Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Nebi ve mü'minlere; Cehennemlik oldukları açıkça belli olduktan sonra, yakınları da olsa, müşriklere bağışlanma dilemeleri yaraşmaz.

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُٓوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِك۪ينَ وَلَوْ كَانُٓوا اُو۬ل۪ي قُرْبٰى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحَابُ الْجَح۪يمِ
Ma kane lin nebiyyi vellezine amenu en yestagfiru lil muşrikine ve lev kanu uli kurba min ba'di ma tebeyyene lehum ennehum ashabul cahim.
#kelimeanlamkök
1ma
2kaneyokturكون
3linnebiyyinebi içinنبا
4vellezineve kimseler için
5amenuinanan(lar)امن
6en
7yestegfirumağfiret dilemekغفر
8lilmuşrikineortak koşanlar içinشرك
9velevve şayet
10kanuolsalarكون
11uliakraba bileاول
12kurbaقرب
13min
14bea'disonraبعد
15ma
16tebeyyenebelli olduktanبين
17lehumonların
18ennehummuhakkak
19eshabuhalkı olduklarıصحب
20l-cehimicehennemجحم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Cehennem halkı oldukları belli olduktan sonra akraba bile olsalar, Allah'a ortak koşanlar için af dilemek, ne peygamberin ne de müminlerin yapacağı bir iştir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Kâfir olarak ölüp) cehennem halkı oldukları onlara açıkça belli olduktan sonra, akraba bile olsalar, (Allah'a) ortak koşanlar için af dilemek, Peygamber için de iman etmiş olanlar için de söz konusu olamaz.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Akraba bile olsalar, ne peygamber, ne de iman edenler, cehennem halkı oldukları kendilerine belli olduktan sonra ortak koşanlar için bağışlanma dileyemez.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Nebi ve mü'minlere; Cehennemlik oldukları açıkça belli olduktan sonra, yakınları da olsa, müşriklere bağışlanma dilemeleri yaraşmaz.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Cehennem ahalisi oldukları iyice belli olmuş olan müşriklerin* bağışlanmalarını istemek ne Nebiye düşer ne de müminlere; isterse en yakınları olsun.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Yakınları bile olsalar, cehennemin yoldaşları oldukları açıklandıktan sonra, ortaklar koşanlar için bağışlanma dilemek, ne peygambere yakışır ne de inananlara.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (Küfre saplanarak ölenlerin) cehennemlik olduğu kendilerine açıklandıktan sonra, müşrikler için -isterse yakın akrabalık bağları bulunsun- Allah'tan af dilemek, ne Peygamber'e ne de iman eden kimselere hiç yakışık almaz.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Akraba bile olsalar, cehennem halkı oldukları açıkça belli olduktan sonra müşrikler için af dilemek ne peygambere yakışır ne de iman edenlere.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Kendilerine onların gerçekten çılgın ateşin arkadaşları oldukları açıklandıktan sonra -yakınları dahi olsa- müşrikler için bağışlanma dilemeleri peygambere ve iman edenlere yaraşmaz.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ne peygambere, ne iman edenlere, akraba bile olsalar, cehennemlik oldukları iyice belli olduktan sonra müşrikler için af dilemek olmaz.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Günah içinde ölen) kimselerin cehennemlik olduğu kendilerine açıklandıktan sonra, yakın akraba olsalar bile, Allah'tan başkasına tanrılık yakıştıran kimselerin bağışlanmasını dilemek artık ne Peygamber'e yaraşır, ne de imana erişenlere.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan sonra, -yakınları da olsalar- Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne Peygambere yaraşır, ne de mü'minlere.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ne Peygambere ne iyman edenlere, akrıba bile olsalar Cehennemlik oldukları onlara tebeyyün ettikten sonra müşrikler için istiğfar etmek yoktur

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Akraba bile olsalar, cehennem halkı oldukları belli olduktan sonra (Allah'a) ortak koşanlar için mağfiret dilemek; ne peygamberin, ne de inananların yapacağı bir iş değildir.

 • Gültekin Onan

  Kendilerine onların gerçekten çılgın ateşin arkadaşları oldukları açıklandıktan sonra -yakınları dahi olsa- müşrikler için bağışlanma dilemeleri peygambere ve inananlara yaraşmaz.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Müşriklerin, o çılgın ateşin yaranı (cehennemlik) oldukları muhakkak meydana çıkdıkdan sonra, artık onların lehine, velev hısım olsunlar, ne peygamberin, ne de mü'min olanların istiğfaar etmeleri doğru değildir.

 • İbni Kesir

  Cehennem ashabı oldukları muhakkak meydana çıktıktan sonra, akraba bile olsalar, müşrikler için mağfiret dilemek peygambere ve mü'minlere yaraşmaz.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Cehennemlik oldukları anlaşıldıktan sonra, akraba bile olsalar müşrikler için bağışlanma dilemek Peygambere ve iman edenlere yaraşmaz.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Kafir olarak ölüp cehennemlik oldukları kendilerine belli olduktan sonra,akraba bile olsalar, müşriklerin affedilmelerini istemek, ne Peygamberin, ne de müminlerin yapacağı bir iş değildir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Ne En Nebi'ye ne de iman edenlere, akraba dahi olsalar, ateş ehli oldukları açıkça belli olduktan sonra şirk koşanlar için bağışlanma dilemeleri olur şey değil (zira "Allah şirki bağışlamaz")! ( Açıklaması şudur: Allah kişinin beyninde öyle bir sistem oluşturmuştur ki; o sisteme göre şirk düşüncesi yani bir dışsal varlığa tapınma hali yaşayan beyin kendi yapısında bulunan ilahi kuvvetleri harekete geçirme yetisinden mahrum kalır. )

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Akraba bile olsalar, ne peygamber, ne de inananlar, cehennem halkı oldukları kendilerine belli olduktan sonra ortak koşanlar için bağışlanma dileyemez.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Nebi ve mü'minlere; Cehennemlik oldukları açıkça belli olduktan sonra, yakınları da olsa, müşriklere bağışlanma dilemeleri yaraşmaz.

 • Progressive Muslims

  It is not for the prophet and those who believe that they should seek forgiveness for those who have set up partners, even if they are relatives, after it has been made clear to them that they are the dwellers of Hell.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  It is not for the Prophet and those who heed warning to ask for forgiveness for the idolaters, though they be relatives, after it has become clear to them that they are the companions of Hell.

 • Aisha Bewley

  It is not right for the Prophet and those who have iman to ask forgiveness for the idolaters – even if they are close relatives – after it has become clear to them that they are the Companions of the Blazing Fire.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Neither the prophet, nor those who believe shall ask forgiveness for the idol worshipers, even if they were their nearest of kin, once they realize that they are destined for Hell.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  It is not for the prophet and those who believe that they should seek forgiveness for the polytheists, even if they are relatives, after it has been made clear to them that they are the dwellers of Hell.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  It is not for the prophet and those who acknowledge that they should seek forgiveness for those who have set up partners, even if they are relatives, after it has been made clear to them that they are the dwellers of hell.