Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Hani, şeytan onlara yaptıkları işi süslü gösterip: "Bugün, sizi hiçbir insan topluluğu yenemez, ben de muhakkak sizin yardımcınızım." dedi. Fakat iki ordu karşılaşınca geri döndü ve "Ben sizden uzağım, ben sizin görmediğinizi görmekteyim, ben Allah'tan korkarım. Zira Allah'ın azabı çok çetindir." dedi.

وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنّ۪ي جَارٌ لَكُمْۚ فَلَمَّا تَرَٓاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَقَالَ اِنّ۪ي بَر۪ٓيءٌ مِنْكُمْ اِنّ۪ٓي اَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ اِنّ۪ٓي اَخَافُ اللّٰهَۜ وَاللّٰهُ شَد۪يدُ الْعِقَابِ۟
Ve iz zeyyene lehumuş şeytanu a'malehum ve kale la galibe lekumul yevme minen nasi ve inni carun lekum, fe lemma teraetil fietani nekesa ala akıbeyhi ve kale inni beriun minkum inni era ma la terevne inni ehafullah, vallahu şedidul ıkab.
#kelimeanlamkök
1ve izO zaman
2zeyyenesüslemişزين
3lehumuonlara
4ş-şeytanuşeytanشطن
5ea'malehumyaptıkları işiعمل
6ve kaleve demiştiقول
7layoktur
8galibeyenecek kimseغلب
9lekumusizi
10l-yevmebugünيوم
11mine-dan
12n-nasiinsanlar-نوس
13ve innive elbette ben
14carunyanınızdayımجور
15lekumsizin
16felemmafakat ne zaman
17tera'etibirbirini görünceراي
18l-fietaniiki toplulukفاي
19nekesa(geriye) dönüpنكص
20alaüzerine
21akibeyhiiki ökçesiعقب
22ve kaleve dedi kiقول
23innielbette ben
24beri'unuzağımبرا
25minkumsizden
26innielbette ben
27eragörüyorumراي
28maşeyleri
29la
30teravnesizin görmediğiniziراي
31innielbette ben
32ehafukorkarımخوف
33llaheAllah'tan
34vallahuzira Allah'ın
35şediduçetindirشدد
36l-ikabicezasıعقب
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Hani şeytan onlara yaptıklarını süslü gösterdi de, "Bugün insanlardan size galip gelecek kimse yoktur; şüphesiz ben de sizin yardımcınızım" dedi. Fakat iki ordu birbirini görünce ardına döndü ve "Ben sizden uzağım, ben sizin görmediklerinizi görüyorum, ben Allah'tan korkuyorum, Allah'ın azabı şiddetlidir" dedi.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Hani şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş ve "Bugün insanlardan size galip gelecek kimse yoktur; şüphesiz ki ben de sizin yardımcınızım!" demişti. Ne zaman ki iki ordu birbirini görünce (şeytan) iki topuğunun üzerine geriye dönmüş ve "Şüphesiz ki ben sizden uzağım; şüphesiz ben sizin göremediğinizi görüyorum; gerçek şu ki ben Allah'tan korkuyorum.* Allah'ın azabı şiddetlidir." demişti.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sapkın, işlerini onlara süslemiş ve: "Bugün halktan kimse sizi yenemez, ben sizin yanınızdayım" demişti. İki ordu yüz yüze gelince de, topukları üzerine geri dönüp, "Sizinle bir ilgim yok, sizin görmediğinizi görüyorum ve ALLAH'tan korkarım. ALLAH'ın cezası çetindir" demişti.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Hani, şeytan* onlara yaptıkları işi süslü gösterip: "Bugün, sizi hiçbir insan topluluğu yenemez, ben de muhakkak sizin yardımcınızım." dedi. Fakat iki ordu karşılaşınca geri döndü ve "Ben sizden uzağım, ben sizin görmediğinizi görmekteyim, ben Allah'tan korkarım. Zira Allah'ın azabı çok çetindir." dedi.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  (Savaştan önce) Şeytan, işlerini kendilerine güzel göstererek dedi ki "Bugün bu insanlardan sizi yenecek yoktur; ben de yakınınızdayım." İki birlik birbirini görünce geri çekildi ve dedi ki "Benim sizinle bir ilgim yok. Ben sizin göremediğinizi görüyorum. Ben Allah'tan korkarım. Allah'ın cezası pek ağırdır."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Şeytan, yaptıklarını kendilerine çekici göstermiş ve "Bugün, sizi kimse yenemez; ben de size yardımcıyım!" demişti. Fakat iki topluluk yüz yüze geldiğinde, topuklarının üzerinde geriye döndü ve şöyle dedi: "Aslında, ben, sizden uzağım; sizin görmediklerinizi görüyorum. Kuşkusuz, Allah'tan korkarım. Çünkü Allah'ın cezası çok yamandır!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve o zaman Şeytan, yapıp ettiklerini kendilerine güzel göstererek diyordu ki: "Bu gün hiç bir insan size galip gelemez; çünkü ben sizin yanınızdayım!" Fakat iki taraf birbirinin görüş alanına gidince ökçeleri üzerine geri döndü ve dedi ki: "Benim sizinle hiçbir ilişkim olamaz! Çünkü ben sizin görmediğinizi görüyorum; üstelik ben Allah'tan korkarım: çünkü Allah'ın cezalandırması pek şedid olur!"

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Şeytan onlara, yaptıklarını süslü gösterip şöyle demişti: "Bugün size galip gelecek kimse yok, ben yanınızdayım." Fakat iki topluluk yanyana gelince iki topuğu üstüne çark edip şöyle dedi: "Ben sizden uzağım. Ben sizin görmediklerinizi görüyorum, ben Allah'tan korkarım. Allah'ın cezası çok şiddetlidir."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  O zaman şeytan onlara amellerini çekici göstermiş ve onlara: "Bugün sizi insanlardan bozguna uğratacak kimse yoktur ve ben de sizin yardımcınızım" demişti. Ne zaman ki, iki topluluk birbirini görür oldu (karşılaştı) o, iki topuğu üstünde geri döndü ve: "Şüphesiz ben sizden uzağım. Çünkü ben sizin görmediğinizi görüyorum, ben Allah'tan da korkuyorum" dedi. Allah (ceza ile) sonuçlandırması pek şiddetli olandır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  O vakit şeytan kendilerine yaptıklarını güzel göstermiş ve: "Bugün insanlardan size galip gelecek yok ben de sizi destekliyorum." demişti. Fakat iki ordu karşılışınca ardına dönüverdi ve: "Ben kesinlikle sizden uzağım, sizin göremeyeceğiniz şeyleri görüyorum ve ben Allah'tan korkarım. Öyle ya, Allah'ın cezalandırması çok şiddetlidir." dedi.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Güya Şeytan, tüm yapıp ettiklerini onlara güzel ve yerinde gösterip: "Bugün kimse sizinle baş edemez; çünkü ben de sizin arkanızdayım!" demişti. Fakat daha iki topluluk birbirlerinin görüş alanına girer girmez, tabanları üzerinde dönüp: "Yoo" dedi, "ben sizden sorumlu değilim; çünkü, bakın, sizin görmediğiniz bir şeyi görüyorum ben ve doğrusu Allahtan korkuyorum; çünkü Allah, gerçekten, azabında çok çetin, çok şiddetlidir."

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Hani şeytan onlara yaptıklarını süslemiş ve, "Bu gün artık insanlardan size galip gelecek (kimse) yok, mutlaka ben de size yardımcıyım." demişti. Fakat iki taraf (savaş alanında) yüz yüze gelince (şeytan), gerisingeriye dönüp, "Ben sizden uzağım. Çünkü ben sizin görmediğiniz şeyler (melekler) görüyorum. Ben Allah'tan korkarım. Allah, cezası çetin olandır" demişti.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve o vakıt ki Şeytan kendilerine amellerini tezyin eylemiş de demişdi bu gün insanlardan size galib gelecek yok, ben de size zahirim, fakat iki taraf karşı karşıya görününce ardına dönüverdi de ben, dedi sizden kat'ıyyen beriyim, ben sizin göremiyeceğiniz şeyler görüyorum, ben Allahtan korkarım, öyle ya Allahın ıkabı çok şiddetlidir.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O zaman şeytan onlara yaptıkları işi süslemiş: "Bugün insanlardan sizi yenecek kimse yoktur, (korkmayın), ben sizin yanınızdayım!" demişti. Fakat iki topluluk birbirini görünce iki ökçesi üzerine (geriye) dönüp: "Ben sizden uzağım, ben sizin görmediğinizi görüyorum, ben Allah'tan korkarım, zira Allah'ın cezası çetindir!" demişti.

 • Gültekin Onan

  O zaman şeytan onlara amellerini süslü göstermiş ve onlara: "Bugün sizi insanlardan bozguna uğratacak kimse yoktur ve ben de sizin yardımcınızım" demişti. Ne zaman ki iki topluluk birbirini görür oldu (karşılaştı) o, iki topuğu üstünde geri döndü ve: "Kuşkusuz ben sizden uzağım. Çünkü ben sizin görmediğinizi görüyorum. Ben Tanrı'dan da korkuyorum" dedi. Tanrı (ceza ile) sonuçlandırması pek şiddetli olandır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O zaman şeytan onların yapdıklarını süslemiş ve şöyle demişdi: "Bugün insanlardan size galebe edecek (hiç bir kuvvet) yokdur. Ben de sizin muhakkak yardımcınızım". Vaktaki iki ordu (karşı karşıya) göründü, "Ben sizden kat'iyyen uzağım. Gerçek ben sizin göremeyeceğinizi görüyorum. Ben Allahdan korkarım elbet! Allah ukuubetinde çok şiddetlidir" dedi, iki topuğu üstüne (tabana kuvvet) kaçdı!

 • İbni Kesir

  Hani şeytan onlara yaptıklarını süslemiş ve demişti ki: Bugün insanlardan sizi yenecek yoktur. Ben de size muhakkak yardımcıyım. İki ordu karşılaşınca da, iki topuğu üstüne kaçarak: Benim sizinle alakam yok, doğrusu sizin görmediklerinizi görüyorum, ben Allah'tan korkuyorum. Çünkü Allah azabı şiddetli olandır, demişti.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Şeytan onların (müşriklerin) yaptıklarını kendilerine süslü göstererek şöyle dedi: -Size bugün hiç kimse galip gelemez. Nitekim ben de sizin yardımcınızım. İki ordu karşılaşınca da: -Ben sizden uzağım, ben sizin görmediklerinizi görüyorum. Ben şüphesiz Allah'tan korkarım, Allah'ın azabı şiddetlidir, diyerek arkasını dönüp kaçtı.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Hani şeytan onlara yaptıkları işi güzel gösterip şöyle demişti:"Bugün insanlardan size galip gelecek kimse yoktur. Ben de yanınızdayım!"Fakat iki ordu birbirini görecek hale gelip karşılaşınca gerisin geri dönüverdi ve:"Ben, dedi, sizden uzağım, ben sizin göremediğiniz şeyleri görüyorum, ben Allah'tan korkarım. Öyle ya, Allah'ın azabı çok şiddetlidir."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Hani şeytan onlara davranışlarını süsledi ve (şöyle) dedi: "Bugün sizi kimse yenemez! Ben de muhakkak sizin yanınızdayım".. . İki grup birbirini görünce iki topuğunun üzerine gerisin geri çarketti ve: "Muhakkak ben sizden ayrıyım! Gerçekten ben sizin göremediğiniz şeyleri görüyorum. . . Muhakkak ben Allah'tan korkarım. . . Allah Şediyd ül 'Ikab'dır (suçların sonuçlarını en şiddetli şekilde yaşatan)!" dedi.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Şeytan, işlerini onlara süslemiş ve: 'Bu gün halktan kimse sizi yenemez, ben sizin yanınızdayım,' demişti. İki ordu yüz yüze gelince de, topukları üzerine geri dönüp, 'Sizinle bir ilgim yok, sizin görmediğinizi görüyorum ve ALLAH'tan korkarım. ALLAH'ın cezası çetindir,' demişti.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Hani, şeytan* onlara yaptıkları işi süslü gösterip: "Bugün, sizi hiçbir insan topluluğu yenemez, ben de muhakkak sizin yardımcınızım." dedi. Fakat iki ordu karşılaşınca geri döndü ve "Ben sizden uzağım, ben sizin görmediğinizi görmekteyim, ben Allah'tan korkarım. Zira Allah'ın azabı çok çetindir." dedi.

 • Progressive Muslims

  And the devil adorned their work for them, and he said: "None from mankind can defeat you today, and I am by your side. " But when the two forces came together, he turned on his heels to flee and he said: "I am innocent from you! I see what you do not see. I fear God, and God is severe in punishment."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And when the satan made their deeds fair to them, and said: “None among men can defeat you this day, when I am at your side,” then when the two companies came within sight of one another, he turned on his heels and said: “I am quit of you; I see what you see not. I fear God”; and God is severe in retribution.

 • Aisha Bewley

  when Shaytan made their actions appear good to them, saying, ‘No one will overcome you today for I am at your side. ’ But when the two parties came in sight of one another, he turned right round on his heels saying, ‘I wash my hands of you. I see what you do not see. I fear Allah. Allah is severe in retribution.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The devil had adorned their works in their eyes, and said, "You cannot be defeated by any people today," and "I will be fighting along with you." But as soon as the two armies faced each other, he turned back on his heels and fled, saying, "I disown you. I see what you do not see. I am afraid of GOD. GOD's retribution is awesome."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And the devil adorned their work for them, and he said: "No people can defeat you today, and I am by your side." But when the two forces came together, he turned back on his heels and he said: "I am innocent from you! I see what you do not see. I fear God, and God is severe in punishment."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The devil adorned their work for them, and he said, "None from the people can defeat you today, and I am by your side." But when the two forces came together, he turned on his heels to flee and he said, "I am innocent from you! I see what you do not see. I fear God, and God is severe in punishment."