5. Maide suresi 81. ayet

/ 120
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Eğer onlar, Allah'a, Nebi'ye ve ona indirilene iman etselerdi, onları evliya* edinmezlerdi. Fakat onlardan pek çoğu fasıktır.

وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِالله والنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاء وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ
Ve lev kanu yu'minune billahi ven nebiyyi ve ma unzile ileyhi mettehazuhum evliyae ve lakinne kesiren minhum fasikun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Eğer onlar Allah'a, peygambere ve ona indirilene iman etmiş olsalardı, kafirleri dost edinmezlerdi; fakat onların çoğu fasıktır.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
ALLAH'a, peygambere ve ona indirilene inansalardı, onları dost edinmezlerdi. Ne var ki, çoğu yoldan çıkmış bulunuyor
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Eğer onlar, Allah'a, Nebi'ye ve ona indirilene iman etselerdi, onları evliya* edinmezlerdi. Fakat onlardan pek çoğu fasıktır.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Eğer Allah'a, Nebi'ye ve ona indirilmiş olana inanıp güvenmiş olsalardı onları dost (veli) edinmezlerdi. Ama onların çoğu yoldan çıkmış fasıklardır.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Allah'a ve hem peygambere hem de Ona indirilene inansalardı, onları dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu zaten yoldan çıkmıştır.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Eğer bu (Yahudiler) Allah'a, Peygamber'e ve ona indirilene inanmış olsalardı, o (Müşrikleri) müttefik edinmezlerdi. Ne ki, bunlardan çoğu yoldan sapmıştır.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene inanmış olsalardı, küfre sapanları dostlar edinmezlerdi. Ama onların çokları yoldan sapmışlardır.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene iman etselerdi, onları dostlar edinmezlerdi. Fakat onlardan çoğu fasık olanlardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene inansalardı, o kafirleri dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu imandan uzak fasıklardır.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Çünkü, eğer onlar Allaha, kendilerine gönderilen Peygambere ve ona indirilen her şeye (gerçekten) inansalardı, bu (hakikat inkarcı)larını dost edinmezlerdi: Ama onların çoğu sapkındır.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Eğer Allah'a, Peygamber'e ve ona indirilene (Kur'an'a) inanıyor olsalardı, onları (müşrikleri) dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Eğer Allah ve Peygambere ve ona indirilene iymanları olsa idi o kafirleri yar tutmazlardı, lakin onların çoğu iymandan uzak fasıklardır
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Eğer Allah'a, Peygambere ve ona indirilene inansalardı, o(inkar ede)nleri veli yapmazlardı. Ama onlardan çoğu yoldan çıkmış insanlardır.
Gültekin Onan
Eğer Tanrı'ya, peygambere ve ona indirilene inansalardı, onları dostlar edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasıktır.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Eğer Allaha, peygambere ve ona indirilene iman etmiş olsalardı onları (kafirleri) dostlar edinmezlerdi. Fakat onlardan bir çoğu faasık kimselerdir.
İbni Kesir
Şayet Allah'a, Peygambere ve ona indirilene iman etmiş olsalardı; onları dost edinmezlerdi. Ne var ki, onların çoğu fasıklardır.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Eğer Allah'a, Peygambere ve ona indirilenlere iman etmiş olsalardı, küfredenleri veli edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasıktır.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Eğer Allah'a, Peygamber'e ve ona indirilen vahye imanları olsaydı, kafirleri veli edinmezlerdi. Fakat onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Eğer, varlıklarını El Esma'sından yaratan Allah'a, En Nebi'ye (Hz. Muhammed'e) ve O'na inzal olunana iman etmiş olsalardı, onları (inkarcıları) evliya edinmezlerdi. . . Fakat onlardan birçoğu fasıklardır (inancı bozuk olanlar).
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Had they believed in GOD, and the prophet, and in what was revealed to him herein, they would not have befriended them. But many of them are evil.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And if they had believed in God and the prophet, and what was sent down to him, then they would not have taken them as allies; but many of them are wicked.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
If they had only acknowledged God and the prophet, and what was sent down to him, then they would not have taken them as allies; but many of them are corrupt.
# Kelime Anlam Kök
1 velev: eğer
2 kanu: olsalardı كون
3 yu'minune: inanıyor امن
4 billahi: Allah'a
5 ve nnebiyyi: nebiye نبا
6 ve ma: ve şeye
7 unzile: indirilen نزل
8 ileyhi: ona
9 ma:
10 ttehazuhum: onları edinmezlerdi اخذ
11 evliya'e: veli ولي
12 velakinne: ama
13 kesiran: çoğu كثر
14 minhum: onlardan
15 fasikune: yoldan çıkmışlardır فسق