Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Eğer onlar, Allah'a, Nebi'ye ve ona indirilene iman etselerdi, onları evliya edinmezlerdi. Fakat onlardan pek çoğu fasıktır.

وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِالله والنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاء وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ
Ve lev kanu yu'minune billahi ven nebiyyi ve ma unzile ileyhi mettehazuhum evliyae ve lakinne kesiren minhum fasikun.
#kelimeanlamkök
1veleveğer
2kanuolsalardıكون
3yu'minuneinanıyorامن
4billahiAllah'a
5ve nnebiyyinebiyeنبا
6ve mave şeye
7unzileindirilenنزل
8ileyhiona
9ma
10ttehazuhumonları edinmezlerdiاخذ
11evliya'eveliولي
12velakinneama
13kesirançoğuكثر
14minhumonlardan
15fasikuneyoldan çıkmışlardırفسق

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Eğer onlar Allah'a, peygambere ve ona indirilene iman etmiş olsalardı, kafirleri dost edinmezlerdi; fakat onların çoğu fasıktır.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Onlar Allah'a, Peygamber'e ve ona indirilene iman etmiş olsalardı onları (müşrikleri) dost edinmezlerdi fakat çoğu yoldan çıkmışlardır.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
ALLAH'ı, peygamberi ve ona indirileni onaylasalardı onları dost edinmezlerdi. Ne var ki, çoğu yoldan çıkmış bulunuyor.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Eğer onlar, Allah'a, Nebi'ye ve ona indirilene iman etselerdi, onları evliya edinmezlerdi. Fakat onlardan pek çoğu fasıktır.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Eğer Allah'a, Nebi'ye ve ona indirilmiş olana inanıp güvenmiş olsalardı onları dost (veli) edinmezlerdi. Ama onların çoğu yoldan çıkmış fasıklardır.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Allah'a ve hem peygambere hem de Ona indirilene inansalardı, onları dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu zaten yoldan çıkmıştır.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Eğer bu (Yahudiler) Allah'a, Peygamber'e ve ona indirilene inanmış olsalardı, o (Müşrikleri) müttefik edinmezlerdi. Ne ki, bunlardan çoğu yoldan sapmıştır.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene inanmış olsalardı, küfre sapanları dostlar edinmezlerdi. Ama onların çokları yoldan sapmışlardır.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene iman etselerdi, onları dostlar edinmezlerdi. Fakat onlardan çoğu fasık olanlardır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene inansalardı, o kafirleri dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu imandan uzak fasıklardır.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Çünkü, eğer onlar Allaha, kendilerine gönderilen Peygambere ve ona indirilen her şeye (gerçekten) inansalardı, bu (hakikat inkarcı)larını dost edinmezlerdi: Ama onların çoğu sapkındır.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Eğer Allah'a, Peygamber'e ve ona indirilene (Kur'an'a) inanıyor olsalardı, onları (müşrikleri) dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Eğer Allah ve Peygambere ve ona indirilene iymanları olsa idi o kafirleri yar tutmazlardı, lakin onların çoğu iymandan uzak fasıklardır

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Eğer Allah'a, Peygambere ve ona indirilene inansalardı, o(inkar ede)nleri veli yapmazlardı. Ama onlardan çoğu yoldan çıkmış insanlardır.

Gültekin Onan
Eğer Tanrı'ya, peygambere ve ona indirilene inansalardı, onları dostlar edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasıktır.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Eğer Allaha, peygambere ve ona indirilene iman etmiş olsalardı onları (kafirleri) dostlar edinmezlerdi. Fakat onlardan bir çoğu faasık kimselerdir.

İbni Kesir
Şayet Allah'a, Peygambere ve ona indirilene iman etmiş olsalardı; onları dost edinmezlerdi. Ne var ki, onların çoğu fasıklardır.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Eğer Allah'a, Peygambere ve ona indirilenlere iman etmiş olsalardı, küfredenleri veli edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasıktır.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Eğer Allah'a, Peygamber'e ve ona indirilen vahye imanları olsaydı, kafirleri veli edinmezlerdi. Fakat onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Eğer, varlıklarını El Esma'sından yaratan Allah'a, En Nebi'ye (Hz. Muhammed'e) ve O'na inzal olunana iman etmiş olsalardı, onları (inkarcıları) evliya edinmezlerdi... Fakat onlardan birçoğu fasıklardır (inancı bozuk olanlar).

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
ALLAH'a, peygambere ve ona indirilene inansalardı, onları dost edinmezlerdi. Ne var ki, çoğu yoldan çıkmış bulunuyor

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Eğer onlar, Allah'a, Nebi'ye ve ona indirilene iman etselerdi, onları evliya
*
edinmezlerdi. Fakat onlardan pek çoğu fasıktır.

Rashad Khalifa The Final Testament
Had they believed in GOD, and the prophet, and in what was revealed to him herein, they would not have befriended them. But many of them are evil.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And if they had believed in God and the prophet, and what was sent down to him, then they would not have taken them as allies; but many of them are wicked.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
If they had only acknowledged God and the prophet, and what was sent down to him, then they would not have taken them as allies; but many of them are corrupt.