Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Hani Allah, onları sana uykunda az göstermişti. Eğer O, onları sana çok gösterseydi, tedirgin olup ne yapacağınız hususunda anlaşmazlığa düşerdiniz. Fakat Allah, sizi bu tehlikeden korudu. Zira O, göğüslerde olanları en iyi bilendir.

اِذْ يُر۪يكَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَنَامِكَ قَل۪يلاًۜ وَلَوْ اَرٰيكَهُمْ كَث۪يراً لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْاَمْرِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَۜ اِنَّهُ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
İz yurikehumullahu fi menamike kalilen, ve lev erakehum kesiren le feşiltum ve le tenaza'tum fil emri ve lakinnallahe sellem, innehu alimun bi zatis sudur.
#kelimeanlamkök
1izhani
2yurikehumusana onları gösteriyorduراي
3llahuAllah
4fi
5menamikeuykundaنوم
6kalilenazقلل
7velevve eğer
8erakehumsana onları gösterseydiراي
9kesirançokكثر
10lefeşiltumçekinirdinizفشل
11veletenazea'tumve çekişirdinizنزع
12fi
13l-emri(savaş) iş(in)deامر
14velakinnefakat
15llaheAllah
16sellemekurtardıسلم
17innehudoğrusu O
18alimunbilirعلم
19bizatiözünü
20s-sudurigöğüslerinصدر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Hatırla ki Allah, uykunda sana onları az gösterdi. Eğer onları sana çok gösterseydi, elbette çekinecek ve bu iş hakkında münakaşaya girişecektiniz. Fakat Allah sizi bundan kurtardı. Şüphesiz O, kalplerin iç yüzünü bilir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Hani Allah uykunda sana onları "az" göstermişti. Sana onları "çok" gösterseydi, elbette çekinecek ve bu iş hakkında elbette tartışmaya girişecektiniz. Fakat Allah (sizi bundan) kurtarmıştı. Şüphesiz ki O, göğüslerin (kalplerin) özünü bilendir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH onları rüyanda sana az gösteriyordu. Onları sana çok gösterseydi, dağılacak ve o konuda çekişip duracaktınız. Fakat ALLAH (sizi) kurtardı. O, göğüslerin özünü bilendir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Hani Allah, onları sana uykunda az göstermişti. Eğer O, onları sana çok gösterseydi, tedirgin olup ne yapacağınız hususunda anlaşmazlığa düşerdiniz. Fakat Allah, sizi bu tehlikeden korudu. Zira O, göğüslerde olanları en iyi bilendir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  O gün rüyanda, Allah, onları sana az gösterdi. Eğer çok gösterseydi, telaşa düşer, o konuda çekişirdiniz. Ama Allah, sizi bu hale düşmekten kurtardı. Çünkü O, içinizde olanları bilir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah, onları, uykunda sana az gösteriyordu. Eğer çok gösterseydi, kesinlikle yılgınlığa kapılacak ve yapılacak işler konusunda, kesinlikle uyuşmazlığa düşecektiniz; fakat Allah kurtardı. Kuşkusuz, O, içlerinden geçenleri Bilendir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  O zaman Allah rüyanda, sana onları sayıca az gösterdi. Eğer onları sana kalabalık gösterseydi, kesinlikle yılgınlığa kapılacak ve yapılması gerek iş konusunda anlaşmazlığa düşecektiniz. Fakat Allah (sizi) bundan korudu: çünkü O gönüllerin özünü en ince ayrıntısına kadar bilir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah onları sana uykunda az gösteriyordu. Eğer onları sana çok gösterseydi, yılgınlığa düşer, işi kotarmada çekişmeye başlardınız. Ama Allah, sizi selamete çıkardı. O, göğüslerin içindekini çok iyi bilir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Hani Allah, onları sana uykunda az gösteriyordu; eğer sana çok gösterseydi, gerçekten yılgınlığa kapılacaktınız ve iş konusunda gerçekten çekişmeye düşecektiniz. Ancak Allah esenlik (kurtuluş) bağışladı. Çünkü O, elbette sinelerin özünde saklı duranı bilendir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Hani Allah, sana rüyandan onları az gösteriyordu; eğer sana onları açık gösterseydi, korkacak ve kumanda da tartışacaktınız. Fakat Allah, selamete bağladı; çünkü O, bütün sinelerin özünü bilir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Allah onların sayısını rüyanda sana azmış gibi göstermişti: çünkü eğer çok gösterseydi, muhakkak ki yılgınlık duyacak ve yapılacak iş (tutulacak yol) hakkında birbirinizle anlaşmazlığa düşecektiniz. Ama işte, Allah (böyle bir duruma düşmekten sizi) kurtardı: (çünkü) O, (insanların) kalplerinde ne varsa, onun hakkında tam ve mutlak bilgi sahibidir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Hani Allah sana onları uykunda az gösteriyordu. Eğer sana onları çok gösterseydi elbette gevşerdiniz ve o iş hakkında birbirinizle çekişirdiniz. Fakat Allah (sizi bunlardan) kurtardı. Çünkü O, göğüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O vakıt ki Allah sana onları ru'yanda az gösteriyordu, eğer sana onları çok gösterse idi korkacaktınız ve kumandada nizaa düşecektiniz ve lakin Allah selamete bağladı, çünkü o bütün sinelerin künhünü bilir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah, sana onları uykunda az gösteriyordu. Eğer sana onları çok gösterseydi, çekinirdiniz ve (savaş) iş(in)de çekişirdiniz. Fakat Allah, (sizi bundan) kurtardı. Doğrusu O, göğüslerin özünü bilir.

 • Gültekin Onan

  Hani Tanrı onları sana uykunda az gösteriyordu; eğer sana çok gösterseydi gerçekten yılgınlığa kapılacaktınız ve buyruk konusunda gerçekten çekişmeye düşecektiniz. Ancak Tanrı esenlik (kurtuluş) bağışladı. Çünkü O, elbette sinelerin özünde saklı duranı bilir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Hani Allah onları uykunda sana az gösteriyordu. Eğer onları sana çok gösterseydi elbette çekinecekdiniz ve iş hakkında elbette çekişirdiniz. Fakat Allah (bundan sizi) kurtardı. Çünkü O, hiç şübhesiz göğüslerin içini ve özünü bilendir.

 • İbni Kesir

  Hani Allah; uykunda, onları sana az gösteriyordu. Eğer sana onları çok göstermiş olsaydı; elbette çekinecek ve iş hakkında çekişecektiniz. Fakat Allah, sizi kurtardı. Muhakkak ki O; göğüslerde olanı bilendir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah, onları sana uykunda az gösteriyordu. Çok göstermiş olsaydı, yılacak ve bu hususta çekişmeye başlayacaktınız. Fakat Allah sizi kurtardı. Çünkü O kalplerde olanı bilendir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  O vakit Allah sana müşrik askerlerini rüyanda az göstermişti. Eğer onları çok gösterseydi paniğe kapılır, emir ve kumanda konusunda ihtilafa düşerdiniz. Fakat Allah sizi bundan kurtardı. Çünkü O bütün sinelerin gizlediklerini pek iyi bilir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Allah uykunda onları sana az gösteriyor(du).. . Eğer sana onları çok gösterseydi, elbette korkuya kapılırdınız ve iş hakkında anlaşmazlığa düşerdiniz. . . Ne var ki Allah (sizi) selamete çıkardı. . . Muhakkak ki O, sadırların ("DÜNYAN"ın) zatı (varlığınızın El ESMA'sıyla hakikati) olarak Aliym'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH onları rüyanda sana az gösteriyordu. Onları sana çok gösterseydi, dağılacak ve o konuda çekişip duracaktınız. Fakat ALLAH (sizi) kurtardı. O, göğüslerin özünü bilendir

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Hani Allah, onları sana uykunda az göstermişti. Eğer O, onları sana çok gösterseydi, tedirgin olup ne yapacağınız hususunda anlaşmazlığa düşerdiniz. Fakat Allah, sizi bu tehlikeden korudu. Zira O, göğüslerde olanları en iyi bilendir.

 • Progressive Muslims

  God shows them to you as being few in your dream, and had He shown them to be many, then you would have failed and you would have disputed in the matter; it was God who saved you. He is the Knower of what is inside the chests.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  When God showed them in thy dream as few; and had He shown them as many you would have lost heart and disputed together over the matter; but God delivered. He knows what is in the breasts.

 • Aisha Bewley

  Remember when Allah showed them to you in your dream as only a few. If He had shown you them as many, you would have lost heart and quarrelled about the matter; but Allah saved you. He knows what your hearts contain.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  GOD made them appear in your dream (O Muhammad) fewer in number. Had He made them appear more numerous, you would have failed, and you would have disputed among yourselves. But GOD saved the situation. He is Knower of the innermost thoughts.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  God showed them to you as being few in your dream, and if He had shown them to you to be many, then you would have failed and you would have disputed in the matter, but God saved you. He is the Knower of what is in the chests.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  God shows them to you as being few in your dream, and had He shown them to be many, then you would have failed and you would have disputed in the matter; it was God who saved you. He is the Knower of what is inside the chests.