4. Nisa suresi 33. ayet

/ 176
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Anne, baba ve akrabaların bıraktıklarına varisler belirledik. Yeminlerinizin bağladığı* kimselere paylarını verin. Kuşkusuz, Allah her şeye tanıktır.

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا
Ve li kullin cealna mevaliye mimma terakel validani vel akrabun. Vellezine akadet eymanukum fe atuhum nasibehum. İnnallahe kane ala kulli şey'in şehida.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Erkek ve kadından her biri için anne, baba ve akrabanın bıraktığından hisselerini alacak olan varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı/kendileriyle anlaşma yaptığınız kimselere de haklarını veriniz. Çünkü Allah, her şeyi görmektedir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Ananın, babanın, akrabaların ve evlenme yoluyla size akraba olanların bıraktıklarından herbiriniz için paylar ayırdık. Herbirine payını vermelisiniz. Elbette ALLAH her şeye Tanıktır.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Anne, baba ve akrabaların bıraktıklarına varisler belirledik. Yeminlerinizin bağladığı* kimselere paylarını verin. Kuşkusuz, Allah her şeye tanıktır.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Herkese, ana baba ve akrabalarının bıraktıklarına mirasçı olma hakkı tanıdık*. Kendileriyle güçlü sözleşme* yaptığınız kimselere (eşlerinize) de paylarını verin. Allah her şeye şahittir.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Anne-babanın ve akrabaların bıraktıklarına, her birinizi kalıtçı yaptık. Yanınızda size bağlı olanlara, artık paylarını verin. Kuşkusuz, Allah, her şeye Tanıktır.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Herkes için, geriye bıraktığı mirastan pay alacak mirasçılar tayin ettik: Ebeveynler, akrabalar ve kendileriyle sözleştikleriniz... İşte bunlara nasiplerine düşeni verin; iyi bilin ki Allah her bir şeye hakkıyla şahittir.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Ana-babanın ve akrabanın geriye bıraktıkları malların hepsi için mirasçılar belirledik. Yeminlerinizin/anlaşmalarınızın akde bağladığı kimselere gelince, onların paylarını da kendilerine verin! Allah her şeyi dikkatli bir tanık olarak gözetlemektedir.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Anne-babanın ve yakınların geride bıraktıklarından ve her birine mirasçılar kıldık. Yeminlerinizin (akid ile) bağladığı kimselere de kendi paylarını verin. Şüphesiz, Allah, her şeye şahid olandır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Erkek ve dişiden her biri için, baba ve ananın, yakın akrabanın ve kendileriyle sözleşme yapıp yeminlerinizin bağladığı kimselerin terikelerinden mirasçılarını tesbit ettik. Onlara da paylarını verin. Çünkü Allah herşeye karşı şahittir.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Herkes için (bir şeyler) bırakabileceği mirasçılar tayin etmişizdir: anne-babalar, yakın akrabalar ve kendileriyle ahitleştiğiniz kimseler; öyleyse onlara paylarını verin, zira Allah her şeye şahittir.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
(Erkek ve kadından) her biri için ana-babanın ve akrabanın bıraktıklarından (pay alan) varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı (ahitleştiğiniz) kimselere de kendi hisselerini verin. Şüphesiz Allah her şeye şahittir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Erkek ve dişi her biri için baba ve ananın ve en yakın akribanın, ve akd ile yeminlerinizin bağladığı kimselerin terikelerinden varislere de tahsıs ettik onlara da nasıblerini verin çünkü Allah her şeye karşı şahid bulunuyor
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Ana babanın ve akrabanın bıraktıklarından her birine varisler kıldık. yeminlerinizin bağladığı kimselere de hisselerini verin. Allah herşeyi görmektedir.
Gültekin Onan
Anne-babanın ve yakınların geride bıraktıklarından ve her birine mirasçılar kıldık. Yeminlerinizin (akid ile) bağladığı kimselere de kendi paylarını verin. Şüphesiz, Tanrı, her şeye şahid olandır.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
(Erkek ve dişiden) her biri için baba ve ananın, yakın hısımların terikelerinden de varisler yapdık (Akd ile) yeminlerinizin bağladığı kimselere dahi hisselerini verin. Allah, her şey'in üstünde hakiyki şahiddir.
İbni Kesir
Ana-babanın ve akrabanın geriye bıraktıklarından her birine varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı kimselere hisselerini verin. Muhakkak ki; Allah herşeye şahid olandır.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Ana babanın ve yakın akrabanın geride bıraktıklarından her biri için mirasçılar belirledik. Yeminlerinizle söz verdiğiniz kimselere de kendi paylarını verin. Elbette Allah, her şeye şahittir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Anne ve babanın ve diğer akrabaların ölümlerinden sonra bırakacakları her terike için varisler belirledik. Yemin akdinin sizi bağladığı kimselere de paylarını verin. Muhakkak ki Allah her şeye şahittir.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Ana-baba ve akrabanın geride bıraktıklarına mirasçılar tayin ettik. Yeminlerinizin bağladığı kimselere de hisselerini verin. Allah her şeye şahittir.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
For each of you, we have designated shares from the inheritance left by the parents and the relatives. Also those related to you through marriage, you shall give them their due share. GOD witnesses all things.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And for each We have made inheritors for what was left behind by the parents and the relatives. And those bound by your oaths, you shall give them their portion. God is witness over all things.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
For each We have made inheritors for what was left behind by the parents and the relatives. Those whom are dependent on you, you shall give them their portion. God is witness over all things.
# Kelime Anlam Kök
1 velikullin: ve her birine كلل
2 cealna: kıldık جعل
3 mevaliye: varisler ولي
4 mimma: -ndan
5 terake: bıraktıkları- ترك
6 l-validani: ana babanın ولد
7 vel'ekrabune: ve akrabanın قرب
8 vellezine: ve kimselere
9 akadet: bağladığı عقد
10 eymanukum: yeminlerinizin يمن
11 fe atuhum: verin اتي
12 nesibehum: hisselerini نصب
13 inne: şüphesiz
14 llahe: Allah
15 kane: كون
16 ala: üzerine
17 kulli: her كلل
18 şey'in: şeyi شيا
19 şehiden: şahittir شهد