Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Size, "Atalarınızı üzerinde bulduğunuz yoldan daha doğrusunu getirmiş olsam da mı?" deyince, onlar: "Biz, sizinle gönderilene Kafirlik ediyoruz." dediler.

قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ اٰبَٓاءَكُمْۜ قَالُٓوا اِنَّا بِمَٓا اُرْسِلْتُمْ بِه۪ كَافِرُونَ
Kale e ve lev ci'tukum bi ehda mimma vecedtum aleyhi abaekum, kalu inna bi ma ursıltum bihi kafirun.
#kelimeanlamkök
1kaledediقول
2evelevşayet
3ci'tukumben size getirsem de mi?جيا
4biehdadaha doğrusunuهدي
5mimmaşeyden
6vecedtumbulduğunuzوجد
7aleyhiüzerinde
8aba'ekumbabalarınızıابو
9kaludedilerقول
10innadoğrusu biz
11bimaşeyi
12ursiltumsizinle gönderilenرسل
13bihionu
14kafiruneinkar ediyoruzكفر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Peygamberler, "Size, babalarınızı üzerinde bulduğunuz yoldan daha doğrusunu getirmiş olsakda mı?" diye sormuştu. Onlar da, "Şüphesiz biz, seninle gönderileni kesinlikle inkar ediyoruz" diye cevap vermişlerdi.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Elçi) "Ben size, babalarınızı üzerinde bulduğunuz (din)den daha doğrusunu getirmişsem (yine de bana uymaz mısınız?)" deyince, onlar "Doğrusu biz sizinle gönderileni inkâr ediyoruz!" demişlerdi.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  O da, "Size, atalarınızı üzerinde bulduğunuzdan daha doğrusunu getirmiş isem de mi?" derdi. Onlar da, "Sizin getirdiğiniz mesajı inkar ediyoruz" derlerdi.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Size, "Atalarınızı üzerinde bulduğunuz yoldan daha doğrusunu getirmiş olsam da mı?" deyince, onlar: "Biz, sizinle gönderilene Kafirlik* ediyoruz." dediler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Uyarıda bulunan kişi de onlara:"Size getirdiğim, atalarınızı bağlı bulduğunuz dinden daha doğruysa ne olacak?" deyince şöyle demişlerdir: "İşin doğrusu biz sizinle gönderilen dinin kafirleriyiz (onu görmek ve duymak istemiyoruz)".

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Dedi ki: "Atalarınızı üzerinde bulduğunuzdan daha doğru bir yol gösteren getirmiş olsam da mı?" Şöyle dediler: "Aslında, sizinle gönderileni inkar ediyoruz!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (O peygamberler de): "Ne yani, ben size atalarınızı üzerinde bulduğunuz yoldan daha doğrusunu göstersem de mi?" dedi(ler). Cevapları şu oldu: "Sizinle gönderildiğini (iddia ettiğiniz) şeylerin gerçekliğini kabul etmiyoruz."

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Uyarıcı dedi: "Peki, ben size, atalarınızı üzerinde bulduğunuz şeyden daha iyi yol göstereni getirmiş olsam da mı?" Dediler: "Doğrusu, biz seninle gönderilen şeyi tanımıyoruz."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  (O peygamberlerden her biri de şöyle) Demiştir: "Ben size atalarınızı üstünde bulduğunuz şeyden daha doğru olanını getirmiş olsam da mı?" Onlar da demişlerdi ki: "Doğrusu biz, kendisiyle gönderildiğiniz şeye kafir olanlarız."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  (Uyarıcı): "Size atalarınızı üzerinde bulduğunuzdan daha doğrusunu getirdimse de mi?" deyince, onlar: "Biz sizin gönderildiğiniz şeylere inanmıyoruz" dediler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Bunun üzerine her peygamber) "Nasıl?" derdi, "Atalarınızı inanır bulduğunuzdan daha iyi bir kılavuz getirmiş olsam da mı?" Berikiler, buna, "Sizin mesajlarınızda bir doğruluk payı olduğunu inkar ediyoruz!" diye cevap verirlerdi.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (Gönderilen uyarıcı,) "Ben size, babalarınızı üzerinde bulduğunuz dinden daha doğrusunu getirmiş olsam da mı?" dedi. Onlar, "Biz kesinlikle sizinle gönderilen şeyi inkar ediyoruz" dediler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ya, dedi: size atalarınızı üzerinde bulduğunuzdan daha doğrusunu getirdimse de mi? Ha! dediler: biz o sizin gönderildiğiniz şeylere inanmıyoruz

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Ben size, babalarınızı, üzerinde bulduğunuz(din)den daha doğrusunu getirmiş olsam da (yine babalarınızın yolunu)mu (tutacaksınız)?" dedi. "Doğrusu biz sizinle gönderilen mesajı tanımıyoruz." dediler.

 • Gültekin Onan

  (O peygamberlerden her biri de şöyle) Demiştir: "Ben size atalarınızı üstünde bulduğunuz şeyden daha doğru olanını getirmiş olsam da mı?" Onlar da demişlerdi ki: "Doğrusu biz, kendisiyle gönderildiğiniz şeye kafir olanlarız."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (O peygamberlerden her biri şöyle) dedi: "Ben, atalarınızı üstünde bulunduğunuzdan daha doğrusunu size getirdimse de mi"? Onlar da "Biz, dediler, o sizin gönderildiğiniz şeylere (doğru da olsa) küfr edicileriz".

 • İbni Kesir

  Şayet size atalarınızı üzerinde bulduğunuz şeyden daha doğrusunu getirmişsem; yine mi bana uymazsınız? deyince, dediler ki: Doğrusu sizin gönderildiğiniz şeyi, biz inkar ediyoruz.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  -Size, atalarınızı üzerinde bulduğunuzdan daha doğru bir şey getirmiş olsam da mı? dedi. Onlar: -Biz, sizinle gönderileni tanımıyoruz, dediler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Peygamber onlara: "Peki, size babalarınızın bağlandığı dinden daha doğrusunu getirmişsem, yine de sürüp gidecek misiniz?" deyince onlar: "Şunu bilin ki," dediler, "biz, sizinle gönderilen mesajı reddediyoruz."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  (Hz. Rasulullah) dedi ki: "Eğer size, atalarınızı üzerinde bulduğunuzdan daha doğruyu getirmişsem de mi?" Dediler ki: "İrsal olunduğun bilgiyi reddederiz!"

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  O da, 'Size, atalarınızı üzerinde bulduğunuzdan daha doğrusunu getirmiş isem de mi?' derdi. Onlar da, 'Sizin getirdiğiniz mesajı inkar ediyoruz,' derlerdi.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Size, "Atalarınızı üzerinde bulduğunuz yoldan daha doğrusunu getirmiş olsam da mı?" deyince, onlar: "Biz, sizinle gönderileni inkar ediyoruz." dediler.

 • Progressive Muslims

  He said: "What if I brought to you better guidance than what you found your fathers upon" They said: "We are disbelievers in that with which you have been sent. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  He said: “What — though I bring you better guidance than what you found your fathers upon?” They said: “We are deniers of that wherewith you have been sent,”

 • Aisha Bewley

  Say: ‘What if I have come with better guidance than what you found your fathers following?’ They say, ‘We reject what you have been sent with. ’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  (The messenger) would say, "What if I brought to you better guidance than what you inherited from your parents?" They would say, "We are disbelievers in the message you brought."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  He said: "What if I brought to you better a guidance than what you found your fathers upon?" They said: "We are disbelievers in that with which you have been sent."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  He said, "What if I brought to you better guidance than what you found your fathers upon?" They said, "We reject the message you deliver."