Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Çalım satarak, insanlara gösteriş yaparak ve Allah'ın yolundan alıkoyarak yurtlarından çıkanlar gibi olmayın. Allah, onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır.

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَراً وَرِئَٓاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِۜ وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُح۪يطٌ
Ve la tekunu kellezine harecu min diyarihim bataran ve riaen nasi ve yasuddune an sebilillah, vallahu bima ya'melune muhit.
#kelimeanlamkök
1ve la
2tekunuolmayınكون
3kallezinegibi
4haracuçıkanخرج
5min-ndan
6diyarihimyurtları-دور
7betarançalım satarakبطر
8ve ria'eve gösteriş yaparakراي
9n-nasiinsanlaraنوس
10ve yesudduneve men'edenlerصدد
11an-ndan
12sebiliyolu-سبل
13llahiAllah
14vallahuve Allah
15bima
16yea'meluneonların bütün yaptıklarınıعمل
17muhitunkuşatmıştıحوط
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İnsanlara çalım satarak, gösteriş yaparak yurtlarından çıkan ve Allah yolundan alıkoyanlar gibi olmayınız. Allah, onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Çalım satmak, insanlara gösteriş yapmak ve (insanları) Allah yolundan alıkoymak için yurtlarından çıkanlar (saldıran kâfirler) gibi olmayın! Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatandır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'ın yoluna engel olmak amacıyla, halka gösteriş yaparak yurtlarından çıkan o kendini beğenmişler gibi olmayın. ALLAH yaptıklarını çepeçevre Kuşatır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Çalım satarak, insanlara gösteriş yaparak ve Allah'ın yolundan alıkoyarak yurtlarından çıkanlar gibi olmayın. Allah, onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Çalım satarak ve insanlara gösteriş yaparak yurtlarından çıkan* ve Allah'ın yolundan engelleyenler gibi de olmayın. Allah, onların yaptığı her şeyi kuşatmaya almıştır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Büyüklük taslayarak ve insanlara gösteriş yaparak yurtlarından çıkanlar ve Allah'ın yolundan alıkoyanlar gibi olmayın. Allah, onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve yurtlarından, gösteriş içinde kasılarak huruç eden kimseler gibi olmayın; çünkü onlar Allah'ın yolundan (insanları) alıkoyuyorlar. Allah ise onları yaptıkları şeylerle kuşatandır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İnsanlara çalım satarak, gösteriş yaparak yurtlarından çıkan ve Allah yolundan alıkoyanlar gibi olmayın. Allah, onların yapmakta olduklarını çepeçevre kuşatmıştır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Bir de yurtlarından refahtan şımarıp azıtarak, insanlara gösteriş yaparak çıkanlar ve (halkı) Allah'ın yolundan alıkoyanlar gibi olmayın. Allah, onların yaptıklarını çepeçevre kuşatandır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Sakın yurtlarından çalım satarak, insanlara gösteriş yaparak çıkanlar ve Allah yolundan alıkoyanlar gibi olmayın. Oysa Allah bütün yaptıklarını çember içine almıştı.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  İnsanların gözlerini kamaştıran bir gösteriş içinde ve kurum satarak yurtlarından çıkıp gelen (o inanmayan) kimseler gibi olmayın: Çünkü onlar başkalarını Allahın yolundan çevirmeye çabalıyorlardı. Oysa Allah onların edip eylediği her şeyi (sınırsız kudretiyle) kuşatmış bulunuyordu.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Şımarıp böbürlenmek, insanlara gösteriş yapmak ve (halkı) Allah yolundan alıkoymak için yurtlarından çıkanlar (Mekke müşrikleri) gibi olmayın. Allah, onların yaptıklarını kuşatıcıdır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlar gibi olmayın ki diyarlarından çalım satarak ve nasa gösteriş yaparak çıktılar ve Allah yolundan men'ediyorlardı, halbuki Allah bütün amellerini çenber içine almıştı

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yurtlarından çalım satarak, insanlara gösteriş yaparak çıkan ve Allah yolundan men'edenler gibi olmayın. Allah, onların bütün yaptıklarını kuşatmıştır.

 • Gültekin Onan

  Bir de yurtlarından refahtan şımarıp azıtarak, insanlara gösteriş yaparak çıkanlar ve (halkı) Tanrı'nın yolundan alıkoyanlar gibi olmayın. Tanrı onların yaptıklarını çepeçevre kuşatandır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Yurdlarından çalım satarak, insanlara gösteriş yaparak çıkanlar (halkı) Allahın yolundan (hak dininden) men'edenler gibi olmayın. Onlar ne yaparlarsa (hepsini) Allah (ilmi ve kudreti ile) çepçevre kuşatıcıdır.

 • İbni Kesir

  Hem yurtlarından böbürlenerek ve insanlara gösteriş yaparak çıkan ve Allah yolundan alıkoyanlar gibi olmayın. Allah, onların yaptıklarını çepeçevre kuşatandır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Yurtlarından böbürlenerek, insanlara gösteriş yaparak çıkan ve Allah yolundan alıkoyanlar gibi olmayın! Allah, onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Memleketlerinden çalım satarak, halka gösteriş yaparak savaşa çıkan ve Allah yolundan insanları uzaklaştıranlar gibi olmayın. Allah onların bütün yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Yurtlarından, şımarıp çalım satarak ve insanlara gösteriş yaparak çıkan ve Allah yolundan engelleyenler gibi olmayın! Allah onların yaptıklarını Muhiyt'tir!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'ın yoluna engel olmak amacıyla, halka gösteriş yaparak yurtlarından çıkan o kendini beğenmişler gibi olmayın. ALLAH yaptıklarını çepeçevre Kuşatır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Çalım satmak, insanlara gösteriş yapmak ve Allah'ın yolundan alıkoymak için yurtlarından çıkanlar gibi olmayın. Allah, onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır.

 • Progressive Muslims

  And do not be like those who came out from their homes to boast and to be seen by men, and they repel others away from the path of God. God is aware of what they do.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And be not like those who come forth from their homes boastfully, and to be seen of men, and turn away from the path of God; and God encompasses what they do.

 • Aisha Bewley

  Do not be like those who left their homes in arrogance, showing off to people and barring them from the way of Allah – Allah encompasses what they do –

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Do not be like those who left their homes grudgingly, only to show off, and in fact discouraged others from following the path of GOD. GOD is fully aware of everything they do.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And do not be like those who came out from their homes to boast and to be seen by the people, and they repel others from the path of God; and God is aware of what they do.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Do not be like those who came out from their homes to boast and to be seen by men, and they repel others away from the path of God. God encompasses of what they do.