Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

O, bir ölçüye göre gökten su indirendir. Sonra, onunla ölü bir beldeyi canlandırdık. İşte siz de böyle yeniden diriltileceksiniz.

وَالَّذ۪ي نَزَّلَ مِنَ السَّمَٓاءِ مَٓاءً بِقَدَرٍۚ فَاَنْشَرْنَا بِه۪ بَلْدَةً مَيْتاًۚ كَذٰلِكَ تُخْرَجُونَ
Vellezi nezzele mines semai maenbi kader, fe enşerna bihi beldetenmeyten, kezalike tuhrecun.
#kelimeanlamkök
1vellezive o ki
2nezzeleindirendirنزل
3mine-ten
4s-semaigök-سمو
5maensuموه
6bikaderinbir ölçü ileقدر
7feenşernaböylece canlandırdıkنشر
8bihionunla
9beldetenbir ülkeyiبلد
10meytenölüموت
11kezalikeişte öyle
12tuhracunesiz de çıkarılacaksınızخرج
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Gökten gerekli ölçüde tekrar tekrar suyu indiren Allah'tır. Biz o su ile ölü topraklara hayat veririz. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Gökten bir ölçüyle su indiren de O'dur. Biz onunla ölü şehri (toprağı) canlandırırız. Siz de (mahşer için) işte böyle çıkarılacaksınız.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  O ki gökten bir ölçüye göre su indirdi. Nitekim onunla ölü bir ülkeyi dirilttik. İşte böyle çıkarılırsınız.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  O, bir ölçüye göre gökten su indirendir. Sonra, onunla ölü bir beldeyi canlandırdık. İşte siz de böyle yeniden diriltileceksiniz.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  O, gökten bir ölçüye göre su indiren Allah'tır. Onunla ölü bir bölgeyi diriltiriz. Kabirlerinizden de böyle çıkarılacaksınız.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ve O, belirlenmiş bir ölçüye göre gökten su indirmiştir. Böylece, ölü bir yöreyi onunla canlandırırız. İşte, siz de böyle çıkarılacaksınız.*

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Gökten suyu bir ölçüye göre sürekli indiren de O'dur: Bunun sonunda Biz (nasıl) ölü toprağı yeniden diriltiyorsak, işte siz de (öldükten sonra) böyle çıkarılacaksınız.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Gökten bir ölçüye bağlı olarak/bir kaderle su indirmiştir O. O suyla biz ölü bir beldeyi hayata kavuşturduk. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ki O, belli bir miktar ile gökten su indirdi de, onunla ölü bir memleketi 'dirilttik (ve her yanına yeniden hayat) yaydık'; siz de böyle (kabirlerinizden diriltilip) çıkarılacaksınız.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  O ki bir ölçü ile yukarıdan su indirmekte ve onunla ölü bir beldeye hayat neşretmekteyiz, işte siz de (kabirlerinizden) öyle çıkarılacaksınız.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  O'dur gökten gerekli miktarda suyu tekrar tekrar indiren; işte, Biz (nasıl) onunla ölü toprağa hayat veriyorsak, siz de böyle (öldükten sonra) yeniden sahneye çıkarılacaksınız.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  O, gökten bir ölçüye göre yağmur indirendir. Biz onunla ölü araziyi canlandırdık. İşte siz de, böyle diriltileceksiniz.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve o ki yukarıdan bir mikdar ile bir su indirmekte ve onunla ölü bir beldeye hayat neşretmekteyiz, işte siz de öyle çıkarılacaksınız

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Gökten bir ölçü ile su indirdi de, onunla ölü bir ülkeyi canlandırdık. İşte siz de öyle (canlandırılıp) çıkarılacaksınız.

 • Gültekin Onan

  Ki O, belli bir miktar ile gökten su indirdi de, onunla ölü bir memleketi dirilttik (ve her yanına yeniden hayat) yaydık; siz de böyle (kabirlerinizden diriltilip) çıkarılacaksınız.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (O Allah ki) gökden bir ölçü ile su indirmişdir. İşte biz onunla ölü bir memlekete can verdik. Sizde böylece (kabirlerinizden diriltilib) çıkarılacaksınız.

 • İbni Kesir

  O ki; gökten bir ölçüye göre su indirmiştir. İşte Biz, onunla ölü bir memleketi dirilttik, siz de böylece çıkarılacaksınız.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  O, gökten bir ölçüyle su indirendir. Onunla ölü bir beldeyi canlandırdık. Sizde işte böyle çıkarılacaksınız.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Gökten, bir ölçüye göre su indiren de O'dur. Biz onunla ölü bir ülkeye hayat veririz. İşte siz de mezarlarınızdan öyle çıkarılacaksınız.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  O ki, semadan ölçülü olarak bir su (ilim) indirdi.. . Onunla ölü bir beldeyi (bilinci) dirilttik! Böylece (kabirlerden - bedenlerden) çıkarılırsınız.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  O ki gökten bir ölçüye göre su indirdi de onunla ölü bir ülkeyi dirilttik. İşte böyle çıkarılırsınız.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  O, bir ölçüye göre gökten su indirendir. Sonra, onunla ölü bir beldeyi canlandırdık. İşte siz de böyle yeniden diriltileceksiniz.

 • Progressive Muslims

  And He is the One who sends down water from the sky, in exact measure. We then revive with it a dead land. Similarly, you will be brought-out.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And who sent down water from the sky in measure — and We resurrected thereby a dead land; thus will you be brought forth —

 • Aisha Bewley

  It is He who sends down water in due measure from the sky by which We bring a dead land back to life. That is how you too will be brought forth.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  He is the One who sends down from the sky water, in exact measure, to revive dead lands therewith. Similarly, you will be resurrected.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And He is the One who sends down water from the sky, in exact measure. We then revive with it a dead land. Similarly, you will be brought-out.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  He is the One who sends down water from the sky, in exact measure. We then revive with it a dead land. Similarly, you will be brought out.