Erhan Aktaş - Kerim Kur'an
Nankörlük edip rasule karşı çıkanlar, izin günü yerle bir olmayı isterler ve Allah'tan hiçbir söz gizleyemezler.
يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأَرْضُ وَلاَ يَكْتُمُونَ اللّهَ حَدِيثًا
Yevme izin yeveddullezine keferu ve asavur resule lev tusevva bihimul ard. Ve la yektumunallahe hadisa.
#kelimeanlamkök
1yevmeizino gün
2yevedduisterlerودد
3ellezinekimseler
4keferuinkar eden(ler)كفر
5ve asavuve karşı gelenlerعصي
6r-rasuleElçi'yeرسل
7lev(mümkün olsa)
8tusevvabir olmayıسوي
9bihimu
10l-erduyer ileارض
11ve la
12yektumuneve gizleyemezlerكتم
13llaheAllah'tan
14hadisen(hiçbir) sözحدث
Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
İnkar edenler ve peygambere asi olanlar, o gün yerin dibine batırılmayı temenni ederler ve Allah'tan hiçbir haberi gizleyemezler.
Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
İnkar edenler ve elçiye karşı gelenler o gün yerle bir olmak isterler. ALLAH'tan hiç bir söz gizleyemezler.
Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Nankörlük edip rasule karşı çıkanlar, izin günü yerle bir olmayı isterler ve Allah'tan hiçbir söz gizleyemezler.
Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Ayetleri görmezden gelenler (kafirler) ve elçiye baş kaldırmış bulunanlar, o gün toprağa karışıp kaybolmuş olmayı ne kadar çok isterler. Çünkü Allah'tan hiçbir sözü gizleyemeyeceklerdir.
Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
O gün, nankörlük edenler ve elçiye karşı gelenler, yerin dibine girmek isterler. Çünkü hiçbir sözü -hadisi- Allah'tan gizleyemezler.
Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
O gün hakikati inkar edenler ve Peygamber'e karşı çıkanlar, yerin dibine geçmeyi temenni ederler; fakat onlar hiçbir şeyi Allah'tan gizleyemezler.
Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Bir gündür ki o, küfre sapıp resule isyan edenler toprağa karışıp gitmeyi isteyecekler ve Allah'tan hiçbir sözü gizleyemeyecekler.
Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
O gün, küfre sapıp da elçiye isyan edenler, yerle bir olmayı 'severek isteyecekler.' Oysa Allah'tan hiç bir sözü gizleyemezler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
İşte o gün inkar edip peygambere asi olanlar şöyle arzu edecekler: Keşke yerle bir edilselerdi de Allah'tan bir tek söz gizlemeselerdi.
Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Hakikati inkara şartlanmış olanlar ve Peygambere itaatsizlik yapanlar o gün toprağın kendilerini yutmasını isteyecekler; ama onlar, olup biten hiçbir şeyi Allahtan gizle(ye)meyeceklerdir.
Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
O kıyamet günü, Allah'ı inkar edip Peygamber'e isyan edenler, yer yarılıp içine girmiş olmayı isterler ve Allah'tan hiçbir söz gizleyemezler.
Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
İşte o gün öyle arzu edecek o küfredib Peygambere asi olanlar ki keşke hak ile yeksan edilselerdi de Allaha bir sözü ketmetmeselerdi
Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Nankörlük edip, (Allah'ın) Elçi(sin)e karşı gelenler, o gün yerin dibine geçirilmeyi isterler ve Allah'tan hiçbir söz gizleyemezler.
Gültekin Onan
O gün, küfredip elçiye isyan edenler, yerle bir olmayı 'severek isteyecekler' Oysa Tanrı'dan hiç bir sözü gizleyemezler.
Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
(Allahın birliğini inkar ve) küfr edenlerle o peygambere asi olanlar o gün hak ile yeksan edilselerdi de Allahdan bir sözü gizlememiş olsalardı temennisinde bulunacakdır.
İbni Kesir
İşte o gün, küfredip Rasul'e asi olanlar, isterlerdi ki; yerle bir olsalardı da Allah'dan o bir sözü gizlememiş bulunsalardı.
Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
O gün, küfre sapıp da Peygambere isyan edenler, yerle bir olmayı severek isteyecekler ve Allah'tan hiç bir sözü gizleyemeyecekler.
Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
İşte o gün dini inkar edip resule isyan edenler, yerin dibine girmek, yerle bir olmak isteyecekler. Onlar hiçbir sözlerini, hiçbir kabahatlerini Allah'tan gizleyemezler.
Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
O süreçte hakikati inkar edenler ve Rasule asi olanlar, yerin kendilerini yutarak yok etmesini isterler. Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemeyeceklerdir.
Rashad Khalifa The Final Testament
On that day, those who disbelieved and disobeyed the messenger will wish that they were level with the ground; not a single utterance will they be able to hide from GOD.
The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
On that Day those who rejected and disobeyed the messenger will wish that the earth would swallow them; but they cannot hide any narrative from God.
Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
On that day those who rejected and disobeyed the messenger will wish that the earth would swallow them; but they cannot hide anything said from God.