Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ve: "Bizim ilahlarımız mı daha hayırlıdır, yoksa o mu?" dediler. Bu örneği, yalnızca sana muhalefet etmek için verdiler. Doğrusu onlar çok düşmanca davranan bir halktır.

وَقَالُٓوا ءَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَۜ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ اِلَّا جَدَلاًۜ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ
Ve kalu e alihetuna hayrun em huve, ma darebuhu leke illa cedela, bel hum kavmun hasımun.
#kelimeanlamkök
1ve kaluve dedilerقول
2alihetunabizim tanrılarımız mı?اله
3hayrunhayırlıdırخير
4emyoksa
5huveo mu?
6ma
7derabuhubunu misal vermedilerضرب
8lekesana
9illadışında bir sebeple
10cedelentartışmakجدل
11beldoğrusu
12humonlar
13kavmunbir toplumdurقوم
14hasimunekavgacıخصم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  - Meryem'in oğlu örnek gösterilince, senin toplumun hemen yaygarayı basarlar ve "Bizim tanrılarımız mı daha iyidir, yoksa o mu?" derler. Tartışmak için bu örneği verirler. Doğrusu onlar çok kavgacı bir toplumdur.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Müşrikler) "Bizim ilahlarımız mı hayırlı, yoksa o mu?" demişlerdi. Bunu sana ancak tartışmak için söylemişlerdi. Doğrusu onlar, kavgacı bir toplumdur.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "Bizim tanrılarımız mı daha iyidir yoksa o mu?" dediler. Sadece seninle tartışmak için bunu söylediler. Onlar gerçekte, kavgacı bir toplumdur.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ve: "Bizim ilahlarımız mı daha hayırlıdır, yoksa o* mu?" dediler. Bu örneği, yalnızca sana muhalefet etmek için verdiler. Doğrusu onlar çok düşmanca davranan bir halktır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  "Bizim ilahlarımız mı iyi, yoksa o mu?" diyorlar. Böyle bir karşılaştırmayı, sırf tartışma çıksın diye yapıyorlar. Aslında onlar, yaygaracı tartışmadan yana bir topluluktur.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ve şöyle dediler: "Bizim tanrılarımız mı daha iyi; O mu?" Sana, bu örneği, seninle tartışmaktan başka bir amaçla vermediler. Hayır, onlar, kavgacı bir toplumdur.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  ve "Bizim ilahlarımız mı daha değerli, yoksa O mu?" derler. Onlar bu karşılaştırmayı, seninle sadece polemiğe girmek için yaparlar: Kesinlikle evet, gerçekte onlar, müzmin muhalif bir kavimdirler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Dediler ki: "Bizim tanrılarımız mı hayırlı, o mu?" Bunu sana sadece çekişme olsun diye örnek verdiler. Çekişmeyi seven bir toplumdur onlar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Dediler ki: "Bizim ilahlarımız mı daha hayırlı, yoksa o mu?" Onu yalnızca bir tartışma konusu olsun diye (örnek) verdiler. Hayır, onlar 'tartışmacı ve düşman' bir kavimdir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  "Bizim ilahlarımız mı daha hayırlı, yoksa o mu?" dediler. Bunu sana sadece bir tartışma olsun diye fırlattılar (ortaya attılar). Doğrusu onlar çok kavgacı bir kavimdirler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  ve "Hangisi daha iyi, bizim ilahlarımız mı yoksa o mu?" derler. (Ama) onlar bu mukayeseyi, yalnızca, sırf muhalefet olsun diye senin önüne getirirler. Evet, onlar kavgacı/tartışmacı bir toplumdur!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  "Bizim tanrılarımız mı hayırlı, yoksa İsa mı?" dediler. Bunu sadece seninle tartışmak için ortaya attılar. Şüphesiz onlar kavgacı bir toplumdur.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ya! dediler: bizim ilahlarımız mı hayırlı? Yoksa o mu? Bunu sana sırf bir cidal olarak fırlattılar, doğrusu onlar çok husumetli bir kavimdirler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Bizim tanrılarımız mı hayırlı, yoksa o mu? dediler. Bunu sadece tartışma için sana misal verdiler. Doğrusu onlar, kavgacı bir toplumdur.

 • Gültekin Onan

  Dediler ki: "Bizim tanrılarımız mı daha hayırlı, yoksa o mu?" Onu yalnızca bir tartışma konusu olsun diye (örnek) verdiler. Hayır, onlar 'tartışmacı ve düşman' bir kavimdir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Dediler ki: "Bizim Tanrılarımız mı hayırlı, yoksa O mu"? Bunu sana (Habibim, baatıl) bir mücadeleden başka (maksadla) irad etmediler. Daha doğrusu onlar çok düşman bir kavmdir.

 • İbni Kesir

  Ve: Bizim tanrılarımız mı, yoksa o mu daha iyidir? dediler. Sana böyle demeleri, sadece tartışmaya girişmek içindir. Hayır, onlar kavgacı bir kavimdir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  -Bizim ilahlarımız mı daha iyidir, yoksa o mu? diyerek... Bunu sana sadece tartışmak için söylüyorlar. Zaten onlar kavgacı bir toplumdur.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (57-58) Vakta ki Meryem'in oğlu İsa misal verildi, derhal halkın keyiflenerek haykıra haykıra gülmeye koyuldu ve "Bizim tanrılarımız mı üstün, dediler, yoksa o mu?" Bunu, sırf bir münakaşa olsun diye sana misal verdiler. Zaten onlar kavgacı bir toplumdur.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Dediler ki: "Bizim tanrılarımız mı hayırlı yoksa O mu?".. . Bunu sadece seninle çekişmek için ileri sürdüler! İşte onlar çekişmeyi seven bir toplumdur!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'Bizim tanrılarımız mı daha iyidir yoksa o mu?' dediler. Sadece seninle tartışmak için bunu söylediler. Onlar gerçekte, kavgacı bir toplumdur.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ve: "Bizim ilahlarımız mı daha hayırlıdır, yoksa o* mu?" dediler. Bu örneği, yalnızca sana muhalefet etmek için verdiler. Doğrusu onlar çok düşmanca davranan bir toplumdur.

 • Progressive Muslims

  And they said: "Are our gods better or is he" They only cited this to argue with you. Indeed, they are a quarrelsome people.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And they say: “Are our gods better or is he?” They strike it for thee only by way of contention. The truth is, they are a contentious people.

 • Aisha Bewley

  They retort, ‘Who is better then, our gods or him?’ They only say this to you for argument’s sake. They are indeed a disputatious people.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They said, "Is it better to worship our gods, or to worship him?" They said this only to argue with you. Indeed, they are people who have joined the opposition.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And they said: "Our gods are better or is he?" They only put this forth to argue with you. Indeed, they are a quarrelsome people.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  They said, "Are our gods better or is he?" They only cited this to argue with you. Indeed, they are a quarrelsome people.