Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Anne, baba ve akrabaların bıraktıklarına varisler belirledik. Yeminlerinizin bağladığı kimselere paylarını verin. Kuşkusuz, Allah her şeye tanıktır.

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَۜ وَالَّذ۪ينَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوهُمْ نَص۪يبَهُمْۜ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَه۪يداً۟
Ve li kullin cealna mevaliye mimma terakel validani vel akrabun. Vellezine akadet eymanukum fe atuhum nasibehum. İnnallahe kane ala kulli şey'in şehida.
#kelimeanlamkök
1velikullinve her birineكلل
2cealnakıldıkجعل
3mevaliyevarislerولي
4mimma-ndan
5terakebıraktıkları-ترك
6l-validaniana babanınولد
7vel'ekrabuneve akrabanınقرب
8vellezineve kimselere
9akadetbağladığıعقد
10eymanukumyeminlerinizinيمن
11fe atuhumverinاتي
12nesibehumhisseleriniنصب
13inneşüphesiz
14llaheAllah
15kaneكون
16alaüzerine
17kulliherكلل
18şey'inşeyiشيا
19şehidenşahittirشهد

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Erkek ve kadından her biri için anne, baba ve akrabanın bıraktığından hisselerini alacak olan varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı/kendileriyle anlaşma yaptığınız kimselere de haklarını veriniz. Çünkü Allah, her şeyi görmektedir.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
(Erkek ve kadından) her biri için, ana, baba ve yakınların bıraktığından (paylarını alacak olan) vârisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı kişilere (gelince), onlara da paylarını verin! Şüphesiz ki Allah her şeye şahittir.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Ananın, babanın, akrabaların ve evlenme yoluyla size akraba olanların bıraktıklarından her biriniz için paylar ayırdık. Her birine payını vermelisiniz. Elbette ALLAH her şeye Tanıktır.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Anne, baba ve akrabaların bıraktıklarına varisler belirledik. Yeminlerinizin bağladığı
*
kimselere paylarını verin. Kuşkusuz, Allah her şeye tanıktır.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Herkese, ana baba ve akrabalarının bıraktıklarına mirasçı olma hakkı tanıdık
*
. Kendileriyle güçlü sözleşme
*
yaptığınız kimselere (eşlerinize) de paylarını verin. Allah her şeye şahittir.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Anne-babanın ve akrabaların bıraktıklarına, her birinizi kalıtçı yaptık. Yanınızda size bağlı olanlara, artık paylarını verin. Kuşkusuz, Allah, her şeye Tanıktır.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Herkes için, geriye bıraktığı mirastan pay alacak mirasçılar tayin ettik: Ebeveynler, akrabalar ve kendileriyle sözleştikleriniz... İşte bunlara nasiplerine düşeni verin; iyi bilin ki Allah her bir şeye hakkıyla şahittir.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Ana-babanın ve akrabanın geriye bıraktıkları malların hepsi için mirasçılar belirledik. Yeminlerinizin/anlaşmalarınızın akde bağladığı kimselere gelince, onların paylarını da kendilerine verin! Allah her şeyi dikkatli bir tanık olarak gözetlemektedir.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Anne-babanın ve yakınların geride bıraktıklarından ve her birine mirasçılar kıldık. Yeminlerinizin (akid ile) bağladığı kimselere de kendi paylarını verin. Şüphesiz, Allah, her şeye şahid olandır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Erkek ve dişiden her biri için, baba ve ananın, yakın akrabanın ve kendileriyle sözleşme yapıp yeminlerinizin bağladığı kimselerin terikelerinden mirasçılarını tesbit ettik. Onlara da paylarını verin. Çünkü Allah herşeye karşı şahittir.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Herkes için (bir şeyler) bırakabileceği mirasçılar tayin etmişizdir: anne-babalar, yakın akrabalar ve kendileriyle ahitleştiğiniz kimseler; öyleyse onlara paylarını verin, zira Allah her şeye şahittir.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
(Erkek ve kadından) her biri için ana-babanın ve akrabanın bıraktıklarından (pay alan) varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı (ahitleştiğiniz) kimselere de kendi hisselerini verin. Şüphesiz Allah her şeye şahittir.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Erkek ve dişi her biri için baba ve ananın ve en yakın akribanın, ve akd ile yeminlerinizin bağladığı kimselerin terikelerinden varislere de tahsıs ettik onlara da nasıblerini verin çünkü Allah her şeye karşı şahid bulunuyor

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Ana babanın ve akrabanın bıraktıklarından her birine varisler kıldık. yeminlerinizin bağladığı kimselere de hisselerini verin. Allah herşeyi görmektedir.

Gültekin Onan
Anne-babanın ve yakınların geride bıraktıklarından ve her birine mirasçılar kıldık. Yeminlerinizin (akid ile) bağladığı kimselere de kendi paylarını verin. Şüphesiz, Tanrı, her şeye şahid olandır.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
(Erkek ve dişiden) her biri için baba ve ananın, yakın hısımların terikelerinden de varisler yapdık (Akd ile) yeminlerinizin bağladığı kimselere dahi hisselerini verin. Allah, her şey'in üstünde hakiyki şahiddir.

İbni Kesir
Ana-babanın ve akrabanın geriye bıraktıklarından her birine varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı kimselere hisselerini verin. Muhakkak ki; Allah herşeye şahid olandır.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Ana babanın ve yakın akrabanın geride bıraktıklarından her biri için mirasçılar belirledik. Yeminlerinizle söz verdiğiniz kimselere de kendi paylarını verin. Elbette Allah, her şeye şahittir.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Anne ve babanın ve diğer akrabaların ölümlerinden sonra bırakacakları her terike için varisler belirledik. Yemin akdinin sizi bağladığı kimselere de paylarını verin. Muhakkak ki Allah her şeye şahittir.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Ana-baba ve akrabanın geride bıraktıklarına mirasçılar tayin ettik. Yeminlerinizin bağladığı kimselere de hisselerini verin. Allah her şeye şahittir.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Ananın, babanın, akrabaların ve evlenme yoluyla size akraba olanların bıraktıklarından herbiriniz için paylar ayırdık. Herbirine payını vermelisiniz. Elbette ALLAH her şeye Tanıktır.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Anne, baba ve akrabaların bıraktıklarına varisler belirledik. Yeminlerinizin bağladığı
*
kimselere paylarını verin. Kuşkusuz, Allah her şeye tanıktır.

Rashad Khalifa The Final Testament
For each of you, we have designated shares from the inheritance left by the parents and the relatives. Also those related to you through marriage, you shall give them their due share. GOD witnesses all things.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And for each We have made inheritors for what was left behind by the parents and the relatives. And those bound by your oaths, you shall give them their portion. God is witness over all things.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
For each We have made inheritors for what was left behind by the parents and the relatives. Those whom are dependent on you, you shall give them their portion. God is witness over all things.