Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Sonradan iman edip de hicret edenler ve sizinle birlikte cihat edenler sizdendir. Allah'ın Kitap'ına göre rahim sahipleri önceliklidir. Kuşkusuz Allah, Her Şeyi Bilen'dir.

وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَاُو۬لٰٓئِكَ مِنْكُمْۜ وَاُو۬لُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ ف۪ي كِتَابِ اللّٰهِۜ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمٌ
Vellezine amenu min ba'du ve haceru ve cahedu meakum fe ulaike minkum, ve ulul erhami ba'duhum evla biba'dın fi kitabillah, innallahe bi kulli şey'in alim.
#kelimeanlamkök
1vellezineve onlar ki
2amenuinandılarامن
3min-dan
4bea'dusonra-بعد
5ve haceruve hicret ettilerهجر
6ve caheduve savaştılarجهد
7meakumsizinle beraber
8feulaikeişte onlar
9minkumsizdendir
10veuluve sahipleriاول
11l-erhamirahim (akrabalar)رحم
12bea'duhumbirbirlerineبعض
13evladaha yakındırlarولي
14bibea'dinbirbirlerineبعض
15figöre
16kitabiKitabınaكتب
17llahiAllah'ın
18inneşüphesiz
19llaheAllah
20bikulliherكلل
21şey'inşeyiشيا
22alimunbilirعلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Sonradan iman eden ve hicret edip de sizinle beraber cihad edenler de sizdendir. Allah'ın kitabına göre, yakın akrabalar birbirlerine daha uygundur. Şüphesiz ki Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Sonradan iman edecek olan ve hicret edip sizinle birlikte cihad edecekler (fedakârlık yapacaklar) da sizdendir. Allah'ın kitabına göre yakınlık sahibi olanlar birbirlerine daha uygundur.* Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sonradan iman edenler, göç edenler ve sizinle birlikte çaba gösterenler de sizdendir. ALLAH'ın Kitabı'na göre akrabalar birbirlerine önceliklidir. ALLAH her şeyi Bilendir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Sonradan iman edip de hicret edenler ve sizinle birlikte cihat edenler sizdendir. Allah'ın Kitap'ına göre rahim sahipleri* önceliklidir. Kuşkusuz Allah, Her Şeyi Bilen'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bundan sonra inanıp güvenen, hicret eden ve sizinle beraber mücadele (cihad) edenler de sizdendir. Allah'ın kitabına göre yakın akrabalardan birinin diğerine önceliği vardır. Allah, her şeyi bilir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ve bundan sonra, inanmış olarak göç edenler ve sizinle birlikte çaba gösterenler; işte onlar sizdendir. Allah'ın Kitabı'na göre, yakın akrabalar, birbirlerine daha yakındır. Kuşkusuz, Allah, her şeyi Bilendir.*

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve daha sonra inanıp zulüm diyarından göç edecek ve sizinle birlikte Allah yolunda üstün gayret gösterecek kimselere gelince: İşte onlar da sizdendirler; bir de Allah'ın yasası uyarınca, akrabalık bağına sahip olanlar (bu şartlara da uyunca) birbirlerine daha bir yakın hale gelirler. Hiç kuşku yok ki, her şeyi bilen yegane varlık Allah'tır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Sonradan inanarak hicret edip de sizinle birlikte cihada katılanlar da sizdendir. Kan akrabaları ise, Allah'ın Kitabı'na göre birbirlerine daha yakın dostturlar. Allah herşeyi bilir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Bundan sonra iman edip hicret edenler ve sizinle birlikte cihad edenler, işte onlar sizdendir. Akrabalar (mirasta) Allah'ın Kitabına göre, birbirlerine (mirasta) önceliklidir. Doğrusu Allah her şeyi bilendir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Sonradan iman edip hicret eden ve sizinle birlikte cihad edenler de sizdendir. Akrabalar ise, Allah'ın kitabına göre birbirlerine daha yakındırlar. Şüphe yok ki, Allah herşeyi bilir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve bundan sonra inanıp da zulmün egemen olduğu diyardan göç edecek ve (Allah) yolunda sizinle birlikte çaba sarf edecek olanlara gelince, bunlar (da) sizdendirler; (işte böyle) sıkıca birbirine bağlanıp yakınlık kazananlar, Allahın koyduğu düstura göre birbirleri üzerinde temelden hak sahibidirler. Gerçek şu ki, Allahtır her şeyin aslını bilen.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Daha sonra iman edip hicret eden ve sizinle birlikte cihad edenlere gelince, işte onlar da sizdendir. Allah'ın kitabınca, kan akrabaları birbirlerine (varis olmaya) daha layıktırlar. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O kimseler ki sonradan iyman ettiler ve hicret edib sizinle beraber mücahede yaptılar bunlar da sizdendir, bir de erham sahibleri Allahın kitabında birbirine daha yakındır, şüphe yok ki Allah her şeyi bilir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlar ki sonradan inandılar, hicret ettiler, sizinle beraber savaştılar, işte onlar da sizdendir. Rahim sahipleri (kan akrabası), Allah'ın Kitabına göre birbirlerine daha yakın dostturlar. Allah herşeyi bilir.

 • Gültekin Onan

  Bundan sonra inanıp hicret edenler ve sizinle birlikte cihad edenler, işte onlar sizdendir. Akrabalar (mirasta) Tanrı'nın Kitabına göre birbirlerine (mirasta) önceliklidir. Doğrusu Tanrı her şeyi bilendir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Henüz iman edin de hicret ve sizinle beraber cihad edenler (e gelince): Onlar da sizdendir. Hısımlar Allahın kitabınca birbirine daha yakındırlar. Allah her şey'i hakkıyle bilendir.

 • İbni Kesir

  Sonra iman edip de hicret edenler ve sizinle birlikte savaşanlar; işte onlar sizdendir. Hısımlar, Allah'ın kitabına göre birbirine daha yakındırlar. Muhakkak ki Allah, her şeyi bilendir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Sonra iman eden, hicret eden ve sizin yanınızda cihat edenler, onlar da sizdendir. Akraba, Allah'ın kitabında birbirlerine daha yakındır. Allah, şüphesiz her şeyi bilendir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bunlardan sonra iman edip hicret edenler, sizinle beraber cihad edenler var ya, işte onlar da sizdendir. Allah'ın hükmüne göre, akrabalık yönünden yakınlıkları olanlar, birbirlerine varis olmaya daha layıktırlar. Muhakkak ki Allah her şeyi hakkıyla bilir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onlar ki daha sonra iman ettiler, hicret ettiler ve sizinle beraber mücahede ettiler; işte onlar da sizdendir! Ulül Erham (kan bağı olanlar), Allah Kitabı'nda, birbirlerine daha evladır.. . Muhakkak ki Allah Bi-külli şey'in Aliym'dir (her şeyi, Esma'sıyla hakikati olarak bilendir)!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sonradan inananlar, göç edenler ve sizinle birlikte çaba gösterenler de sizdendir. ALLAH'ın Kitabına göre akrabalar birbirlerine önceliklidir. ALLAH herşeyi Bilendir

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Sonradan iman edip de hicret edenler ve sizinle birlikte cihat edenler sizdendir. Allah'ın Kitap'ına göre rahim sahipleri* önceliklidir. Kuşkusuz Allah, Her Şeyi Bilen'dir.

 • Progressive Muslims

  And those who believed afterwards and emigrated and strived with you, then they are from you. And the relatives by birth are also supportive of one another in God's record. God is aware of all things.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And those who heed warning thereafter, and emigrate, and strive beside you: those are of you; but those of kinship are closer to one another in the Writ of God; God knows all things.

 • Aisha Bewley

  Those who have iman and make hijra later on and accompany you in doing jihad, they also are of your number. But blood relations are closer to one another in the Book of Allah. Allah has knowledge of all things.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Those who believed afterwards, and emigrated, and strove with you, they belong with you. Those who are related to each other shall be the first to support each other, in accordance with GOD's commandments. GOD is fully aware of all things.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And those who believed afterwards and emigrated and strived with you, then they are from you. And the relatives by birth are also supportive of one another in the Book of God. God is aware of all things.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Those who acknowledged afterwards and emigrated and strived with you, then they are from you. The relatives by birth are also supportive of one another in God's book. God is aware of all things.