Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İşte bu, yaptıklarınıza karşılık, mirasçı kılındığınız Cennet'tir

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّت۪ٓي اُو۫رِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
Ve tilkel cennetulleti uristumuha bi ma kuntum ta'melun.
#kelimeanlamkök
1ve tilkeişte
2l-cennetucennetجنن
3lleti
4uristumuhasize miras verilenورث
5bimakarşılık
6kuntumolduklarınızaكون
7tea'meluneyapıyor(lar)عمل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Sizi yaptıklarınıza karşılık mirasçı kıldığımız cennet, işte budur.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Onlara) "İşte yaptıklarınıza karşılık size miras olarak verilen cennet budur.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Yaptıklarınızın bir karşılığı olarak size miras olarak verilen bahçe budur.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  İşte bu, yaptıklarınıza karşılık, mirasçı kılındığınız Cennet'tir

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Yaptığınız çalışmalara karşılık size verilen Cennet, işte budur.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ve yaptıklarınıza karşılık kalıtçı yapılacağınız cennet, işte böyledir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İşte, yapa geldikleriniz sayesinde maliki olduğunuz cennet böyledir:

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İşte size, yapıp ettiklerinize karşılık mirasçı kılındığınız cennet!

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  "İşte, yaptıklarınız dolayısıyla mirasçı kılındığınız cennet budur."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İşte bu, sizin yaptığınız ameller sebebiyle mirasçı kılındığınız cennet!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Geçmişte yaptıklarınız sayesinde hak edeceğiniz cennet işte böyledir!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İşte bu, yapmakta olduklarınıza karşılık size miras verilen cennettir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve işte bu, sizin çalıştığınız ameller sebebiyle varis kılındığınız Cennet

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "İşte yaptıklarınıza karşılık size miras verilen cennet budur."

 • Gültekin Onan

  İşte, yaptıklarınız dolayısıyla mirasçı kılındığınız cennet budur.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  İşte bu, sizin yapageldiğiniz iyi amel (ve hareket) leriniz sayesinde mirascı kılındığınız cennetdir.

 • İbni Kesir

  İşte o cennet, işlediklerinize karşılık size miras kılındı.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Yaptıklarınıza karşılık olarak, sizin varis olduğunuz cennet işte budur!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  İşte dünyada yaptığınız makbul işlerden dolayı varisi yapıldığınız cennet!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İşte yaptıklarınızın sonucu olarak kendisine mirasçı kılındığınız cennet budur!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Yaptıklarınızın bir karşılığı olarak size miras olarak verilen cennet budur.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İşte bu, yaptıklarınıza karşılık, mirasçı kılındığınız Cennet'tir

 • Progressive Muslims

  And this is the Paradise that you have inherited, in return for your works.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  “And that is the Garden which you are made to inherit for what you did.

 • Aisha Bewley

  That is the Garden you will inherit for what you did.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Such is the Paradise that you inherit, in return for your works.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And this is the Paradise that you have inherited, in return for your works.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  This is the Paradise that you have inherited, in return for your works.