Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İman eden kimselere düşmanlık yönünden insanların en çetininin Yahudiler ve müşrikler olduğunu görürsün. Ve yine iman eden kimseler için sevgice daha yakın olanların da biz Nasarayiz diyenler olduğunu göreceksin. Bunun nedeni, kuşkusuz bunların içinde gerçekten büyüklük taslamayan keşişler ve rahipler olmasıdır.

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذ۪ينَ اَشْرَكُواۚ وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا الَّذ۪ينَ قَالُٓوا اِنَّا نَصَارٰىۜ ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسّ۪يس۪ينَ وَرُهْبَاناً وَاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ
Le tecidenne eşedden nasi adaveten lillezine amenul yehude vellezine eşraku, ve le tecidenne akrabehum meveddeten lillezine amenullezine kalu inna nasara zalike bi enne minhum kıssisine ve ruhbanen ve ennehum la yestekbirun.
#kelimeanlamkök
1letecidenneelbette bulursunوجد
2eşeddeen yamanشدد
3n-nasiinsanlar içerisindeنوس
4adavetendüşman olarakعدو
5lillezinekimselere
6amenuinanan(lara)امن
7l-yehudeyahudileri
8vellezinekimseleri
9eşrakuve inkar eden(leri)شرك
10veletecidenneve bulursunوجد
11ekrabehumen yakınları daقرب
12meveddetensevgiceودد
13lillezinekimselere
14amenuinanan(lara)امن
15ellezinekimseleri
16kaludiyenleriقول
17innabiz
18nesarahıristiyanlarızنصر
19zalikeçünkü
20bienneşüphesiz
21minhumonların içlerinde vardır
22kissisinekeşişlerقسس
23ve ruhbanenve rahiplerرهب
24ve ennehumve onlar
25la
26yestekbirunebüyüklük taslamazlarكبر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İnsanlar içinde iman edenlere düşmanlık bakımından en şiddetli olarak Yahudiler ile şirk koşanları bulacaksın. Onlar içinde iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da, "Biz Hıristiyanlarız" diyenleri bulacaksın. Çünkü onların içinde keşişler ve rahipler vardır ve onlar kibre kapılmazlar.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  İman edenlere düşmanlık bakımından insanların en şiddetlisini elbette yahudiler ve şirk koşanlar olarak bulacaksın. Onlar (inkârcılar) içinde iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da elbette "Biz hristiyanlarız!" diyenleri bulacaksın.* Bunun sebebi şüphesiz ki onların içinde keşişlerin ve rahiplerin bulunması ile onların kibirli davranmamasıdır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnsanlar arasında iman edenlerin en azılı düşmanı olarak Yahudileri ve müşrikleri bulacaksın. Gerçeği onaylayanlara sevgice en yakınları da "Biz Hıristiyan'ız" diyenleri bulursun. Çünkü onlar arasında büyüklük taslamayan papazlar ve rahipler var.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  İman eden kimselere düşmanlık yönünden insanların en çetininin Yahudiler* ve müşrikler olduğunu görürsün. Ve yine iman eden kimseler için sevgice daha yakın olanların da biz Nasarayiz* diyenler olduğunu göreceksin. Bunun nedeni, kuşkusuz bunların içinde gerçekten büyüklük taslamayan keşişler* ve rahipler olmasıdır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Göreceksin, insanlar arasında inanıp güvenenlere (müminlere) ileri derecede düşman olanlar, Yahudiler ile müşrikler olacaktır. Yine göreceksin, inanıp güvenenlere en yakın olanlar da biz Nasraniyiz (Hristiyan) diyenler olacaktır. Bunun sebebi içlerinde büyüklük taslamayan* araştırıcı alimlerin ve din adamlarının bulunmasıdır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İnsanlar arasında, inananlara en azılı düşmanlar olarak, Yahudileri ve ortaklar koşanları bulursun. İnananlara sevgide en yakın olarak, "Aslında, biz Nasraniyiz!" diyenleri bulursun. Bu böyledir. Onların arasında, büyüklük taslamayan geçimlerini din üzerinden sağlayanlar ve dini uğraş edinenler de vardır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Kesinlikle bütün insanlar içerisinde, (bu mesaja) iman edenlere karşı en çok düşmanlık yapanların Yahudiler ve Allah'a şirk koşanlar olduğunu görürsün. Yine onlar içerisinden (bu mesaja) iman edenlere en yakın olanların da, "Biz Nasara'yız" diyenler olduğunu görürsün. Bunun nedeni, onların arasında böbürlenmeyen keşişlerin ve rahiplerin bulunuyor olmasıdır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Şu tartışılmaz bir gerçektir ki, insanların iman edenlere en şiddetli düşmanlık duyanlarını, Yahudilerle şirke batanlar bulursun. Şu da tartışılmaz bir gerçektir ki, insanların iman edenlere sevgide en yakın olanlarını "biz Hıristiyanlarız" diyenler bulursun. Bu böyledir. Çünkü o Hıristiyanlar içinde derin araştırmalar yapan keşişler, kendini Allah'a adamış rahipler vardır. Ve onlar, kibre sapmazlar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Andolsun, insanlar içinde, müminlere en şiddetli düşman olarak Yahudiler ve müşrikleri bulursun. Onlardan, iman edenlere sevgi bakımından en yakın olanların da: "Hıristiyanlarız" diyenleri bulursun. Bu, onlardan (birtakım) papaz ve rahiplerin olması ve onların gerçekte büyüklük taslamamaları nedeniyledir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İnsanların inananlara düşmanlık bakımından en azılısı olarak herhalde yahudilerle Allah'a ortak koşanları bulacaksın. İnananlara dostluk bakımından en yakın olarak da her halde "Biz hıristiyanlarız." diyenleri bulacaksın. Bunun sebebi, onların içinde bilgin keşişlerin ve dünyayı terk etmiş rahiplerin bulunmasıdır ve bunlar büyüklük taslamazlar.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bütün insanlar içinde (bu ilahi kelama) inananlara en çok düşmanlık yapanların Yahudiler ve Allahtan başkasına ilahlık yakıştırmaya şartlanmış olanlar olduğunu kesinlikle göreceksin; ve bütün insanlar içinde (bu ilahi kelama) inananlara en çok şefkat gösterenlerin ise "Biz Hıristiyanız" diyenler olduğunu göreceksin: böyledir, çünkü onlar arasında öyle keşişler ve rahipler var ki bunlar kibre kapılmamışlardır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (Ey Muhammed!) İman edenlere düşmanlık etmede insanların en şiddetlisinin kesinlikle Yahudiler ile Allah'a ortak koşanlar olduğunu görürsün. Yine onların iman edenlere sevgi bakımından en yakınının da "Biz hıristiyanlarız" diyenler olduğunu mutlaka görürsün. Çünkü onların içinde keşişler ve rahipler vardır. Onlar büyüklük de taslamazlar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Nasın mü'minlere adavetçe en şiddetlisini her halde Yehudilerle müşrikler bulacaksın, mü'minlere meveddetçe en yakınlarını da her halde "biz Nesarayız" diyenler bulacaksın, sebebi: çünkü bunların içinde alim keşişler ve tariki dünya rahibler vardır ve bunlar kibr etmezler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İnsanlar içerisinde, inananlara en yaman düşman olarak yahudileri ve (Allah'a) ortak koşanları bulursun. İnananlara sevgice en yakınları da "Biz hıristiyanlarız." diyenleri bulursun. Çünkü onların içlerinde keşişler ve rahipler vardır ve onlar büyüklük taslamazlar.

 • Gültekin Onan

  Andolsun, insanlar içinde, inananlara en şiddetli düşman olarak yahudileri ve müşrikleri bulursun. Onlardan, inananlara sevgi bakımından en yakın olarak da "Hristiyanız" diyenleri bulursun. Bu, onlardan (birtakım) papaz ve rahiplerin olması ve onların gerçekte büyüklük taslamamaları nedeniyledir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  İnsanların, iman edenlere düşmanlık bakımından, en şiddetlisi, andolsun ki, Yahudilerle Allaha eş koşanları bulacaksın. Onların, iman edenlere sevgisi bakımından, daha yakınını da, andolsun, "Biz Nasranileriz" diyenleri bulacaksın. Bunun sebebi şudur: Çünkü onların içinde keşişler, rahibler vardır. Şübhe yok ki onlar (hakkı i'tiraf hususunda o derecede) büyüklenmek istemezler.

 • İbni Kesir

  Andolsun ki, insanlardan, iman edenlere en şiddetli düşman olarak, yahudileri ve Allah'a şirk koşanları bulacaksın. Andolsun ki, onlardan iman edenlere sevgide en yakını da; Biz hristiyanlarız, diyenleri bulacaksın. Bunun sebebi: Onların içinde keşişler ve rahibler bulunmasından ve onların gerçekten büyüklük taslamamalarındandır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İman edenlere düşmanlıkta insanların en şiddetlisi olarak Yahudileri ve şirk koşanları bulursun. İman edenlere sevgice en yakın olarak da: -Biz Hıristiyanız, diyenleri bulursun. Bu, onların arasında büyüklük taslamayan bilginler ve rahipler bulunmasındandır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Sen, iman edenlere, düşmanlık besleme bakımından onların en şiddetlilerinin Yahudiler ile müşrikler olduğunu görürsün. Müminlere sevgi bakımından en çok yakınlık duyanların ise "Biz Nasara'yız (Hıristiyan'ız)" diyenler olduğunu görürsün. Bunun sebebi, onlar arasında bilgin keşişlerin ve dünyayı terk etmiş rahiplerin bulunması ve onların kibirlenmemeleridir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Muhakkak ki iman edenlere düşmanlık bakımından insanların en şiddetlisi olarak, Yahudileri ve şirk koşanları bulursun.. . Elbette iman edenlere sevgi bakımından onların en yakını olarak da, "Biz Nasarayız = Hristiyanlarız" diyenleri. . . Ki onlardan (Nasaradan) kıssisin (derin ilim sahibi keşişler) ve ruhban (kendini Allah'a adamış rahipler) vardır ki kesinlikle onlar kibre sapmazlar.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnsanların arasında inananların en azılı düşmanı olarak Yahudileri ve müşrikleri bulacaksın. İnananlara sevgice en yakınları da 'Biz Hristiyanız,' diyenleri bulursun. Çünkü onlar arasında büyüklük taslamayan papazlar ve rahipler var.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İman eden kimselere düşmanlık yönünden insanların en çetininin Yahudiler* ve müşrikler olduğunu görürsün. Ve yine iman eden kimseler için sevgice daha yakın olanların da, biz Nasarayiz* diyenler olduğunu göreceksin. Bunun nedeni, kuşkusuz bunların içinde gerçekten büyüklük taslamayan keşişler* ve rahipler olmasıdır.

 • Progressive Muslims

  You will find the people with greatest animosity towards those who believe are the Jews and those who set up partners; and you will find the closest in affection to those who believe are those who said: "We are Nazarenes;" that is because amongst them are Priests and Monks, and they are not arrogant.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Thou wilt find the strongest of men in enmity to those who heed warning the Rabbinic Jews and the idolaters; and thou wilt find the nearest of them in love to those who heed warning those who say: “We are Christians”; for it is that among them are priests and monks, and that they wax not proud!

 • Aisha Bewley

  You will find that the people most hostile to those who have iman are the Jews and the idolaters. You will find the people most affectionate to those who have iman are those who say, ‘We are Christians.’ That is because some of them are priests and monks and because they are not arrogant.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  You will find that the worst enemies of the believers are the Jews and the idol worshipers. And you will find that the closest people in friendship to the believers are those who say, "We are Christian." This is because they have priests and monks among them, and they are not arrogant.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  You will find the people with the greatest animosity towards those who believe are the Jews and those who are polytheists; and you will find the closest in affection to those who believe are those whosaid: "We are Nazarenes;" that is because among them are Priests and Monks, and they are not arrogant.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  You will find the people with greatest animosity towards those who acknowledge are the Jews and those who set up partners; and you will find the closest in affection to those who acknowledge are those who said, "We are Nazarenes;" that is because amongst them are Priests and Monks, and they are not arrogant.