Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Veya "Eğer bize kitap indirilseydi, biz onlardan daha iyi doğru yolda olurduk." dememeniz için, Rabb'inizden size apaçık bir beyyinat, bir hidayet ve bir rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalanlayıp, ondan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Âyetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden dolayı azabın en kötüsü ile cezalandıracağız.

اَوْ تَقُولُوا لَوْ اَنَّٓا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّٓا اَهْدٰى مِنْهُمْۚ فَقَدْ جَٓاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَاۜ سَنَجْزِي الَّذ۪ينَ يَصْدِفُونَ عَنْ اٰيَاتِنَا سُٓوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ
Ev tekulu lev enna unzile aleynel kitabu le kunna ehda minhum, fe kad caekum beyyinetun min rabbikum ve huden ve rahmeh, fe men azlemu mimmen kezzebe bi ayatillahi ve sadefe anha, se neczillezine yasdifune an ayatina suel azabi bima kanu yasdifun.
#kelimeanlamkök
1evyahut
2tekuludemeyesinizقول
3leveğer
4ennaşüphesiz ki
5unzileindirilseydiنزل
6aleynabize
7l-kitabuKitapكتب
8lekunnabiz olurdukكون
9ehdadaha doğru yoldaهدي
10minhumonlardan
11fekadişte
12ca'ekumsize de geldiجيا
13beyyinetunaçık delilبين
14min-den
15rabbikumRabbiniz-ربب
16ve hudenve hidayetهدي
17ve rahmetunve rahmetرحم
18femenkim olabilir?
19ezlemudaha zalimظلم
20mimmenkimseden
21kezzebeyalanlayıpكذب
22biayatiayetleriniايي
23llahiAllah'ın
24ve sadefeve yüz çevirenصدف
25anhaonlardan
26seneczicezalandıracağızجزي
27ellezinekimseleri
28yesdifuneyüz çevirenleriصدف
29an-den
30ayatinaayetlerimiz-ايي
31su'een kötüsüyleسوا
32l-azabiazabınعذب
33bimaötürü
34kanuكون
35yesdifuneyüz çevirmelerindenصدف
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  - "Kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa indirildi, biz ise onların okumasından gerçekten habersizdik" demeyesiniz,yahut "Eğer bize kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk" demeyesiniz diye bu kitabı indirdik. İşte size de Rabbinizden açık bir delil, kılavuz ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden dolayı azabın en kötüsüyle cezalandıracağız!

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Veya "Kitap (ilahî mesaj) bize indirilseydi, biz onlardan daha fazla doğru yolda olurduk." dersiniz diye (Kur'an'ı indirdik). Elbette size de Rabbinizden apaçık bir delil, bir rehber ve rahmet gelmiştir.* Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir ki!* Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmeleri nedeniyle ileride azabın en kötüsüyle cezalandıracağız.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Yahut, "Bize de kitap indirilseydi onlardan daha doğru yolda olurduk" da diyemezsiniz. Size Efendinizden bir kanıt (beyyine), bir hidayet ve bir rahmet gelmiş bulunuyor. ALLAH'ın ayetlerini yalanlayıp ondan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden ötürü azabın en kötüsüyle cezalandıracağız.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Veya "Eğer bize kitap indirilseydi, biz onlardan daha iyi doğru yolda olurduk." dememeniz için, Rabb'inizden size apaçık bir beyyinat*, bir hidayet ve bir rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalanlayıp, ondan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Âyetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden dolayı azabın en kötüsü ile cezalandıracağız.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Ya da şöyle diyebilirdiniz: "Eğer o Kitap bize indirilmiş olsaydı ona onlardan daha iyi uyardık." İşte size Rabbinizden açık bir belge, bir rehber ve bir ikram geldi. Bundan sonra Allah'ın ayetleri karşısında yalana sarılandan ve onlardan yüz çevirenden daha yanlış kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerine karşılık azabın kötüsü ile cezalandıracağız.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Veya "Bize de bir kitap indirilseydi, kesinlikle, onlardan daha doğru yolda olurduk!" dememeniz için. İşte, Efendinizden, size açık bir kanıt, yol gösteren ve bir rahmet gelmiştir. Öyleyse Allah'ın ayetlerini yalanlayan ve engelleyenden, daha aşırı, kim haksızlık yapabilir? Ayetlerimizden engelleyenleri, bu engellemeleri nedeniyle, ağır bir cezayla cezalandıracağız.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  ya da, "Eğer bize de ilahi bir kelam indirilmiş olsaydı onlardan daha sıkı uyardık" (demeyesiniz). İşte size de Rabbinizden hakikatin açık belgesi, yol haritası ve rahmet gelmiştir. Bu durumda, Allah'ın ayetlerini yalanlayandan ve ona karşı katı davranandan daha zalim biri olabilir mi? Ayetlerimize karşı katı davranışları, bu kaskatı davranışları yüzünden şiddetli bir azapla cezalandıracağız!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Şunu da söylemelisiniz: "Eğer bize Kitap indirilmiş olsaydı, onlardan daha doğru yürüyüşlü olurduk." Artık size Rabbinizden bir beyyine, bir kılavuz ve bir rahmet gelmiş bulunuyor. Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim var? Ayetlerimize sırt dönenleri, yüz çevirmeleri yüzünden azabın en acıklısıyla cezalandıracağız.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ya da: "Kitap bize de indirilseydi, elbette onlardan daha çok doğru yolda olurduk" dememeniz (için) işte size Rabbinizden apaçık bir belge, bir hidayet ve bir rahmet gelmiştir. Allah'ın ayetlerini yalanlayandan ve (insanları) ondan alıkoyup çevirenden daha zalim kimdir? Ayetlerimizden alıkoyup çevirenlere, bu 'engelleme ve çevirmelerinden' dolayı pek çetin bir azabla karşılık vereceğiz.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Yahut: "Eğer bize kitap indirilmiş olsaydı, herhalde onlardan daha çok muvaffak olurduk." demeyesiniz diye. İşte size Rabbinizden apaçık bir delil, bir hidayet ve rahmet geldi. Artık Allah'ın ayetlerini inkar edenden ve onlardan alıkoymaya kalkışandan daha zalim kim olabilir? Elbette Biz, o ayetlerimizi engellemeye yeltenenleri, bu suçları sebebiyle, en müthiş bir azapla cezalandıracağız.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  yahut da, "Eğer bize de bir ilahi kelam indirilmiş olsaydı onun rehberliğine kesinlikle onlardan daha sıkı uyardık" (demeyesiniz). İşte, şimdi size Rabbinizden hakikatin açık bir kanıtı ve bir rehberlik, bir rahmet geldi. Öyleyse, Allahın mesajlarını yalanlayandan ve onlardan küçümseyerek yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Mesajlarımızdan küçümseyerek yüz çevirenleri bundan dolayı şiddetli bir azapla cezalandıracağız!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (156-157) "Kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa (yahudilere ve hıristiyanlara) indirildi. Biz onların okumalarından habersiz idik" demeyesiniz, yahut, "Eğer bize kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk" demeyesiniz, diye bu Kur'an'ı indirdik. İşte size Rabbinizden açıkça bir delil, bir hidayet ve bir rahmet geldi. Artık Allah'ın ayetlerini yalanlayan ve (insanları) onlardan çeviren kimseden daha zalim kimdir? İnsanları ayetlerimizden alıkoymaya kalkışanları, yapmakta oldukları engellemeden dolayı azabın en kötüsü ile cezalandıracağız.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yahud demiyesiniz ki: Eğer bize kitab indirilmiş olsa idi her halde onlardan daha ziyade muvaffak olurduk, işte size rabbınızdan beyyine geldi, hidayet de geldi, rahmet de geldi, artık Allahın ayetlerini inkar eden ve onlardan men'a kıyam eyliyenden daha zalim kim olur? Elbette biz o, ayetlerimizi men'a kıyam edenleri bu kabahatleri yüzünden azabın en müdhişiyle cezalandıracağız

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yahut: "Eğer bize Kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk." demeyesiniz. İşte size de Rabbinizden açık delil, hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden ötürü, azabın en kötüsüyle cezalandıracağız.

 • Gültekin Onan

  Ya da: "Kitap bize de indirilseydi, elbette onlardan daha çok doğru yolda olurduk" dememeniz (için) işte size Rabbinizden apaçık bir belge, bir hidayet ve bir rahmet gelmiştir. Tanrı'nın ayetlerini yalanlayandan ve (insanları) ondan alıkoyup çevirenden daha zalim kimdir? Ayetlerimizden alıkoyup çevirenlere, bu 'engelleme ve çevirmelerinden' dolayı pek çetin bir azabla karşılık vereceğiz.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Yahud "Bize de kitab indirilseydi muhakkak onlardan fazla hidayete ererdik" dememeniz içindir. İşte size Rabbinizden apaçık bir hüccet, bir hidayet, bir rahmet gelmişdir. Artık Allahın ayetlerini yalan sayandan, onlardan yüz çevirenden daha zaalim kimdir? Biz ayetlerimizden yüz çevirenleri bu sebeble, yaman bir azab ile cezalandıracağız.

 • İbni Kesir

  Veya demeyesiniz ki: Bize de o kitab indirilseydi; muhakkak ki onlardan daha fazla hidayete ererdik. İşte size, Rabbınızdan apaçık hüccet, hidayet ve rahmet gelmiştir. Artık Allah'ın ayetlerini yalanlayandan ve onlardan yüzçevirenden daha zalim kimdir? Biz, ayetlerimizden yüzçevirenleri bu yüzden azabın kötüsüyle cezalandıracağız.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  veya, -Kitap bize indirilmiş olsaydı, onlardan daha çok doğru yolda olurduk" dersiniz diye, size Rabbinizden açık bir belge, rehber ve rahmet gelmiştir. Artık Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan ve onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirdiklerinden dolayı kötü azapla cezalandıracağız.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Yahut: "Eğer bize de kitap indirilseydi, biz onlardan daha doğru yolda olurduk." dememeniz içindir. İşte size de Rabbinizden açık bir delil, hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalan sayıp insanları ona yönelmekten alıkoyandan daha zalim kim olabilir?Ayetlerimizden yüz çevirerek engelleyenleri bu engellemeleri sebebiyle yaman bir azapla cezalandıracağız.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Yahut: "Eğer bize de O BİLGİ inzal olunsaydı, elbette onlardan daha fazla, hidayet olanı değerlendirirdik" demeyesiniz diye.. . Rabbinizden size apaçık deliller, hüda (hakikat bilgisi) ve rahmet gelmiştir. . . Allah'ın işaretlerindeki varlığını (Esma'sının açığa çıkışı olan işaretleri) yalanlayıp, onlardan yüz çevirenden daha zalim kimdir! İşaretlerimizden yüz çevirenler, yüz çevirmelerinin sonucunu, azabın en kötüsü ile yaşayacaklar!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Yahut, 'Bize de kitap indirilseydi onlardan daha doğru yolda olurduk,' da diyemezsiniz. Size Rabbinizden bir delil (beyyine), bir hidayet ve bir rahmet gelmiş bulunuyor. ALLAH'ın ayetlerini yalanlayıp ondan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden ötürü azabın en kötüsüyle cezalandıracağız.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Veya "Eğer bize kitap indirilseydi, biz onlardan daha iyi doğru yolda olurduk." dememeniz için, Rabb'inizden size apaçık bir beyyinat*, bir hidayet ve bir rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalanlayıp, ondan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Âyetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden dolayı azabın en kötüsü ile cezalandıracağız.

 • Progressive Muslims

  Or you Say: "If the Scripture was sent to us we would have been more guided than they!" Clarity has come to you from your Lord, and a guidance and a mercy. Who is more wicked than one who denies God's revelations and turns away from them We will punish those who turn away from Our revelations with the pain of retribution for what they turned away.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Or you say: “Had the Writ been sent down upon us, we would have been better guided than they.” And there has come to you clear evidence from your Lord, and guidance, and a mercy; then who is more unjust than he who denies the proofs of God, and turns away from them? We will reward those who turn away from Our proofs with an evil punishment for their turning away.

 • Aisha Bewley

  Nor can you say: ‘If the Book had been sent down to us, We would have been better guided than they were. ’ For a Clear Sign has come to you from your Lord, and guidance and mercy. Who could do greater wrong than someone who denies Allah’s Signs and turns away from them? We will repay those who turn away from Our Signs with the worst kind of punishment because they turned away.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Nor can you say, "If only a scripture could come down to us, we would be better guided than they." A proven scripture has now come to you from your Lord, and a beacon, and a mercy. Now, who is more evil than one who rejects these proofs from GOD, and disregards them? We will commit those who disregard our proofs to the worst retribution for their heedlessness.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Or you say: "If the Book was sent to us we would have been more guided than they!" Clarity has come to you from your Lord, and a guidance and a mercy. Who is more wicked than he who denies the revelations of God and turns away from them? We will punish those who turn away from Our revelations with the pain of retribution for what they turned away.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Or you say, "If the book was sent to us we would have been more guided than they!" Proof has come to you from your Lord, guidance and a mercy. Who is more wicked than one who denies God's signs and turns away from them? We will punish those who turn away from Our signs with the pain of retribution for what they turned away.