Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

O gün, cehennem ateşinde kızdırılıp; onlarla alınları, yanları ve sırtları dağlanacak, "İşte bunlardır, kendiniz için biriktirdiğiniz şeyler, tadın, biriktirdiğiniz şeylerin azabını." denecek.

يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا ف۪ي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْۜ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ
Yevme yuhma aleyha fi nari cehenneme fe tukva biha cibahuhum ve cunubuhum ve zuhuruhum, haza ma keneztum li enfusikum fe zuku ma kuntum teknizun.
#kelimeanlamkök
1yevmeO günيوم
2yuhmakızdırılırحمي
3aleyhaüzerleri
4fiiçinde
5nariateşiنور
6cehennemecehennem
7fe tukvadağlanırكوي
8bihabunlarla
9cibahuhumonların alınlarıجبه
10ve cunubuhumve yanlarıجنب
11ve zuhuruhumve sırtlarıظهر
12haza(işte) budur
13maşeyler
14keneztumyığdıklarınızكنز
15lienfusikumnefisleriniz içinنفس
16fezukuo halde tadınذوق
17maşeyleri
18kuntumolduğunuzكون
19teknizuneyığıyor(lar)كنز
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  O gün cehennem ateşinde bunların derileri kızdırılıp pul pul dökülür; bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanır ve onlara denilir ki: "İşte bu, kendiniz için biriktirdiğiniz servettir. Artık yığdığınız şeylerin azabını tadınız."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  O gün cehennem ateşinde (bu biriktirilen şeylerin) üzeri kızdırılacaktır ve bu (birikim)lerle onların alınları, yanları ve sırtları dağlanacaktır. (Kendilerine şöyle denecektir): "İşte bu, kendiniz için biriktirdiğiniz (servet)tir. Artık yığmış olduğunuz şeylerin (azabını) tadın!"*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Gün gelir o biriktirdikleri altınlar ve paralar cehennem ateşinde ısıtılarak onlarla alınları, yanları ve sırtları dağlanır: "Kendiniz için biriktirdiğiniz işte budur. Biriktirdiğinizi tadın."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  O gün, cehennem ateşinde kızdırılıp; onlarla* alınları, yanları ve sırtları dağlanacak, "İşte bunlardır, kendiniz için biriktirdiğiniz şeyler, tadın, biriktirdiğiniz şeylerin azabını." denecek.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  O alevli ateş içinde kızdırılarak bunlarla(altın ve gümüşle) alınlarının, sırtlarının ve yanlarının dağlanacağı gün onlara şöyle denecektir. "İşte kendiniz için biriktirdikleriniz! Birikimlerinizin tadına varın bakalım".

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Cehennem ateşinde kızdırılıp, alınlarının, yanlarının ve sırtlarının dağlanacağı gün: "İşte bu, kendiniz için biriktirdikleriniz; artık tadın biriktirdiklerinizi!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  O servetin cehennem ateşinde kızartılıp onların alınlarının, yanlarının ve sırtlarının dağlanacağı gün onlara: "İşte sırf kendiniz için yığdığınız servetiniz! Haydi, şimdi görün bakalım yığdığınız servetin gününü!" (denilecek).

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Gün olur, cehennem ateşinde onların üzerine lav dökülür de bununla onların alınları, böğürleri, sırtları dağlanır: "İşte egolarınız için yığdıklarınız. Hadi tadın biriktirmiş olduklarınızı!"

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Bunların üzerlerinin cehennem ateşinde kızdırılacağı gün, onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak (ve:) "İşte bu, kendiniz için yığıp sakladıklarınızdır; yığıp sakladıklarınızı tadın" (denilecek).

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  O gün ki, bunların üzeri cehennem ateşinden kızdırılacak ve kendilerinin alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak ve: "İşte bu, sizin kendiniz için derip tıktıklarınız; haydi, tadın bakalım derip tıktıklarınızı!" denilecek.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bu (toplanıp saklanan altının, gümüşün) cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınlarının, böğürlerinin ve sırtlarının damgalanacağı Gün, (bu günahkarlara:) "İşte, kendiniz için topladığınız hazineler!" denecek, "Şimdi tadın bakalım, sarılıp sakladığınız hazinelerin (başınıza açtığı belanın) tadını!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılacak da onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak ve, "İşte bu, kendiniz için biriktirip sakladığınız şeylerdir. Haydi tadın bakalım, biriktirip sakladıklarınızı!" denilecek.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O gün ki bunların üzeri Cehennem ateşinde kızdırılacak da kendilerinin alınları, böğürleri, sırtları bunlarla dağlanacak: işte bu diye sizin nefisleriniz için derib tıktıklarınız, haydi dadın bakalım ne derib tıkıyordunuz

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O gün cehennem ateşinde bunların üzeri ısıtılı(p pullanı)r; bunlarla, onların alınları, yanları ve sırtları dağlanır: "İşte nefisleriniz için yığdıklarınız, yığdıklarınızı tadın!" (denilir).

 • Gültekin Onan

  Bunların üzerlerinin cehennem ateşinde kızdırılacağı gün, onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak (ve:) "İşte bu, kendiniz için yığıp sakladıklarınızdır; yığıp sakladıklarınızı tadın" (denilecek).

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O gün ki bunlar, üzerlerinde (yakılacak) cehennem ateşinin içinde kızdırılacak da o kimselerin alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak, "İşte bu, (denilecek), nefisleriniz için toblayıb sakladıklarınız! Artık saklayıb istifçilik etdiğiniz bu nesneleri (n acısını haydi) tadın!"

 • İbni Kesir

  O gün cehennem ateşinde bunların üzeri kızdırılır ve bunlarla onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanır. İşte bu, kendiniz için biriktirdiğiniz, tadın biriktirmiş olduğunuzu, denir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Bunlar cehennem ateşinde kızdırıldığı gün, alınları, böğürleri ve sırtları onlarla dağlanacak, 'bu kendiniz için biriktirdiğinizdir; biriktirdiğinizi tadın!' denecektir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Yığılan bu altın ve gümüş cehennem ateşinde kızdırılarak, bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanacağı gün onlara:"İşte! denilecek, sizin nefisleriniz için yığıp hazineye tıktıklarınız! Haydi tadın bakalım o tıktığınız şeyleri!"

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Cehennem Narı'nda, altın - gümüşün üzeri kızdırılıp, bunlarla, onların alınları, yanları ve sırtları dağlanacağı (çepeçevre azap görecekleri) süreçte (denilecek ki): "İşte bu nefsleriniz için toplayıp sakladıklarınız; artık tadın hazine edindiğinizi (sonuçlarını)!"

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Gün gelir o biriktirdikleri altınlar ve paralar cehennem ateşinde ısıtılarak onlarla alınları, yanları ve sırtları dağlanır: 'Kendiniz için biriktirdiğiniz işte budur. Biriktirdiğinizi tadın.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  O gün, biriktirdikleri altın ve gümüş, cehennem ateşinde kızdırılıp; onlarla alınları, yanları ve sırtları dağlanacak, "İşte bunlardır, kendiniz için biriktirdiğiniz şeyler, tadın, biriktirdiğiniz şeylerin azabını." denecek.

 • Progressive Muslims

  On the Day when they will be seared in the fires of Hell, and their foreheads and sides and backs will be branded with it: "This is what you have hoarded for yourselves, so taste what you have hoarded!"

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  The day it will be heated in the fire of Gehenna, then therewith will be branded their foreheads and their sides and their backs: “This is what you amassed for your souls; so taste what you amassed!”

 • Aisha Bewley

  on the Day it is heated up in the fire of Hell and their foreheads, sides and backs are branded with it: ‘This is what you hoarded for yourselves, so taste what you were hoarding!’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The day will come when their gold and silver will be heated in the fire of Hell, then used to burn their foreheads, their sides, and their backs: "This is what you hoarded for yourselves, so taste what you have hoarded."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  On the Day when they will be seared in the fires of Hell, and their foreheads and sides and backs will be branded with it: "This is what you have hoarded for yourselves, so taste what you have hoarded!"

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  On the day when they will be seared in the fires of hell, their foreheads, sides and backs will be branded with it: "This is what you have hoarded for yourselves, so taste what you have hoarded!"