Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Gerçekten Mü'minler o kimselerdir ki: Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir, onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda bu imanlarını artırır ve yalnızca Rabb'lerine tevekkül ederler.

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ا۪يمَاناً وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَۚ
İnnemel mu'minunellezine iza zukirallahu vecilet kulubuhum ve iza tuliyet aleyhim ayatuhu zadethum imanen ve ala rabbihim yetevekkelun.
#kelimeanlamkök
1innemagerçekten
2l-mu'minuneMü'minlerامن
3ellezineo kimselerdir ki
4izazaman
5zukiraanıldığıذكر
6llahuAllah
7veciletürperirوجل
8kulubuhumyürekleriقلب
9ve izave zaman
10tuliyetokunduğuتلو
11aleyhimkendilerine
12ayatuhuO'nun ayetleriايي
13zadethumartırırزيد
14imanenimanlarınıامن
15ve alave
16rabbihimRablerineربب
17yetevekkelunetevekkül ederlerوكل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Müminler ancak o kişilerdir ki, Allah anıldığında yürekleri ürperir ve onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda, bu onların imanlarını arttırır ve onlar yalnız Rablerine güvenip dayanırlar.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Müminler Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine O'nun ayetleri tilavet edildiği (okunup aktarıldığı) zaman imanları artan* ve sadece Rablerine güvenen kişilerdir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Gerçeği onaylayanlar öyle kimselerdir ki, ALLAH anıldığında yürekleri titrer, O'nun ayetleri kendilerine okunduğunda onayları artar ve Efendi'lerine güvenirler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Gerçekten Mü'minler o kimselerdir ki: Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir, onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda bu imanlarını artırır ve yalnızca Rabb'lerine tevekkül* ederler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  İnanıp güvenenler öyle kimselerdir ki Allah anılınca yürekleri titrer, Allah'ın ayetleri okununca o ayetler, onların güvenlerini (imanlarını) artırır ve yalnız Rablerine dayanıp güvenirler.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İnananlar, ancak öyle kimselerdir ki, Allah anıldığında yürekleri ürperir ve O'nun ayetleri okunduğunda inançları artar; Efendilerine de güvenirler.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Gerçek mü'minler şu kimselerdir ki; Allah hatırlatıldığı zaman kalpleri ürperir; kendilerine O'nun ayetleri okunduğu zaman imanları güçlenir ve daima Rablerine güvenirler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İnanmış olanlar ancak o kişilerdir ki, Allah anıldığında yürekleri ürperip titrer ve onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda, bu onların imanlarını artırır. Ve onlar yalnız Rablerine güvenip dayanırlar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Mü'minler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir. O'nun ayetleri okunduğunda imanlarını arttırır ve yalnızca Rablerine tevekkül ederler.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Gerçek mü'minler ancak o mü'minlerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir; karşılarında ayetleri okunduğu zaman, imanlarını artırır ve Rablerine tevekkül ederler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  İnananlar ancak o kimselerdir ki, her ne zaman Allahtan söz edilse kalpleri korkuyla titrer; ve kendilerine her ne zaman Onun ayetleri ulaştırılsa inançları güçlenir; ve Rablerine güven beslerler.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Mü'minler ancak o kimselerdir ki; Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. O'nun ayetleri kendilerine okunduğu zaman (bu) onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Gerçekten mü'minler ancak o mü'minlerdir ki Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir, karşılarında ayetleri okunduğu zaman iymanlarını artırır ve rablarına tevekkül ederler.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Mü'minler o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir, O'nun ayetleri kendilerine okunduğu zaman imanlarını artırır ve Rablerine tevekkül ederler.

 • Gültekin Onan

  İnançlılar ancak o kimselerdir ki, Tanrı anıldığında kalpleri titrer, O'nun ayetlerinin kendilerine okunması inançlarını arttırır ve yalnızca rablerine tevekkül ederler.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Mü'minler ancak onlardır ki Allah anıldığı zaman yürekleri titrer, karşılarında ayetleri okununca (bu), onların imanını artırır, onlar ancak Rablerine dayanıb güvenirler.

 • İbni Kesir

  Mü'minler, ancak onlardır ki; Allah anıldığı zaman kalbleri ürperir, Allah' ın ayetleri kendilerine okunduğu zaman imanları artar ve Rabblarına tevekkül ederler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Müminler ancak, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, ayetleri kendilerine okununca imanları artan ve Rablerine tevekkül eden kimselerdir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Gerçek müminler ancak o kimselerdir ki yanlarında Allah zikredilince kalpleri ürperir, kendilerine O'nun ayetleri okununca bu, onların imanlarını artırır ve yalnız Rab'lerine güvenip dayanırlar.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Kesinlikle iman edenler o kimselerdir ki, "Allah"ı anıp düşündüklerinde onların şuurlarında ürperti olur (o azamet yanında kendi acziyetlerini düşünmekten); onlara O'nun işaretleri okunduğunda, onların imanlarını arttırır (düşünebildikleri oranda).. . Onlar Rablerine tevekkül ederler (hakikatlerindeki El Vekiyl isminin, gereğini yerine getireceğine iman ederler).

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnananlar öyle kimselerdir ki, ALLAH anıldığında yürekleri titrer, O'nun ayetleri kendilerine okunduğunda inançları artar ve Rab'lerine güvenirler.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Mü'minler ancak o kimselerdir ki: Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir, onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda bu imanlarını artırır ve yalnızca Rabb'lerine tevekkül* ederler.

 • Progressive Muslims

  The believers are those whom, when God is mentioned, their hearts reverence; and when His revelations are recited to them, it increases their faith; and they put their trust in their Lord.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  The believers are but those who when God is remembered, their hearts are afraid, and when His proofs are recited to them, it increases them in faith, and in their Lord they place their trust,

 • Aisha Bewley

  The muminun are those whose hearts tremble when Allah is mentioned, whose iman is increased when His Signs are recited to them, and who put their trust in their Lord;

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The true believers are those whose hearts tremble when GOD is mentioned, and when His revelations are recited to them, their faith is strengthened, and they trust in their Lord.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  The believers are those whom, when God is mentioned, their hearts reverence; and when His revelations are recited to them, it increases their faith; and they put their trust in their Lord.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The acknowledgers are those whom, when God is mentioned, their hearts tremble; when His signs are recited to them, it strengthens their acknowledgement; and they put their trust in their Lord.