Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Münafıklar, o kalplerinde hastalık bulunanlar: "Bunları, dinleri aldatmış." diyorlardı. Oysa kim Allah'a tevekkül ederse Allah, Mutlak Üstün Olan'dır, En İyi Hüküm Veren'dir.

اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هٰٓؤُ۬لَٓاءِ د۪ينُهُمْۜ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ
İz yekulul munafikune vellezine fi kulubihim maradun garrehaulai dinuhum, ve men yetevekkel alallahi fe innallahe azizun hakim.
#kelimeanlamkök
1izo vakit
2yekuludiyorlardıقول
3l-munafikuneMünafıklarنفق
4vellezineve kimseler
5fibulunan
6kulubihimkalblerindeقلب
7meradunhastalıkمرض
8garraaldatmışغرر
9ha'ula'ibunları
10dinuhumdinleriدين
11vemenoysa kim
12yetevekkeldayanırsaوكل
13ala
14llahiAllah'a
15feinneşüphesiz
16llaheAllah
17azizundaima galibtirعزز
18hakimunhüküm ve hikmet sahibidirحكم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, sizin için, "Bunları dinleri aldatmış" diyorlardı. Oysa kim Allah'a dayanırsa Allah daima galiptir; hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, (Bedir'e giden müslümanlar için) "Bunları dinleri aldatmış!" diyorlardı.* (Oysa) kim Allah'a güvenirse,* şüphesiz ki Allah güçlüdür, doğru hüküm verendir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İkiyüzlüler ve kalplerinde hastalık bulunanlar, "Bunları dinleri aldatmış" diyorlardı. Kim ALLAH'a güvenirse, kuşkusuz ALLAH Üstündür, Bilgedir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Münafıklar, o kalplerinde hastalık bulunanlar: "Bunları, dinleri aldatmış." diyorlardı. Oysa kim Allah'a tevekkül* ederse Allah, Mutlak Üstün Olan'dır, En İyi Hüküm Veren'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  O gün ikiyüzlüler (münafıklar) ve kalplerinde hastalık olanlar: "Bu adamları dinleri aldatmış" diyorlardı. Ama kim Allah'a güvenip dayanırsa görür ki Allah güçlüdür, doğru kararlar verir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İkiyüzlüler ve yüreklerinde sayrılık olanlar, şöyle diyorlardı: "Bunları, dinleri aldatmış!" Oysa Allah'a kim güvenirse, kuşkusuz, Allah, Üstündür; Bilgelik ve Adaletle Yönetendir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  O zaman ikiyüzlüler ve kalbinde hastalık olanlar diyorlardı ki: "Bu adamlara dinleri yanlış yaptırıyor!" Oysa, Allah'a güvenen herkes şunu bilmeli: her işinde mükemmel olan, her hükmünde tam isabet eden yalnız Allah'tır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İkiyüzlülerle kalplerinde hastalık olanlar şöyle diyorlardı: "Bunları, dinleri aldatmış." Oysa Allah'a güvenip dayanan bilir ki, Allah Aziz ve Hakim'dir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Münafıklar ve kalblerinde hastalık olanlar şöyle diyorlardı: "Bunları (müslümanları) dinleri aldattı." Oysa kim Allah'a tevekkül ederse, şüphesiz Allah, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  O sırada münafıklar ve kalplerinde bir hastalık bulunanlar: "Şunları dinleri aldattı." diyorlardı. Oysa, her kim Allah'a dayanırsa, bilsin ki, Allah, üstündür, hikmet sahibidir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bu arada, ikiyüzlüler ve kalplerinde eğrilik bulunanlar: "Bu adamları dinleri yanlış yola götürüyor!" diyorlardı. Ama Allaha güvenip dayanan kişiye gelince, (o bilir ki), Allah mutlaka doğru hüküm ve hikmetle edip eyleyen en yüce iktidar sahibidir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler, "Bunları dinleri aldatmış" diyorlardı. Halbuki kim Allah'a tevekkül ederse, hiç şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O sıra münafıklar ve kalblerinde bir maraz bulunanlar şöyle diyorlardı: "şunları dinleri aldattı" halbuki her kim Allaha tevekkül ederse şüphe yok ki Allah bir aziz, hakimdir.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Münafıklar ve kalblerinde hastalık bulunanlar (sizin için): "Bunları dinleri aldatmış, (baksana başa çıkamayacakları bir kuvvetle savaşmağa kalkıyorlar)." diyorlardı. Oysa, kim Allah'a dayanırsa şüphesiz Allah, daima galib, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Gültekin Onan

  Münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar şöyle diyorlardı: "Bunları (müslümanları) dinleri aldattı." Oysa kim Tanrı'ya tevekkül ederse, kuşkusuz Tanrı üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O zaman münafıklarla yüreklerinde maraz bulunanlar şöyle diyordu: "Bunları (müslümanları) dinleri aldatdı". Halbuki kim Allaha dayanıb güvenirse hiç şübhesiz Allah mutlak gaalibdir, tam hüküm ve hikmet saahibidir.

 • İbni Kesir

  Hani münafıklar, kalblerinde hastalık bulunanlar: Bunları, dinleri aldattı, diyorlardı. Halbuki kim Allah'a tevekkül ederse; muhakkak ki Allah, Aziz' dir, Hakim'dir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar: -Müslümanları dinleri aldattı, diyorlardı. Oysa kim Allah'a güvenirse bilmelidir ki Allah güçlüdür, hakimdir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  O zaman münafıklar ve kalplerinde şüphe bulunanlar diyorlardı ki: "Bu Müslümanları dinleri aldatmış, (çünkü kendilerinden çok üstün bir ordu ile savaşa girişiyorlar.)" Halbuki kim Allah'a güvenip dayanırsa Allah ona yeter. Şüphe yok ki Allah azizdir, hakimdir (mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Hani münafıklar ile içlerindeki şüphe dolayısıyla sağlıklı düşünemeyenler: "Bunları dinleri aldatmış" diyor(du).. . Kim Allah'a tevekkül ederse (işe duygularını karıştırmayıp tabiri caiz ise kendini otomatik pilota bırakırsa, yani Allah Esma'sının gereğini kendisinde açığa çıkaracağına iman ederse), muhakkak Allah Aziyz'dir, Hakiym'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İkiyüzlüler ve kalplerinde hastalık bulunanlar, 'Bunları dinleri aldatmış,' diyorlardı. Kim ALLAH'a güvenirse, kuşkusuz ALLAH Üstündür, Bilgedir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Münafıklar, o kalplerinde hastalık bulunanlar: "Bunları, dinleri aldatmış." diyorlardı. Oysa kim Allah'a tevekkül* ederse Allah, Mutlak Üstün Olan'dır, En İyi Hüküm Veren'dir.

 • Progressive Muslims

  The hypocrites and those who have a disease in their hearts said: "These people have been deceived by their system. " But whoever puts his trust in God, then God is Noble, Wise.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  When the waverers and those in whose hearts is disease said: “Their doctrine has deceived these”; but whoso places his trust in God: — then God is exalted in might and wise.

 • Aisha Bewley

  And when the hypocrites and those with sickness in their hearts said, ‘These people have been deluded by their deen. ’ But those who put their trust in Allah will find Allah to be Almighty, All-Wise.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The hypocrites and those who harbored doubt in their hearts said, "These people are deceived by their religion." However, if one puts his trust in GOD, then GOD is Almighty, Most Wise.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  The hypocrites and those who have a disease in their hearts said: "These people have been deceived by their system." But whoever puts his trust in God, then God is Noble, Wise.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The hypocrites and those who have a disease in their hearts said, "These people have been deceived by their system." But whoever puts his trust in God, then God is Noble, Wise.