5. Maide suresi 47. ayet

/ 120
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

İncil ehli, Allah'ın onda indirdiği ile hükmetsinler. Ve kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar fasıklardır.*

وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
Vel yahkum ehlul incili bima enzelallahu fih ve men lem yahkum bima enzelallahu fe ulaike humul fasıkun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
İncil inanırları, Allah'ın onda indirdiği ile hükmetsinler. Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler fasıkların ta kendileridir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
İncil halkı ALLAH'ın onda indirdiğiyle hüküm versin. Kim ALLAH'ın indirdiği ile hüküm vermezse işte onlar yoldan çıkanlardır.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
İncil ehli, Allah'ın onda indirdiği ile hükmetsinler. Ve kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar fasıklardır.*
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
İncil'i bilenler, Allah'ın o kitapta indirdiği ile hüküm versinler. Kim Allah'ın indirdiğine göre hükmetmezse onlar yolda çıkmış (fasık)* kimselerdir.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
İncil'e bağlı olanlar, Allah'ın, Onda indirdikleri ile yargı versinler. Sonuç olarak, Allah'ın indirdiği ile kim yargı vermezse; yoldan çıkanlar, işte onlardır.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
İncil'e inananlar da, Allah'ın onda indirdikleriyle hükmetsinler. Zira her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar fasıkların ta kendileridir.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
İncil bağlıları Allah'ın onda indirdiğiyle hükmetsinler. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler sapıkların ta kendileridir.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
İncil sahipleri Allah'ın onda indirdikleriyle hükmetsinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar, fasık olanlardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
İncil'e inananlar da Allah'ın onun içinde indirdiği ile hükmetsin. Kim Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse, onlar dinden çıkmış günahkarlardır.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
O halde İncile uyanlar, Allahın onunla vahyettikleri doğrultusunda hüküm versinler: Kim Allahın indirdiği ile hükmetmezse işte onlardır gerçek fasıklar!
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
İncil ehli Allah'ın onda indirdiği ile hükmetsin. Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler, fasıkların ta kendileridir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Ehli İncil de onun içinde Allahın indirdiğiyle hukm etsin ve kim Allahın indirdiğile hukmetmezse hep onlar -dinden çıkmış- fasıklardır
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
İncil sahipleri, Allah'ın onda indirdiği ile hükmetsinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar, yoldan çıkmışlardır.
Gültekin Onan
İncil ehli de Tanrı'nın onda indirdikleriyle hükmetsinler. Kim Tanrı'nın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar fasıktır.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
(Ve dedik ki:) "İncil saahibleri Allahın, onun içinde indirdiği (hükümler) le hükmetsin. Kim Allahın indirdiği (ahkam) ile hükmetmezse onlar faasıkların ta kendileridir".
İbni Kesir
İncil ehli, Allah'ın onda indirdikleri ile hükmetsinler. Kim de Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse; işte onlar, fasıkların kendileridir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
İncil ehli, Allah'ın onda indirdikleri ile hükmetsinler, Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler, işte onlar fasıklardır.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Ve dedik ki: Ehl-i İncil de, Allah'ın o kitapta indirdiği ile hükmetsin. Kim Allah'ın indirdiği ahkam ile hükmetmezse işte onlar tam fasıktırlar.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
İncil'e uyanlar, Allah'ın inzal ettiği İncil'deki hükümlerle hükmetsin. . . Kim Allah'ın inzal ettiği ile (hükümlerle) hükmetmez ise, işte onlar fasıkların ta kendileridir!
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
The people of the Gospel shall rule in accordance with GOD's revelations therein. Those who do not rule in accordance with GOD's revelations are the wicked.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And let the people of the Gospel judge with what God has sent down in it. And whoever does not judge with what God has sent down, then these are the wicked.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Let the people of the Injeel judge with what God has sent down in it. Whoever does not judge by what God has sent down, then these are the vile ones.
# Kelime Anlam Kök
1 velyehkum: hükmetsinler حكم
2 ehlu: sahipleri اهل
3 l-incili: İncil
4 bima: ile
5 enzele: indirdiği نزل
6 llahu: Allah'ın
7 fihi: onda
8 ve men: ve kim
9 lem:
10 yehkum: hükmetmezse حكم
11 bima: ilr
12 enzele: indirdiği نزل
13 llahu: Allah'ın
14 feulaike: işte
15 humu: onlar
16 l-fasikune: fasıklardır فسق