Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"Kitap, bizden önce yalnızca iki topluluğa indirildi, biz onların edindikleri bilgiden habersizdik." dememeniz için;

أَن تَقُولُواْ إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ
En tekulu innema unzilel kitabu ala taifeteyni min kablina ve in kunna an dirasetihim le gafilin.
#kelimeanlamkök
1en
2tekuludemeyesinizقول
3innemayalnız
4unzileindirildiنزل
5l-kitabuKitapكتب
6alaüzerine
7taifeteyniiki toplulukطوف
8min
9kablinabizden öncekiقبل
10ve in
11kunnabiz ise idikكون
12an
13dirasetihimonların okumasındanدرس
14legafilinehabersizغفل

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
- "Kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa indirildi, biz ise onların okumasından gerçekten habersizdik" demeyesiniz,yahut "Eğer bize kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk" demeyesiniz diye bu kitabı indirdik. İşte size de Rabbinizden açık bir delil, kılavuz ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden dolayı azabın en kötüsüyle cezalandıracağız!

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
"Kitap, sadece bizden önceki iki topluluğa (yahudi ve hristiyanlara) indirildi. Doğrusu biz onların okumasından habersizdik." dersiniz diye (Kur'an'ı indirdik).

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Artık, "Bizden önceki iki gruba kitap verildi; biz ise onların öğretilerinden habersizdik" diyemezsiniz.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
"Kitap, bizden önce yalnızca iki topluluğa
*
indirildi, biz onların edindikleri bilgiden habersizdik." dememeniz için;

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Yoksa kalkar, "Kitap bizden önceki iki topluluğa indirilmişti. Biz onların okuduklarından habersiz kaldık." diyebilirdiniz.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
"Bizden önce yalnızca iki topluluğa Kitap indirildi; onların öğretisinden zaten habersizdik!" dememeniz için.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
(Bir de) "Sadece bizden önce yaşamış iki topluluğa ilahi mesaj indirilmişti ve biz onların öğretilerinden haberdar değildik" demeyesiniz;

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
"Kitap, bizden önce iki topluluğa indirildi. Biz onu okuyup araştırmaktan gerçekten habersizdik." demeyesiniz.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
"Bizden önce kitap yalnız iki topluluğa indirildi, biz ise onların ders gördüklerinden habersizlerdik" dememeniz;

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Ve: "Bizden önce kitap yalnız iki topluluğa indirildi. Doğrusu biz, onlar gibi okuyup anlamaktan habersiziz." demeyesiniz.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
(Bu kitap, size verildi) ki, "Yalnızca bizden önce yaşamış iki gurup insana ilahi kelam bahşedilmişti ve biz onların öğretilerinden habersizdik!" demeyesiniz;

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
(156-157) "Kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa (yahudilere ve hıristiyanlara) indirildi. Biz onların okumalarından habersiz idik" demeyesiniz, yahut, "Eğer bize kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk" demeyesiniz, diye bu Kur'an'ı indirdik. İşte size Rabbinizden açıkça bir delil, bir hidayet ve bir rahmet geldi. Artık Allah'ın ayetlerini yalanlayan ve (insanları) onlardan çeviren kimseden daha zalim kimdir? İnsanları ayetlerimizden alıkoymaya kalkışanları, yapmakta oldukları engellemeden dolayı azabın en kötüsü ile cezalandıracağız.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Demiyesiniz ki: Kitab yalnız bizden evvel iki taifeye indirildi ve doğrusu biz onların tedrisatından kat'ıyyen gafil bulunuyoruz

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
(Onu size indirdik ki) "Kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa (yahudilere, hıristiyanlara) indirildi, biz ise onların okumasından habersizdik (o Kitapları okuyamıyor, dillerini anlayamıyorduk)" demeyesiniz.

Gültekin Onan
"Bizden önce kitap yalnız iki topluluğa indirildi, biz ise onların ders gördüklerinden habersizlerdik" dememeniz;

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
(O kitabı indirmemiz) "Bizden evvel kitab yalınız iki taaifeye (Yahudi ve Nasranilere) indirdi, biz ise onların okuduklarından kat'iyyen gaafillerdik" dememeniz için,

İbni Kesir
Demeyesiniz ki: Bizden önce kitab, yalnız iki topluluğa indi. Bizim ise onlarınkinden hiç haberimiz yok.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
-Kitap, ancak bizden önceki (Yahudi ve Hıristiyan olan) iki topluluğa indirildi, Biz, onların okuyup, incelemelerinden habersizdik." dersiniz;

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
O kitabı indirmemiz, "Bizden önce kitap yalnız iki topluluğa indirildi, biz ise onların okuduklarından habersizdik." dememeniz,

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
"BİLGİ, sadece bizden önceki iki taife (Yahudi ve Nasara) üzerine inzal edildi; biz, onların kendilerine geleni okuyup değerlendirmesinden gafildik" demeyesiniz...

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Artık, 'Bizden önceki iki gruba kitap verildi; biz ise onların öğretilerinden habersizdik,' diyemezsiniz.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
"Kitap, bizden önce yalnızca iki gruba
*
indirildi, biz onların edindikleri bilgiden habersizdik." dememeniz için;

Rashad Khalifa The Final Testament
Now you can no longer say, "The scripture was sent down to two groups before us, and we were unaware of their teachings."

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Lest you say: "The Book was only sent down to two groups before us, and we were unaware of their study!"

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Lest you say, "The book was only sent down to two groups before us, and we were unaware of their study!"

2022 © Açık Kuran