5. Maide suresi 46. ayet

/ 120
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Onların ardından, Tevrat'ı tasdik edici olarak, Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Biz ona, içinde hidayet ve nur bulunan, Tevrat'ı tasdik eden, takva* sahipleri için hidayet ve öğüt olan İncil'i verdik.

وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعَيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ
Ve kaffeyna ala asarihim bi isebni meryeme musaddıkan lima beyne yedeyhi minet tevrati ve ateynahul incile fihi huden ve nurun ve musaddıkan lima beyne yedeyhi minet tevrati ve huden ve mev'ızeten muttekin.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Ardından, o peygamberlerin izleri üzere Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Tevrat'tan yanında bulunanı doğruluyordu. Onda hidayet ve ışık olan İncil'i ona verdik. Tevrat'tan yanında olanı doğrulayıcı idi. Doğruya ve güzele kılavuz, takvaya sarılanlara bir öğüttür.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Onların ardından, önceki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona, içinde hidayet ve ışık bulunan, önceki Tevratı doğrulayan ve erdemliler için bir kılavuz ve öğüt olan İncil'i verdik.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Onların ardından, Tevrat'ı tasdik edici olarak, Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Biz ona, içinde hidayet ve nur bulunan, Tevrat'ı tasdik eden, takva* sahipleri için hidayet ve öğüt olan İncil'i verdik.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Sonra onların izinden Meryem oğlu İsa'yı, önündeki Tevrat'ı tasdik etsin diye gönderdik. Ona da içinde bir rehber ve nur olan İncil'i, önündeki Tevratı tasdik etsin, çekinerek korunanlar için bir rehber ve doğru bilgi (öğüt) olsun diye verdik.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Onların ardından, ellerinde bulunan Tevrat'ı doğrulayan, Meryem Oğlu İsa'yı gönderdik. Ayrıca, Ona, hem içinde yol gösteren ve aydınlık olan ellerindeki Tevrat'ı doğrulayan hem de içinde yol gösteren ve aydınlık olan İncil'i, sorumluluk bilinci taşıyanlar için verdik.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Ve ardından onları izdüşümü olarak Meryem oğlu İsa'yı, Tevrat'tan geriye kalanların doğruluğunu tasdik edici olarak gönderdik. Yine Biz kendisinde rehberlik ve ışık olan, muttakilere bir rehber ve bir öğüt olarak Tevrat'tan geriye kalan hakikatleri onaylayan İncil'i verdik.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Ardından o peygamberlerin izleri üzere Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Tevrat'tan yanında bulunanı doğruluyordu. Ona İncil'i verdik. Hidayet ve ışık vardı onda. Tevrat'tan yanında olanı tasdikleyici idi. Doğruya ve güzele kılavuzdu, takvaya sarılanlara bir öğüt.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Onların (peygamberleri) ardından yanlarındaki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik ve ona içinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat'ı doğrulayan ve muttakiler için yol gösterici ve öğüt olan İncil'i verdik.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Arkadan da o peygamberlerin izleri üzerinde Meryem'in oğlu İsa'yı, önündeki Tevrat'ı bir doğrulayıcı olarak gönderdik. Ona içinde bir hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat'ı doğrulayıcı ve takva sahipleri için bir hidayet ve öğüt olmak üzere İncil'i verdik.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Biz, Meryem oğlu İsayı, o (geçmiş peygamber)lerin izleri üzerinde Tevrattan (o güne) kalanın doğruluğunu tasdik edici olarak gönderdik. Biz, ona, Allaha karşı sorumluluk bilinci taşıyanlara bir rehber ve bir öğüt olarak Tevrattan (o güne) kalanı tasdik eden, içinde rehberlik ve aydınlık bulunan İncili verdik.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
O peygamberlerin izleri üzere Meryem oğlu İsa'yı, önündeki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gönderdik. Ona, içerisinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat'ı doğrulayan, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için doğru yola iletici ve bir öğüt olarak İncil'i verdik.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Arkadan da o Peygamberlerin izleri üzerinde Meryemin oğlu Isayı gönderdik: bir tasdıkçı olmak üzere önündeki Tevrat için, ve ona İncili verdik, içinde bir hidayet ve nur, ve önündeki Tevratı musaddık, ve bir irşad ve mev'ıza olarak müttekiler için
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Onların ardından, yanlarındaki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik ve ona, içinde yol gösterme ve nur bulunan, önündeki Tevrat'ı doğrulayan, korunanlar için yol gösterici ve öğüt olan İncil'i verdik.
Gültekin Onan
Onların (peygamberleri) ardından, yanlarındaki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona, içinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat'ı doğrulayan ve muttakiler için bir kılavuz ve öğüt olan İncil'i verdik.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Arkadan da (bu peygamberlerin) izlerince Meryem oğlu İsayı — kendinden evvelki Tevrahn bir tasdikcisi olarak — gönderdik. Ona da içinde bir hidayet, bir nur bulunan İncili — ondan evvelki Tevratın bir tasdikcisi ve takvaa saahibleri için bir hidayet ve öğüd olmak üzere — verdik.
İbni Kesir
Ve onların izinden Meryem oğlu İsa'yı, önündeki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gönderdik. Ve ona İncil'i verdik. Onda hidayet ve nur vardır. Kendinden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı, hidayet ve müttakiler için bir öğüt olarak.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Onların ardından Meryem oğlu İsa'yı kendinden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gönderdik. Ona yol gösterici, aydınlatıcı olan ve önündeki Tevrat'ı doğrulayıcı ve muttakiler için yol gösterici ve öğüt olarak İncil'i verdik.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
O peygamberlerin izlerince Meryem oğlu İsa'yı, kendisinden önceki Tevrat'ı tasdik edici olarak gönderdik. Ona; kendisinden önceki Tevrat'ın tasdikçisi ve müttakilere bir hidayet ve öğüt olmak üzere içinde hidayet ve aydınlık bulunan İncil'i verdik.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Daha onların (teslim olmuş Nebilerin) izleri üzere, Tevrat'tan, ellerindekini (gerçek olanını) tasdik edici olarak Meryemoğlu İsa'yı gönderdik. Ona, içinde Hüda (hakikat ilmi) ve Nur bulunan; Tevrat'tan Ona ulaşmış olanı da tasdik eden, korunanlar için bir hidayet kılavuzu mahiyetindeki İncil'i, öğüt olması için verdik.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Subsequent to them, we sent Jesus, the son of Mary, confirming the previous scripture, the Torah. We gave him the Gospel, containing guidance and light, and confirming the previous scriptures, the Torah, and augmenting its guidance and light, and to enlighten the righteous.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And We sent in their footsteps Jesus, son of Mary, authenticating what was present with him of the Torah. And We gave him the Gospel, in it is a guidance and a light, and authenticating what was present with him of the Torah, and a guidance and a lesson for the righteous.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
We followed their teaching with Jesus the son of Mary, authenticating what was present with him of the Torah. We gave him the Injeel, in it is guidance and light, and to authenticate what is present with him of the Torah, and a guidance and lesson for the righteous.
# Kelime Anlam Kök
1 ve kaffeyna: ve gönderdik قفو
2 ala: üzerine
3 asarihim: onların ardından اثر
4 biiysa: Îsa'yı
5 bni: oğlu بني
6 meryeme: Meryem
7 musaddikan: doğrulayıcı olarak صدق
8 lima: olan
9 beyne: بين
10 yedeyhi: ellerinde يدي
11 mine:
12 t-tevrati: Tevrat'ı
13 ve ateynahu: ve ona verdik اتي
14 l-incile: İncil'i
15 fihi: içinde bulunan
16 huden: yol gösterme هدي
17 ve nurun: ve nur نور
18 ve musaddikan: ve doğrulayan صدق
19 lima: olan
20 beyne: بين
21 yedeyhi: ellerinde يدي
22 mine:
23 t-tevrati: Tevrat'ı
24 ve huden: ve yol gösterici هدي
25 ve mev'izeten: ve öğüt وعظ
26 lilmuttekine: korunanlar için وقي