Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ve Biz, onda, onların üzerine yazdık: "Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralamalarda kısas vardır." Artık kim onunla tasadduk ederse o, onun için bir kefarettir. Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler, zalimlerin ta kendileridirler.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ ف۪يهَٓا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِۙ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّۙ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌۜ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِه۪ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُۜ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَٓا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُو۬لٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
Ve ketebna aleyhim fiha ennen nefse bin nefsi vel ayne bil ayni vel enfe bil enfi vel uzune bil uzuni ves sinne bis sinni vel curuha kısas fe men tesaddeka bihi fe huve keffaretun leh ve men lem yahkum bima enzelallahu fe ulaike humuz zalimun.
#kelimeanlamkök
1ve ketebnave yazdıkكتب
2aleyhimonlara
3fihaonda
4ennemukakkak
5n-nefsecanaنفس
6bin-nefsicanنفس
7vel'ayneve gözeعين
8bil-aynigözعين
9vel'enfeve burunaانف
10bil-enfiburunانف
11vel'uzuneve kulağaاذن
12bil-uzunikulakاذن
13ve ssinneve dişeسنن
14bis-sinnidişسنن
15velcuruhave yaralaraجرح
16kisasunkısasقصص
17femenkim
18tesaddekabağışlarsaصدق
19bihibunu
20fehuveo
21keffaratunkeffaret olurكفر
22lehukendisi için
23ve menve kim
24lem
25yehkumhükmetmezseحكم
26bimaile
27enzeleindirdiğiنزل
28llahuAllah'ın
29feulaikeişte
30humuonlar
31z-zalimunezalimlerdirظلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  O hak kitabında onlara, "Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralara karşılık kısas/ödeşme" yazdık. Kim bunu bağışlar, kısas hakkından vazgeçerse o, kendisi için kefaret olur ve kimler Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse zalimler onlardır!

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Orada (Tevrat'ta) onlara şöyle yazmıştık: "Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş (karşılık ve cezadır). Yaralar da kısastır (her yaralama misli ile cezalandırılır). Kim bunu (kısası) bağışlarsa kendisi için o, kefaret (bir günahı örtme sebebi) olur. Kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir."

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Orada onlara: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralara ödeşmeyi emrettik. Kim bu hakkından vazgeçerse günahlarını örter. ALLAH'ın indirdiği ile hüküm vermeyenler zalimdir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ve Biz, onda, onların üzerine yazdık: "Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralamalarda kısas* vardır." Artık kim onunla tasadduk* ederse o, onun için bir kefarettir.* Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler, zalimlerin ta kendileridirler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onlara o kitapta şunu yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve her yaraya karşılık kısas gerekir. Kim onu sadakasına sayarak bağışlarsa bu kendi için keffaret* olur. Kim Allahın indirdiğine göre hükmetmezse onlar, yanlış yapan kimselerdir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ve onların üzerine, şöyle yazdık: "Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralamada tıpkısı karşılık. Ama kim onu bağışlarsa, kendisi için bir kurtulmalık olur!" Sonuç olarak, Allah'ın indirdiği ile kim yargı vermezse; haksızlık yapanlar, işte onlardır.*

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Onlara orada şöyle yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralamalarda eş değer bir karşılık; fakat kim de onu bağışlarsa, o kendi günahlarına keffarettir. Ama Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridirler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  O Kitap'ta onlar üzerine şöyle yazmıştık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş... Yaralamalar karşılığında da kısas. Kim kısası bağışlarsa, bu bağışlaması kendisi için günahlara bir perde olur. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Biz onda, onların üzerine yazdık: Can'a can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve (bütün) yaralara (karşılık da) kısas vardır. Ama kim bunu sadaka olarak bağışlarsa o kendisi için bir keffarettir. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar, zalim olanlardır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Biz, onda onların üzerine şöyle yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, dişe diş, yaralamada ödeşme. Kim de bu hakkını sadakasına sayarsa, o, günahlarının bağışlanmasına vesile olur. Her kim de Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse, onlar hep zalimlerdir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve onlar için (Tevratta) hükmettik: cana can, göze göz, dişe diş, kulağa kulak, buruna burun ve yaralamalarda (benzer) bir karşılık; ama kim hayrı için ondan vazgeçerse, bu geçmiş günahlarının bir kısmına kefaret olacaktır. Allahın vahyettiğine göre hüküm vermeyenler, işte onlar zalimlerdir!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onda (Tevrat'ta) üzerlerine şunu da yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş kısas edilir. Yaralar da kısasa tabidir. Kim de bu hakkını bağışlar, sadakasına sayarsa o, kendisi için keffaret olur. Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler, zalimlerin ta kendileridir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hem ondan üzerlerine şöyle yazdık: cana can, göze göz, buruna burun, dişe diş, carhler birbirine kısastır, kim de bu hakkını sadakasına sayarsa o, ona keffaret olur ve her kim Allahın indirdiği ahkam ile hukmetmezse onlar hep zalimlerdir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O(Hak Kitabı)nda onlara, cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralara karşılıklı kısas (ödeşme) yazdık. Kim bunu bağışlar(kısas hakkından vazgeçer)se o, kendisi için keffaret olur. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte zalimler onlardır.

 • Gültekin Onan

  Biz onda onların üzerine yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve (bütün) yaralara (karşılık da) kısas vardır. Ama kim bunu sadaka olarak bağışlarsa o kendisi için bir kefarettir. Kim Tanrı'nın indirdiğiyle hükmetmezse, İşte onlar zalim olanlardır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Biz onda (Tevratda) onların üzerine (şunu da) yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş (karşılıkdır. Hulasa bütün) yaralar birbirine kısasdır. Fakat kim bunu (bu hakkını) sadaka olarak bağışlarsa o, kendisine (günahına) keffaret (onun yarlıganmasına vesile) dir. Kim Allahın indirdiği (ahkam) ile hükmetmezse onlar zaalimlerin ta kendileridir.

 • İbni Kesir

  Orada onlara yazdık ki: Muhakkak cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diştir. Yaralamalara kısas vardır. Kim de hakkından vazgeçerse; o, kendisi için keffarettir. Kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse; işte onlar, zalimlerin kendileridir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kitapta onlara cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralara karşılık kısas yazdık. Kim hakkından vazgeçerse bu onun günahlarına kefaret olur. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler, işte onlar zalimlerdir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Hem Tevrat'ta onlara şu hükmü de farz kıldık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş karşılıktır. Hülasa bütün yaralamalar birbirine kısas edilir. Fakat kim bu kısas hakkından feragat edip bağışlarsa bu, kendi günahları için keffaret olur. Kim Allah'ın indirdiği ahkam ile hükmetmezse işte onlar tam zalimdirler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onda (Tevrat'ta), onlara şöyle hükmettik: "Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak ve dişe diş! Yaralarda da eş değer karşılık.. . " Fakat kim onu (kısas hakkını) bağışlarsa, o onun için geçmiş suçlarına örtü olur!. . Kim Allah'ın inzal ettiği (hüküm) ile hükmetmezse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Orada onlara: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralara ödeşmeyi emrettik. Kim bu hakkından vazgeçerse günahlarını örter. ALLAH'ın indirdiği ile hüküm vermeyenler zalimdir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ve Biz, onda, onların üzerine yazdık: "Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralamalarda kısas* vardır.". Artık kim onunla tasadduk* ederse o, onun için bir kefarettir.* Ve Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler, zalimlerin ta kendileridirler.

 • Progressive Muslims

  And We have decreed for them in it that a life for a life, and an eye for an eye, and a nose for a nose, and an ear for an ear, and a tooth for a tooth, and wounds to be similar; and whoever remits anything of it, then it will cancel sins for him. And whoever does not judge by what God has sent down, then these are the wicked.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And We prescribed for them therein a life for a life, and an eye for an eye, and a nose for a nose, and an ear for an ear, and a tooth for a tooth, and for wounds just requital; but whoso forgives it by way of charity, it is an expiation for him. And whoso judges not by what God has sent down: it is they who are the wrongdoers.

 • Aisha Bewley

  We prescribed for them in it: a life for a life, an eye for an eye, a nose for a nose, an ear for an ear, a tooth for a tooth, and retaliation for wounds. But if anyone forgoes that as a sadaqa, it will act as expiation for him. Those who do not judge by what Allah has sent down, such people are wrongdoers.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  And we decreed for them in it that: the life for the life, the eye for the eye, the nose for the nose, the ear for the ear, the tooth for the tooth, and an equivalent injury for any injury. If one forfeits what is due to him as a charity, it will atone for his sins. Those who do not rule in accordance with GOD's revelations are the unjust.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And We have decreed for them in it that a life for a life, and an eye for an eye, and a nose for a nose, and an ear for an ear, and a tooth for a tooth, and wounds to be similar; and whoever remits anything of it, then it will cancel sins for him. And whoever does not judge with what God has sent down, then these are the wicked.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  We have decreed for them in it that a life for a life, and an eye for an eye, and a nose for a nose, and an ear for an ear, and a tooth for a tooth, and wounds to be similar; and whoever remits anything of it, then it will cancel sins for him. Whoever does not judge by what God has sent down, then these are the wicked.