Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah'ın; bazınıza, bazınıza göre verdiği fazla şeyleri arzu etmeyin. Erkeklerin, kendi kazançlarından bir pay; kadınların da kendi kazançlarından bir pay vardır. Allah'tan, O'nun lütfunu isteyin. Kuşkusuz, Allah, Her Şeyi Bilen'dir.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِه۪ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍۜ لِلرِّجَالِ نَص۪يبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَٓاءِ نَص۪يبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَۜ وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِه۪ۜ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يماً
Ve la tetemennev ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lir ricali nasibun mimmaktesebu ve lin nisai nasibun mimmaktesebn, ves'elullahe min fadlih innallahe kane bi kulli şey'in alima.
#kelimeanlamkök
1ve la
2tetemennevgöz dikmeyinمني
3maşeylere
4feddeleüstün kıldığıفضل
5llahuAllah'ın
6bihionunla
7bea'dekumbir kısmınızıبعض
8alakarşı
9bea'dindiğerineبعض
10lirricalierkeklere vardırرجل
11nesibunbir payنصب
12mimmaşeylerden
13ktesebukazandıklarıكسب
14velinnisa'ive kadınlara vardırنسو
15nesibunbir payنصب
16mimmaşeylerden
17ktesebnekazandıklarıكسب
18veseluisteyinسال
19llaheAlla'ın
20min-ndan
21fedlihilutfu-فضل
22innekuşkusuz
23llaheAllah
24kaneكون
25bikulliherكلل
26şey'inşeyiشيا
27alimenbilendirعلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri hasretle arzu etmeyiniz. Erkeklerin de kazandıklarından bir payları var, kadınların da kazandıklarından bir payları var. Allah'ın lütfunu isteyiniz. Şüphesiz Allah, her şeyi bilmektedir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri arzu etmeyin!* Erkeklerin de kazandıklarından bir payı vardır; kadınların da kazandıklarından bir payı vardır. Allah'ın lütfundan isteyin! Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'ın her birinize bağışladığı yeteneklere imrenmeyin. Erkeklere kazandıklarından bir pay, kadınlara da kazandıklarından bir pay var. ALLAH'tan size lütfunu bağışlamasını isteyin. ALLAH her şeyi Bilir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah'ın; bazınıza, bazınıza göre verdiği fazla şeyleri arzu etmeyin. Erkeklerin, kendi kazançlarından bir pay; kadınların da kendi kazançlarından bir pay vardır. Allah'tan, O'nun lütfunu isteyin. Kuşkusuz, Allah, Her Şeyi Bilen'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah'ın birinize diğerinden fazla olarak verdiği şeylere imrenmeyin. Erkeklere, kendi kazandıklarından belirli bir pay, kadınlara da kendi kazandıklarından belirli bir pay vardır. Siz, Allah'ın ikramını isteyin. Her şeyi bilen Allah'tır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah'ın, bir bölümünüzü, diğerlerinize üstün yaptığı şeyi istemeyin. Erkeklere, kazandıklarından bir pay, kadınlara da kazandıklarından bir pay ayrılmıştır. Allah'tan, O'nun lütfunu isteyin. Kuşkusuz, Allah, her şeyi Bilendir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  O halde Allah'ın size bahşettiği sizi birbirinize üstün kılan farklı değerleri temenni etmeyin. Erkeklerin kendi kazançlarından bir payı vardır; kadınların da kendi kazançlarından bir payı vardır. İhsanından bahşetmesi için Allah'tan isteyin; kuşkusuz Allah her bir şeyi hakkıyla bilmektedir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah'ın, bir kısmınıza bir kısmınızdan farklı olarak lütfettiği şeyleri isteyip durmayın. Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay var; kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay var. Allah'tan, O'nun lütfunu isteyin! Allah, herşeyi iyice bilmektedir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Allah'ın kendisiyle kiminizi kiminize göre üstün kıldığı şeyi (malı) temenni etmeyin. Erkeklere kazandıklarından pay (olduğu gibi), kadınlara da kazandıklarından pay vardır. Allah'tan onun fazlını (ihsanını) isteyin. Gerçekten, Allah her şeyi bilendir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bir de Allah'ın bazınıza diğerinden fazla verdiği şeyleri istemeyin. Erkeklere çalışmalarından bir pay, kadınlara da çalışmalarından bir pay vardır. Çalışın da Allah'tan lütfunu isteyin. Her zaman Allah herşeyi iyi biliyor.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  O halde Allahın kimilerinize diğerlerinden daha fazla bağışladığı nimetlere imrenmeyin. Erkekler kendi kazançlarından bir fayda sağlarlar, kadınlar da kendi kazançlarından... Bu nedenle lütfu(ndan size bahşetmesini) Allahtan dileyin; şüphesiz Allah, her şeyin tam bilgisine maliktir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah'ın, kiminizi kiminize üstün kılmaya vesile yaptığı şeyleri (haset ederek) arzu edip durmayın. Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır. Kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah'tan, O'nun lütfunu isteyin. Şüphesiz Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bir de Allahın ba'zınıza diğerinden fazla verdiği şeyleri temenni etmeyin, erkeklere çalışmalarından bir nasıb vardır, kadınlara da çalışmalarından bir nasıb vardır, çalışın da Allahdan fazlını isteyin, her halde Allah her şeye alim bulunuyor

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeylere göz dikmeyin. Erkeklere de kazandıklarından bir pay var, kadınlara da kazandıklarından bir pay var. Allah'tan, O'nun lutfunu isteyin. Kuşkusuz Allah, her şeyi bilendir.

 • Gültekin Onan

  Tanrı'nın kendisiyle kiminizi kiminize göre üstün kıldığı şeyi (malı) temenni etmeyin. Erkeklere kazandıklarından pay (olduğu gibi) kadınlara da kazandıklarından pay vardır. Tanrı'dan onun fazlını (ihsanını) isteyin. Gerçekten, Tanrı her şeyi bilendir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Allahın, kiminizi kiminizden üstün kılmıya vesile yapdığı şeyleri ummayın. Erkeklerin, kendi kazandıklarından bir payı olduğu gibi kadınların da yine kendi kazandıklarından bir hissesi vardır. Allahdan, Onun lutf-ü inayetinden isteyin. Şübhesiz ki Allah her şey'i hakkıyle bilendir.

 • İbni Kesir

  Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri özlemeyin. Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır. Kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah'ın lütfundan isteyin. Muhakkak ki Allah; herşeyi bilici olandır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah'ın, sayesinde bir kısmınızı bir kısmınıza üstün kıldığı şeyi temenni etmeyin. Erkekler için kazandıklarından bir nasip olduğu gibi, kadınlar için de kazandıklarından bir nasip vardır. Allah'ın kendi fazlından (bağışından) isteyin. Şüphesiz Allah, her şeyi bilendir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bir de Allah'ın kiminize kiminizden daha fazla verdiği şeyleri temenni etmeyin. Erkeklere çalışmalarından nasipleri olduğu gibi kadınlara da çalışmalarından nasipleri vardır. Çalışın da siz daha hayırlı şeyleri Allah'ın fazlından isteyin. Allah her şeyi hakkıyla bilir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Allah'ın bazılarınızı, fazlından verdikleriyle diğerlerinden üstün kılmasına haset etmeyin. Erkeklere de kazandıklarının karşılığı bir nimet vardır. Kadınlara da kazandıklarının karşılığı bir nimet vardır. Allah'tan fazlını niyaz edin. Kesinlikle Allah her şeyin (Esma'sıyla hakikati olarak) Aliym'idir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'ın herbirinize bağışladığı yeteneklere imrenmeyin. Erkeklere kazandıklarından bir pay, kadınlara da kazandıklarından bir pay var. ALLAH'tan size lütfunu bağışlamasını isteyin. ALLAH her şeyi Bilir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah'ın; bazınıza, bazınıza göre verdiği fazla şeyleri arzu etmeyin. Erkeklerin, kendi kazançlarından bir pay; kadınların da kendi kazançlarından bir pay vardır. Allah'tan, O'nun lütfunu isteyin. Kuşkusuz, Allah, Her Şeyi Bilen'dir.

 • Progressive Muslims

  And do not envy what God has favoured some of you over others. For the men is a portion of what they gained, and for the women is a portion of what they gained. And ask God from His favour, God is knowledgeable over all things.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And covet not that wherein God has favoured some of you over others. For men is a share of what they have earned, and for women is a share of what they have earned. And ask God of His bounty; God is knower of all things.

 • Aisha Bewley

  Do not covet what Allah has given to some of you in preference to others – men have a portion of what they acquire and women have a portion of what they acquire; but ask Allah for His bounty. Allah has knowledge of all things.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  You shall not covet the qualities bestowed upon each other by GOD; the men enjoy certain qualities, and the women enjoy certain qualities. You may implore GOD to shower you with His grace. GOD is fully aware of all things.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And do not envy that which God has graced some of you over others with. For the men is a portion of what they earned, and for the women is a portion of what they earned. And ask God from His grace; God is knowledgeable in all things.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Do not envy what God has favored some of you over others. For the men is a portion of what they gained, and for the women is a portion of what they gained. Ask God from His favor, God is knowledgeable over all things.