de Rahıymlerin hatırına (Esma mertebesinin oluşturduğu insani hakikat dolayısıyla) birbirinizden istersiniz. Çünkü Allah, Esma'sıyla sizi her an kontrolünde tutandır (Rakıyb'dır).
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
O people, observe your Lord; the One who created you from one being, and created from it its mate, then spread from the two many men and women. You shall regard GOD, by whom you swear, and regard the parents. GOD is watching over you.,
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
O people, be aware of your Lord who has created you from one person and He created from it its mate and sent forth from it many men and many women; and be aware of God whom you ask about, and the relatives. God is Watcher over you.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
O people, be aware of your Lord who has created you from one person and He created from it its mate and sent forth from both many men and women; and be aware of God whom you ask about, and the relatives. God is watcher over you.
# Kelime Anlam Kök
1 ya eyyuha: ey
2 n-nasu: insanlar نوس
3 tteku: korkun وقي
4 rabbekumu: Rabbinizden ربب
5 llezi: o ki
6 halekakum: sizi yarattı خلق
7 min: -ten
8 nefsin: bir nefis- نفس
9 vahidetin: bir tek وحد
10 ve haleka: ve yarattı خلق
11 minha: ondan
12 zevceha: eşini زوج
13 ve besse: ve üretti بثث
14 minhuma: ikisinden
15 ricalen: erkekler رجل
16 kesiran: birçok كثر
17 ve nisa'en: ve kadınlar نسو
18 vetteku: ve sakının وقي
19 llahe: Allah'tan
20 llezi: o ki
21 tesa'elune: birbirinizden dilekte bulunduğunuz سال
22 bihi: adına
23 vel'erhame: ve akrabalık(bağlarını kırmak)tan رحم
24 inne: şüphesiz
25 llahe: Allah
26 kane: كون
27 aleykum: sizin üzerinizde
28 rakiben: gözetleyicidir رقب