Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İşte bu, yaptıklarınıza karşılık, mirasçı kılındığınız Cennet'tir

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
Ve tilkel cennetulleti uristumuha bi ma kuntum ta'melun.
#kelimeanlamkök
1ve tilkeişte
2l-cennetucennetجنن
3lleti
4uristumuhasize miras verilenورث
5bimakarşılık
6kuntumolduklarınızaكون
7tea'meluneyapıyor(lar)عمل

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Sizi yaptıklarınıza karşılık mirasçı kıldığımız cennet, işte budur.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
(Onlara) "İşte yaptıklarınıza karşılık size miras olarak verilen cennet budur.
*

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Yaptıklarınızın bir karşılığı olarak size miras olarak verilen bahçe budur.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
İşte bu, yaptıklarınıza karşılık, mirasçı kılındığınız Cennet'tir

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Yaptığınız çalışmalara karşılık size verilen Cennet, işte budur.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Ve yaptıklarınıza karşılık kalıtçı yapılacağınız cennet, işte böyledir.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
İşte, yapa geldikleriniz sayesinde maliki olduğunuz cennet böyledir:

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
İşte size, yapıp ettiklerinize karşılık mirasçı kılındığınız cennet!

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
"İşte, yaptıklarınız dolayısıyla mirasçı kılındığınız cennet budur."

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
İşte bu, sizin yaptığınız ameller sebebiyle mirasçı kılındığınız cennet!

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Geçmişte yaptıklarınız sayesinde hak edeceğiniz cennet işte böyledir!

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
İşte bu, yapmakta olduklarınıza karşılık size miras verilen cennettir.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Ve işte bu, sizin çalıştığınız ameller sebebiyle varis kılındığınız Cennet

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
"İşte yaptıklarınıza karşılık size miras verilen cennet budur."

Gültekin Onan
İşte, yaptıklarınız dolayısıyla mirasçı kılındığınız cennet budur.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
İşte bu, sizin yapageldiğiniz iyi amel (ve hareket) leriniz sayesinde mirascı kılındığınız cennetdir.

İbni Kesir
İşte o cennet, işlediklerinize karşılık size miras kılındı.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Yaptıklarınıza karşılık olarak, sizin varis olduğunuz cennet işte budur!

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
İşte dünyada yaptığınız makbul işlerden dolayı varisi yapıldığınız cennet!

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
İşte yaptıklarınızın sonucu olarak kendisine mirasçı kılındığınız cennet budur!

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Yaptıklarınızın bir karşılığı olarak size miras olarak verilen cennet budur.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
İşte bu, yaptıklarınıza karşılık, mirasçı kılındığınız Cennet'tir

Rashad Khalifa The Final Testament
Such is the Paradise that you inherit, in return for your works.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And this is the Paradise that you have inherited, in return for your works.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
This is the Paradise that you have inherited, in return for your works.