Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah, kendi yolunda savaşarak ölen ve öldüren mü'minlerin; canlarını ve mallarını Cennet karşılığında satın almıştır. Bu, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da gerçek olan bir söz vermedir. Allah'tan daha iyi sözünde duran kim olabilir? O halde, O'nunla yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte büyük başarı budur.

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَۜ يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقاًّ فِي التَّوْرٰيةِ وَالْاِنْج۪يلِ وَالْقُرْاٰنِۜ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِه۪ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذ۪ي بَايَعْتُمْ بِه۪ۜ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمُ
İnnallaheştera minel mu'minine enfusehum ve emvalehum bi enne lehumul cenneh, yukatilune fi sebilillahi fe yaktulune ve yuktelune va'den aleyhi hakkan fit tevrati vel incili vel kur'an, ve men evfa bi ahdihi minallahi, festebşiru bi bey'ıkumullezi baya'tum bih , ve zalike huvel fevzul azim.
#kelimeanlamkök
1inneşüphesiz
2llaheAllah
3şterasatın almıştırشري
4mine-den
5l-mu'mininemü'minler-امن
6enfusehumcanlarınıنفس
7ve emvalehumve mallarınıمول
8bienne
9lehumukendilerinin olmak üzere
10l-cennetecennetجنن
11yukatilunesavaşırlarقتل
12fi
13sebiliyolundaسبل
14llahiAllah
15feyektuluneöldürürlerقتل
16ve yukteluneve öldürülürlerقتل
17vea'denbir sözdürوعد
18aleyhiüstlendiği
19hakkangerçekحقق
20fi
21t-tevratiTevrat'ta
22vel'incilive İncil'de
23velkuranive Kur'an'daقرا
24ve menve kim
25evfadaha çok durabilirوفي
26biahdihisözündeعهد
27mine
28llahiAllah'tan
29festebşiruo halde sevininبشر
30bibey'ikumualışverişinizdenبيع
31llezi
32bayea'tumyaptığınızبيع
33bihiO'nunla
34ve zalikeve işte
35huveo
36l-fevzubaşarıdırفوز
37l-azimubüyükعظم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah müminlerden, mal ve canlarını, kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler, ölürler. Bu, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da Allah üzerinde hak bir vaaddir. Sözünde Allah'tan daha vefalı kim var? O halde, O'nunla yaptığınız bu alışverişten dolayı müjdeler olsun size! İşte bu, büyük bir kazançtır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Şüphesiz ki Allah, Allah yolunda savaşan, öldüren ve öldürülen müminlerden, canlarını ve mallarını, kendilerine (verilecek) cennet karşılığında satın almıştır.*(Bu), Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da O'nun üzerinde gerçek bir vaat olarak (böyledir). Sözünde Allah'tan daha vefalı kim olabilir ki! O'nunla yapmış olduğunuz alışverişinizden dolayı sevinin! Asıl büyük kurtuluş işte budur.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH iman edenlerin canlarını ve mallarını bahçe karşılığında satın almıştır. ALLAH yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler. Bu, O'nun Tevrat'ta, İncil'de ve Kuran'da verdiği bir sözdür. Verdiği sözü, ALLAH'tan daha iyi kim yerine getirebilir? Öyleyse bu alışverişinizden dolayı sevinin. En büyük başarı budur.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah, kendi yolunda savaşarak ölen ve öldüren mü'minlerin; canlarını ve mallarını Cennet karşılığında satın almıştır. Bu, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da gerçek olan bir söz vermedir. Allah'tan daha iyi sözünde duran kim olabilir? O halde, O'nunla yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte büyük başarı budur.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah, inanıp güvenenlerin kendilerini ve mallarını Cennete karşılık satın almıştır. Allah yolunda çarpışırlar; öldürürler ve ölürler. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da verdiği gerçek sözdür. Sözünü Allah'tan daha iyi tutan kimdir? Öyleyse yaptığınız bu satıştan dolayı sevinin. Bu, büyük bir kurtuluştur.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Aslında, Allah, onlara vereceği cennet karşılığında, inananların canlarını ve mallarını satın almıştır. Onlar, Allah'ın yolunda savaşırlar; öldürürler ve öldürülürler. Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da, O'nun üstlendiği söz gerçektir. Verdiği sözü, Allah'tan daha iyi, kim yerine getirebilir? Bu alışverişten dolayı artık sevinin. En büyük başarı, işte budur.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Kuşku yok ki Allah yolunda çarpışan, öldüren ve öldürülen mü'minlerden Allah, karşılığında Cennet vaad ederek mallarını ve canlarını satın almıştır. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da gerçekleştirmeyi üstlendiği bir vaaddir: hem, sözüne Allah'tan daha sadık kim olabilir ki? Öyleyse sevinin O'nunla böyle bir alışveriş yaptığınız için; bu, işte budur muhteşem mutluluk!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah, müminlerin canlarını ve mallarını, karşılığında kendilerine cennet vermek üzere satın almıştır. Allah yolunda çarpışırlar da öldürürler, öldürülürler. Allah'ın; Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da kendi üzerine hak olarak yazdığı bir vaattır bu. Ahdine, Allah'tan daha vefalı kim var? Perçinlediğiniz bu antlaşmanızdan ötürü müjdeler olsun size. İşte budur o büyük başarının ta kendisi.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Hiç şüphesiz Allah, mü'minlerden -karşılığında onlara mutlaka cenneti vermek üzere- canlarını ve mallarını satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler; (bu,) Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da O'nun üzerine gerçek olan bir vaaddir. Allah'tan daha çok ahdine vefa gösterecek olan kimdir? Şu halde yaptığınız bu alışverişten dolayı sevinip müjdeleşiniz. İşte 'büyük kurtuluş ve mutluluk' budur.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Allah mü'minlerden canlarını ve mallarını, cennet kesinlikle kendilerinin olması pahasına satınaldı. Allah yolunda çarpışacaklar da öldürecekler ve öldürülecekler. Bu Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da Allah'ın söz verdiği bir vaaddir. Allah'tan ziyade ahdine riayet edecek kim vardır? O halde yaptığınız bu alışverişten dolayı size müjdeler olsun! Ve işte o büyük kurtuluş budur.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bilesiniz ki, Allah yolunda savaşan, öldüren ve öldürülen müminlerden Allah canlarını mallarını satın almıştır; hem de karşılığında onlara cenneti vaad ederek: Bu O'nun, yerine getirilmesini Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da bizzat güvence altına aldığı gerçek bir vaattir. Kimdir verdiği sözü Allah'tan iyi tutan? Sevinin öyleyse, O'nunla böyle bir alış veriş yaptığınız için; çünkü budur en büyük bahtiyarlık!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Şüphesiz Allah, mü'minlerden canlarını ve mallarını, kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Artık, onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Allah, bunu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da kesin olarak va'detmiştir. Kimdir sözünü Allah'tan daha iyi yerine getiren? O halde, yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte asıl bu büyük başarıdır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah mü'minlerden canlarını ve mallarını; Cennet muhakkak kendilerinin olmak bahasına satın aldı, Allah yolunda çarpışacaklar da öldürecekler ve öldürülecekler, Tevratta da, İncilde de Kur'anda da hakka taahhüd buyurduğu bir va'd, Allahdan ziyade ahdine vefa edecek kim? O halde akdettiğiniz şu biatten dolayı size müjdeler olsun, ve işte, o fevzi azim bu

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah, mü'minlerden canlarını ve mallarını cennet kendilerinin olmak üzere satın almıştır. Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler. Bu, Allah'ın, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da üstlendiği gerçek bir sözdür! Kim Allah'tan daha çok sözünde durabilir? O halde O'nunla yaptığınız bu alışverişinizden ötürü sevinin. Gerçekten bu, büyük başarıdır.

 • Gültekin Onan

  Hiç şüphesiz Tanrı, inançlılardan, karşılığında onlara mutlaka cenneti vermek üzere canlarını ve mallarını satın almıştır. Onlar Tanrı yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler; (bu) Tevrat'ta, İncil'de ve Kuran'da O'nun üzerine gerçek olan bir vaaddir. Tanrı'dan daha çok ahdine vefa gösterecek olan kimdir? Şu halde yaptığınız bu alışverişten dolayı sevinip müjdeleşiniz. İşte 'büyük kurtuluş ve mutluluk' budur.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Şübhesiz ki Allah hak yolunda (muhaarebe ederek düşmanları) öldürmekde, kendileri de öldürülmekte olan mü'minlerin canlarını ve mallarını — kendilerine cennet (vermek) mukaabilinde — satın almışdık (Onun) Tevratda, Incilde ve Kur'anda (zikr olunan bu va'di) kendi üzerinde hak (ve kat'i) bir va'ddir. Allah kadar ahdine vefa eden kimdir? O halde (ey mü'minler) yapmış olduğunuz bu alış verişden dolayı sevinin. Bu, en büyük seadetdir.

 • İbni Kesir

  Muhakkak ki Allah, mü'minlerin mallarını ve canlarını, karşılığı cennet olmak üzere satın almıştır. Onlar, Allah yolunda savaşırlar; öldürürler ve öldürülürler. Tevrat'da, İncil'de ve Kur'an'da kendi üzerine hak bir vaaddir. Kim Allah'tan daha çok ahdini yerine getirebilir? Öyleyse yaptığınız alış-verişe sevinin. En büyük kurtuluş işte budur.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah, müminlerden canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır. (onlar) Allah yolunda savaşarak öldürürler ve öldürülürler. Bu, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da verilen gerçek bir vaaddir. Verdiği sözü Allah'tan daha çok tutan kim vardır? Öyleyse O'nunla yaptığınız alışverişe sevinin. Bu en büyük başarıdır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Allah, karşılık olarak cenneti verip müminlerden canlarını ve mallarını satın almıştır. Onlar Allah yolunda mücadele ederler, öldürürler ve öldürülürler. Bu Allah'ın Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da üstlendiği gerçek bir vaaddir. Verdiği sözde Allah'tan daha sadık kim olabilir?O halde yaptığınız bu alışverişten dolayı sevinin ey müminler! Müjdeler olsun size, işte en büyük mutluluk, işte en büyük başarı!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Muhakkak ki Allah iman edenlerden, karşılığında onlara cennet vermek üzere, nefslerini ve mallarını satın almıştır.. . Allah uğruna savaşıp, öldürürler veya öldürülürler. . . Tevrat'ta, İncil'de ve Kuran'da, üstlendiği Hak vaattir! Kim Allah'tan daha kuvvetli, ahdini yerine getirebilir? O halde O'nunla yaptığınız bu alışverişten dolayı sevinin! Aziym kurtuluş işte budur!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH inananların canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır. ALLAH yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler. Bu, O'nun Tevrat'ta, İncil'de ve Kuran'da verdiği bir sözdür. Verdiği sözü, ALLAH'tan daha iyi kim yerine getirebilir? Öyleyse bu alışverişinizden dolayı sevinin. En büyük başarı budur.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah, kendi yolunda savaşarak ölen ve öldüren mü'minlerin; canlarını ve mallarını Cennet karşılığında satın almıştır. Bu, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da gerçek olan bir söz vermedir. Allah'tan daha iyi sözünde duran kim olabilir? O halde, O'nunla yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte büyük başarı budur.

 • Progressive Muslims

  God has purchased from the believers their very lives and their wealth, that they will have Paradise. They fight in the cause of God so they kill and are killed. A promise that is true upon Him in the Torah and the Injeel and the Quran. And whoever fulfills his pledge to God, then have good news of the deal which you concluded with. Such is the supreme success.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  God has bought from the believers their lives and their wealth; for that the Garden is theirs — they fighting in the cause of God, killing and being killed — a promise binding upon Him in the Torah and the Gospel and the Qur’an. And who better fulfils his covenant than God? Rejoice then in your bargain that you have contracted with Him; and that is the Great Achievement.

 • Aisha Bewley

  Allah has bought from the muminun their selves and their wealth in return for the Garden. They fight in the Way of Allah and they kill and are killed. It is a promise binding on Him in the Torah, the Injil and the Qur’an and who is truer to his contract than Allah? Rejoice then in the bargain you have made. That is the great victory.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  GOD has bought from the believers their lives and their money in exchange for Paradise. Thus, they fight in the cause of GOD, willing to kill and get killed. Such is His truthful pledge in the Torah, the Gospel, and the Quran - and who fulfills His pledge better than GOD? You shall rejoice in making such an exchange. This is the greatest triumph.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  God has purchased from the believers their very lives and their wealth, that they will have the Paradise; they fight in the cause of God so they kill and are killed; a promise that is true upon Him in the Torah and the Gospel and the Qur'an. And whoever fulfills this pledge with God, then have good news of the pledge which you are concluded with. Such is the great triumph.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  God has purchased from those who acknowledge their very lives and their wealth; that they will have paradise. They fight in the cause of God so they kill and are killed. A promise that is true upon Him in the Torah, the Injeel and the Quran. Whoever fulfills his pledge to God, then have good news of the deal which you concluded with. Such is the supreme success.