Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Gökleri ve yeri yarattığı zaman koyduğu yasasında, Allah'ın yanında ayların sayısı on ikidir. Bunların dördü haram aylardır. İşte kayyum olan budur. Bu aylarda, kendinize haksızlık yapmayın. Ve müşrikler nasıl sizinle topyekun savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekun savaşın. Biliniz ki, Allah, muttakilerle beraberdir.

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً ف۪ي كِتَابِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَٓا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌۜ ذٰلِكَ الدّ۪ينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا ف۪يهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِك۪ينَ كَٓافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَٓافَّةًۜ وَاعْلَمُٓوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّق۪ينَ
İnne iddeteş şuhuri indallahisna aşere şehren fi kitabillahi yevme halakas semavati vel arda minha erbeatun huruma zaliked dinul kayyimu fe la tazlimu fihinne enfusekum ve katilul muşrikine kaffeten kema yukatilunekum kaffeh, va'lemu ennallahe meal muttekin.
#kelimeanlamkök
1inneşüphesiz
2iddetesayısıعدد
3ş-şuhuriaylarınشهر
4indekatındaعند
5llahiAllah'ın
6sna(on) ikiثني
7aşeraon (iki)عشر
8şehranaydırشهر
9fi
10kitabikitabındaكتب
11llahiAllah'ın
12yevmegünden beriيوم
13halekayarattığıخلق
14s-semavatigökleriسمو
15vel'erdeve yeriارض
16minhabunlardan
17erbeatundördüربع
18hurumunharam(ay)lardırحرم
19zalikeişte budur
20d-dinudinدين
21l-kayyimudoğruقوم
22fela
23tezlimuzulmetmeyinظلم
24fihinne(o aylar) içinde
25enfusekumkendinizeنفس
26ve katiluve savaşınقتل
27l-muşrikineortak koşanlarlaشرك
28kaffetentopyekunكفف
29kemanasıl
30yukatilunekumsizinle savaşıyorlarsaقتل
31kaffetentopyekunكفف
32vea'lemuve bilin kiعلم
33enneşüphesiz
34llaheAllah
35meaberaberdir
36l-muttekinekorunanlarlaوقي
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Gökleri ve yeri yarattığı gündeki yazısına göre Allah katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır/savaşın yasak olduğu aylardır. İşte Allah'ın sapasağlam yasası budur. O aylar içinde kendinize zulmetmeyiniz ve müşrikler nasıl sizinle topyekün savaşıyorlarsa siz de onlara karşı topyekün savaşınız.Biliniz ki Allah müttakilerle/sakınanlarla beraberdir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah'ın kitabına (yasasına) göre Allah katında ayların sayısı on iki olup,* bunlardan dördü haram aylardır.* İşte bu doğru dindir (yasadır). Onlarda (haram aylar konusunda) kendinize haksızlık etmeyin ve onlar nasıl sizinle topyekûn savaşıyorlarsa siz de müşriklerle topyekûn savaşın!* Bilin ki Allah muttakîlerle (duyarlı olanlarla) beraberdir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Gökleri ve yeri yarattığı gün ALLAH'ın kitabında ayların sayısı, ALLAH'a göre on ikidir. Bunlardan dördü ise sınırlanmıştır. İşte kusursuz din budur; o aylarda (savaşarak) kendinize zulmetmeyiniz. Ama putperestler sizinle toptan savaşırlarsa siz de onlarla toptan savaşın. Bilesiniz ki ALLAH erdemli davrananların yanındadır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Gökleri ve yeri yarattığı zaman koyduğu yasasında, Allah'ın yanında ayların sayısı on ikidir. Bunların dördü haram aylardır. İşte kayyum* olan budur. Bu aylarda, kendinize haksızlık yapmayın. Ve müşrikler nasıl sizinle topyekun savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekun savaşın. Biliniz ki, Allah, muttakilerle* beraberdir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Gökleri ve yeri yarattığı gün, Allah'ın Kitabında* olan şudur: Allah katında ayların sayısı on ikidir; bunlardan dördü haram aylardır*. İşte doğru hesap budur. Öyleyse siz bu aylarda kendinizi kötü duruma düşürmeyin. O müşrikler, nasıl sizinle topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah, kendisinden çekinerek korunanlarla beraberdir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Aslında, Allah'ın, gökleri ve yeryüzünü yarattığı günden beri, Allah'ın Kitabı'nda, ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü kutsal aylardır.* Dinin kaynağı ve dayanağı, işte budur. Artık, o aylarda kendinize yazık etmeyin. Ortaklar koşanlar sizinle nasıl topluca savaşıyorlarsa, siz de onlarla topluca savaşın. İyi bilin ki, Allah, sorumluluk bilinci taşıyanlarla kesinlikle birliktedir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bilin ki Allah'a göre ayların sayısı, gökleri ve yeri yarattığı gün Allah'ın koyduğu yasa gereğince on ikidir. Onlardan dördü haram aydır; Allah'ın koyduğu kozmik nizama uygun değerlendirme budur. O halde, bu konuda kendinize kötülük etmeyin! Tabii ki onların sizinle topyekün savaştığı gibi siz de onlarla topyekün savaşın: ama iyi bilin ki Allah sorumlu davrananlarla birliktedir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Gökleri ve yeri yarattığı gündeki yazısına göre, Allah katında ayların sayısı onikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. Eskimez din işte budur. Artık o aylar içinde benliklerinize zulmetmeyin. Müşrikler sizinle nasıl topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın. Şunu bilin ki, Allah, takva sahipleriyle beraberdir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Gerçek şu ki, Allah katında ayların sayısı, gökleri ve yeri yarattığı günden beri Allah'ın kitabında on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte dosdoğru olan hesab (din) budur. Öyleyse bunlarda kendinize zulmetmeyin ve onların sizlerle topluca savaşması gibi siz de müşriklerle topluca savaşmayın. Ve bilin ki Allah, takva sahipleriyle beraberdir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Doğrusu Allah katında ayların sayısı, gökleri ve yeri yarattığı günkü Allah yazısında on iki aydır; bunlardan dördü haram aylardır. Bu, işte en doğru dindir; onun için bunlar hakkında kendinize zulmetmeyin; müşrikler sizinle topyekün savaştıkları gibi siz de topyekün savaşın ve bilin ki Allah, korunanlarla beraberdir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bilin ki, Allahın nazarında ayların sayısı, Allahın gökleri ve yeri yarattığı gün koyduğu ölçü uyarınca on ikidir; (ve) bunlardan dördü haram aylardır; işte (Allahın) her zaman geçerli sapasağlam yasa(sı) budur. O halde, bu (aylar) konusunda artık kendinize yazık etmeyin. Ve onlar sizinle nasıl topyekün savaşıyorlarsa, siz de Allahtan başkalarına tanrılık yakıştıranlarla öyle topyekün savaşın; ve bilin ki, Allah kendisine karşı sorumluluk bilincine sahip olanlarla beraberdir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında, Allah katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu, Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Fakat Allah'a ortak koşanlar sizinle nasıl topyekun savaşıyorlarsa, siz de onlarla topyekun savaşın. Bilin ki Allah, kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Doğrusu, ayların sayısı Allah yanında on iki aydır, Gökleri, Yeri halkettiği günkü Allah yazısında; bunlardan dördü haram olanlardır, bu işte en paydar, en doğru dindir, onun için bunlar hakkında nefislerinize zulmetmeyin de müşrikler size kaffeten harbettikleri gibi siz de onlara kaffeten harbedin ve bilin ki Allah korunanlarla beraberdir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Gökleri ve yeri yarattığı gündeki yazısına göre Allah'ın katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram(ay)lardır. İşte doğru din budur. O aylar içinde (konulmuş yasağı çiğneyerek) kendinize zulmetmeyin ve (Allah'a) ortak koşanlar nasıl sizinle topyekun savaşıyorlarsa, siz de onlarla topyekun savaşın ve bilin ki Allah korunanlarla beraberdir.

 • Gültekin Onan

  Gerçek şu ki, Tanrı katında ayların sayısı, gökleri ve yeri yarattığı günden beri Tanrı'nın kitabında on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte dosdoğru olan hesab (din) budur. Öyleyse bunlarda kendinize zulmetmeyin ve onların sizlerle topluca savaşması gibi siz de müşriklerle topluca savaşın. Ve bilin ki Tanrı, takva sahipleriyle beraberdir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Hakıykatde ayların sayısı Allah yanında, Allahın kitabında — ta gökleri ve yeri yaratdığı günden beri — on iki aydır. Onlardan dördü haraam olanlardır, işte bu en doğru hesabdır. O halde (bilhassa) bunlarda (o haram aylarda) nefislerinize zulmetmeyin. (Bununla beraber) müşrikler sizinle nasıl topyekun harb ederlerse siz de onlarla topyekun harb edin. Bilin ki Allah, (fenalıkdan) sakınanlarla beraberdir.

 • İbni Kesir

  Doğrusu ayların sayısı; gökleri ve yeri yarattığı günden beri Allah'ın kitabında oniki aydır. Bunlardan dördü haram olanlardır. İşte doğru din budur. O halde bunlardan nefislerinize zulmetmeyin. Müşrikler sizinle nasıl toplu olarak savaşıyorlarsa, siz de onlarla tolu olarak savaşın. Ve bilin ki; muhakkak Allah, müttakilerle beraberdir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında Allah katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. Bu dosdoğru bir dindir. O aylarda kendinize zulmetmeyin. Fakat sizinle topyekün savaşan müşriklerle de topyekün savaşın! Allah'ın muttakilerin yanında olduğunu bilin.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Doğrusu, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü kesin hükmünde, ayların sayısı on iki ay olup bunlardan dördü hürmetlidir. İşte doğru hesap budur. O halde bu aylar konusunda kendinize zulmetmeyin ve müşrikler nasıl sizinle topyekun savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekun savaşın! Ve bilin ki Allah, ilahi sınırlara saygılı olup fenalıklardan sakınanlarla beraberdir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Muhakkak ki Allah indinde, semaları ve arzı halk ettiği süreçte Allah ilminde, ayların adedi on ikidir.. . Onlardan dördü haramdır (aylar); (Muharrem, Receb, Zilkaide, Zilhicce). . . İşte Din-i Kayyim (geçerli, payidar sistem) budur. . . Onlar (haram aylar) içinde nefslerinize zulmetmeyin. . . Müşriklerle savaşın, onların hep birlikte sizinle savaştıkları gibi. . . İyi bilin ki Allah korunanlarla beraberdir (maiyet hakikatine işaret).

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Gökleri ve yeri yarattığı gün ALLAH'ın kitabında ayların sayısı, ALLAH'a göre on ikidir. Bunlardan dördü ise kutsaldır. İşte kusursuz din budur; o aylarda (savaşarak) kendinize zulmetmeyiniz. Ama putperestler sizinle toptan savaşırlarsa siz de onlarla toptan savaşın. Bilesiniz ki ALLAH erdemli davrananların yanındadır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Gökleri ve yeri yarattığı zaman koyduğu yasasında, Allah'ın yanında ayların sayısı on ikidir. Bunların dördü haram aylardır. İşte doğru din budur. Bu aylarda, kendinize haksızlık yapmayın. Ve müşrikler nasıl sizinle topyekun savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekun savaşın. Biliniz ki, Allah, muttakilerle* beraberdir.

 • Progressive Muslims

  The count of the months with God is twelve months in God's record the day He created the heavens and the Earth; four of them are restricted. This is the correct system; so do not wrong yourselves in them; and fight those who set up partners collectively as they fight you collectively. And know that God is with the righteous.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  The count of months is with God; twelve months were in the Writ of God the day He created the heavens and the earth; from it are four inviolable. That is the right doctrine, so wrong not your souls concerning them: — and fight the idolaters altogether as they fight you altogether, and know that God is with those of prudent fear —

 • Aisha Bewley

  There have been twelve months with Allah in the Book of Allah, from the day He first created the heavens and earth. Four of them are haram. That is the True Deen. So do not wrong one another during them. However, fight the idolaters totally just as they fight you totally, and know that Allah is with those who have taqwa.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The count of months, as far as GOD is concerned, is twelve. This has been GOD's law, since the day He created the heavens and the earth. Four of them are sacred. This is the perfect religion; you shall not wrong your souls (by fighting) during the Sacred Months. However, you may declare all-out war against the idol worshipers (even during the Sacred Months), when they declare all-out war against you, and know that GOD is on the side of the righteous.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  The count of the months with God is twelve months in the book of God the day He created the heavens and the earth; four of them are restricted. This is the correct system; so do not wrong yourselves in them; and fight the polytheists collectively as they fight you collectively. And know that God is with the righteous.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The count of the months with God is twelve months in God's book the day He created the heavens and the earth; four of them are restricted. This is the correct system; so do not wrong yourselves in them. Fight those who set up partners collectively as they fight you collectively. Know that God is with the righteous.