Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

De ki: "Göklerin ve yerin fıtratını belirleyen; herkesi yedirip içiren, fakat kendisinin yeme ve içmeye ihtiyacı olmayan Allah'tan başkasını mı veli edineceğim?" De ki: "Bana, teslim olanların ilki olmam emredildi." Ve sakın müşriklerden olma!

قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ قُلْ إِنِّيَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكَينَ
Kul e gayrallahi ettehızu veliyyen fatırıs semavati vel ardı ve huve yut'ımu ve la yut'am, kul inni umirtu en ekune evvele men esleme ve la tekunenne minel muşrikin.
#kelimeanlamkök
1kulde kiقول
2egayrabaşkasını mı?غير
3llahiAllah'tan
4ettehizuedineyimاخذ
5veliyyendostولي
6fatiriyoktan var edenفطر
7s-semavatigökleriسمو
8vel'erdive yeriارض
9vehuveve kendisi
10yut'imubesleyenطعم
11ve la
12yut'amufakat beslenmeyenطعم
13kulde kiقول
14innibana
15umirtuemrerdildiامر
16en
17ekuneolmamكون
18evveleilkiاول
19menolanların
20eslemeİslamسلم
21ve lave sakın
22tekunenneolmaكون
23mine
24l-muşrikineortak koşanlardanشرك

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
De ki: "Gökleri ve yeri yoktan var eden, yedirdiği halde yedirilmeyen Allah'tan başkasını mı dost edineceğim?" De ki: "Bana, Müslüman olanların ilki olmam ve müşriklerden olmamam emredildi."

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
De ki: "Gökleri ve yeri yoktan var eden,
*
yedirdiği hâlde yedirilmeyen (buna ihtiyacı olmayan) Allah'tan başkasını mı dost edinecekmişim!"
*
De ki: "Bana müslüman olanların ilki (öncüsü) olmam emredildi." ve "Sakın müşriklerden olma!" (dendi).
*

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
"Gökleri ve yeri yoktan var eden, besleyen, fakat beslenmeyen ALLAH'tan başka sahip mi edineyim" de. "Ben, herkesten önce teslim olmakla emrolundum" de. Ortak koşmayın!

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
De ki: "Göklerin ve yerin fıtratını
*
belirleyen; herkesi yedirip içiren, fakat kendisinin yeme ve içmeye ihtiyacı olmayan Allah'tan başkasını mı veli
*
edineceğim?" De ki: "Bana, teslim olanların ilki olmam emredildi." Ve sakın müşriklerden olma!

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
De ki "Gökleri ve yeri, bölünme kanunu ile yaratan Allah'tan başkasını mı veli edineceğim? O, her şeye bakan ama bakıma ihtiyacı olmayandır." De ki "Bana şu emir verildi: Müslümanların en önde geleni ol; sakın müşriklerden olma."

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
De ki: "Gökleri ve yeryüzünü Yoktan Yaratan, doyuran ve doyurulmayan Allah'tan başkasını mı dost edineceğim?" De ki: "Kuşkusuz, teslim olanların öncüsü olmam ve ortaklar koşanlar arasında olmamam, bana buyruk verildi!"

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
(Ey muhatab)! De ki: "Ben gökleri ve yeri bir çekirdeği yarar gibi yarıp çıkaran Allah'tan başkasını mı veli edineceğim? Ki O herkesi doyurur, fakat doyurulmaya muhtaç değildir." "Ben Allah'a teslim olanların öncüsü olmakla emrolundum" de ve sakın şirk koşanlardan olma!

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
De ki: "Göklerin ve yerin Fatır'ı olan o yaratıcıdan, o yedirip doyuran ama kendisi yedirilip beslenmeyen Allah'tan başkasını mı veli edineyim?" De ki: "Bana, İslam'ı/Allah'a teslim olmayı seçenlerin ilki olmam emredildi." Ve sakın şirke sapanlardan olma!

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
De ki: "O, gökleri ve yeri yaratırken ve O, (hep) besleyen (hiç) beslenmezken, ben Allah'tan başkasını mı veli edineceğim?" De ki: "Bana gerçekten müslüman olanların ilki olmam emredildi ve sakın müşriklerden olma." (denildi.)

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
De ki: "Göklerin ve yerin yaratanı olan Allah'tan başkasını mı dost edineceğim? Oysa O, yedirip besler, kendisi ise beslenmekten münezzehtir." De ki: "Ben ehl-i İslamın birincisi olmakla emrolundum ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma!" buyuruldu.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
De ki: "Hayat veren ve hiçbir şeye muhtaç olmayan O dururken göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allahtan başka birini mi dost edineceğim?" De ki: "Ben, Allaha teslim olanların öncüsü olmakla emrolundum, Allahtan başkasına ilahlık yakıştıranlar arasında bulunmakla değil".

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
De ki: "Göklerin ve yerin yaratıcısı olan, beslediği halde beslenmeye ihtiyacı olmayan Allah'tan başkasını mı dost edineceğim." De ki: "Bana, (Allah'a) teslim olanların ilki olmam emredildi ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma (denildi)."

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Ya, de: O göklerin yerin yaradanı Allahdan başkasını mı veliy ittihaz edeceğim? Halbuki o besliyor da kendisi beslenmekten münezzeh bulunuyor ve ben cidden ehli islamın birincisi olmakla emrolundum ve sakın müşriklerden olma! buyuruldu

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
De ki: "Gökleri ve yeri yoktan var eden, besleyen, fakat kendisi beslenmeyen Allah'tan başka dost mu tutayım?" "Bana, İslam olanların ilki olmam emredildi de!" ve sakın ortak koşanlardan olma!

Gültekin Onan
De ki: "O, gökleri ve yeri yaratırken (fatır) ve O, (hep) besleyen, (hiç) beslenmezken, ben Tanrı'dan başkasını mı veli edineceğim?" De ki: "Bana gerçekten müslüman olanların ilki olmam buyuruldu ve sakın müşriklerden olma" (denildi.)

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
De ki: "Gökleri, yeri yokdan var eden —ki O yedir (ib besl) iyor, kendisi yediril (ib beslen) miyor (ve bundan münezzeh bulunuyor) Allahdan başkasını mı Tanrı edinecekmişim ben"? De ki: "Bana hakıykaten müslüman olanların birincisi olmaklığım emredildi. Sakın Allaha eş tutanlardan olma (denildi)".

İbni Kesir
De ki: Ben Allah'tan başka bir dost mu edinirim? Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. Ve O yedirir, ama yedirilmez. De ki: Doğrusu ben, müslüman olanların ilki olmakla emrolundum. Sakın müşriklerden olma.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
De ki: -Gökleri ve yeri yoktan yaratan, doyuran fakat doyurulmayan Allah'tan başka birini mi veli edineyim? De ki: -(Allah'a) teslim olanların ilki olmakla ve sakın müşriklerden olma, diye emrolundum.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
De ki: "Gökleri, yeri yaratan, beslenmeyip besleyen Allah'tan başkasını mı Tanrı edinecek mişim?" "Doğrusu, bana, Allah'a teslim ve itaat edenlerin ilki olmam emredildi" de, ve "sakın müşriklerden olma!" buyuruldu.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
De ki: "Semalar ve arzın Fatır'ı (işlevlerine programlayarak yaratan) ve onların hayatiyetlerinin devamı için gerekenlerle besleyen ama kendisi böyle bir şeye ihtiyaç duymayan Allah'tan gayrını mı (vehmedip onu) veli edineyim?"... "Ben teslim olanların ilki olmakla hükmolundum" de ve sakın şirk koşanlardan olma!

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
'Gökleri ve yeri yoktan var eden, besleyen, fakat beslenmeyen ALLAH'tan başka sahip mi edineyim,' de. 'Ben, herkesten önce teslim olmakla emrolundum,' de. Ortak koşmayın!

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
De ki: "Göklerin ve yerin fıtratını
*
belirleyen; herkesi yedirip içiren, fakat kendisinin yeme ve içmeye ihtiyacı olmayan Allah'tan başkasını mı veli
*
edineceğim?" De ki: "Bana, teslim olanların ilki olmam emredildi." Ve sakın müşriklerden olma!

Rashad Khalifa The Final Testament
Say, "Shall I accept other than GOD as a Lord and Master, when He is the Initiator of the heavens and the earth, and He feeds but is not fed?" Say, "I am commanded to be the most devoted submitter, and, 'Do not be an idol worshiper.' "

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Say: "Shall I take other than God as an ally; the initiator of the heavens and the earth; while He feeds and is not fed!" Say: "I have been commanded to be the first who submits." And do not be of the polytheists.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Say, "Shall I take other than God as an ally; the creator of heavens and earth; while He feeds and is not fed!" Say, "I have been commanded to be the first who peacefully surrenders." Do not be of those who set up partners.

2022 © Açık Kuran