Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ey iman edenler! Doğrusu, ahbar ve ruhban kimselerin çoğu, insanların mallarını haksız şekilde yerler. İnsanları Allah'ın yolundan çevirirler. Altın ve gümüşü biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanlar var ya işte onları can yakıcı bir azaptan haberdar et.

يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُٓوا اِنَّ كَث۪يراً مِنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِۜ وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَل۪يمٍۙ
Ya eyyuhellezine amenu inne kesiren minel ahbari ver ruhbani le ye'kulune emvalen nasi bil batıli ve yasuddune an sebilillah, vellezine yeknizunez zehebe vel fıddate ve la yunfikuneha fi sebilillahi fe beşşirhum bi azabin elim.
#kelimeanlamkök
1ya eyyuhaey
2ellezinekimseler
3amenuinananlarامن
4inneşüphesiz
5kesiranbirçoğuكثر
6mine-dan
7l-ehbarihahamlar-حبر
8ve rruhbanive rahipler(den)رهب
9leye'kuluneyerlerاكل
10emvalemallarınıمول
11n-nasiinsanlarınنوس
12bil-batilihaksızlıklaبطل
13ve yesudduneve çevirirlerصدد
14an-ndan
15sebiliyolu-سبل
16llahiAllah
17vellezinekimseler
18yeknizuneyığanكنز
19z-zehebealtınذهب
20velfiddeteve gümüşüفضض
21ve lave
22yunfikunehaonları harcamayanlarنفق
23fi
24sebiliyolundaسبل
25llahiAllah
26febeşşirhumişte onlara müjdeleبشر
27biazabinbir azabıعذب
28eliminacıklıالم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollardan yerler ve Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu, işte onlara elem verici bir azabı müjdele!

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Ey iman edenler! (Bilin ki) hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını batıl yollarla yerler ve (insanları) Allah yolundan engellerler.* Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda infak etmeyenler (vermeyenler) var ya, işte onlara elem verici bir azabı müjdele!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ey iman edenler, din bilginlerinin ve din adamlarının çoğu halkın parasını hak etmeden yerler ve ALLAH'ın yolundan saptırırlar. Altın ve gümüşü yığıp ALLAH yolunda harcamayanlara acı bir azap müjdele.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ey iman edenler! Doğrusu, ahbar* ve ruhban* kimselerin çoğu, insanların mallarını haksız şekilde yerler. İnsanları Allah'ın yolundan çevirirler. Altın ve gümüşü biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanlar var ya işte onları can yakıcı bir azaptan haberdar et.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Ey inanıp güvenenler! Bilginlerin ve din adamlarının birçoğu insanların mallarını haksız yolla yer ve onları Allah'ın yolundan engellerler. Altını ve gümüşü kasalarda saklayıp da Allah yolunda harcamayanları acıklı bir azap ile müjdele.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ey inanca çağırılanlar! Aslında, dini uğraş edinenlerin ve geçimlerini din üzerinden sağlayanların çoğunluğu, insanların mallarını haksızlıkla yerler ve Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Altını ve gümüşü biriktirenler ve Allah'ın yolunda yardımlaşmak amacıyla onları paylaşmayanlar; artık, acı bir cezayı onlara bildir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Siz ey iman edenler! Bilin ki hahamlardan ve rahiplerden bir çoğu insanların mallarını, (ürettikleri) batıl inanç karşılığı boğazlarına geçiriyorlar; böylece (onları) Allah'ın yolundan çeviriyorlar. Hem altın ve gümüş toplayarak servet yapıp, hem de onu Allah yolunda sarf etmeye yanaşmayan kimseler var ya: işte onları can yakıcı bir azap ile müjdele.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ey iman sahipleri! Şu bir gerçek ki, hahamlardan ve rahiplerden birçoğu halkın mallarını uydurma yollarla tıkabasa yerler ve Allah'ın yolundan geri çevirirler. Altını ve gümüşü depolayıp da onları Allah yolunda harcamayanlara korkunç bir azap muştula.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ey iman edenler, gerçek şu ki, (yahudi) bilginlerinden ve (hristiyan) rahiplerinden çoğu, insanların mallarını haksızlıkla yerler ve Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Altını ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda harcamayanlar... Onlara acı bir azabı müjdele.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ey iman edenler, haberiniz olsun ki, hahamlardan ve rahiplerden birçoğu, insanların mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan çevirirler. Altını ve gümüşü hazineye tıkıp da onu Allah yolunda harcamayanları, acı bir azap ile müjdele!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Siz ey imana erişenler! Bilin ki, hahamların, rahiplerin çoğu, insanların mallarını haksızca yiyip yutuyor ve (onları) Allahın yolundan alıkoyuyorlar. Fakat bütün o altın ve gümüşü toplayıp Allah yolunda harcamayanlar var ya, (işte) onlara (sonraki hayat için) çok çetin azabı müjdele:

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu, insanların mallarını haksız yollarla yiyorlar ve Allah'ın yolundan alıkoyuyorlar. Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ey o bütün iyman edenler! haberiniz olsun ki Ahbar ve Ruhbandan bir çoğu nasın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan çevirirler, altını, gümüşü hazineye tıkıb da onu Allah yolunda sarfetmiyenler ise işte onları elim bir azab ile müjdele

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ey inananlar, hahamlardan ve rahiplerden birçoğu, insanların mallarını haksızlıkla yerler ve (insanları) Allah yolundan çevirirler. Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar var ya, işte onlara acı bir azabı müjdele!

 • Gültekin Onan

  Ey inananlar, gerçek şu ki, (yahudi) bilginlerinden ve (hristiyan) rahiplerinden çoğu, insanların mallarını haksızlıkla yerler ve Tanrı'nın yolundan alıkoyarlar. Altını ve gümüşü biriktirip de Tanrı yolunda harcamayanlar... Onlara acı bir azabı müjdele.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Ey iman edenler, şu muhakkak ki, (Yahud) bilginleri (ni) n ve (Hıristiyan) rahibleri (ni) n bir çoğu baatıl (sebebleri) le insanların mallarını yerler, (onları) Allahın yolundan men ederler. Altını ve gümüşü yığıb ve birikdirib de onları Allah yolunda harcamayanlar (yok mu?) işte bunlara pek acıklı bir azabı muştula!

 • İbni Kesir

  Ey iman edenler; doğrusu hahamlar ve rahiblerin çoğu insanların malını haksızlıkla yerler. Ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altını ve gümüşü biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanlara; işte onlara pek acıklı bir azabı müjdele.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  -Ey iman edenler! Alimler ve din adamlarının çoğu, insanların mallarını haksız olarak yerler ve Allah'ın yolundan alıkorlar. Altın ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda sarfetmeyenlere can yakıcı bir azabı müjdele!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Ey iman edenler! Doğrusu hahamların ve rahiplerin çoğu halkın mallarını haksız yollardan yerler ve insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırırlar. Altını, gümüşü yığıp Allah yolunda harcamayanlar var ya, işte onları acı bir azabın beklediğini müjdele!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Ey iman edenler! Muhakkak ki ahbardan (hahamlar) ve ruhbandan birçoğu, insanların mallarını batıl olarak yerler ve onları Allah yolundan alıkoyarlar.. . Altın ve gümüşü depolayıp gizleyen ve onları Allah yolunda infak etmeyenlere gelince, onları acı bir azap ile müjdele!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ey inananlar, din bilginlerinin ve din adamlarının çoğu halkın parasını hakketmeden yerler ve ALLAH'ın yolundan saptırırlar. Altın ve gümüşü yığıp ALLAH yolunda harcamayanlara acı bir azap müjdele.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ey iman edenler! Doğrusu, hahamların* ve rahiplerin* birçoğu, insanların mallarını batıl yoldan yerler. İnsanları Allah'ın yolundan çevirirler. Altın ve gümüşü biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanlar var ya işte onları can yakıcı bir azapla müjdele.

 • Progressive Muslims

  O you who believe, many of the Priests and Monks consume people's money in falsehood, and they turn away from the path of God. And those who hoard gold and silver, and do not spend it in the cause of God, give them news of a painful retribution.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  O you who heed warning: many among the rabbis and the religious scholars consume the wealth of men in vanity, and turn away from the path of God. And those who amass gold and silver and spend it not in the cause of God: give thou them tidings of a painful punishment: —

 • Aisha Bewley

  You who have iman! many of the rabbis and monks devour people’s property under false pretences and bar people from access to the Way of Allah. As for those who hoard up gold and silver and do not spend it in the Way of Allah, give them the news of a painful punishment

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  O you who believe, many religious leaders and preachers take the people's money illicitly, and repel from the path of GOD. Those who hoard the gold and silver, and do not spend them in the cause of GOD, promise them a painful retribution.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  O you who believe, many of the Priests and Monks consume the money of the people in falsehood, and they repel from the path of God. And those who hoard gold and silver, and do not spend it in the cause of God, give them news of a painful retribution.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  O you who acknowledge, many of the scholars and priests consume people's money in falsehood, and they turn away from the path of God. Those who hoard gold and silver, and do not spend it in the cause of God, give them news of a painful retribution.