Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Resul'e indirileni duydukları zaman, gerçeği anlamalarından dolayı onların gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Derler ki: "Ey Rabb'imiz! İman ettik, öyleyse bizi şahitlerle beraber yaz."

وَاِذَا سَمِعُوا مَٓا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُولِ تَرٰٓى اَعْيُنَهُمْ تَف۪يضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّۚ يَقُولُونَ رَبَّنَٓا اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِد۪ينَ
Ve iza semiu ma unzile ilerresuli tera a'yunehum tefidu mined dem'ı mimma arefu minel hakk, yekulune rabbena amenna fektubna meaş şahidin.
#kelimeanlamkök
1ve izave zaman
2semiudinledikleriسمع
3maşeyi
4unzileindirilenنزل
5ila
6r-rasuliElçi'yeرسل
7teragörürsünراي
8ea'yunehumgözlerininعين
9tefidudolup taştığınıفيض
10mine
11d-dem'iyaşlaدمع
12mimmadolayı
13arafutanımalarındanعرف
14mine
15l-hakkigerçekleriحقق
16yekulunederler kiقول
17rabbenaRabbimizربب
18amennainandıkامن
19fektubnabizi yazكتب
20meaberaber
21ş-şahidineşahidlerleشهد
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Peygambere indirileni duydukları zaman gerçeği anlamalarından dolayı gözlerinden yaşlar boşandığını görürsün. Derler ki: "Ey Rabbimiz! İman ettik; bizi şahit olanlarla beraber yaz!"

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Elçiye indirileni duydukları zaman, tanıdıkları gerçeklerden dolayı gözlerinden yaşlar boşaldığını görürsün.* Derler ki: "Rabbimiz! İman ettik, bizi (gerçeğe) şahit olanlarla birlikte yaz!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Elçiye inenleri işittiklerinde, gerçeği tanımalarından ötürü gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Derler ki, "Efendimiz, gerçeği onayladık, bizi tanıklardan say."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Resul'e indirileni duydukları zaman, gerçeği anlamalarından dolayı onların gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Derler ki: "Ey Rabb'imiz! İman ettik, öyleyse bizi şahitlerle beraber yaz."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bunlar, o elçiye indirileni işittiklerinde tanıdıkları o gerçeklerden dolayı gözleri yaşarır. Derler ki "Rabbimiz! İnanıp güvendik; bizi şahitler* arasına yaz.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Elçiye indirileni dinlediklerinde, Gerçek Olanı tanıdıkları için, gözlerinden yaşlar boşaldığını görürsünüz. Derler ki: "Efendimiz; inandık! Artık, bizi, tanıklarla birlikte yaz!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Onlar Peygamber'e indirileni işittiklerinde, ondaki hakikatleri kavradıkları için gözyaşlarının çağladığını görürsün. Derler ki: "Rabbimiz! İnandık biz: o halde bizi de hakka şahit olanlarla birlikte yaz!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Resule indirileni dinlediklerinde farkına vardıkları gerçekten dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Şöyle derler: "Ey Rabbimiz, iman ettik. Artık bizi de gerçeğin tanıklarıyla birlikte kaydet."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Elçiye indirileni dinlediklerinde hakkı tanıdıklarından dolayı gözlerinin yaşlarla dolup taştığını görürsün. Derler ki: "Rabbimiz inandık; öyleyse bizi şahidlerle birlikte yaz."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Peygambere indirileni dinledikleri zaman onun hak olduğuna aşinalıklarından dolayı gözlerinin yaşlarla dolup boşandığını görürsün. Onlar: "Ey bizim Rabbimiz, inandık iman getirdik, şimdi Sen bizi şahitlik yapanlarla beraber yaz!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Onlar bu elçiye indirileni anlamaya başladıkları zaman gözlerinden yaşlar boşaldığını görürsün, çünkü ondaki hakikatin bir kısmını tanırlar; (ve) "Ey Rabbimiz" derler, "Biz inanıyoruz: öyleyse bizi hakikate şahitlik yapanlar ile bir tut."

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Peygamber'e indirileni (Kur'an'ı) dinledikleri zaman hakkı tanımalarından dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. "Ey Rabbimiz! İnandık. Artık bizi (hakikate) şahitlik edenler (Muhammed'in ümmeti) ile beraber yaz" derler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Peygambere indirileni dinledikleri zaman da gözlerini görürsün ki aşina çıktıkları haktan yaşlar dolub boşanarak "ya Rabbena derler: inandık iyman getirdik, şimdi sen bizi şehadet getirenlerle beraber yaz"

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Elçi'ye indirilen(Kur'an)ı dinledikleri zaman, tanıdıkları gerçekten dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Derler ki: "Rabbimiz, inandık, bizi şahidlerle beraber yaz!"

 • Gültekin Onan

  Elçiye indirileni dinlediklerinde hakkı tanıdıklarından dolayı gözlerinin yaşlarla dolup taştığını görürsün. Derler ki: "Rabbimiz inandık; öyleyse bizi şahidlerle birlikte yaz."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Peygambere indirilen (Kur'an-ı kerim) i dinledikleri vakit da hakkı tanıdıklarından dolayı gözlerinin yaşla dolub taşdığını görürsün onların. (Şöyle) derler: "Ey Rabbimiz, iman etdik. Artık bizi (hakka) şahid olanlarla beraber yaz".

 • İbni Kesir

  Peygambere indirileni işittiklerinde; hakkı tanıdıklarından dolayı gözleri yaşla dolup taşar da derler ki: Rabbımız; biz, iman ettik, bizi de şahidlerle beraber yaz.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Peygamber'e indirileni işittikleri zaman, gerçeği anlamalarından dolayı gözlerinin yaşla dolduğunu görürsün, -Rabbimiz, iman ettik, bizi de şahitlerle beraber yaz! derler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (83-84) Peygambere indirilen Kur'an'ı dinledikleri vakit, onda aşinaları olan hakikate kavuşmaları sebebiyle gözlerinin yaşla dolup taştığını görür ve şöyle dediklerini işitirsin: "İman ettik ya Rabbena! Bizi de hakka şahitlik edenlerle beraber yaz! Bütün isteğimiz ve umudumuz, Rabbimizin bizi hayırlı insanlar arasına dahil etmesi iken, ne diye Allah'a ve bize gelen bu hakikate iman etmeyelim ki?"

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Er-Rasul'e (Hz. Rasulullah'a) inzal olunanı işittiklerinde, tanıyıp - bildikleri Hak'tan nazil olmuş bir kısım bilgiden dolayı, gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün.. . Derler ki: "Rabbimiz, iman ettik. . . Artık bizi şahitlerle beraber yaz. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Elçiye inenleri işittiklerinde, gerçeği tanımalarından ötürü gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Derler ki, 'Rabbimiz, inandık, bizi tanıklardan say.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Rasul'e indirileni duydukları zaman, gerçeği anlamalarından dolayı onların gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Derler ki: "Ey Rabb'imiz! İman ettik, öyleyse bizi şahitlerle beraber yaz.".

 • Progressive Muslims

  And if they hear what was sent down to the messenger you see their eyes flooding with tears, for what they have known as the truth, they Say: "Our Lord, we believe, so record us with the witnesses. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And when they listen to what has been sent down to the Messenger, thou seest their eyes overflow with tears because of what they recognise of the truth. They say: “Our Lord: we believe, so write Thou us down among the witnesses;

 • Aisha Bewley

  When they listen to what has been sent down to the Messenger, you see their eyes overflowing with tears because of what they recognise of the truth. They say, ‘Our Lord, we have iman! So write us down among the witnesses.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  When they hear what was revealed to the messenger, you see their eyes flooding with tears as they recognize the truth therein, and they say, "Our Lord, we have believed, so count us among the witnesses.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And if they hear what was sent down to the messenger you see their eyes flooding with tears, for what they have known as the truth, they say: "Our Lord, we believe, so record us with the witnesses."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  If they hear what was sent down to the messenger you see their eyes flooding with tears, for what they have known as the truth, they say, "Our Lord, we acknowledge, so record us with the witnesses."