Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlar, Mescid-i Haram'a girmeye engel oldukları halde ve onun velileri olmadıkları halde Allah neden onlara azap etmesin? Oysa oranın evliyası muttakilerdir. Fakat onların çoğu bilmezler.

وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُٓوا اَوْلِيَٓاءَهُۜ اِنْ اَوْلِيَٓاؤُ۬هُٓ اِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
Ve ma lehum ella yuazzibehumullahu ve hum yasuddune anil mescidil harami ve ma kanu evliyaehu, in evliyauhu illel muttekune ve lakinne ekserehum la ya'lemun.
#kelimeanlamkök
1vemaneden
2lehumonlara
3ella
4yuazzibehumuazabetmesin?عذب
5llahuAllah
6vehumonlar
7yesuddunegeri çevirdikleriصدد
8ani
9l-mescidiMescid-iسجد
10l-haramiharamdanحرم
11vemave
12kanuolmadıkları haldeكون
13evliya'ehuonun velisiولي
14in
15evliya'uhuonun velileriولي
16illasadece
17l-muttekunekorunanlardırوقي
18velakinnefakat
19ekserahumçoklarıكثر
20la
21yea'lemunebilmezlerعلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Onlar Mescid-i Haram'ın yöneticileri olmadıkları halde müminleri oradan geri çevirirlerken, Allah onlara ne diye azap etmeyecek? Oranın yöneticileri takva ehlinden başkası değildir. Fakat onların çoğu bunu bilmez.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onlar gerçek dostları olmadıkları hâlde* (Müslümanları) Mescid-i Haram'dan engellerken Allah onlara ne diye azap etmeyecekmiş ki! Onun (Kâbe'nin) gerçek dostları, muttakîlerden başkası değildir. Fakat onların çoğu bilmez.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Başkalarını Sınırlanmış Mescit'ten menederlerken neden ALLAH'ın azabını hak etmesinler? Oysa onlar onun koruyucuları değiller. Onun gerçek koruyucuları iman edenlerdır; ancak çokları bunu bilmez.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlar, Mescid-i Haram'a girmeye engel oldukları halde ve onun velileri olmadıkları halde Allah neden onlara azap etmesin? Oysa oranın evliyası* muttakilerdir*. Fakat onların çoğu bilmezler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  (Bu iki koşulun dışında) Ne özellikleri var ki Allah, onlara azap etmesin? Yetkileri olmadığı halde (sizi) Mescid-i Haram'dan engelliyorlar. Orada yetkili olanlar sadece Allah'tan çekinenlerdir. Ama onların çoğu bunu bilmezler.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Üstelik Kutsal Yakarış Evi'nden alıkoymalarına ve orasının dostları olmamalarına karşın, Allah'ın onları cezalandırmaması için neden var mı? Orasının dostları, yalnızca sorumluluk bilinci taşıyanlardır. Fakat onların çoğu bilmez.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ama şimdi onlar Mescid-i Haram'dan (inananları) alıkoyup dururken, Allah'ın onları cezalandırmaması için ne gibi bir gerekçeleri olabilir? Kaldı ki, onlar (Kabe'nin) can dostları olamazlar: çünkü oraya can dost olmaya ancak sorumluluk bilincini kuşananlar layıktır; ve fakat onların çoğu bunu bile fark etmezler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Onlar Mescid-i Haram'dan geri çevirip dururken, Allah onlara neden azap etmeyecekmiş? Onlar onun dostları/koruyucuları da değillerdir. Onun dostları/koruyucuları takva sahiplerinden başkası değildir. Ama onların çokları bunu bilmezler.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onlar, Mescid-i Haram'dan (insanları) alıkoyarlarken ve onun (gerçek ve layık) koruyucuları değilken Allah, ne diye onları azablandırmasın? Onun (asıl) koruyucuları yalnızca korkup sakınanlardır. Ancak onların çoğu bilmezler.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Şimdi ise Allah'ın kendilerine azap etmemesi için neleri var ki? Mü'minleri Mescid-i Haram'dan alıkoyuyorlar, oysa onun hizmetine ehil de değiller; onun hizmetine ehil olanlar ancak Allah'tan korkup kötülüklerden sakınanlardır, lakin çokları bilmezler!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Fakat (şimdi), kendileri oranın (gerçek) sahipleri olmadıkları halde saldırmazlık örfü altında bulunan o Mescid-i Haramdan (inananları) alıkoymaları yüzünden Allahın onları cezalandırmaması için ne gibi bir güvenceleri var ellerinde? Allaha karşı sorumluluk bilinci içinde olanlardan başkası o evin bakıcısı olamaz: ne var ki, onların çoğu bunun farkında değil;

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onlar Mescid-i Haram'dan (mü'minleri) alıkoyarken ve oranın bakımına ehil de değillerken, Allah onlara ne diye azap etmesin? Oranın bakımına ehil olanlar ancak Allah'a karşı gelmekten sakınanlardır. Fakat onların çoğu bilmez.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Şimdi ise Allahın kendilerini azab etmemesi için neleri var? Mü'minleri Mescidi haramdan menediyorlar, halbuki hizmetine ehil de değiller, onun hizmetine ehl olanlar ancak müttekılerdir ve lakin çokları bilmezler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlar, (inananları) Mescid-i haramdan geri çevirdikleri ve onun velisi, (bakıcısı, koruyucusu) olmadıkları halde neden Allah onlara azabetmesin? Onun velileri, (bakıcıları, koruyucuları) sadece (günahlardan) korunanlardır. Fakat çokları bilmezler.

 • Gültekin Onan

  Onlar Mescid-i Haram'dan (insanları) alıkoyarlarken ve onun (gerçek ve layık) koruyucuları değilken, Tanrı ne diye onları azablandırmasın? Onun (asıl) koruyucuları yalnızca korkup sakınanlardır. Ancak onların çoğu bilmezler.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Sen içlerinden çıkdıkdan sonra) Allah onlara ne diye azab etmeyecek? Onlar mescid-i haramdan, kendileri ona (onun hizmetine) ehil olmadıkları halde, men'edib duranlardır. O (hizmete) takvaaye erenlerden başkaları onun ehilleri değildir. Fakat onların pek çoğu (bunu) bilmezler.

 • İbni Kesir

  Allah onlara, niçin azab etmesin ki; onlar, kendileri ona ehil olmadıkları halde (insanları) Mescid-i Haram'dan men'edip duranlardır. Hem O'nun dostu değillerdir. O'nun dostları ancak müttakilerdir, ama onların çoğu bilmezler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onlar, Mescid-i Haram'a girmeye engel olurken, yoksa onlara Allah ne diye azap etmesin?! Üstelik onun (Mescid-i Haram'ın) sahipleri de değiller. Onun sahipleri yalnızca muttakilerdir. Fakat onların çokları bunu bilmez.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Allah ne diye onları cezalandırmasın ki onlar kendileri Mescid-i Haramı yönetmeye layık olmadıkları halde, üstelik orayı ziyaret etmek isteyen müminleri de geri çeviriyorlar?Oranın hizmet ve yönetimine asıl ehil olanlar, Allah'ı sayıp O'na şerik koşmaktan sakınanlardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onlar Mescid-i Haram'dan (iman edenleri ziyaretten) engelledikleri halde, Allah onlara ne diye azap vermesin? (Üstteki ayetle bu çelişmez; orada toplumsal azaptan burada bireysel azaptan söz edilmekte.. . ) (Hem) onlar, Onun (Mescid'in) velileri değillerdir. . . Onun velileri ancak korunanlardır. . . Ne var ki, onların çoğunluğu (Mescid-i Haram'ın ne olduğunu) bilmezler.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Başkalarını Kutsal Mescid'den menederlerken neden ALLAH'ın azabını haketmesinler? Oysa onlar onun koruyucuları değiller. Onun gerçek koruyucuları inananlardır; ancak çokları bunu bilmez.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onlar, Mescid-i Haram'a girmeye engel oldukları halde ve onun velileri* olmadıkları halde Allah neden onlara azap etmesin? Oysa oranın gerçek sahipleri, muttakilerdir*. Fakat onların çoğu bilmezler.

 • Progressive Muslims

  And why should God not punish them when they are turning others away from the Restricted Temple, and they were never its protectors! Its protectors are the righteous; but most of them do not know.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  But how can they not be punished by God when they turn away from the inviolable place of worship, and are not its allies? Its allies are only those of prudent fear; but most of them know not.

 • Aisha Bewley

  But why should Allah not punish them now when they bar access to the Masjid al-Haram? They are not its guardians. Only people who have taqwa can be its guardians. But most of them do not know that.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Have they not deserved GOD's retribution, by repelling others from the Sacred Masjid, even though they are not the custodians thereof? The true custodians thereof are the righteous, but most of them do not know.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And why should God not punish them when they are turning others away from the Restricted Temple, and they were never its protectors! Its protectors are the righteous; but most of them do not know.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Why should God not punish them when they are turning others away from the Restricted Temple, and they were never its protectors! Its protectors are the righteous. But most of them do not know.