8. Enfal suresi 75. ayet

/ 75
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Sonradan iman edip de hicret edenler ve sizinle birlikte cihat edenler sizdendir. Allah'ın Kitap'ına göre rahim sahipleri* önceliklidir. Kuşkusuz Allah, Her Şeyi Bilen'dir.

وَالَّذِينَ آمَنُواْ مِن بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَئِكَ مِنكُمْ وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
Vellezine amenu min ba'du ve haceru ve cahedu meakum fe ulaike minkum, ve ulul erhami ba'duhum evla biba'dın fi kitabillah, innallahe bi kulli şey'in alim.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Sonradan iman eden ve hicret edip de sizinle beraber cihad edenler de sizdendir. Allah'ın kitabına göre, yakın akrabalar birbirlerine daha uygundur. Şüphesiz ki Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Sonradan inananlar, göç edenler ve sizinle birlikte çaba gösterenler de sizdendir. ALLAH'ın Kitabına göre akrabalar birbirlerine önceliklidir. ALLAH herşeyi Bilendir
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Sonradan iman edip de hicret edenler ve sizinle birlikte cihat edenler sizdendir. Allah'ın Kitap'ına göre rahim sahipleri* önceliklidir. Kuşkusuz Allah, Her Şeyi Bilen'dir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Bundan sonra inanıp güvenen, hicret eden ve sizinle beraber mücadele (cihad) edenler de sizdendir. Allah'ın kitabına göre yakın akrabalardan birinin diğerine önceliği vardır. Allah, her şeyi bilir.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Ve bundan sonra, inanmış olarak göç edenler ve sizinle birlikte çaba gösterenler; işte onlar sizdendir. Allah'ın Kitabı'na göre, yakın akrabalar, birbirlerine daha yakındır. Kuşkusuz, Allah, her şeyi Bilendir.*
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Ve daha sonra inanıp zulüm diyarından göç edecek ve sizinle birlikte Allah yolunda üstün gayret gösterecek kimselere gelince: İşte onlar da sizdendirler; bir de Allah'ın yasası uyarınca, akrabalık bağına sahip olanlar (bu şartlara da uyunca) birbirlerine daha bir yakın hale gelirler. Hiç kuşku yok ki, her şeyi bilen yegane varlık Allah'tır.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Sonradan inanarak hicret edip de sizinle birlikte cihada katılanlar da sizdendir. Kan akrabaları ise, Allah'ın Kitabı'na göre birbirlerine daha yakın dostturlar. Allah herşeyi bilir.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Bundan sonra iman edip hicret edenler ve sizinle birlikte cihad edenler, işte onlar sizdendir. Akrabalar (mirasta) Allah'ın Kitabına göre, birbirlerine (mirasta) önceliklidir. Doğrusu Allah her şeyi bilendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Sonradan iman edip hicret eden ve sizinle birlikte cihad edenler de sizdendir. Akrabalar ise, Allah'ın kitabına göre birbirlerine daha yakındırlar. Şüphe yok ki, Allah herşeyi bilir.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Ve bundan sonra inanıp da zulmün egemen olduğu diyardan göç edecek ve (Allah) yolunda sizinle birlikte çaba sarf edecek olanlara gelince, bunlar (da) sizdendirler; (işte böyle) sıkıca birbirine bağlanıp yakınlık kazananlar, Allahın koyduğu düstura göre birbirleri üzerinde temelden hak sahibidirler. Gerçek şu ki, Allahtır her şeyin aslını bilen.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Daha sonra iman edip hicret eden ve sizinle birlikte cihad edenlere gelince, işte onlar da sizdendir. Allah'ın kitabınca, kan akrabaları birbirlerine (varis olmaya) daha layıktırlar. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
O kimseler ki sonradan iyman ettiler ve hicret edib sizinle beraber mücahede yaptılar bunlar da sizdendir, bir de erham sahibleri Allahın kitabında birbirine daha yakındır, şüphe yok ki Allah her şeyi bilir
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Onlar ki sonradan inandılar, hicret ettiler, sizinle beraber savaştılar, işte onlar da sizdendir. Rahim sahipleri (kan akrabası), Allah'ın Kitabına göre birbirlerine daha yakın dostturlar. Allah herşeyi bilir.
Gültekin Onan
Bundan sonra inanıp hicret edenler ve sizinle birlikte cihad edenler, işte onlar sizdendir. Akrabalar (mirasta) Tanrı'nın Kitabına göre birbirlerine (mirasta) önceliklidir. Doğrusu Tanrı her şeyi bilendir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Henüz iman edin de hicret ve sizinle beraber cihad edenler (e gelince): Onlar da sizdendir. Hısımlar Allahın kitabınca birbirine daha yakındırlar. Allah her şey'i hakkıyle bilendir.
İbni Kesir
Sonra iman edip de hicret edenler ve sizinle birlikte savaşanlar; işte onlar sizdendir. Hısımlar, Allah'ın kitabına göre birbirine daha yakındırlar. Muhakkak ki Allah, her şeyi bilendir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Sonra iman eden, hicret eden ve sizin yanınızda cihat edenler, onlar da sizdendir. Akraba, Allah'ın kitabında birbirlerine daha yakındır. Allah, şüphesiz her şeyi bilendir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Bunlardan sonra iman edip hicret edenler, sizinle beraber cihad edenler var ya, işte onlar da sizdendir. Allah'ın hükmüne göre, akrabalık yönünden yakınlıkları olanlar, birbirlerine varis olmaya daha layıktırlar. Muhakkak ki Allah her şeyi hakkıyla bilir.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Onlar ki daha sonra iman ettiler, hicret ettiler ve sizinle beraber mücahede ettiler; işte onlar da sizdendir! Ulül Erham (kan bağı olanlar), Allah Kitabı'nda, birbirlerine daha evladır. . . Muhakkak ki Allah Bi-külli şey'in Aliym'dir (her şeyi, Esma'sıyla hakikati olarak bilendir)!
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Those who believed afterwards, and emigrated, and strove with you, they belong with you. Those who are related to each other shall be the first to support each other, in accordance with GOD's commandments. GOD is fully aware of all things.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And those who believed afterwards and emigrated and strived with you, then they are from you. And the relatives by birth are also supportive of one another in the Book of God. God is aware of all things.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Those who acknowledged afterwards and emigrated and strived with you, then they are from you. The relatives by birth are also supportive of one another in God's book. God is aware of all things.
# Kelime Anlam Kök
1 vellezine: ve onlar ki
2 amenu: inandılar امن
3 min: -dan
4 bea'du: sonra- بعد
5 ve haceru: ve hicret ettiler هجر
6 ve cahedu: ve savaştılar جهد
7 meakum: sizinle beraber
8 feulaike: işte onlar
9 minkum: sizdendir
10 veulu: ve sahipleri اول
11 l-erhami: rahim (akrabalar) رحم
12 bea'duhum: birbirlerine بعض
13 evla: daha yakındırlar ولي
14 bibea'din: birbirlerine بعض
15 fi: göre
16 kitabi: Kitabına كتب
17 llahi: Allah'ın
18 inne: şüphesiz
19 llahe: Allah
20 bikulli: her كلل
21 şey'in: şeyi شيا
22 alimun: bilir علم