Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Eğer Kitap Ehli de inanıp takva sahibi olsaydı, kötülüklerini örter, nimet dolu Cennetlere koyardık.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ
Ve lev enne ehlel kitabi amenu vettekav le kefferna anhum seyyiatihim ve le edhalnahum cennatin naim.
#kelimeanlamkök
1veleveğer
2enneki
3ehleehliاهل
4l-kitabiKitapكتب
5amenuinansalardıامن
6vettekavve korunsalardıوقي
7lekeffernaörterdikكفر
8anhumonların
9seyyiatihimkötülükleriniسوا
10vel'eedhalnahumve onları sokardıkدخل
11cennaticennetlereجنن
12n-neiymini'meti bolنعم

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Eğer kitap ehli iman edip kötülüklerden sakınsalardı, elbette kötülüklerini örter ve onları naim cennetlerine koyardık.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Kitap ehli iman edip takvâlı (duyarlı) olsalardı,
*
elbette onların (geçmiş) kötülüklerini örter ve onları nimeti bol cennetlere koyardık.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Kitap halkı gerçeği onaylayıp erdemli davransa günahlarını örterek onları bol nimetli bahçelere yerleştirirdik.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Eğer Kitap Ehli de inanıp takva sahibi olsaydı, kötülüklerini örter
*
, nimet dolu Cennetlere koyardık.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Eğer Ehl-i Kitap
*
inanıp güvense ve kendilerini (büyük günahlardan) korusalardı , günahlarını
*
bağışlar, onları nimetlerle dolu cennetlere sokardık.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Kitap halkı inansaydı ve sorumluluk bilinci taşısalardı, kesinlikle kötülüklerini örter ve nimet cennetlerine yerleştirirdik.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Eğer önceki vahyin mensupları iman etmiş ve sorumluluk bilinciyle hareket etmiş olsalardı, kesinlikle onların kötülüklerini örter ve kendilerini sonsuz nimetler diyarı cennetlere koyardık.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Eğer Ehlikitap, iman edip korunsaydı, onların kötülüklerini mutlaka örter ve kendilerini bol nimetli cennetlere mutlaka sokardık.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Eğer, Kitap Ehli iman edip sakınsalardı, elbette onların kötülüklerini örter ve onları 'nimetlerle donatılmış' cennetlere sokardık.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Eğer kitap verilenler iman edip Allah'tan korksalardı, şüphesiz onların kötülüklerini örter ve onları nimeti bol cennetlere koyardık.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Eğer Kitab-ı Mukaddesin izleyicileri (gerçek) inanca ve Allaha karşı sorumluluk bilincine ulaşmış olsalardı, Biz gerçekten onların (geçmiş) kötülüklerini siler ve onları nimet bahçelerine sokardık;

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Eğer kitap ehli iman etseler ve Allah'a karşı gelmekten sakınsalardı, muhakkak onların kötülüklerini örterdik ve onları Naim cennetlerine koyardık.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Eğer ehli kitab iyman etselerdi Allah'tan korksalardı şübhesiz kabahatlerini kefaretler ve kendilerini na'ım cennetlerine koyardık

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Eğer Kitap ehli inanıp (Allah'ın azabından) korunsalardı, onların kötülüklerinden geçerdik ve onları ni'meti bol cennetlere sokardık.

Gültekin Onan
Eğer kitap ehli inanıp sakınsaydı, elbette onların kötülüklerini örter (kefferna) ve onları 'nimetlerle donatılmış' cennetlere sokardık.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Eğer ehl-i kitab iman edip de (fesadcılıkdan, bozğunculukdan) sakınalardı onların kötülüklerini her halde örter ve onları her halde ni'meti bol cennetlere sokardık.

İbni Kesir
Eğer Ehl-i Kitab, iman edip de sakınsalardı; kötülüklerini örterdik ve onları Naim cennetlerine koyardık.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Kitap ehli; iman edip, Allah'tan korksalardı, kötülüklerini örter ve onları nimet cennetlerine koyardık.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Eğer Ehl-i kitap iman etse ve fesatçılıktan ve diğer fenalıklardan sakınsalardı, elbette Biz onların kötülüklerini örter ve onları naim cennetlerine yerleştirirdik.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Eğer, önceden kendilerine hakikat bilgisi gelmiş olup (bunu değerlendiremeyenler), iman edip, (şirkten) korunsaydı, elbette onların kötülüklerini siler ve onları Naim cennetlerine koyardık.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Kitap halkı inanıp erdemli davransa günahlarını örterek onları bol nimetli bahçelere yerleştirirdik.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Eğer Kitap Ehli de inanıp takva sahibi olsaydı, kötülüklerini örter, nimet dolu Cennetlere koyardık.

Rashad Khalifa The Final Testament
If only the people of the scripture believe and lead a righteous life, we will then remit their sins, and admit them into gardens of bliss.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And if the people of the Book only had believed and been aware, We would have cancelled for them their sins and admitted them to gardens of bliss.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
If the people of the book only would have acknowledged and been aware, We would have cancelled for them their sins and admitted them to gardens of paradise.