9. Tevbe suresi 36. ayet

/ 129
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Gökleri ve yeri yarattığı zaman koyduğu yasasında, Allah'ın yanında ayların sayısı on ikidir. Bunların dördü haram aylardır. İşte doğru din budur. Bu aylarda, kendinize haksızlık yapmayın. Ve müşrikler nasıl sizinle topyekun savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekun savaşın. Biliniz ki, Allah, muttakilerle* beraberdir.

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ
İnne iddeteş şuhuri indallahisna aşere şehren fi kitabillahi yevme halakas semavati vel arda minha erbeatun huruma zaliked dinul kayyimu fe la tazlimu fihinne enfusekum ve katilul muşrikine kaffeten kema yukatilunekum kaffeh, va'lemu ennallahe meal muttekin.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Gökleri ve yeri yarattığı gündeki yazısına göre Allah katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır/savaşın yasak olduğu aylardır. İşte Allah'ın sapasağlam yasası budur. O aylar içinde kendinize zulmetmeyiniz ve müşrikler nasıl sizinle topyekün savaşıyorlarsa siz de onlara karşı topyekün savaşınız.Biliniz ki Allah müttakilerle/sakınanlarla beraberdir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Gökleri ve yeri yarattığı gün ALLAH'ın kitabında ayların sayısı, ALLAH'a göre on ikidir. Bunlardan dördü ise kutsaldır. İşte kusursuz din budur; o aylarda (savaşarak) kendinize zulmetmeyiniz. Ama putperestler sizinle toptan savaşırlarsa siz de onlarla toptan savaşın. Bilesiniz ki ALLAH erdemli davrananların yanındadır.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Gökleri ve yeri yarattığı zaman koyduğu yasasında, Allah'ın yanında ayların sayısı on ikidir. Bunların dördü haram aylardır. İşte doğru din budur. Bu aylarda, kendinize haksızlık yapmayın. Ve müşrikler nasıl sizinle topyekun savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekun savaşın. Biliniz ki, Allah, muttakilerle* beraberdir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Gökleri ve yeri yarattığı gün, Allah'ın Kitabında* olan şudur: Allah katında ayların sayısı on ikidir; bunlardan dördü haram aylardır*. İşte doğru hesap budur. Öyleyse siz bu aylarda kendinizi kötü duruma düşürmeyin. O müşrikler, nasıl sizinle topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah, kendisinden çekinerek korunanlarla beraberdir.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Aslında, Allah'ın, gökleri ve yeryüzünü yarattığı günden beri, Allah'ın Kitabı'nda, ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü kutsal aylardır.* Dinin kaynağı ve dayanağı, işte budur. Artık, o aylarda kendinize yazık etmeyin. Ortaklar koşanlar sizinle nasıl topluca savaşıyorlarsa, siz de onlarla topluca savaşın. İyi bilin ki, Allah, sorumluluk bilinci taşıyanlarla kesinlikle birliktedir.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Bilin ki Allah'a göre ayların sayısı, gökleri ve yeri yarattığı gün Allah'ın koyduğu yasa gereğince on ikidir. Onlardan dördü haram aydır; Allah'ın koyduğu kozmik nizama uygun değerlendirme budur. O halde, bu konuda kendinize kötülük etmeyin! Tabii ki onların sizinle topyekün savaştığı gibi siz de onlarla topyekün savaşın: ama iyi bilin ki Allah sorumlu davrananlarla birliktedir.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Gökleri ve yeri yarattığı gündeki yazısına göre, Allah katında ayların sayısı onikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. Eskimez din işte budur. Artık o aylar içinde benliklerinize zulmetmeyin. Müşrikler sizinle nasıl topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın. Şunu bilin ki, Allah, takva sahipleriyle beraberdir.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Gerçek şu ki, Allah katında ayların sayısı, gökleri ve yeri yarattığı günden beri Allah'ın kitabında on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte dosdoğru olan hesab (din) budur. Öyleyse bunlarda kendinize zulmetmeyin ve onların sizlerle topluca savaşması gibi siz de müşriklerle topluca savaşmayın. Ve bilin ki Allah, takva sahipleriyle beraberdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Doğrusu Allah katında ayların sayısı, gökleri ve yeri yarattığı günkü Allah yazısında on iki aydır; bunlardan dördü haram aylardır. Bu, işte en doğru dindir; onun için bunlar hakkında kendinize zulmetmeyin; müşrikler sizinle topyekün savaştıkları gibi siz de topyekün savaşın ve bilin ki Allah, korunanlarla beraberdir.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Bilin ki, Allahın nazarında ayların sayısı, Allahın gökleri ve yeri yarattığı gün koyduğu ölçü uyarınca on ikidir; (ve) bunlardan dördü haram aylardır; işte (Allahın) her zaman geçerli sapasağlam yasa(sı) budur. O halde, bu (aylar) konusunda artık kendinize yazık etmeyin. Ve onlar sizinle nasıl topyekün savaşıyorlarsa, siz de Allahtan başkalarına tanrılık yakıştıranlarla öyle topyekün savaşın; ve bilin ki, Allah kendisine karşı sorumluluk bilincine sahip olanlarla beraberdir.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında, Allah katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu, Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Fakat Allah'a ortak koşanlar sizinle nasıl topyekun savaşıyorlarsa, siz de onlarla topyekun savaşın. Bilin ki Allah, kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Doğrusu, ayların sayısı Allah yanında on iki aydır, Gökleri, Yeri halkettiği günkü Allah yazısında; bunlardan dördü haram olanlardır, bu işte en paydar, en doğru dindir, onun için bunlar hakkında nefislerinize zulmetmeyin de müşrikler size kaffeten harbettikleri gibi siz de onlara kaffeten harbedin ve bilin ki Allah korunanlarla beraberdir
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Gökleri ve yeri yarattığı gündeki yazısına göre Allah'ın katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram(ay)lardır. İşte doğru din budur. O aylar içinde (konulmuş yasağı çiğneyerek) kendinize zulmetmeyin ve (Allah'a) ortak koşanlar nasıl sizinle topyekun savaşıyorlarsa, siz de onlarla topyekun savaşın ve bilin ki Allah korunanlarla beraberdir.
Gültekin Onan
Gerçek şu ki, Tanrı katında ayların sayısı, gökleri ve yeri yarattığı günden beri Tanrı'nın kitabında on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte dosdoğru olan hesab (din) budur. Öyleyse bunlarda kendinize zulmetmeyin ve onların sizlerle topluca savaşması gibi siz de müşriklerle topluca savaşın. Ve bilin ki Tanrı, takva sahipleriyle beraberdir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Hakıykatde ayların sayısı Allah yanında, Allahın kitabında — ta gökleri ve yeri yaratdığı günden beri — on iki aydır. Onlardan dördü haraam olanlardır, işte bu en doğru hesabdır. O halde (bilhassa) bunlarda (o haram aylarda) nefislerinize zulmetmeyin. (Bununla beraber) müşrikler sizinle nasıl topyekun harb ederlerse siz de onlarla topyekun harb edin. Bilin ki Allah, (fenalıkdan) sakınanlarla beraberdir.
İbni Kesir
Doğrusu ayların sayısı; gökleri ve yeri yarattığı günden beri Allah'ın kitabında oniki aydır. Bunlardan dördü haram olanlardır. İşte doğru din budur. O halde bunlardan nefislerinize zulmetmeyin. Müşrikler sizinle nasıl toplu olarak savaşıyorlarsa, siz de onlarla tolu olarak savaşın. Ve bilin ki; muhakkak Allah, müttakilerle beraberdir.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında Allah katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. Bu dosdoğru bir dindir. O aylarda kendinize zulmetmeyin. Fakat sizinle topyekün savaşan müşriklerle de topyekün savaşın! Allah'ın muttakilerin yanında olduğunu bilin.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Doğrusu, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü kesin hükmünde, ayların sayısı on iki ay olup bunlardan dördü hürmetlidir. İşte doğru hesap budur. O halde bu aylar konusunda kendinize zulmetmeyin ve müşrikler nasıl sizinle topyekun savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekun savaşın! Ve bilin ki Allah, ilahi sınırlara saygılı olup fenalıklardan sakınanlarla beraberdir.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Muhakkak ki Allah indinde, semaları ve arzı halk ettiği süreçte Allah ilminde, ayların adedi on ikidir. . . Onlardan dördü haramdır (aylar); (Muharrem, Receb, Zilkaide, Zilhicce). . . İşte Din-i Kayyim (geçerli, payidar sistem) budur. . . Onlar (haram aylar) içinde nefslerinize zulmetmeyin. . . Müşriklerle savaşın, onların hep birlikte sizinle savaştıkları gibi. . . İyi bilin ki Allah korunanlarla beraberdir (maiyet hakikatine işaret).
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
The count of months, as far as GOD is concerned, is twelve. This has been GOD's law, since the day He created the heavens and the earth. Four of them are sacred. This is the perfect religion; you shall not wrong your souls (by fighting) during the Sacred Months. However, you may declare all-out war against the idol worshipers (even during the Sacred Months), when they declare all-out war against you, and know that GOD is on the side of the righteous.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
The count of the months with God is twelve months in the book of God the day He created the heavens and the earth; four of them are restricted. This is the correct system; so do not wrong yourselves in them; and fight the polytheists collectively as they fight you collectively. And know that God is with the righteous.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
The count of the months with God is twelve months in God's book the day He created the heavens and the earth; four of them are restricted. This is the correct system; so do not wrong yourselves in them. Fight those who set up partners collectively as they fight you collectively. Know that God is with the righteous.
# Kelime Anlam Kök
1 inne: şüphesiz
2 iddete: sayısı عدد
3 ş-şuhuri: ayların شهر
4 inde: katında عند
5 llahi: Allah'ın
6 sna: (on) iki ثني
7 aşera: on (iki) عشر
8 şehran: aydır شهر
9 fi:
10 kitabi: kitabında كتب
11 llahi: Allah'ın
12 yevme: günden beri يوم
13 haleka: yarattığı خلق
14 s-semavati: gökleri سمو
15 vel'erde: ve yeri ارض
16 minha: bunlardan
17 erbeatun: dördü ربع
18 hurumun: haram(ay)lardır حرم
19 zalike: işte budur
20 d-dinu: din دين
21 l-kayyimu: doğru قوم
22 fela:
23 tezlimu: zulmetmeyin ظلم
24 fihinne: (o aylar) içinde
25 enfusekum: kendinize نفس
26 ve katilu: ve savaşın قتل
27 l-muşrikine: ortak koşanlarla شرك
28 kaffeten: topyekun كفف
29 kema: nasıl
30 yukatilunekum: sizinle savaşıyorlarsa قتل
31 kaffeten: topyekun كفف
32 vea'lemu: ve bilin ki علم
33 enne: şüphesiz
34 llahe: Allah
35 mea: beraberdir
36 l-muttekine: korunanlarla وقي