Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Haram ayların yerlerini değiştirip ertelemek, küfürde ileri gitmektir ki Kafirler onunla saptırılır. Onlar, Allah'ın haram kıldığı aylara denk getirmek için bu ertelemeyi bir yıl helal sayarlarken bir yıl sonra haram sayarlar. Böylece Allah'ın haram kıldığını helal saymış oluyorlar. Böylece yaptıkları kötü şeyler, onlara güzel gösterildi. Allah Kafir halkı doğru yola iletmez.

اِنَّمَا النَّس۪ٓيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً لِيُوَاطِؤُ۫ا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللّٰهُۜ زُيِّنَ لَهُمْ سُٓوءُ اَعْمَالِهِمْۜ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِر۪ينَ۟
İnnemen nesiu ziyadetun fil kufri yudallu bihillezine keferu yuhillunehu amen ve yuharrimunehu amen li yuvatiu iddete ma harremallahu fe yuhillu ma harremallah, zuyyine lehum suu a'malihim, vallahu la yehdil kavmel kafirin.
#kelimeanlamkök
1innemaşüphesiz
2n-nesi'uertelemekنسا
3ziyadetundaha ileri gitmektirزيد
4fi
5l-kufriküfürdeكفر
6yudellusaptırılırضلل
7bihionunla
8ellezinekimseler
9keferuinkar eden(ler)كفر
10yuhillunehuonu helal sayarlarحلل
11aamenbir yılعوم
12ve yuharrimunehuve haram sayarlarحرم
13aamenbir yılعوم
14liyuvatiudenk gelsin diyeوطا
15iddetesayısıعدد
16ma
17harrameharam kıldığınınحرم
18llahuAllah'ın
19fe yuhilluhelal yapsınlarحلل
20ma
21harrameharam kıldığınıحرم
22llahuAllah'ın
23zuyyinesüslü gösterildiزين
24lehumkendilerine
25su'ukötülüğüسوا
26ea'malihimyaptıkları işinعمل
27vallahuve Allah
28la
29yehdiyol göstermezهدي
30l-kavmetoplumunaقوم
31l-kafirinekafirlerكفر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Haram ayını başka bir aya ertelemek, küfürde daha ileri gitmektir. İnkar edenler onunla saptırılır. O haram ayını bir yıl helal sayarlar, bir yıl haram sayarlar ki, Allah'ın haram kıldığının sayısını denk getirip, Allah'ın haram kıldığını helal yapsınlar. Yaptıkları işin kötülüğü, kendilerine süslü gösterildi. Allah kafirler toplumuna yol göstermez.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Haram ayları) ertelemek (sayısını artırmak), sadece küfürde bir artış (sebebi)dir. Onunla, kâfir olanlar saptırılır. O (haram ayı)nı bir yıl helal sayarlar, bir yıl haram sayarlar ki Allah'ın haram kıldığının sayısını denk getirsinler ve (böylece) Allah'ın haram kıldığını helal kılsınlar.* (Bu şekilde) onların kötü işleri kendilerine güzel gösterilmiştir. Allah kâfirler topluluğunu doğru yola ulaştırmaz.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sınırlanmış Ayların yerini değiştirmek inkarın ileri noktasıdır. İnkarcılar onunla saptırılırlar. ALLAH'ın sınırlanmış saydığı ayların sayısına denk düşürmek amacıyla onu bir yıl helal, bir yıl da sınırlanmış sayarlar. Böylece, ALLAH'ın sınırladığı ayları ihlal ederler. İşledikleri kötülükler, gözlerinde güzel görünüyor. ALLAH inkarcı topluluğu doğruya ulaştırmaz.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Haram ayların yerlerini değiştirip ertelemek, küfürde ileri gitmektir ki Kafirler onunla saptırılır. Onlar, Allah'ın haram kıldığı aylara denk getirmek için bu ertelemeyi bir yıl helal sayarlarken bir yıl sonra haram sayarlar. Böylece Allah'ın haram kıldığını helal saymış oluyorlar. Böylece yaptıkları kötü şeyler, onlara güzel gösterildi. Allah Kafir halkı doğru yola iletmez.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Nesi* işi, kafirlik döneminde yapılan eklemeden başka bir şey değildir. Kafir olanlar, onunla şaşırtılmıştır. Onu (Hac ayı olan Zilhicce'yi) bir yıl helal, bir yıl haram kılarlar ki hem Allah'ın haram kıldığının sayısına uygun getirsinler hem de Allah'ın haram kıldığını helal kılsınlar. Kötü işleri onlara güzel gösterilmiştir. Allah, o kafirler topluluğunu yola getirmez.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Onların yerini değiştirmek, nankörlükte daha ileri gitmektir; bununla, nankörlük edenler saptırılır. Allah'ın yasakladığına sayılarının uyması için, onu, bir yıl helal bir yıl da yasak sayarlar. Böylece, Allah'ın yasakladığını helal yapıyorlar. Yaptıkları kötülükler, kendilerine çekici gösterilmiştir. Çünkü Allah, nankörlük eden bir toplumu doğru yola eriştirmez.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Aylara yapılan ilave, olsa olsa küfre yapılmış bir ilavedir: İnkarda direnenlerin çarpıtma yöntemidir bu; Allah'ın haram kıldığı ay sayısına denk getirmek amacıyla bu uygulamayı bir yıl serbest bir yıl yasak sayıyorlar ve işte bu şekilde Allah'ın yasakladığını meşru görüyorlar. Kötü fiilleri onlara pek cazip göründü; kaldı ki Allah inkara gömülmü bir toplumu doğru yola yöneltmez.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Haram ayları ertelemek, küfürde bir artırmadır ki, onunla inkar edenler saptırılır. Onu bir yıl helal sayarlar, bir yıl haramlaştırırlar ki, Allah'ın yasakladığının sayısını denkleştirip Allah'ın haram kıldığını helalleştirsinler. Amellerinin kötülüğü kendilerine süslü gösterilmiştir. Allah, küfre batan bir topluluğu iyiye ve güzele kılavuzlamaz.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  (Haram ayları) Ertelemek ancak inkarda bir artıştır. Bununla kafirler şaşırtılıp saptırılır. Allah'ın haram kıldığına sayı bakımından uymak için, onu bir yıl helal, bir yıl haram kılıyorlar. Böylelikle Allah'ın haram kıldığını helal kılmış oluyorlar. Yaptıklarının kötülüğü kendilerine 'çekici ve süslü' gösterilmiştir. Allah, inkarcı bir topluluğa hidayet vermez.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  O nesi denilen sıvış adeti (haram ayları geciktirmek) ancak küfürde ileri gitmektir ki, bununla kafirler şaşırtılır; Allah'ın haram kıldığının sayısına uydurup da Allah'ın yasakladığını helal kılmak için onu bir yıl helal, bir yıl haram sayarlar. Bu şekilde onların kötü işleri kendilerine süslenip güzel gösterildi. Allah ise, kafirlerden ibaret bir topluluğu doğru yola erdirmez.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Aylara) ilave yapmak, (onların) hakkı tanımaktan kaçınma tavırları içinde olsa olsa fazladan bir örnek, hakkı inkara yeltenenleri (daha da) saptıran bir (vesile)dir. Bu (ilaveyi), ayların sayısını Allahın yasak kıldığı takvime uyarlamak amacıyla bir yıl olumlayıp bir yıl yasak sayıyor ve böylece Allahın yasak kıldığı şeyi (kendilerince) meşrulaştırmaya kalkışıyorlar. Kendi yaptıkları (bu) kötülük güzel görünüyor onlara. Zaten Allah hakkı tanımaktan kaçınan insanları doğru yola yöneltmez.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Haram ayları ertelemek, ancak inkarda daha da ileri gitmektir ki bununla inkar edenler saptırılır. Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına uygun getirip böylece Allah'ın haram kıldığını helal kılmak için haram ayı bir yıl helal, bir yıl haram sayıyorlar. Onların bu çirkin işleri, kendilerine süslenip güzel gösterildi. Allah, inkarcı toplumu doğru yola iletmez.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O Nesi' (denilen sıvış adeti) ancak küfürde bir fazlalıktır ki onunla kafirler şaşırtılır, onu bir yıl halal bir yıl da haram ı'tibar ederler ki Allahın haram kıldığının sayısına uydursunlar da Allahın haram buyurduğunu halal kılsınlar, bu suretle kötü amelleri kendilerine süslenib güzel gösterildi, Allah da kafirlerden ıbaret bir kavmi hakka hidayet etmez

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (Haram ayını) ertelemek, küfürde daha ileri gitmektir. İnkar edenler, onunla saptırılır. O(haram ayı)nı bir yıl helal sayarlar, bir yıl haram sayarlar ki, Allah'ın haram kıldığının sayısını denk getirip, Allah'ın haram kıldığını helal yapsınlar. Yaptıkları işin kötülüğü, kendilerine süslü gösterildi. Allah, kafirler toplumuna yol göstermez.

 • Gültekin Onan

  (Haram ayları) Ertelemek ancak küfürde bir artıştır. Bununla küfredenler şaşırtılıp saptırılır. Tanrı'nın haram kıldığına sayı bakımından uymak için, onu bir yıl helal, bir yıl haram kılıyorlar. Böylelikle Tanrı'nın haram kıldığını helal kılmış oluyorlar. Yaptıklarının kötülüğü kendilerine 'çekici ve süslü' gösterilmiştir. Tanrı, kafir bir kavme hidayet vermez.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Haram ayları) gecikdirmek ancak küfürde bir artış (sebebedir. Onunla kafirler şaşırtılır, onlar bunu bir yıl halal, bir yıl haram sayarlar ki Allahın haram kıldığına sayıca uysunlar da (varsın) Allahın haram etdiğini halal kılmış olsunlar! Bu suretle de onların amellerinin kötülüğü kendilerine süslenib güzel gösterildi. Allah o kafirler güruhunu hidayete erdirmez.

 • İbni Kesir

  Nesi; ancak küfürde bir artıştır. Onunla kafirler şaşırtılırlar. Bunu bir yıl helal, bir yıl haram sayarlar ki, Allah'ın haram kıldığına sayıca uysunlar da Allah'ın haram ettiğini helal kılmış olsunlar. Böylece onların amellerinin kötülüğü kendilerine süslenip güzel gösterildi. Allah; kafirler güruhunu hidayete erdirmez.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Saptırmak için haram ayların yerlerini değiştirip, geciktirmek küfürde ileri gitmektir. Kafir olanlar, Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına uydurmak için onu bir yıl haram bir yıl helal sayıyorlar. Böylece Allah'ın haram kıldığını helal kılıyorlar. Kötü hareketleri kendilerine güzel görünüyor. Allah kafir toplumu doğru yola çıkarmaz.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Hürmetli ayların yerlerini değiştirip ertelemek, sadece kafirlikte ileri gitmektir. Öyle yapmakla, kafirler büsbütün şaşırtılırlar. Allah'ın hürmetli kıldığı sayıya denk getirmek üzere onu bir yıl helal, bir yıl hürmetli sayarlar ve böylece Allah'ın haram kıldığını helal kabul ederler. Kötü işleri kendilerine süslenip güzel gösterildi. Allah kafirler güruhunu hidayet etmez, umduklarına eriştirmez.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Haram ayları ertelemek ancak küfürde bir arttırmadır! Hakikat bilgisini inkar edenler, onunla saptırılır.. . Onu bir yıl helal sayarlar, bir yıl da haram yaparlar ki; Allah'ın haram kıldığının (yalnızca) sayısına uysunlar da (arkasındaki esas önemli olayı örtüp böylece) Allah'ın haram kıldığını helal kılsınlar! (Oysa haramiyet, ayların özelliğinden değil Allah hükmündendir). . . Kötü uygulamaları onlara süslü gösterildi. . . Allah, hakikat bilgisini inkar edenler topluluğuna hidayet etmez.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kutsal Ayların yerini değiştirmek inkarın ileri noktasıdır. İnkarcılar onunla saptırılırlar. ALLAH'ın kutsal saydığı ayların sayısına denk düşürmek amacıyla onu bir yıl helal, bir yıl da kutsal sayarlar. Böylece, ALLAH'ın kutsal kıldığı ayların kutsallığını çiğnerler. İşledikleri kötülükler, gözlerinde güzel görünüyor. ALLAH inkarcı topluluğu doğruya ulaştırmaz.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Haram ayların yerlerini değiştirip ertelemek, küfürde ileri gitmektir. Gerçeği yalanlayan nankörler bu yolla saparlar. Onlar, Allah'ın haram kıldığı aylara denk getirmek için bu ertelemeyi bir yıl helal sayarlarken bir yıl sonra haram sayarlar. Böylece Allah'ın haram kıldığını helal saymış oluyorlar. Böylece yaptıkları kötü şeyler, onlara güzel gösterildi. Gerçeği yalanlayarak nankörlük eden halkı Allah doğru yola iletmez.

 • Progressive Muslims

  Know that accelerating the intercalary is an addition in rejection, to misguide those who have rejected by it. They make it lawful one calendar year, and they forbid it one calendar year, so as to circumvent the count that God has made restricted; thus they make lawful what God made forbidden! Their evil works have been adorned for them, and God does not guide the rejecting people.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Postponement is but an increase in denial whereby those who ignore warning are led astray; they make it lawful one year and make it unlawful another year, that the count might agree with what God made unlawful — so they make lawful what God made unlawful; made fair to them is the evil of their deeds; and God guides not the people of the false claimers of guidance.

 • Aisha Bewley

  Deferring a sacred month is an increase in kufr by which the kuffar lead many people astray. One year they make it profane and another sacred to tally with the number Allah has made sacred. In that way they profane what Allah has made sacred. Their bad actions are made to seem good to them. Allah does not guide kafir people.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Altering the Sacred Months is a sign of excessive disbelief; it augments the straying of those who have disbelieved. They alternate the Sacred Months and the regular months, while preserving the number of months consecrated by GOD. They thus violate what GOD has consecrated. Their evil works are adorned in their eyes. GOD does not guide the disbelieving people.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Know that the use of the additional month causes an increase in rejection, for it is used by those who have rejected that they may misguide with it by making it lawful one year, and forbidden one year, so as to circumvent the count of what God has made restricted; thus they make lawful what God has made forbidden. Their evil works have been adorned for them, and God does not guide the rejecting people.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Know that accelerating the intercalary is an addition in rejection; that those who have rejected may misguide with it. They make it lawful one calendar year, and they forbid it one calendar year, so as to circumvent the count that God has made restricted; thus they make lawful what God made forbidden! Their evil works have been adorned for them, and God does not guide the rejecting people.