Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Tevbe edenler, kulluk edenler, hamd edenler, seyahat edenler , ruku edenler , secde edenler , mar'uf olanı yapıp, münker olana engel olanlar; Allah'ın hudutlarını koruyanlardır. Mü'minleri müjdele.

اَلتَّٓائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّٓائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْاٰمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِۜ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِن۪ينَ
Ettaibunel abidunel hamidunes saihuner rakiunes sacidunel amirune bil ma'rufi ven nahune anil munkeri vel hafizune li hududillah , ve beşşiril mu'minin .
#kelimeanlamkök
1et-taibunetevbe edenlerتوب
2l-aabiduneibadet edenlerعبد
3l-hamidunehamdedenlerحمد
4s-saihuneseyahat edenlerسيح
5r-rakiunerüku edenlerركع
6s-sacidunesecde edenlerسجد
7l-amiruneemredipامر
8bil-mea'rufiiyiliğiعرف
9ve nnahuneve men'edenlerنهي
10ani-ten
11l-munkerikötülük-نكر
12velhafizuneve koruyanlarحفظ
13lihududisınırlarınıحدد
14llahiAllah'ın
15ve beşşirive müjdeleبشر
16l-mu'mininemü'minleriامن
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Bu kazancı tövbe edenler, ibadet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, rüku edenler, secde edenler, iyiliği emredenler, kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlar elde edecektir. O müminleri müjdele!

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Bu alışverişi yapanlar), tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler (övenler), (Allah yolunda) seyahat edenler (oruç tutanlar), rükû ve secde edenler, iyiliği emredip (öğütleyip) kötülükten engelleyen (sakındıran) ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. (İşte bu) müminleri müjdele!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlar: Tövbe eden, hizmet yapan, yücelterek öven, aktif, eğilen, secde eden, iyiliği savunan, kötülükten meneden ve ALLAH'ın yasalarını koruyan insanlardır. İman edenleri müjdele.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Tevbe edenler, kulluk edenler, hamd edenler*, seyahat edenler*, ruku edenler*, secde edenler*, mar'uf olanı yapıp, münker olana engel olanlar;* Allah'ın hudutlarını koruyanlardır. Mü'minleri müjdele.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Tevbe edenler, Allah'a kul olanlar, işlerini iyi yapanlar, gezip görenler, rüku edenler, secde edenler, marufu (Kur'an ölçülerini) isteyenler, münkere (Kur'an ölçülerine aykırı olana) engel olanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları koruyanlar var ya; sen böylesi müminleri müjdele.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Pişmanlık gösterenler, hizmet edenler, övenler, arayanlar, eğilenler, secde edenler, iyiliği öğütleyenler, kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın sınırlarını gözetenler; inananlara, sevinçli haberi ver.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (Bu), ne zaman bir günah işleseler hemen tüm varlığıyla O'na yönelenlerin, yalnız O'na kulluk edenlerin, övgülerin tamamını sadece O'na hasredenlerin, seyyah olup O'nun rızasının peşine düşenlerin, yalnızca O'nun önünde eğilip, sadece O'nun huzurunda yere kapananların, iyi ve doğru olanı önerip kötü ve yanlış olandan alıkoyanların ve Allah'ın koyduğu sınırları kesintisiz koruyanların (mutluluğudur). O halde, (bu evsaftaki) tüm mü'minleri müjdele.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, seyahet ederken oruç tutanlar, rüku edenler, secdeye kapananlar, iyiliğe özendirip kötülükten sakındıranlar, Allah'ın sınırlarını koruyanlar... Müjdele o müminleri!

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, (İslam uğrunda) seyahat edenler, rüku edenler, secde edenler, iyiliği emredenler, kötülükten sakındıranlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlar; sen (bütün) mü'minleri müjdele.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  O tevbe edenler, o ibadet edenler, o hamdedenler, o oruç tutanlar, o rukua varanlar, o secdeye kapananlar, o iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırı koruyanlar... Müjdele o mü'minleri!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Bu, ne zaman bir günah işleseler, hemen) tevbe ve pişmanlık içinde Rablerine yönelen kimselerin (bahtiyarlığıdır); O'na (yürekten) kulluk edenlerin; O'nu (coşkuyla) övenlerin; ve (O'nun hoşnutluğunu) aramaya durmaksızın devam edenlerin; ve (O'nun önünde) eğilen, O'nun önünde hürmet ve tazimle yere kapananların; doğru ve güzel olanın yapılmasını önerip, eğri ve kötü olanın yapılmasına engel olanların; ve Allah'ın koyduğu sınırları gözetenlerin (bahtiyarlığı). Öyleyse, (ey Peygamber, Allah'ın bu vaadiyle) müjdele, bütün o müminleri.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Bunlar, tövbe edenler, ibadet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, rüku' ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Mü'minleri müjdele.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O tevbekarlar, o abidler, o hamidler, o oruç tutanlar, o rükua varanlar, o secdeye kapananlar, o ma'rufu emredib münkerden nehyeyleyenler ve Allahın hududunu muhafaza eyliyenler, müjdele hem o bütün mü'minleri

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Tevbe edenler, ibadet edenler, hamdedenler, seyahat edenler, rüku edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten men'edenler ve Allah'ın sınırlarını koruyanlar... İşte o mü'minleri müjdele (ne mutlu onlara)!

 • Gültekin Onan

  Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, (islam uğrunda) seyahat edenler, rüku edenler, secde edenler, iyiliği buyuranlar, münkerden sakındıranlar ve Tanrı'nın sınırlarını koruyanlar; sen (bütün) inançlıları müjdele.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Tevbe edenler, ibadet edenler, Hamd edenler, seyaahat edenler, rüku' edenler, secde edenler, (insanlara) iyiliği emredenler ve (onları) kötülükden vaz geçirmiye çalışanlar ve Allahın sınırlarını koruyanlar (yok mu? İşte onlar da cennet ehlidirler. Habibim) sen o mü'minlere dahi (cenneti) müjdele.

 • İbni Kesir

  Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, seyahat edenler, rüku' edenler, secde edenler, ma'rufu emredenler, münkeri nehyedenler, Allah'ın hududunu koruyanlardır. Mü'minleri müjdele.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah'a tevbe eden, kulluk eden, hamd eden, seyahat eden, boyun eğen, secde eden, iyilikleri emreden, kötülükleri yasaklayan, Allah'ın yasalarını koruyan müminleri müjdele!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  O tövbe edenler, o ibadet edenler, o hamd edenler, Allah'ın rızası için sefer edenler, o rüku edenler, o secdeye kapananlar, iyilikleri yayanlar, kötülükleri önleyenler ve Allah'ın hudutlarını bekleyip koruyanlar yok mu? İşte o müminleri müjdele!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, seyahat edenler, rüku edenler (Azamet-i İlahiyye'yi müşahede edip eğilenler), secde edenler (mutlak kulluğunu itiraf edenler), olumlu olanı emredenler, olumsuzdan yasaklayanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları muhafaza edenler.. . Müjdele o iman edenleri!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlar: Tevbe eden, kulluk yapan, hamdeden, aktif, eğilen, secde eden, iyiliği savunan, kötülükten meneden ve ALLAH'ın yasalarını koruyan insanlardır. İnananları müjdele.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Tövbe edenler, kulluk edenler, hamd edenler*, seyahat edenler*, ruku edenler*, secde edenler*, iyi olanı önerip, kötülüğe engel olanlar; Allah'ın hudutlarını koruyanlardır. Mü'minleri müjdele.

 • Progressive Muslims

  Those who repent, those who serve, those who thank, those who wander in devotion, those who kneel, those who prostrate, those who order good and deter from evil, and those who keep the boundaries of God. And give good news to the believers.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  The repentant, the serving, those praising, those journeying, the lowly, those submitting, those enjoining what is fitting, and those forbidding perversity, and the keepers of the limits of God; and bear thou glad tidings to the believers.

 • Aisha Bewley

  Those who make tawba, those who worship, those who praise, those who fast, those who bow, those who prostrate, those who command the right, those who forbid the wrong, those who preserve the limits of Allah: give good news to the muminun.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They are the repenters, the worshipers, the praisers, the meditators, the bowing and prostrating, the advocators of righteousness and forbidders of evil, and the keepers of GOD's laws. Give good news to such believers. You Shall Disown God's Enemies Abraham Disowned His Father

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  They are the repenters, the worshipers, the thankful, the devout, the kneeling, the prostrating, the advocates of good and the prohibiters of vice, and the caretakers of the boundaries of God; and give good news to the believers.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  They are the repenters, the servers, the praisers, the activists, the bowing, the prostrating, the advocators of good, the forbidders of evil, and the keepers of God's ordinance. Give good news to those who acknowledge.