Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kalplerinde hastalık olanlara gelince, bu onların kötülüklerine kötülük katmıştır. Ve onlar Kafir olarak ölürler.

وَاَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْساً اِلٰى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ
Ve emmellezine fi kulubihim maradun fe zadethum ricsen ila ricsihim ve matu ve hum kafirun.
#kelimeanlamkök
1veemmafakat gelince
2ellezinekimselere
3fi
4kulubihimyüreklerindeقلب
5meradunhastalık olan(lara)مرض
6fezadethumkatmıştır onlarınزيد
7ricsenpislikرجس
8ila
9ricsihimpisliklerineرجس
10ve matuve ölürlerموت
11vehumonlar
12kafirunekafirler olarakكفر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Kalplerinde hastalık olanlara gelince, onların da murdarlıklarına murdarlık katmış ve onlar kafir olarak ölüp gitmişlerdir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kalplerinde hastalık bulunanlara gelince, onların da inkârlarını tamamen artırır ve onlar artık kâfir olarak ölürler.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kalplerinde hastalık bulunanlara gelince... Onların da kötülüklerini arttırmıştır ve onlar kafirler olarak ölürler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kalplerinde* hastalık olanlara gelince, bu onların kötülüklerine kötülük katmıştır. Ve onlar Kafir olarak ölürler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kalplerinde hastalık olanların da pisliğine pislik katar. Onlar da kafir olarak ölürler.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Fakat yüreklerinde sayrılık olanların, kötülüğüne kötülük katmıştır; nankörler olarak ölürler.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bir de kalpleri hastalıklı kimseler var; ve bu onların çirkefliklerinin katmerlenmesine yol açmıştır; en sonunda onlar, (boğazlarına kadar gömüldükleri inkarda) kafir olarak ölüp gidecekler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Kalplerinde maraz olanlara gelince, inen sure onların pisliğine pislik ekler. Kafir olarak ölüp gittiler onlar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Kalblerinde hastalık olanların ise, iğrençliklerine iğrençlik (murdarlık) ekleyip arttırmış ve onlar kafir kimseler olarak ölmüşlerdir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Kalplerinde bir hastalık olanlara gelince, onların da küfürlerine küfür katmıştır ve kafir olarak ölüp gitmişlerdir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Öte yandan, kalplerinde bir hastalık bulunanlarınsa, her yeni haber inançsızlıklarına inançsızlık katar ve böylece hakkı tanımama tutumu içindeyken ölüp giderler.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Kalplerinde hastalık olanların ise, pisliklerine pislik katmış (küfürlerini artırmış), böylece kafir olarak ölüp gitmişlerdir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kalblerinde bir maraz olanlara gelince: onların da küfürlerine küfür katmıştır ve kafir olarak ölüb gitmişlerdir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Fakat yüreklerinde hastalık olanlara gelince (bu), onların pisliklerine pislik katar. Ve onlar kafir olarak ölürler.

 • Gültekin Onan

  Kalplerinde hastalık olanların ise, iğrençliklerine iğrençlik (murdarlık) ekleyip arttırmış ve onlar kafir kimseler olarak ölmüşlerdir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Fakat (o sureler) kalblerinde maraz (küfür ve nifaak) bulunanların küfürlerine küfür katıb artırdı ve onlar kafir kafir öldüler.

 • İbni Kesir

  Kalblerinde hastalık bulunanların ise, murdarlıklarına murdarlık katmıştır. Ve kafir olarak ölmüşlerdir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kalplerinde hastalık bulunanların pisliklerine pislik katmıştır. Ve onlar, kafir olarak ölmüşlerdir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Fakat o sureler, kalplerinde küfür ve nifak hastalığı bulunanların inkarlarına inkar kattı ve onlar kafir olarak öldüler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Hastalıklı düşünce sahiplerine gelince; onların pisliğine pislik katıp arttırmış; onlar hakikat bilgisini inkar edenler olarak ölmüşlerdir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kalplerinde hastalık bulunanlara gelince... Onların da kötülüklerine kötülük katmıştır ve onlar kafirler olarak ölürler.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Kalplerinde hastalık olanlara gelince, bu onların kötülüklerine kötülük katmıştır. Ve onlar gerçeği yalanlayan nankörler olarak ölürler.

 • Progressive Muslims

  As for those who have a disease in their hearts, it only increased foulness to their foulness, and they died as rejecters.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And as for those in whose hearts is disease, it adds abomination to their abomination; and they die while they are false claimers of guidance.

 • Aisha Bewley

  But as for those with sickness in their hearts, it adds defilement to their defilement, and they die kuffar.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  As for those who harbored doubts in their hearts, it actually added unholiness to their unholiness, and they died as disbelievers.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  As for those who have a disease in their hearts, it only increased tainting to their taint, and they died as rejecters.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  As for those who have a disease in their hearts, it only increased foulness to their foulness, and they died as ingrates.