Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kur'an, nezdimizde Ummu'l Kitap'tadır. Gerçekten yücedir ve hakimdir.

وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ
Ve innehu fi ummil kitabi ledeyna le aliyyun hakim.
#kelimeanlamkök
1ve innehugerçekten O
2fiiçindedir
3ummianaامم
4l-kitabiKitapكتب
5ledeynakatımızda bulunan
6lealiyyunelbette yücedirعلو
7hakimunhikmetlidirحكم

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
O, katımızda bulunan bütün vahiylerin kaynağından çıkmıştır. O, gerçekten yücedir; hikmet doludur.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
O, katımızdaki Ana Kitap'tadır; yücedir, doğru hükümler içermektedir.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
O, ana kitapta (korunur), katımızda üstündür, bilgedir.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Kur'an, nezdimizde Ummu'l Kitap'tadır
*
. Gerçekten yücedir ve hakimdir.
*

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
O, katımızdaki Ana Kitap'tadır; yücedir, hikmetlidir
*
.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Ve kuşkusuz, O, katımızda bulunan Ana Kitap'tadır. Gerçekten, yücedir; bilgedir.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Şüphe yok ki o, katımızda bulunan ana kitapda kayıtlıdır; elbet pek değerlidir o, sonuç itibarıyla tam isabet kaydeden hükümlerle doludur.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Ve o, bizim katımızdaki ana Kitap'ta çok yüce, çok hikmetlidir.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Şüphesiz o, Bizim katımızda olan Ana Kitap'tadır; çok yücedir, hüküm ve hikmet doludur.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Ve gerçekten o Bizim nezdimizdeki Ana Kitapta. Çok yüksek, çok hikmetlidir.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Ve o, katımızda bulunan bütün vahiylerin kaynağında(n çıkmış)tır; o, gerçekten yücedir, hikmet doludur.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Şüphesiz o, katımızdaki ana kitapta (Levh-i Mahfuz'da) mevcuttur, çok yücedir, hikmetlerle doludur.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Ve hakıkat o, bizim nezdimizdeki ana kitabda çok yüksek, çok hikmetlidir

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
O, katımızda bulunan ana Kitaptadır.Yücedir, hikmetlidir.

Gültekin Onan
Şüphesiz o bizim katımızda olan ana kitaptadır (ümmülkitab); çok yücedir, hüküm ve hikmet doludur.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Şübhesiz o (Kur'an), nezdimizdeki ana kitabda (sabit), çok yüce çok kıymetli (bir kitab) dır.

İbni Kesir
O nezdimizdeki ana kitabdadır. Şanı yücedir, hikmet doludur.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
O, katımızdaki ana kitaptadır. Yüce ve hikmet sahibidir.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
O, Bizim nezdimizdeki ana kitapta saklı olup çok yücedir, hikmet doludur.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Muhakkak ki O, katımızda, Ana BİLGİde (İlmullah), Aliy'dir, Hakiym'dir.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
O, ana kitapta (korunur), katımızda üstündür, bilgedir.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Kur'an, nezdimizde Ummul Kitap'tadır
*
. Gerçekten yücedir ve hakimdir.
*

Rashad Khalifa The Final Testament
It is preserved with us in the original master, honorable and full of wisdom.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And it is held honorable and wise in the master record with Us.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
It is held honorable and wise in the master record with Us.