Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Artık onları kendi hallerine bırak! Uyarıldıkları güne kavuşuncaya değin boş şeylerle oyalanıp dursunlar.

فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ
Fe zerhum yahudu ve yel'abu hatta yulaku yevme humullezi yu'adun.
#kelimeanlamkök
1fezerhumbırak onlarıوذر
2yehududalsınlarخوض
3ve yel'abuve oynasınlarلعب
4hattakadar
5yulakukavuşuncayaلقي
6yevmehumugünlerineيوم
7llezi
8yuadunekendilerine vadedilenوعد

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Uyarıldıkları güne kavuşuncaya kadar bırak onları; eğlenceye dalsınlar, oynasınlar!

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Sen (şimdilik) bırak da kendilerine vadedilen günlerine kavuşuncaya kadar (boş işlere) dalsınlar, oynasınlar.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Bırak onları, kendilerine söz verilen günlerine kavuşuncaya kadar dalsınlar, oynasınlar.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Artık onları kendi hallerine bırak! Uyarıldıkları güne kavuşuncaya değin boş şeylerle oyalanıp dursunlar.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Onları kendi hallerine bırak, boş işlere dalsınlar da tehdit edildikleri azap günüyle yüzleştirilinceye dek oyalanıp dursunlar.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Artık, onlara aldırış etme. Kendilerine sözü verilen güne kavuşuncaya dek, aymazlık içinde oyalansınlar.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Artık onları bırak, geleceği vaad olunan günlerine kavuşuncaya kadar lafazanlıkla oyalansınlar ve (kelimelerle) oynamayı sürdürsünler.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Bırak onları, kendilerine vaat edilen günlerine kavuşuncaya değin dalıp gitsinler; oynayıp oyalansınlar!

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Artık onları bırak; onlara vadedilen günlerine kadar, dalsınlar ve oynaya dursunlar.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Şimdi bırak onları dalsınlar, oynaya dursunlar, va'dolunduklan günleri (gelip) çatasıya kadar!

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Onları bırak da vaad edilen (Hesap) Günü ile karşılaşıncaya kadar beyhude konuşmalarla oyalansınlar ve (kelimelerle) oynayıp dursunlar!

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Bırak onları, tehdit edildikleri güne kavuşana kadar, (batıl inançlarına) dalsınlar ve (dünya hayatlarında) oynayadursunlar.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Şimdi bırak onları dalsınlar, oynıya dursunlar ta va'dolundukları günlerine çatasıya kadar

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Bırak onları, kendilerine söylenen günlerine kavuşuncaya kadar dalsın, oynasınlar.

Gültekin Onan
Artık onları bırak; onlara vadedilen günlerine kadar dalsınlar ve oynaya dursunlar.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
(Şimdilik) sen bırak onları, (baatılın içine) dalsınlar, (dünyalarında) oynaya dursunlar. Nihayet (azab ile) tehdid edilmekde oldukları günlerine kavuşdurulacaklardır.

İbni Kesir
Bırak onları, kendilerine vaadedilen güne ulaşıncaya kadar dalsınlar, oyalanıp dursunlar.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Bırak onları, kendilerine vaat edilen güne kavuşuncaya kadar dalsınlar ve oynaya dursunlar.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Kendilerine bildirilen o hesap gününe kavuşuncaya kadar, onları kendi hallerine bırak, batıllarına dalsınlar, varsın oyalansınlar.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Bırak onları, vadolundukları sürece kavuşuncaya kadar (dünyalarına) dalsınlar ve oynasınlar!

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Bırak onları, kendilerine söz verilen günlerine kavuşuncaya kadar dalsınlar, oynasınlar.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Artık onları kendi hallerine bırak! Uyarıldıkları güne kavuşuncaya değin boş şeylerle oyalanıp dursunlar.

Rashad Khalifa The Final Testament
Let them blunder and play until they meet their day that is awaiting them.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
So leave them to speak nonsense and play until they meet their Day which they have been promised.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
So leave them to speak nonsense and play until they meet their day, which they have been promised.