5. Maide suresi 85. ayet

/ 120
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Böyle söylemelerinden dolayı Allah da karşılık olarak içinden ırmaklar akan Cennetlerle ödüllendirdi. Onlar, orada sürekli kalacaklardır. İşte muhsinlere* verilen karşılık budur.

فَأَثَابَهُمُ اللّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاء الْمُحْسِنِينَ
Fe esabehumullahu bima kalu cennatin tecri min tahtihel enharu halidine fiha ve zalike cezaul muhsinin.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Bu inançları karşılığı Allah onlara, içinde süreli kalmak üzere, altından ırmaklar akan cennetleri ödül olarak verdi. İyi hareket edenlerin ödülü işte budur.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Bu sözlerinden ötürü ALLAH onlara, içlerinde ırmaklar akan ve sürekli kalacakları cennetler verdi. İyi davrananların karşılığı budur.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Böyle söylemelerinden dolayı Allah da karşılık olarak içinden ırmaklar akan Cennetlerle ödüllendirdi. Onlar, orada sürekli kalacaklardır. İşte muhsinlere* verilen karşılık budur.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Böyle demelerinden dolayı Allah da onlara, içinden ırmaklar akan ve sürekli kalacakları cennetler verecektir. Güzel davrananların alacağı karşılık işte budur.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Böylece, Allah, söylediklerinden dolayı, altlarından ırmaklar akan, sürekli kalacakları cennetler verdi. Güzel davrananların karşılığı, işte budur.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Ve Allah da onları, bu inançlarından dolayı zemininden ırmaklar çağlayan cennetlerle ödüllendirdi, orada karar kılacaklar: işte budur iyilerin ödülü.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Böyle söyledikleri için Allah onları, altlarından ırmaklar akan cennetlerle lütuflandırdı. Sürekli kalıcıdırlar orada. İşte budur güzel davrananların ödülü.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Böylelikle Allah, dediklerine karşılık olarak içinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler verdi. Bu, iyilik yapanların karşılığıdır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Böyle demelerine karşılık Allah da kendilerine mükafat olarak altlarından ırmaklar akan cennetleri içlerinde ebedi kalmak üzere verdi. İşte iyilik yapanların mükafatı budur.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Ve bu inançları karşılığı Allah onları, mesken edinecekleri, içinden ırmaklar akan hasbahçelerle ödüllendirecektir: bu, iyilik yapanların ödülüdür;
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Dedikleri bu söze karşılık Allah onlara, devamlı kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetleri mükafat olarak verdi. İşte bu, iyilik yapanların mükafatıdır.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Böyle demelerine mukabil Allah da kendilerine sevab olarak altından ırmaklar akan Cennetleri verdi, içlerinde muhalled kalmak üzere onlar ki işte muhsinlere mükafat odur
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Bu sözlerinden dolayı Allah onlara, altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler verdi. Güzel davrananların mükafatı işte budur!
Gültekin Onan
Böylelikle Tanrı, dediklerine karşılık olarak içinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler verdi. Bu, iyilik yapanların karşılığıdır.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
İşte Allahın onların (bu) söylediklerinden dolayı altından ırmaklar akan cennetleri — kendileri için ebedi kalıcı olmak üzere — onlara mükafat olarak ihsan etdi. Bu, iyi hareket edenlerin mükafatıdır.
İbni Kesir
Allah da onları dediklerinden dolayı; altlarından ırmaklar akan cennetlerle mükafatlandırdı. Orada temelli kalacaklardır. İşte ihsan edenlerin mükafatı budur.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Bu sözlerine karşılık olarak Allah, onlara içinde ırmaklar akan, orada ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu iyi kimselerin mükafatıdır.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Böyle demelerine mukabil, Allah onları, içinden ırmaklar akan ve ebedi kalacakları cennetlerle ödüllendirdi. İşte iyi hareket edenlerin mükafatı böyle olur!
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Böyle düşünmeleri nedeniyle, Allah onları içinde ebedi kalacakları, altlarından nehirler akan cennetler ile mükafatlandırdı. . . İşte budur muhsinlerin cezası! (İhsanın cezası = karşılığı = getirisi = sonucu, ihsandır. )
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
GOD has rewarded them for saying this; He will admit them into gardens with flowing streams. They abide therein forever. Such is the reward for the righteous.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
So God recompensed them for what they have said with estates with rivers flowing beneath them, abiding therein; such is the recompense of the good doers.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
So God rewarded them for what they have said with paradises that have rivers flowing beneath them, in them they shall abide; such is the reward of the good doers.
# Kelime Anlam Kök
1 feesabehumu: onlara verdi ثوب
2 llahu: Allah
3 bima: dolayı
4 kalu: sözlerinden قول
5 cennatin: cennetler جنن
6 tecri: akan جري
7 min:
8 tehtiha: altlarından تحت
9 l-enharu: ırmaklar نهر
10 halidine: ebedi kalacakları خلد
11 fiha: içinde
12 ve zalike: işte budur
13 ceza'u: mükafatı جزي
14 l-muhsinine: güzel davrananların حسن