6. Enam suresi 156. ayet

/ 165
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

"Kitap, bizden önce yalnızca iki gruba* indirildi, biz onların edindikleri bilgiden habersizdik." dememeniz için;

أَن تَقُولُواْ إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ
En tekulu innema unzilel kitabu ala taifeteyni min kablina ve in kunna an dirasetihim le gafilin.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
- "Kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa indirildi, biz ise onların okumasından gerçekten habersizdik" demeyesiniz,yahut "Eğer bize kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk" demeyesiniz diye bu kitabı indirdik. İşte size de Rabbinizden açık bir delil, kılavuz ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden dolayı azabın en kötüsüyle cezalandıracağız!
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Artık, 'Bizden önceki iki gruba kitap verildi; biz ise onların öğretilerinden habersizdik,' diyemezsiniz.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
"Kitap, bizden önce yalnızca iki gruba* indirildi, biz onların edindikleri bilgiden habersizdik." dememeniz için;
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Yoksa kalkar, "Kitap bizden önceki iki topluluğa indirilmişti. Biz onların okuduklarından habersiz kaldık." diyebilirdiniz.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
"Bizden önce yalnızca iki topluluğa Kitap indirildi; onların öğretisinden zaten habersizdik!" dememeniz için.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
(Bir de) "Sadece bizden önce yaşamış iki topluluğa ilahi mesaj indirilmişti ve biz onların öğretilerinden haberdar değildik" demeyesiniz;
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
"Kitap, bizden önce iki topluluğa indirildi. Biz onu okuyup araştırmaktan gerçekten habersizdik." demeyesiniz.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
"Bizden önce kitap yalnız iki topluluğa indirildi, biz ise onların ders gördüklerinden habersizlerdik" dememeniz;
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Ve: "Bizden önce kitap yalnız iki topluluğa indirildi. Doğrusu biz, onlar gibi okuyup anlamaktan habersiziz." demeyesiniz.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
(Bu kitap, size verildi) ki, "Yalnızca bizden önce yaşamış iki gurup insana ilahi kelam bahşedilmişti ve biz onların öğretilerinden habersizdik!" demeyesiniz;
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
(156-157) "Kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa (yahudilere ve hıristiyanlara) indirildi. Biz onların okumalarından habersiz idik" demeyesiniz, yahut, "Eğer bize kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk" demeyesiniz, diye bu Kur'an'ı indirdik. İşte size Rabbinizden açıkça bir delil, bir hidayet ve bir rahmet geldi. Artık Allah'ın ayetlerini yalanlayan ve (insanları) onlardan çeviren kimseden daha zalim kimdir? İnsanları ayetlerimizden alıkoymaya kalkışanları, yapmakta oldukları engellemeden dolayı azabın en kötüsü ile cezalandıracağız.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Demiyesiniz ki: Kitab yalnız bizden evvel iki taifeye indirildi ve doğrusu biz onların tedrisatından kat'ıyyen gafil bulunuyoruz
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
(Onu size indirdik ki) "Kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa (yahudilere, hıristiyanlara) indirildi, biz ise onların okumasından habersizdik (o Kitapları okuyamıyor, dillerini anlayamıyorduk)" demeyesiniz.
Gültekin Onan
"Bizden önce kitap yalnız iki topluluğa indirildi, biz ise onların ders gördüklerinden habersizlerdik" dememeniz;
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
(O kitabı indirmemiz) "Bizden evvel kitab yalınız iki taaifeye (Yahudi ve Nasranilere) indirdi, biz ise onların okuduklarından kat'iyyen gaafillerdik" dememeniz için,
İbni Kesir
Demeyesiniz ki: Bizden önce kitab, yalnız iki topluluğa indi. Bizim ise onlarınkinden hiç haberimiz yok.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
-Kitap, ancak bizden önceki (Yahudi ve Hıristiyan olan) iki topluluğa indirildi, Biz, onların okuyup, incelemelerinden habersizdik." dersiniz;
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
O kitabı indirmemiz, "Bizden önce kitap yalnız iki topluluğa indirildi, biz ise onların okuduklarından habersizdik." dememeniz,
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
"BİLGİ, sadece bizden önceki iki taife (Yahudi ve Nasara) üzerine inzal edildi; biz, onların kendilerine geleni okuyup değerlendirmesinden gafildik" demeyesiniz. . .
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Now you can no longer say, "The scripture was sent down to two groups before us, and we were unaware of their teachings."
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Lest you say: "The Book was only sent down to two groups before us, and we were unaware of their study!"
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Lest you say, "The book was only sent down to two groups before us, and we were unaware of their study!"
# Kelime Anlam Kök
1 en:
2 tekulu: demeyesiniz قول
3 innema: yalnız
4 unzile: indirildi نزل
5 l-kitabu: Kitap كتب
6 ala: üzerine
7 taifeteyni: iki topluluk طوف
8 min:
9 kablina: bizden önceki قبل
10 ve in:
11 kunna: biz ise idik كون
12 an:
13 dirasetihim: onların okumasından درس
14 legafiline: habersiz غفل